Chat on poissa käytöstä toistaiseksi

Lue lisää tiedotteesta.

Uusi palkkalaji – Hallituksen jäsenyydestä maksettu palkkio

26.05.2021

Palkka.fi:hin on lisätty uusi palkkalaji Hallituksen jäsenyydestä maksettu palkkio (308). Kyseessä on luottamustoimipalkkio, joka maksetaan yhteisön hallituksen tai vastaavan hallintoelimen jäsenyyden perusteella. 

Palkkalaji on käytössä yrityskäyttäjillä ja tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin tulolajilla 308.  

Uuden palkkalajin löydät kohdasta Palkanlaskenta > Palkat ja lisät. Hallituksen jäsenyydestä maksetusta palkkiosta vähennetään vain ennakonpidätys. 

Lue lisää tulolajista 308 Palkkojen tulolajit: 300-sarja - Tulorekisteri (vero.fi) 


Yhteystiedot 029 497 034 (suomeksi) Palvelunumero on avoinna klo 9-16.15. 029 497 035 (på svenska) Servicenumret är öppet klockan 9-12.
Du kan lämna en återuppringningsbegäran klockan 12-16.15.
Vi ringer dej senast följande vardag.