Palkanlaskennassa käytettävät parametritiedot

16.12.2020

Kaikki alla olevan taulukon palkkaparametrit on julkaistu vuosiluvussa olevan linkin kautta ladattavassa xml -tiedostossa.

Rakenteisena (xml) julkaistuja palkkaparametreja voit käyttää esimerkiksi taulukkolaskennan tai ohjelmiston perustietona.
Voit ladata kunkin vuoden palkkaparametrit xml -tiedostona koneellesi seuraavasti: Napsauta linkkiä hiiren oikealla painikkeella
-> Valitse ponnahdusvalikosta ’Tallenna kohde nimellä’ tai ’Save Target As’.


 2021 (XML)
Työnantajan sairausvakuutusmaksu 1,53
Sv-päivärahakertoimet  
- päivärahamaksu 1,36
- päivärahamaksu YEL 1,55
Työnantajan sairausvakuutusmaksun ikärajat  
- alaraja 16
- yläraja 68
Työttömyysvakuutus  
- Työntekijäprosentti 1,40
- Osaomistaja 0,65
- Työnantajaprosentti, ala 0,50
- Työnantajaprosentti, ylä 1,90
Työttömyysvakuutusmaksun ikärajat  
- alaraja 17
- yläraja 64
Eläkemaksuprosentti  
- TyEL-ansion alaraja 61,37
- TyEL sopimustyönantajan perus maksu-% 24,80
- TyEL tilapäisen työnantajan maksu-% 24,80
- Työntekijän eläkemaksu, alle 53 v. 7,15
- Työntekijän eläkemaksu, 53 v. - 62 v. 8,65
- Työntekijän eläkemaksu, yli 62 v. 7,15
- TyEL tilapäisen työnantajan palkkasumma ½ vuodelta 8790,00
Eläkemaksujen ikärajat  
- alaraja 17
- yläraja 67
Ennakonpidätys  
- Työkorvaussaaja 13,00
- Oletus ennakonpidätysprosentti 60,00
- Oletus lähdeveroprosentti 35,00
- Pääomatulon ennakonpidätysprosentti 30,00
- Sairausvakuutusprosentti 1,53
- Lähdeverovähennys kuukaudessa max. 510,00
- Lähdeverovähennys päivässä 17,00
Kustannusten korvaukset  
- Kokopäiväraha 44,00
- Osapäiväraha 20,00
- Ateriakorvaus 11,00
- Kilometrikorvaus, oma auto 0,44
- Kilometrikorvaus, käyttöetu 0,10
- Yömatkaraha 13,00
Luontoisedut  
- Ravintoetu 6,90
- Puhelinetu 20,00
- Matkapuhelinetu 20,00
- Ruokailulippu 6,90
Kotitalousvähennys  
- Korvaus palkasta 15,00
- Korvaus työkorvauslaskusta 40,00

Palkanlaskennassa käytettävät parametritiedot 2008-2020

Lisätietoja

  • Palkka.fi-palvelun yleisneuvonta palvelee suomeksi puhelinnumerossa 029 497 034 ja ruotsiksi 029 497 035 ma-pe 9.00 – 16.15. Palvelu on maksuton. Puhelun hinta pvm/mpm.
  • Työeläkeyhtiöt auttavat eläkevakuuttamiseen liittyvissä asioissa.
  • Työllisyysrahaston asiakaspalvelu 075 757 0500 (pvm/mpm), s-posti vakuutusmaksut@tyollisyysrahasto.fi
  • Vahinkovakuutusyhtiöltä voit kysyä lisätietoja työntekijöiden vakuuttamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Yhteystiedot 029 497 034 (suomeksi) Palvelunumero on avoinna klo 9-16.15. 029 497 035 (på svenska) Servicenumret är öppet klockan 9-12.
Du kan lämna en återuppringningsbegäran klockan 12-16.15.
Vi ringer dej senast följande vardag.