Huomioi kesäaika puhelinpalvelussa

Heinäkuussa puhelinpalvelu on avoinna kello 9.00 - 15.00.

Ohjeet

2024-04-18

Työsopimus

Työeläkevakuuttaminen

Työeläkevakuutusmaksu

Työeläkevakuutuksen ottaminen työntekijälle

Sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja?

TyEL-ilmoitukset tulorekisteriin

Työttömyysvakuutusmaksu

Maksuvelvollisuus

Maksaminen

Työllisyysrahasto saa ilmoitukset tulorekisteristä

Lisätietoja

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen maksaminen

 

Työsopimus

Työsopimus on työntekijän ja työnantajan välinen sopimus työn tekemisestä ja siitä maksettavasta palkasta sekä muista eduista ja ehdoista. Työnantajana olet velvollinen noudattamaan työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia työsopimusta solmittaessa.

Työsopimus voidaan tehdä:

-       suullisesti

-       kirjallisesti

-       sähköisesti

On suositeltavaa tehdä aina kirjallinen sopimus, jotta mahdollisilta väärinymmärryksiltä vältytään.

Lisätietoja ja työsopimuslomakkeet löydät Suomi.fi:stä  

Työeläkevakuuttaminen

Työeläkemaksu maksetaan kaikista 17–67-vuotiaista työntekijöistä. Alle 17-vuotiasta tai 68 vuotta täyttänyttä työntekijää ei vakuuteta. Jos työntekijän kuukauden ansio jää alle ansiorajan (Palkanlaskennassa käytettävät parametritiedot), ei vakuutusmaksua tarvitse maksaa eikä pidättää työntekijän palkasta.

Työeläkevakuutusmaksu

TyEL-maksu pitää maksaa työeläkevakuutusyhtiöön viimeistään palkanmaksupäivää seuraavan kuukauden viimeinen päivä.

TyEL-maksu koostuu työnantajan osuudesta ja työntekijältä perittävästä osuudesta. Työnantajana maksat koko TyEL-maksun, mutta pidätät työntekijän osuuden työntekijän palkasta.

Palkka.fi laskee automaattisesti työnantajan TyEL-maksun sekä työntekijän osuuden TyEL-maksusta. TyEL-maksu näkyy palkkatiedot tulorekisteriin ilmoituksen lähettämisen jälkeen kohdassa Maksut. Työeläkevakuutusmaksu viivästyskorkoineen on lain mukaan ulosottokelpoinen.

Yritys: Palkka.fi:ssä voit valita työeläkemaksun (TyEL) toimitustavaksi myös laskun. Työeläkeyhtiö lähettää TyEL-maksuista laskun suoraan työnantajalle. Huomaathan, että TyEL-maksutiedot eivät muodostu tällöin Palkka.fi:hin. Voit valita toimitustavan (lasku työeläkeyhtiöltä vai maksutiedot Palkka.fi:n) kohdasta Työnantajatiedot > Vakuutuksiin liittyvät tiedot.

Työeläkevakuutuksen ottaminen työntekijälle

Voit toimia tilapäisenä työnantajana tai sopimustyönantajana. Kotitaloudet ovat pääsääntöisesti tilapäisiä työnantajia.

Voit valita työeläkeyhtiön Palkka.fi:ssä palkanlaskennan yhteydessä, jos toimit tilapäisenä työnantajana.

Sopimustyönantajana voit tehdä sopimuksen valitsemaasi työeläkeyhtiöön. Tallenna sopimuksen tiedot Palkka.fi:n omiin tietoihisi. Löydät linkit työeläkeyhtiöihin palvelusta.

Sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja?

Työnantajana olet joko sopimustyönantaja tai tilapäinen työnantaja. Olet sopimustyönantaja jos palkkaat vakituisen työntekijän tai työntekijöille maksettava palkkasumma puolen vuoden ajalta ylittää voimassaolevan ansiorajan (palkkaparametrit). Myös kotitalous voi toimia sopimustyönantajana.

Tilapäinen työnantaja

Jos työntekijöiden kuuden kuukauden palkkasumma on alle voimassa olevan ansiorajan eikä palveluksessa ole työntekijää pysyvässä työsuhteessa, olet tilapäinen työnantaja.  Jos olet tilapäinen työnantaja, voit valita työeläkeyhtiön palkanlaskennan yhteydessä palkkakauden tallentamisen jälkeen Tilapäisen työnantajan työeläkeyhtiö -kohdan valintalistalta ao. työeläkeyhtiöt. Valinta on voimassa kyseisen kuukauden ajan ja TyEL-maksut muodostuvat valitsemaasi työeläkeyhtiöön.

