Oletko palkkaamassa työntekijän?

14.06.2021

Kun palkkaat työntekijän, tulee sinusta työnantaja. Työnantajana sinulle tulee hoidettavaksi erilaisia työnantajavelvoitteita.

Palkkalaskurin avulla voit arvioida palkan sivukuluja sekä työntekijälle maksettavan palkan määrää.

Maksuttomalla Palkka.fi:llä voit hoitaa palkanmaksun sivukuluineen työntekijälle. Palkka.fi laskee palkan ja muodostaa maksutiedot palveluun. Palvelu lähettää maksetuista palkoista palkkatieto- ja erillisilmoituksen suoraan tulorekisteriin. Saat myös verokorttitiedot suoraan palveluun sähköisesti ja työntekijän palkkalaskelman voit toimittaa myös sähköisesti Suomi.fi Viestit-palveluun, jos se on työntekijällä käytössä. Palkkalaskelma on nähtävillä aina myös Palkka.fi:n työntekijäliittymästä. 

Palkka.fi:hin voit kirjautua henkilötunnisteella tai Suomi.fi valtuudella.

Tee työsopimus

Tee aina työsopimus työntekijän kanssa. Suositeltavaa on tehdä sopimus aina kirjallisesti, jotta mahdollisilta väärinymmärryksiltä vältytään. Työsopimus on työntekijän ja työnantajan välinen sopimus työn tekemisestä ja siitä maksettavasta palkasta sekä muista eduista ja ehdoista. Työnantajana olet velvollinen noudattamaan työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia työsopimusta solmittaessa.

Työsopimus voidaan tehdä:

• suullisesti
• kirjallisesti
• sähköisesti

Lisätietoja ja työsopimuslomakkeet löydät Suomi.fi:stä

Hoida vakuutukset

Työeläkevakuuttaminen

Sinun tulee ottaa työeläkevakuutus jos työntekijä on 17–67-vuotias ja maksat palkkaa yli 61,37 (v. 2021) euroa. Alle 17-vuotiasta tai 68 vuotta täyttänyttä työntekijää ei vakuuteta.

TyEL-maksu koostuu työnantajan osuudesta ja työntekijältä perittävästä osuudesta. Palkka.fi pidättää työntekijän osuuden automaattisesti palkanlaskennassa. Palkka.fi laskee automaattisesti myös työnantajan osuuden työeläkevakuutusmaksusta, joka on nähtävillä työntekijän osuuden kanssa TyEL:n maksussa.

Jos et voi pidättää työntekijän osuutta palkasta, maksa koko TyEL-maksu työeläkeyhtiöön (esim. jos palkka koostuu pelkästään luontoisedusta tai Kela maksaa kotitalouden palkkaaman lastenhoitajan palkan).

Maksatko palkkaa puolessa vuodessa yli 8790 e?

Tee sopimus työeläkeyhtiön kanssa ja tallenna tämän jälkeen vakuutuksen tiedot Palkka.fi:n.
Työeläkemaksut muodostuvat Maksut-kohtaan, josta voit siirtää sen verkkopankkiisi. Yrityskäyttäjänä voit valita toimitustavaksi myös laskun, jolloin saat laskun työeläkeyhtiöltä. Maksut muodostuvat kun olet hyväksynyt palkan ja ilmoitus on lähetetty onnistuneesti tulorekisteriin.

Maksatko palkkaa puolessa vuodessa alle 8790 e?

Voit toimia ns. tilapäisenä työnantajana ja voit valita työeläkeyhtiön Palkka.fi:ssä aina palkanlaskennan yhteydessä. Tällöin sinun ei tarvitse tallentaa vakuutuksen tietoja erikseen Palkka.fi:hin
Työeläkemaksut muodostuvat Maksut-kohtaan, josta voit siirtää sen verkkopankkiisi. Yrityskäyttäjänä voit valita toimitustavaksi myös laskun, jolloin saat laskun työeläkeyhtiöltä. Maksut muodostuvat kun olet hyväksynyt palkan ja ilmoitus on lähetetty onnistuneesti tulorekisteriin.

