Tulorekisterin tietojen toimittamisen teknisessä rajapinnassa on huoltokatko 23.2.2019 klo 12-24

Huoltokatko vaikuttaa palkkatietoilmoitusten ja työnantajan erillisilmoitusten lähettämiseen Palkka.fi:stä. Tulorekisteri ei vastaanota ilmoituksia huoltokatkon aikana.

Yritysasiakkaiden usein kysyttyjä kysymyksiä

Muistathan käydä valitsemassa työntekijöiden työsuhteen perustietoihin ammattiluokituksen. Ennen sen lisäämistä et voi laskea palkkaa. Ammattiluokituksen saat lisättyä kohdassa työntekijän perus- ja työsuhdetiedot > siirry sivun alaosaan ja klikkaa vihreällä lukevaa työsuhdetietoa; työsuhteen valitseminen avaa työsuhteen tarkemmat tiedot ja pääset lisäämään puuttuvan ammattiluokituksen.  

Jos olet yritysasiakas, niin huomaa että palvelun ohjeistuksissa käytetään aiempaa enemmän erillistä selainikkunaa. Tarkista selainasetuksesi ja salli ns. ponnahdusikkunat (Pop-up windows) www.palkka.fi -osoitteen kohdalla. Muuten et näe tarvittavia ohjeita ja mm. painikkeita voi näkyä harmaina.

Jos työntekijäsi oli aiemmin merkitty YEL/MYEL -vakuutetuksi, valitse ennen palkanlaskentaa työsuhteen tiedoista, onko työntekijä YEL- vai MYEL-vakuutettu. Katso lisää Palkka.fi:n etusivun alaosan tiedotteista.

Jos sinulla on paljon ilmoituksia etkä heti löydä Ilmoitukset -kohdan luettelolta haluamaasi ilmoitusta, rajaa näytettäviä tietoja valitsemalla luettelon yläpuolelta ilmoitustyyppi (esim. Verottajan vuosi-ilmoitus) ja klikkaa Hae tai siirry Seuraava-painikkeella toiselle sivulle. Huom. jätä aikaväli tyhjäksi.

Huomaathan, että Maksut-luettelolle muodostuu työnantajamaksut vasta sen jälkeen kun tiedot ovat siirtyneet onnistuneesti tulorekisteriin. Verohallinto ja työeläkeyhtiöt eivät lähetä erikseen laskuja ja maksut on maksettava eräpäivään mennessä Palkka.fi -palvelussa näkyvillä viitteillä. Lue lisää.

Jos olet käyttänyt SEPA-aineistoa maksujen maksamiseen ja nyt sen muodostamisessa tulee virheilmoitus, niin kyseessä on häiriö, johon saadaan pysyvä korjaus 22.2.2019. Aineiston muodostaminen osasta maksuista saattaa silti onnistua. Mikäli sinulla on maksuja, jotka erääntyvät ennen korjauspäivää, voit hoitaa maksut verkkopankissasi maksuluettelosta löytyvillä maksutiedoilla. Pahoittelemme tilannetta.

Oletko palkkaamassa työntekijän?

14.05.2018

Kun palkkaat työntekijän, tulee sinusta työnantaja. Työnantajana sinulle tulee hoidettavaksi erilaisia työnantajavelvoitteita.

Palkkalaskurin avulla voit arvioida palkan sivukuluja sekä työntekijälle maksettavan palkan määrää.

 

Twitter_kuvakooste3.jpg

Tee työsopimus


Tee aina työsopimus työntekijän kanssa. Suositeltavaa on tehdä sopimus aina kirjallisesti, jotta mahdollisilta väärinymmärryksiltä vältytään. Työsopimus on työntekijän ja työnantajan välinen sopimus työn tekemisestä ja siitä maksettavasta palkasta sekä muista eduista ja ehdoista. Työnantajana olet velvollinen noudattamaan työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia työsopimusta solmittaessa.


Työsopimus voidaan tehdä:

• suullisesti
• kirjallisesti
• sähköisesti

Lisätietoja ja työsopimuslomakkeet löydät Suomi.fi:stä

Hoida vakuutukset


Työeläkevakuuttaminen

Sinun tulee ottaa työeläkevakuutus jos työntekijä on 17–67-vuotias ja maksat palkkaa yli 58,27 euroa. Alle 17-vuotiasta tai 68 vuotta täyttänyttä työntekijää ei vakuuteta.

