Palkka.fi on maksuton palkanlaskentaohjelma - ilmoittaminen tulorekisteriin on helppoa

Kotitalouskäyttäjän ilmoitukset lähetetään automaattisesti tulorekisteriin. Yrityskäyttäjä voi valita lähetetäänkö ilmoitukset automaattisesti vai huolehtiiko käyttäjä itse niiden lähettämisestä.
Lue lisää Palkka.fi ja tulorekisteri. Käy myös katsomassa Verohallinnon tiedote Palkka.fi -palvelusta.
Tutustu Palkka.fi-palvelun ohjevideoihin.

Yritys: Yleishyödyllisen yhteisön työntekijälle maksamiin verovapaisiin korvauksiin liittyvien palkkatietoilmoitusten tarkistus

Jos olet yleishyödyllisenä yhteisönä maksanut työsuhteessa olevalle henkilölle päivärahoja tai kilometrikorvauksia, on Palkka.fi:stä tulorekisteriin lähetetylle palkkatietoilmoitukselle voinut mennä virheellisesti vastikkeettomaan vapaaehtoistyöhön liittyvä tulolaji. Pyydämme työnantajaa tällaisessa tilanteessa tarkistamaan ja korjaamaan tulolajit suoraan tulorekisteriin.

Pahoittelemme tästä  aiheutuvaa vaivaa.

Yritys- ja kotitalousasiakas: Oletko maksanut palkkoja ulkomaalaiselle työntekijälle 1.4.2019 jälkeen?

Lue lisää tiedotteesta

Palkanlaskennassa käytettävät parametritiedot 2008-2017

17.12.2018

Kaikki alla olevan taulukon palkkaparametrit on julkaistu vuosiluvussa olevan linkin kautta ladattavassa xml -tiedostossa.
Rakenteisena (xml) julkaistuja palkkaparametreja voit käyttää esimerkiksi taulukkolaskennan tai ohjelmiston perustietona.
Voit ladata kunkin vuoden palkkaparametrit xml -tiedostona koneellesi seuraavasti: Napsauta linkkiä hiiren oikealla painikkeella
-> Valitse ponnahdusvalikosta ’Tallenna kohde nimellä’ tai ’Save Target As’.


 2008 (XML)2009 (XML)2010 (XML)2011 (XML)2012 (XML)2013 (XML)2014 (XML)2015 (XML)2016 (XML)2017 (XML)2018 (XML)
Sosiaaliturvaprosentit   2,0 2,23 2,12 2,12 2,04 2,14 2,08 2,12 1,08 0,86
Sv-päivärahakertoimet                      
- päivärahamaksu 0,67 0,70 0,93 0,82 0,82 0,74 0,84 0,78 0,82 1,58 1,53
- päivärahamaksu YEL 0,81 0,79 1,05 0,92 0,97 0,88 0,97 0,91 0,95 1,64 1,70
Sosiaaliturvamaksujen ikärajat                      
- alaraja           16 16 16 16 16 16
- yläraja           68 68 68 68 68 68
Työttömyysvakuutus                      
- Työntekijäprosentti 0,34 0,20 0,40 0,60 0,60 0,60 0,50 0,65 1,15 1,60 1,90
- Osaomistaja           0,20 0,19 0,24 0,46 0,70 0,92
- Työnantajaprosentti, ala           0,80 0,95 0,80 1,00 0,80 0,65
- Työnantajaprosentti, ylä           3,20 2,95 3,15 3,90 3,30 2,60
Työttömyysvakuutusmaksun ikärajat                      
- alaraja           17 17 17 17 17 17
- yläraja           64 64 64 64 64 64
Eläkemaksuprosentti                      
- TyEL-ansion alaraja 47,08 49,93 51,57 52,49 54,08 55,59 56,55 57,10 57,51 58,19 58,27
- TyEL sopimustyönantajan keskimääräinen maksu-% 21,40 21,40 21,80 22,50 23,30 23,40 24,20 24,70 24,60 25,10 25,30
- TyEL tilapäisen työnantajan maksu-% 22,40 22,40 22,40 23,00 23,30 23,80 24,20 24,70 25,10 25,10 25,30
- Työntekijän eläkemaksu, alle 53 v. 4,10 4,30 4,50 4,70 5,15 5,15 5,55 5,70 5,70 6,15 6,35
- Työntekijän eläkemaksu, yli 53 v. tai vanhempi 5,20 5,40 5,70 6,00 6,50 6,50 7,05 7,20 7,20    
- Työntekijän eläkemaksu, 53 - 62 v.                   7,65 7,85
- Työntekijän eläkemaksu, yli 62 v.                   6,15 6,35
- TyEL tilapäisen työnantajan palkkasumma ½ vuodelta   7152,00 7386,00 7518,00 7746,00 7962,00 8100,00 8178,00 8238,00 8334,00 8346,00
Eläkemaksujen ikärajat                      
- alaraja 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
- yläraja 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67
Ennakonpidätys                      
- Työkorvaussaaja           13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00
- Oletus ennakonpidätysprosentti           60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00
- Oletus lähdeveroprosentti           35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00
- Pääomatulon ennakonpidätysprosentti           30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
- Sairausvakuutusprosentti           2,04 2,14 2,08 2,12 1,08 0,86
- Lähdeverovähennys kuukaudessa max.           510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00
- Lähdeverovähennys päivässä           17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00
Kustannusten korvaukset                      
- Kokopäiväraha 32,00 35,00 36,00 34,00 36,00 38,00 39,00 40,00 40,00 41,00 42,00
- Osapäiväraha 14,00 16,00 16,00 16,00 16,00 17,00 18,00 18,00 19,00 19,00 19,00
- Ateriakorvaus 8,00 8,75 9,00 8,50 9,00 9,50 9,75 10,00 10,00 10,25 10,50
- Kilometrikorvaus, oma auto 0,44 0,45 0,45 0,46 0,45 0,45 0,43 0,44 0,43 0,41 0,42
- Kilometrikorvaus, käyttöetu 0,12 0,12 0,11 0,11 0,12 0,13 0,13 0,12 0,11 0,10 0,10
- Yömatkaraha 10,00 10,00 10,00 10,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
Luontoisedut                      
- Ravintoetu 5,20 5,50 5,70 5,40 5,60 5,90 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50
- Puhelinetu 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
- Matkapuhelinetu 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
- Ruokailulippu           5,90 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50
Kotitalousvähennys                      
- Korvaus palkasta           15,00 15,00 15,00 15,00 20,00 20,00
- Korvaus työkorvauslaskusta           45,00 45,00 45,00 45,00 50,00 50,00
Portaikkoverokortti                      
- 1. tuloraja           1350,00 1180,00 1280,00 1210,00 10300,00 10500,00
- 2. tuloraja           16700,00 16900,00 17100,00 17300,00 17650,00 17950,00

Lisätietoja

  • Palkka.fi-palvelun yleisneuvonta palvelee suomeksi puhelinnumerossa 029 497 034 ja ruotsiksi 029 497 035
  • ma-pe 9.00 – 16.15. Palvelu on maksuton. Puhelun hinta pvm/mpm.
  • Työeläkeyhtiöt auttavat eläkevakuuttamiseen liittyvissä asioissa.
  • Tapaturmavakuutusyhtiöiltä voit kysyä lisätietoja työntekijöiden vakuuttamiseen liitty-vissä kysymyksissä.
  • Yhteystiedot löydät palvelun sivuilta.

Vero TVR Elo Ilmarinen Varma Fennia IF LähiTapiola OP TVL