Uutta: Palkka.fi saa verokortit automaattisesti Verohallinnosta

Palkka.fi hakee ja tallentaa verokorttitiedot automaattisesti työntekijätietoihin palkanlaskennan yhteydessä. Työntekijäliittymässä oleva verokorttien lähetys poistuu käytöstä uuden rajapinnan käyttöönoton myötä ja työnantaja saa jatkossa verokortit suoraan Verohallinnolta, myös muutosverokortit. Lue lisää (Palkka.fi).

Palkka.fi lähettää kotitalousvähennysilmoituksen v. 2020 laskemistasi palkoista Verohallintoon automaattisesti 21.1.2021 klo 14 jälkeen

Vähennys näkyy automaattisesti esitäytetyllä veroilmoituksellasi, jonka saat keväällä 2021. 

Palkanlaskennassa käytettävät parametritiedot 2008-2020

16.12.2020

Kaikki alla olevan taulukon palkkaparametrit on julkaistu vuosiluvussa olevan linkin kautta ladattavassa xml -tiedostossa.
Rakenteisena (xml) julkaistuja palkkaparametreja voit käyttää esimerkiksi taulukkolaskennan tai ohjelmiston perustietona.
Voit ladata kunkin vuoden palkkaparametrit xml -tiedostona koneellesi seuraavasti: Napsauta linkkiä hiiren oikealla painikkeella
-> Valitse ponnahdusvalikosta ’Tallenna kohde nimellä’ tai ’Save Target As’.