TyEL-maksu koostuu työnantajan osuudesta ja työntekijältä perittävästä osuudesta. Palkka.fi pidättää työntekijän osuuden automaattisesti palkanlaskennassa. Palkka.fi laskee automaattisesti myös työnantajan osuuden työeläkevakuutusmaksusta, joka on nähtävillä työntekijän osuuden kanssa TyEL:n maksussa ja ilmoituksessa.

Jos et voi pidättää työntekijän osuutta palkasta, maksa koko TyEL-maksu työeläkeyhtiöön (esim. jos palkka koostuu pelkästään luontoisedusta tai Kela maksaa kotitalouden palkkaaman lastenhoitajan palkan).

Maksatko palkkaa puolessa vuodessa yli 8346 e?

Tee sopimus työeläkeyhtiön kanssa ja tallenna tämän jälkeen vakuutuksen numero Palkka.fi:n.
Palkka.fi lähettää ilmoitukset työeläkeyhtiöön. Jos toimit kuukausi-ilmoittajana, maksut muodostuvat Maksut-kohtaa, josta voit siirtää sen verkkopankkiisi. Vuosi-ilmoittajana toimivana työnantajana saat erillisen laskun työeläkeyhtiöltä.

Maksatko palkkaa puolessa alle 8346 e?

Voit toimia ns. tilapäisenä työnantajana ja voit valita työeläkeyhtiön Palkka.fi:ssä aina palkanlaskennan yhteydessä.
Palvelu lähettää ilmoitukset työeläkeyhtiöön ja maksu muodostuu Palkka.fi:n Maksut-kohtaan, josta voit siirtää sen verkkopankkiisi. Maksa työeläkemaksu palkanmaksua seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä. Työeläkeyhtiöt eivät lähetä työeläkevakuutusmaksuista erillistä laskua tilapäisille työnantajille.


Työttömyysvakuutusmaksu

Jos maksat palkkaa (kaikki palkat yhteensä) yli 1 200 euroa kalenterivuoden aikana, tulee sinun ottaa työttömyysvakuutus. Työnantajana sinun tulee kuitenkin aina pidättää palkasta työntekijän osuus, vaikka palkka olisi alle 1200 euroa. Palkka.fi pidättää työttömyysvakuutusmaksun automaattisesti. Työttömyysvakuutusmaksu maksetaan pääsääntöisesti 17–64-vuotiaiden työntekijöiden palkoista.

Maksuvelvollisuus ei kuitenkaan koske seuraavia henkilöitä:

• alle 17-vuotiasta henkilöä (maksuvelvollisuus alkaa syntymäpäivää seuraavan kuukauden alusta)
• 65 vuotta täyttänyttä henkilöä (maksuvelvollisuus päättyy syntymäpäivää seuraavan kuukauden alkuun)
• yrittäjän eläkelain 3§:ssä tarkoitettua yrittäjää
• maatalousyrittäjän eläkelain 3-5 §:ssä tarkoitettua maatalousyrittäjää ja hänen perheenjäsentään

Tee hakemus Palkka.fi:stä Työttömyysvakuutusrahastolle

Hakemuksen voit tehdä kohdasta Omat Tiedot > Työttömyysvakuutus. Arvioi kalenterivuoden aikana maksamasi palkat (kaikki yhteensä) ja lähetä hakemus. Saat Työttömyysvakuutusrahastolta laskun suoraan kotiisi. Palkka.fi lähettää ilmoituksen automaattisesti.

Lisätietoja työttömyysvakuutusmaksuista saat Työttömyysvakuutusrahaston verkkosivuilta.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus

Työnantajana sinun täytyy ottaa työntekijöillesi työtapaturma- ja ammattitautivakuutus. Vakuutus on otettava, jos kalenterivuoden aikana teettämäsi työn palkat ovat yhteensä yli 1 200 euroa. Tämä raja on työnantajakohtainen. Palkan maksamisen ajankohdalla ei ole merkitystä. Muista ottaa vakuutus ennen kuin työ aloitetaan. Sitä ei voi ottaa takautuvasti.
Tallenna työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen perustiedot Palkka.fi:n sekä työnantajan että työntekijän tietoihin. Saat laskun suoraan vakuutusyhtiöltä. Muista myös antaa ilmoitus suoraan vakuutusyhtiöön, Palkka.fi ei hoida tätä ilmoitusta.

