Chat on poissa käytöstä toistaiseksi

Lue lisää tiedotteesta.

Palkanlaskennassa käytettävät parametritiedot 2008-2022

17.01.2023

Kaikki alla olevan taulukon palkkaparametrit on julkaistu vuosiluvussa olevan linkin kautta ladattavassa xml -tiedostossa.
Rakenteisena (xml) julkaistuja palkkaparametreja voit käyttää esimerkiksi taulukkolaskennan tai ohjelmiston perustietona.
Voit ladata kunkin vuoden palkkaparametrit xml -tiedostona koneellesi seuraavasti: Napsauta linkkiä hiiren oikealla painikkeella
-> Valitse ponnahdusvalikosta ’Tallenna kohde nimellä’ tai ’Save Target As’.


 2008 (XML)2009 (XML)2010 (XML)2011 (XML)2012 (XML)2013 (XML)2014 (XML)2015 (XML)2016 (XML)2017 (XML)2018 (XML)2019 (XML)1.1.-30.4.2020 (XML)1.5.-31.12.2020 (XML)2021 (XML)1.1.-31.7.2022 (XML)1.8.-31.12.2022 (XML)
Sosiaaliturvaprosentit   2,0 2,23 2,12 2,12 2,04 2,14 2,08 2,12 1,08 0,86 0,77 1,34 1,34 1,53 1,34 1,34
Sv-päivärahakertoimet                                  
- päivärahamaksu 0,67 0,70 0,93 0,82 0,82 0,74 0,84 0,78 0,82 1,58 1,53 1,54 1,18 1,18 1,36 1,18 1,18
- päivärahamaksu YEL 0,81 0,79 1,05 0,92 0,97 0,88 0,97 0,91 0,95 1,64 1,70 1,77 1,33 1,33 1,55 1,32 1,32
Sosiaaliturvamaksujen ikärajat                                  
- alaraja           16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
- yläraja           68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
Työttömyysvakuutus                                  
- Työntekijäprosentti 0,34 0,20 0,40 0,60 0,60 0,60 0,50 0,65 1,15 1,60 1,90 1,50 1,25 1,25 1,40 1,50 1,50
- Osaomistaja           0,20 0,19 0,24 0,46 0,70 0,92 0,78 0,65 0,65 0,65 0,74 0,74
- Työnantajaprosentti, ala           0,80 0,95 0,80 1,00 0,80 0,65 0,50 0,45 0,45 0,50 0,50 0,50
- Työnantajaprosentti, ylä           3,20 2,95 3,15 3,90 3,30 2,60 2,05 1,70 1,70 1,90 2,05 2,05
Työttömyysvakuutusmaksun ikärajat                                  
- alaraja           17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18
- yläraja           64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
Eläkemaksuprosentti                                  
- TyEL-ansion alaraja 47,08 49,93 51,57 52,49 54,08 55,59 56,55 57,10 57,51 58,19 58,27 59,36 60,57 60,57 61,37 62,88 62,88
- TyEL sopimustyönantajan keskimääräinen maksu-% 21,40 21,40 21,80 22,50 23,30 23,40 24,20 24,70 24,60 25,10 25,30 25,20 25,30 22,70 24,80 25,85 25,85
- TyEL tilapäisen työnantajan maksu-% 22,40 22,40 22,40 23,00 23,30 23,80 24,20 24,70 25,10 25,10 25,30 25,20 25,30 22,70 24,80 25,85 25,85
- Työntekijän eläkemaksu, alle 53 v. 4,10 4,30 4,50 4,70 5,15 5,15 5,55 5,70 5,70 6,15 6,35 6,75 7,15 7,15 7,15 7,15 7,15
- Työntekijän eläkemaksu, yli 53 v. tai vanhempi 5,20 5,40 5,70 6,00 6,50 6,50 7,05 7,20 7,20                
- Työntekijän eläkemaksu, 53 - 62 v.                   7,65 7,85 8,25 8,65 8,65 8,65 8,65 8,65
- Työntekijän eläkemaksu, yli 62 v.                   6,15 6,35 6,75 7,15 7,15 7,15 7,15 7,15
- TyEL tilapäisen työnantajan palkkasumma ½ vuodelta   7152,00 7386,00 7518,00 7746,00 7962,00 8100,00 8178,00 8238,00 8334,00 8346,00 8502,00 8676,00 8676,00 8790,00 9006,00 9006,00
Eläkemaksujen ikärajat                                  
- alaraja 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 17 17 17 17 17 17
- yläraja 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67
Ennakonpidätys                                  
