Huomioi kesäaika puhelinpalvelussa

Heinäkuussa puhelinpalvelu on avoinna kello 9.00 - 15.00.

Työnantaja – muista maksaa myös lomapalkka, lomaraha tai lomakorvaus

2024-03-27

 

Työntekijän vuosiloma määräytyy vuosilomalain mukaan. Työntekijälle kertyy lomaoikeutta lomanmääräytymisvuoden ajalta 1.4.–31.3. Työntekijän tulee pitää loma lomavuoden aikana (2.5.–30.4.) lomanmääräytymisvuoden (31.3.) jälkeen.

Palkka.fi:ssä sinun kannattaa kerryttää lomapäiviä työntekijöille, jotka työskentelevät säännöllisesti ja joiden työaikaan liittyvät rajat täyttyvät. Vuosilomaa kertyy, jos työntekijällä on kalenterikuukauden aikana vähintään 14 työpäivää. 35 tunnin säännön piirissä olevalla täytyy olla vähintään 35 työtuntia tai työssäolon veroista tuntia. Huomioithan, että palvelu laskee lomakertymän palkkakauden perusteella, jos palkkakausi sisältää vähintään 14 työpäivää. Uudessa työsuhteessa kertyy tavallisesti 2 lomapäivää/kuukausi.

Vuosiloman ulkopuolelle jäävillä työntekijöillä on myös oikeus vapaaseen. Lue lisää (Vuosilomalaki 8 §).
Muista tutustua myös työehtosopimuksiin, koska Palkka.fi ei huomioi niitä.

Työnantaja – näin lisäät työntekijälle kertyneet lomapäivät, jotka puuttuvat lomaraportista

  • Tallenna Kyllä-vaihtoehto työntekijän tietoihin kohtaan Kertyykö vuosilomaa ja merkitse lomaoikeuden määrä (2, 2,5 tai 3 päivää).
  • Yritys: lisää lomapäivät kohdasta Työntekijätiedot > Lomat ja poissaolot >Lomapäivien korjaus.
  • Kotitalous: lisää lomapäivät palkanlaskennan yhteydessä kohdassa Lisää palkkalaji > Kertyneet lomapäivät.

Työntekijän pitämät ja jäljellä olevat edellisen ja kuluvan vuoden lomapäivät näkyvät palkkalaskelmassa. Maksaessasi lomapalkkaa käytä palkkalajia vuosilomapalkka, jotta pidetyt ja jäljellä olevat lomapäivät muodostuvat oikein. Lomapäivät voit tarkistaa lomaraportista.

Lue lisää lomaraportista

Näin maksat lomapalkan

Palvelu laskee lomakertymän palkkakauden perusteella, jos palkkakausi sisältää saman kuukauden aikana vähintään 14 arkipäivää. Työpäiviksi lasketaan kaikki päivät (ma–pe) erottelematta arkipyhien palkallisia tai palkattomia päiviä.  Palvelu ei huomioi laskennassa maksettavan palkan määrää tai tuntimäärää. Työnantajana sinun täytyy itse huomioida 14 päivän ja 35 tunnin säännöt.

Valitse palkanlaskennassa Lomat ja poissaolot > palkkalaji vuosilomapalkka tai lomakorvaus ja merkitse pidettävien ja maksettavien lomapäivien määrä. Tiedot näkyvät myös työntekijän palkkalaskelmassa.


Vuosilomapalkka

Työntekijällä on vuosilomalain ja lomapalkkasopimuksen mukaan oikeus saada vuosiloman ajalta vähintään säännönmukainen tai keskimääräinen palkka.

  • Tarkista ja korjaa tarvittaessa työntekijän lomapäivien määrä ennen palkanlaskentaa.
  • Palkanlaskennassa palkkalajin vuosilomapalkka yhteydessä tallennettu lomapäivien määrä vähentää lomapäivien määrää.

Milloin maksetaan lomarahaa ja lomakorvausta?

Lomarahaa koskevat säännökset eivät sisälly vuosilomalakiin, vaan eri alojen työehtosopimuksiin. Lomarahan maksamisesta sovitaan työsopimuksessa.

Lomakorvaus on vuosiloman antamisen sijaan suoritettava rahallinen korvaus. Vuosilomakorvausta voidaan maksaa työsuhteen aikana tai työsuhteen päättyessä. Työntekijällä on oikeus saada vuosiloman sijasta lomakorvaus siltä ajalta, jolta hän ei ole siihen mennessä saanut lomaa tai lomakorvausta. 

Katso tarkemmin ohjeet vuosilomapalkan, lomakorvauksen ja lomarahan maksamisesta:

 


Yhteystiedot 029 497 034 (suomeksi) Palvelunumero on avoinna klo 9-16. 029 497 035 (på svenska) Servicenumret är öppet klockan 9-12.
Du kan lämna en återuppringningsbegäran klockan 12-16.
Vi ringer dej senast följande vardag.