Työttömyysvakuutusmaksu

Jos maksat palkkaa (kaikki palkat yhteensä) yli 1 300 euroa kalenterivuoden aikana, tulee sinun ottaa työttömyysvakuutus. Työnantajana sinun tulee kuitenkin aina pidättää palkasta työntekijän osuus, vaikka palkka olisi alle 1 300 euroa. Palkka.fi pidättää työttömyysvakuutusmaksun automaattisesti. Työttömyysvakuutusmaksu maksetaan pääsääntöisesti 17–64-vuotiaiden työntekijöiden palkoista.

Maksuvelvollisuus ei kuitenkaan koske seuraavia henkilöitä:

• alle 17-vuotiasta henkilöä (maksuvelvollisuus alkaa syntymäpäivää seuraavan kuukauden alusta)
• 65 vuotta täyttänyttä henkilöä (maksuvelvollisuus päättyy syntymäpäivää seuraavan kuukauden alkuun)
• yrittäjän eläkelain 3§:ssä tarkoitettua yrittäjää
• maatalousyrittäjän eläkelain 3-5 §:ssä tarkoitettua maatalousyrittäjää ja hänen perheenjäsentään

Saat laskun suoraan Työllisyysrahastolta

Palkka.fi lähettää tiedot palkoista suoraan tulorekisteriin, josta Työllisyysrahasto saa tarvittavat tiedot. Jos olet maksanut palkkoja vuoden aikana yli 1 300 euroa, saat laskun suoraan Työllisyysrahastolta.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus

Työnantajana sinun täytyy ottaa työntekijöillesi työtapaturma- ja ammattitautivakuutus. Vakuutus on otettava, jos kalenterivuoden aikana teettämäsi työn palkat ovat yhteensä yli 1 300 euroa. Tämä raja on työnantajakohtainen. Palkan maksamisen ajankohdalla ei ole merkitystä. Muista ottaa vakuutus ennen kuin työ aloitetaan. Sitä ei voi ottaa takautuvasti.
Tallenna työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen perustiedot Palkka.fi:n sekä työnantajan että työntekijän tietoihin. Saat laskun suoraan vakuutusyhtiöltä. Muista myös antaa ilmoitus suoraan vakuutusyhtiöön, Palkka.fi ei hoida tätä ilmoitusta.

Löydät lisätietoa työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta Tapaturmavakuutuskeskuksen sivulta. Löydät sivuilta kaikkien vakuutuksia myöntävien vahinkovakuutusyhtiöiden yhteystiedot.

Työnantajan sairausvakuutusmaksu

Työnantajan tulee maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksua jos työntekijä on 16–68-vuotias.
Maksutiedot Verohallintoon muodostuvat automaattisesti kun olet hyväksynyt palkan ja palkkatietoilmoitus on lähetetty onnistuneesti tulorekisteriin. Sairausvakuutusmaksua ei vähennetä työntekijän palkasta, mutta se näkyy palkkalaskelmalla info-tietona. Jos olet kotitalous ja maksettava palkka jää alle 1500 euroa, ei työnantajan sairausvakuutusmaksua tarvitse maksaa.

Työntekijän verokortti

Palkka.fi saa verokorttitiedot sähköisesti suoraan Verohallinnolta. Palkka.fi hakee ja tallentaa verokortin puolestasi työntekijätietoihin kun aloitat palkanlaskennan.  Palkka.fi vähentää automaattisesti ennakonpidätyksen tai lähdeveron verokortin tietojen mukaisesti. Maksutiedot Verohallintoon muodostuvat automaattisesti kun olet hyväksynyt palkan ja palkkatietoilmoitus on lähetetty onnistuneesti tulorekisteriin. Palkka.fi muodostaa maksun automaattisesti, joka sinun tulee maksaa Verohallintoon. Jos olet kotitalous ja maksettava palkka jää alle 1500 euroa, ei ennakonpidätystä tarvitse pidättää. Tarkista tämä kuitenkin aina työntekijältä.  