- Työkorvaussaaja           13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00
- Oletus ennakonpidätysprosentti           60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00
- Oletus lähdeveroprosentti           35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00
- Pääomatulon ennakonpidätysprosentti           30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
- Sairausvakuutusprosentti           2,04 2,14 2,08 2,12 1,08 0,86 0,77 1,34 1,34 1,53 1,34 1,34
- Lähdeverovähennys kuukaudessa max.           510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00
- Lähdeverovähennys päivässä           17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00
Kustannusten korvaukset                                  
- Kokopäiväraha 32,00 35,00 36,00 34,00 36,00 38,00 39,00 40,00 40,00 41,00 42,00 42,00 43,00 43,00 44,00 45,00 45,00
- Osapäiväraha 14,00 16,00 16,00 16,00 16,00 17,00 18,00 18,00 19,00 19,00 19,00 19,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
- Ateriakorvaus 8,00 8,75 9,00 8,50 9,00 9,50 9,75 10,00 10,00 10,25 10,50 10,50 10,75 10,75 11,00 11,25 11,25
- Kilometrikorvaus, oma auto 0,44 0,45 0,45 0,46 0,45 0,45 0,43 0,44 0,43 0,41 0,42 0,43 0,43 0,43 0,44 0,46 0,46
- Kilometrikorvaus, käyttöetu 0,12 0,12 0,11 0,11 0,12 0,13 0,13 0,12 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
- Yömatkaraha 10,00 10,00 10,00 10,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 13,00 14,00 14,00 13,00 13,00 13,00
Luontoisedut                                  
- Ravintoetu 5,20 5,50 5,70 5,40 5,60 5,90 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50 6,60 6,80 6,80 6,90 7,15 7,15
- Puhelinetu 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
- Matkapuhelinetu 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
- Ruokailulippu           5,90 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50 6,60 6,80 6,80 6,90 7,15 7,5
Kotitalousvähennys                                  
- Korvaus palkasta           15,00 15,00 15,00 15,00 20,00 20,00 20,00 15,00 15,00 15,00    
- Korvaus palkasta: asunnon kunnossapito ja perusparannus                               15,00 15,00
- Korvaus palkasta: muut työt                               30,00 30,00
- Korvaus työkorvauslaskusta           45,00 45,00 45,00 45,00 50,00 50,00 50,00 40,00 40,00 40,00    
- Korvaus työkorvauslaskusta: asunnon kunnossapito ja perusparannus                               40,00 40,00
- Korvaus työkorvauslaskusta: muut työt                               60,00 60,00
Portaikkoverokortti                                  
- 1. tuloraja           1350,00 1180,00 1280,00 1210,00 10300,00 10500,00            
- 2. tuloraja           16700,00 16900,00 17100,00 17300,00 17650,00 17950,00            

Lisätietoja

  • Palkka.fi-palvelun yleisneuvonta palvelee suomeksi puhelinnumerossa 029 497 034 ja ruotsiksi 029 497 035
  • ma-pe 9.00 – 16.15. Palvelu on maksuton. Puhelun hinta pvm/mpm.
  • Työeläkeyhtiöt auttavat eläkevakuuttamiseen liittyvissä asioissa.
  • Tapaturmavakuutusyhtiöiltä voit kysyä lisätietoja työntekijöiden vakuuttamiseen liittyvissä kysymyksissä.
  • Yhteystiedot löydät palvelun sivuilta.

Yhteystiedot 029 497 034 (suomeksi) Palvelunumero on avoinna klo 9-16.15. 029 497 035 (på svenska) Servicenumret är öppet klockan 9-12.
Du kan lämna en återuppringningsbegäran klockan 12-16.15.
Vi ringer dej senast följande vardag.