Tyypillisesti tilapäinen työnantaja on pieni yritys tai kotitalous.

Tilapäisenä työnantaja voit järjestää työntekijän eläketurvan tekemättä työeläkevakuutussopimusta.

Sopimustyönantaja

Sopimustyönantaja on kyseessä silloin, jos työnantaja palkkaa vakituisen työntekijän.
Sopimustyönantaja ilmoittaa kaikki työntekijänsä sopimusvakuutukseen, myös määräaikaiset työsuhteet.

Sopimustyönantajana sinun täytyy tehdä työeläkevakuutussopimus työeläkeyhtiön kanssa ennen kuin aloitat palkanlaskennan.

Työeläkeyhtiö lähettää sinulle vakuutuskirjan ja vakuutusehdot. Saat myös TyEL-vakuutusnumeron, joka sinun täytyy tallentaa Palkka.fi-palveluun. Voit tallentaa vakuutusnumeron Palkka.fi-palveluun muutaman päivän kuluttua siitä, kun olet tehnyt sopimuksen työeläkeyhtiön kanssa. Palkka.fi tarkistaa vakuutusnumeron oikeellisuuden.

TyEL-ilmoitukset tulorekisteriin

Työeläkevakuutusyhtiöt hakevat tarvitsemansa tiedot suoraan tulorekisteristä.

Palvelu lähettää kotitalouskäyttäjän ilmoitukset automaattisesti tulorekisteriin. Yrityskäyttäjä voi valita, muodostuvatko tulorekisteri-ilmoitukset automaattisesti vai muodostaako käyttäjä ne itse jokaisen palkanlaskennan jälkeen.

Työttömyysvakuutusmaksu

Työnantajat ja palkansaajat ovat velvollisia maksamaan työttömyysvakuutusmaksuja. Työnantajana sinun tulee muistaa periä työntekijältä palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu jokaisen palkanmaksun yhteydessä. Työnantajana vastaat sekä työnantajan että palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun suorittamisesta Työllisyysrahastolle.

Maksuvelvollisuus

Työnantajat, jotka maksavat palkkaa yhteensä yli 1 500 euroa kalenterivuoden aikana ovat maksuvelvollisia. Työnantajana sinun tulee kuitenkin aina pidättää palkasta työntekijän osuus, vaikka palkka olisi alle 1 500 euroa. Palkka.fi pidättää työttömyysvakuutusmaksun automaattisesti. Työttömyysvakuutusmaksu maksetaan pääsääntöisesti 18–64-vuotiaiden työntekijöiden palkoista.

Maksuvelvollisuus ei kuitenkaan koske seuraavia henkilöitä:

• alle 18-vuotiasta henkilöä. Maksuvelvollisuus alkaa syntymäpäivää seuraavan kuukauden alusta.
• 65 vuotta täyttänyttä henkilöä (maksuvelvollisuus päättyy syntymäpäivää seuraavan kuukauden alkuun)
• yrittäjän eläkelain 3§:ssä tarkoitettua yrittäjää
• maatalousyrittäjän eläkelain 3-5 §:ssä tarkoitettua maatalousyrittäjää ja hänen perheenjäsentään
• perhehoitolaissa tarkoitettua perhehoitajaa 

Maksaminen

Saat työttömyysvakuutusmaksusta laskun Työllisyysrahastolta. Työllisyysrahasto toimittaa laskun neljännesvuosittain tulorekisteriin annettujen palkkatietoilmoitusten perusteella.

Laskun toimitustavat:

• e-laskuna verkkopankkiin. Tilaa e-lasku verkkopankistasi
• postitse kotiin viralliseen osoitteeseesi tai sähköisessä asioinnissa määrittelemääsi osoitteeseen

Työllisyysrahasto saa ilmoitukset tulorekisteristä

Työllisyysrahasto hakee palkkasummatiedot suoraan tulorekisteristä eikä erillistä ilmoitusta Työllisyysrahastolle tarvitse tehdä.

Palvelu lähettää kotitalouskäyttäjän ilmoitukset automaattisesti tulorekisteriin. Yrityskäyttäjä voi valita, muodostuvatko tulorekisteri-ilmoitukset automaattisesti vai muodostaako käyttäjä ne itse jokaisen palkanlaskennan jälkeen.