Osa verokorteista tulee edelleen toimittaa työnantajalle

Kaikissa tilanteissa Palkka.fi ei saa verokortteja toistaiseksi vielä sähköisesti. Työntekijän tulee edelleen toimittaa verokortti työnantajalle seuraavissa tilanteissa:

- lähdeverokortti

- rajoitetusti verovelvollisen verokortti

- työntekijälle maksetaan työ- tai tekijänoikeuskorvausta

Edellä mainituissa tilanteissa pyydä työntekijältä verokortti, koska Palkka.fi ei saa näitä verokortteja sähköisesti Verohallinnolta.

Huomaathan, että jos työntekijän verokorttia ei ole tallennettu palveluun, ennakopidätys pidetätetään 60 %:n mukaisesti. Palkka.fi tekee pidätyksen automaattisesti.

Muista myös nämä


Lomakorvaus, lomaraha, vuosilomapalkka

Vuosiloma

Työntekijän vuosiloma määräytyy vuosilomalain mukaan. Työntekijälle kertyy lomaoikeutta lomanmääräytymisvuoden ajalta 1.4.–31.3. Työntekijä pitää kertyneet lomat lomavuoden aikana (2.5.–30.4.) lomanmääräytymisajan (31.3.) jälkeen. Vuosilomaa kertyy, jos työntekijällä on kalenterikuukauden aikana vähintään 14 työpäivää tai 35 tunnin säännön piirissä olevalla vähintään 35 työtuntia tai työssäolon veroista tuntia. Uudessa työsuhteessa kertyy tavallisesti 2 lomapäivää/kuukausi. Voit kerryttää lomapäivä Palkka.fi:n avulla.

Lomakorvaus

Jos työntekijän työsuhde päättyy, hänellä on oikeus saada vuosiloman sijasta lomakorvaus siltä ajalta, jolta hän ei ole siihen mennessä saanut lomaa tai lomakorvausta. Vapaajärjestelmän piirissä oleville maksetaan lomakorvaus vapaan ajalta.
Lomakorvaus lasketaan työehtosopimuksesta riippuen


• lomakeskituntiansion mukaan
• tai prosenttiperusteisesti lomanmääräytymisvuoden ansioista.

Kuukausipalkkaisen lomakorvaus lasketaan samalla tavoin kuin lomapalkka.
Lomakorvaus määräytyy prosentteina lomanmääräytymisvuoden (1.4.–31.3.) ansioista. Alle vuoden kestäneissä työsuhteissa lomakorvaus on 9 % ja lomanmääräytymisvuoden lopussa vähintään vuoden kestäneessä työsuhteessa 11,5 %.

Lomaraha

Lomarahaa koskevat säännökset eivät sisälly vuosilomalakiin, vaan eri alojen työehtosopimuksiin. Lomarahan maksamisesta sovitaan työsopimuksessa.
 
Lomarahan määrä on 50 % vuosilomapalkasta. Lomarahan voi maksaa kerralla ennen loman alkamista. Lomaraha maksetaan useiden sopimusten mukaan myös lomakorvauksen yhteydessä silloin, kun työsuhde päättyy lomakauden aikana taloudellisista tai tuotannollisista syistä tai jos kyseessä on eläkkeelle tai asepalvelukseen lähtevä työntekijä. Maksuperuste kannattaa tarkistaa työehtosopimuksesta.

Työehtosopimus

Palkka.fi ei huomioi eri alojen työehtosopimuksia. Työnantajana sinun tulee tutustua myös niihin. Lue lisää.

 

 

 

 

 

 


Yhteystiedot 029 497 034 (suomeksi) Palvelunumero on avoinna klo 9-16.15. 029 497 035 (på svenska) Servicenumret är öppet klockan 9-12.
Du kan lämna en återuppringningsbegäran klockan 12-16.15.
Vi ringer dej senast följande vardag.