 2008 (XML)2009 (XML)2010 (XML)2011 (XML)2012 (XML)2013 (XML)2014 (XML)2015 (XML)2016 (XML)2017 (XML)2018 (XML)2019 (XML)1.1.-30.4.2020 (XML)1.5.-31.12.2020 (XML)
Sosiaaliturvaprosentit   2,0 2,23 2,12 2,12 2,04 2,14 2,08 2,12 1,08 0,86 0,77 1,34 1,34
Sv-päivärahakertoimet                            
- päivärahamaksu 0,67 0,70 0,93 0,82 0,82 0,74 0,84 0,78 0,82 1,58 1,53 1,54 1,18 1,18
- päivärahamaksu YEL 0,81 0,79 1,05 0,92 0,97 0,88 0,97 0,91 0,95 1,64 1,70 1,77 1,33 1,33
Sosiaaliturvamaksujen ikärajat                            
- alaraja           16 16 16 16 16 16 16 16 16
- yläraja           68 68 68 68 68 68 68 68 68
Työttömyysvakuutus                            
- Työntekijäprosentti 0,34 0,20 0,40 0,60 0,60 0,60 0,50 0,65 1,15 1,60 1,90 1,50 1,25 1,25
- Osaomistaja           0,20 0,19 0,24 0,46 0,70 0,92 0,78 0,65 0,65
- Työnantajaprosentti, ala           0,80 0,95 0,80 1,00 0,80 0,65 0,50 0,45 0,45
- Työnantajaprosentti, ylä           3,20 2,95 3,15 3,90 3,30 2,60 2,05 1,70 1,70
Työttömyysvakuutusmaksun ikärajat                            
- alaraja           17 17 17 17 17 17 17 17 17
- yläraja           64 64 64 64 64 64 64 64 64
Eläkemaksuprosentti                            
- TyEL-ansion alaraja 47,08 49,93 51,57 52,49 54,08 55,59 56,55 57,10 57,51 58,19 58,27 59,36 60,57 60,57
- TyEL sopimustyönantajan keskimääräinen maksu-% 21,40 21,40 21,80 22,50 23,30 23,40 24,20 24,70 24,60 25,10 25,30 25,20 25,30 22,70
- TyEL tilapäisen työnantajan maksu-% 22,40 22,40 22,40 23,00 23,30 23,80 24,20 24,70 25,10 25,10 25,30 25,20 25,30 22,70
- Työntekijän eläkemaksu, alle 53 v. 4,10 4,30 4,50 4,70 5,15 5,15 5,55 5,70 5,70 6,15 6,35 6,75 7,15 7,15
- Työntekijän eläkemaksu, yli 53 v. tai vanhempi 5,20 5,40 5,70 6,00 6,50 6,50 7,05 7,20 7,20          
- Työntekijän eläkemaksu, 53 - 62 v.                   7,65 7,85 8,25 8,65 8,65
- Työntekijän eläkemaksu, yli 62 v.                   6,15 6,35 6,75 7,15 7,15
- TyEL tilapäisen työnantajan palkkasumma ½ vuodelta   7152,00 7386,00 7518,00 7746,00 7962,00 8100,00 8178,00 8238,00 8334,00 8346,00 8502,00 8676,00 8676,00
Eläkemaksujen ikärajat                            
- alaraja 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
- yläraja 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67
Ennakonpidätys                            
- Työkorvaussaaja           13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00
- Oletus ennakonpidätysprosentti           60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00
- Oletus lähdeveroprosentti           35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00
- Pääomatulon ennakonpidätysprosentti           30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
- Sairausvakuutusprosentti           2,04 2,14 2,08 2,12 1,08 0,86 0,77 1,34 1,34
- Lähdeverovähennys kuukaudessa max.           510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00
- Lähdeverovähennys päivässä           17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00
Kustannusten korvaukset                            
- Kokopäiväraha 32,00 35,00 36,00 34,00 36,00 38,00 39,00 40,00 40,00 41,00 42,00 42,00 43,00 43,00
- Osapäiväraha 14,00 16,00 16,00 16,00 16,00 17,00 18,00 18,00 19,00 19,00 19,00 19,00 20,00 20,00
- Ateriakorvaus 8,00 8,75 9,00 8,50 9,00 9,50 9,75 10,00 10,00 10,25 10,50 10,50 10,75 10,75
- Kilometrikorvaus, oma auto 0,44 0,45 0,45 0,46 0,45 0,45 0,43 0,44 0,43 0,41 0,42 0,43 0,43 0,43
- Kilometrikorvaus, käyttöetu 0,12 0,12 0,11 0,11 0,12 0,13 0,13 0,12 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
- Yömatkaraha 10,00 10,00 10,00 10,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 13,00 14,00 14,00
Luontoisedut                            
- Ravintoetu 5,20 5,50 5,70 5,40 5,60 5,90 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50 6,60 6,80 6,80
- Puhelinetu 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
- Matkapuhelinetu 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
- Ruokailulippu           5,90 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50 6,60 6,80 6,80
Kotitalousvähennys                            
- Korvaus palkasta           15,00 15,00 15,00 15,00 20,00 20,00 20,00 15,00 15,00
- Korvaus työkorvauslaskusta           45,00 45,00 45,00 45,00 50,00 50,00 50,00 40,00 40,00
Portaikkoverokortti                            
- 1. tuloraja           1350,00 1180,00 1280,00 1210,00 10300,00 10500,00      
- 2. tuloraja           16700,00 16900,00 17100,00 17300,00 17650,00 17950,00      

Lisätietoja

  • Palkka.fi-palvelun yleisneuvonta palvelee suomeksi puhelinnumerossa 029 497 034 ja ruotsiksi 029 497 035
  • ma-pe 9.00 – 16.15. Palvelu on maksuton. Puhelun hinta pvm/mpm.
  • Työeläkeyhtiöt auttavat eläkevakuuttamiseen liittyvissä asioissa.
  • Tapaturmavakuutusyhtiöiltä voit kysyä lisätietoja työntekijöiden vakuuttamiseen liittyvissä kysymyksissä.
  • Yhteystiedot löydät palvelun sivuilta.

Yhteystiedot 029 497 034 (suomeksi) Palvelunumero on avoinna klo 9-16.15. 029 497 035 (på svenska) Servicenumret är öppet klockan 9-12.
Du kan lämna en återuppringningsbegäran klockan 12-16.15.
Vi ringer dej senast följande vardag.