Lisätietoja

Lisätietoja työttömyysvakuutusmaksuista saat Työttömyysvakuutusrahaston verkkosivuilta.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus

Työnantajana sinun täytyy ottaa työntekijöillesi työtapaturma- ja ammattitautivakuutus. Vakuutus on otettava, jos kalenterivuoden aikana teettämäsi työn palkat ovat yhteensä yli 1 500 euroa. Tämä raja on työnantajakohtainen. Palkan maksamisen ajankohdalla ei ole merkitystä. Vakuutus on otettava ennen kuin työ aloitetaan. Sitä ei voi ottaa takautuvasti.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus otetaan suoraan vahinkovakuutusyhtiöstä. Vakuutusta ei voi ottaa, eikä se tule voimaan tämän palvelun kautta. Jos olet unohtanut ottaa vakuutuksen, voit ilmoittaa vakuutuksen puuttumisen oma-aloitteisesti tapaturmavakuutuskeskukselle (valvonta@tvk.fi).

Työtapaturmavakuuttajat hakevat vakuutuksenottajan tunnuksella (henkilötunnus tai y-tunnus) tulorekisteristä vakuutusmaksun määrittämisessä tarvitsemansa ammattiluokkakohtaiset palkkatiedot. Huomaathan, että palkanmaksutiedoissa täytyy olla sama y- tai henkilötunnus kuin millä vakuutuskin on otettu. Palkkatietoja ei ilmoiteta enää vuosi-ilmoitusmenettelyllä.

Palkka.fi -palvelua käytettäessä otathan huomioon että,

• Palkka.fi ei tarkista vakuutuksen voimassaoloa tai vahinkovakuutusnumeron oikeellisuutta. Tallenna kuitenkin vakuutuksen tiedot kohtaan Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus (työnantaja- ja työntekijätiedot) omaa seurantaasi varten. Vastuu työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen voimassaolosta on aina työnantajalla. Tarkista vakuutuksen voimassaolo vakuutusyhtiöstä.

• Palkka.fi ei välitä tallentamaasi tietoa työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta tulorekisteriin eikä vahinkovakuutusyhtiöön.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus on yleisvakuutus ja koskee kaikkia työnantajan työntekijöitä. Työnantaja voi kuitenkin ottaa eri vakuutuksen yrityksen määrättyä osaa tai määrättyä työtä varten. Tällöin kyseessä on ns. jaettu vakuutus. Jos työnantaja on jakanut vakuuttamisvelvollisuutensa eri vakuutuksille, on työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen tiedot ilmoitettava tulorekisterin palkkatietoilmoituksella. Jos sinulla on enemmän kuin yksi työtapaturma- ja ammattitautivakuutus, työntekijäkohtaiselle palkkatietoilmoitukselle tulee antaa sen vakuutuksen tiedot, johon työntekijä kuuluu. Näin vahinkovakuutusyhtiö saa haettua vakuutuksen palkkatiedot tulorekisteristä jaetuista vakuutuksista. Voit tehdä korjauksen tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun kautta.

Löydät lisätietoa työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta Tapaturmavakuutuskeskuksen sivulta (http://www.tvk.fi/). Löydät sivuilta kaikkien vakuutuksia myöntävien vahinkovakuutusyhtiöiden yhteystiedot. Tallenna työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen perustiedot Palkka.fi-palveluun sekä työnantajan että työntekijän tietoihin omaa seurantaasi varten. 

Vakuutus ei tule voimaan tämän palvelun kautta. Muista aina ottaa vakuutus ennen kuin työntekijä aloittaa työt. 

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen maksaminen

Kun olet ottanut vakuutuksen, vakuutusyhtiö lähettää työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen sekä työntekijän ryhmähenkivakuutuksen vakuutusmaksulaskut. Maksa nämä maksut vakuutusyhtiölle eräpäivään mennessä.
E- ja suoramaksusta saat tietoa pankista ja pankkien verkkosivuilta.
 
Sähköisestä laskusta (verkkolaskusta) on sovittava aina erikseen vakuutusyhtiön kanssa. Verkkolaskusopimus on mahdollista tehdä sähköisesti joidenkin yhtiöiden verkkosivuilla.

 


Yhteystiedot 029 497 034 (suomeksi) Palvelunumero on avoinna klo 9-16. 029 497 035 (på svenska) Servicenumret är öppet klockan 9-12.
Du kan lämna en återuppringningsbegäran klockan 12-16.
Vi ringer dej senast följande vardag.