Löydät lisätietoa työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta Tapaturmavakuutuskeskuksen sivulta. Löydät sivuilta kaikkien vakuutuksia myöntävien vahinkovakuutusyhtiöiden yhteystiedot.

Työnantajan sairausvakuutusmaksu


Työnantajan tulee maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksua jos työntekijä on 16–68-vuotias.
Palkka.fi muodostaa maksun automaattisesti, joka sinun tulee maksaa Verohallintoon. Sairausvakuutusmaksua ei vähennetä työntekijän palkasta, mutta se näkyy palkkalaskelmalla info-tietona. Jos olet kotitalous ja maksettava palkka jää alle 1500 euroa, ei työnantajan sairausvakuutusmaksua tarvitse maksaa.

Pyydä verokortti

Pyydä työntekijältä verokortti ennen palkan maksamista. Tallenna verokortin tiedot Palkka.fi:n työntekijän tietoihin. Palkka.fi pidättää automaattisesti veron määrän palkanlaskennan yhteydessä. Palkka.fi muodostaa maksun automaattisesti, joka sinun tulee maksaa Verohallintoon. Jos olet kotitalous ja maksettava palkka jää alle 1500 euroa, ei ennakonpidätystä tarvitse pidättää. Tarkista tämä kuitenkin aina työntekijältä.  


Verokortti sähköisesti


Työntekijä voi lähettää verokortin myös sähköisesti Palkka.fi:n työntekijäliittymän kautta. Jotta työntekijä voi sen lähettää, anna lupa työntekijäliittymän käyttöön työntekijän perustiedoista.

Muista myös nämä


Lomakorvaus, lomaraha, vuosilomapalkka


Vuosiloma


Työntekijän vuosiloma määräytyy vuosilomalain mukaan. Työntekijälle kertyy lomaoikeutta lomanmääräytymisvuoden ajalta 1.4.–31.3. Työntekijä pitää kertyneet lomat lomavuoden aikana (2.5.–30.4.) lomanmääräytymisajan (31.3.) jälkeen. Vuosilomaa kertyy, jos työntekijällä on kalenterikuukauden aikana vähintään 14 työpäivää tai 35 tunnin säännön piirissä olevalla vähintään 35 työtuntia tai työssäolon veroista tuntia. Uudessa työsuhteessa kertyy tavallisesti 2 lomapäivää/kuukausi. Voit kerryttää lomapäivä Palkka.fi:n avulla.


Lomakorvaus


Jos työntekijän työsuhde päättyy, hänellä on oikeus saada vuosiloman sijasta lomakorvaus siltä ajalta, jolta hän ei ole siihen mennessä saanut lomaa tai lomakorvausta. Vapaajärjestelmän piirissä oleville maksetaan lomakorvaus vapaan ajalta.
Lomakorvaus lasketaan työehtosopimuksesta riippuen


• lomakeskituntiansion mukaan
• tai prosenttiperusteisesti lomanmääräytymisvuoden ansioista.

Kuukausipalkkaisen lomakorvaus lasketaan samalla tavoin kuin lomapalkka.
Lomakorvaus määräytyy prosentteina lomanmääräytymisvuoden (1.4.–31.3.) ansioista. Alle vuoden kestäneissä työsuhteissa lomakorvaus on 9 % ja lomanmääräytymisvuoden lopussa vähintään vuoden kestäneessä työsuhteessa 11,5 %.


Lomaraha


Lomarahaa koskevat säännökset eivät sisälly vuosilomalakiin, vaan eri alojen työehtosopimuksiin. Lomarahan maksamisesta sovitaan työsopimuksessa.
 
Lomarahan määrä on 50 % vuosilomapalkasta. Lomarahan voi maksaa kerralla ennen loman alkamista. Lomaraha maksetaan useiden sopimusten mukaan myös lomakorvauksen yhteydessä silloin, kun työsuhde päättyy lomakauden aikana taloudellisista tai tuotannollisista syistä tai jos kyseessä on eläkkeelle tai asepalvelukseen lähtevä työntekijä. Maksuperuste kannattaa tarkistaa työehtosopimuksesta.

Työehtosopimus


Palkka.fi ei huomioi eri alojen työehtosopimuksia. Työnantajana sinun tulee tutustua myös niihin. Lue lisää.

 

 

 

 

 


Vero TVR Elo Ilmarinen Varma Fennia IF LähiTapiola OP TVL