Vastaa Palkka.fi:n asiakaskyselyyn

Haluamme kuulla miepiteesi Palkka.fi:stä. Vastaa asiakaskyselyyn tästä. Vastaaminen vie noin 5 minuuttia. Kiitos ajastasi. 

Katso-palvelu poistuu käytöstä 31.12.2020

Muista siirtyä ajoissa käyttämään Suomi.fi tunnistautumista ja valtuuksia. Lue lisää Palkka.fi tiedotteesta

Palkka.fi välittää Tilastokeskukselle aineistoja tilastojen laatimiseen

21.03.2014

Lain mukaan Verohallinnon on toimitettava Tilastokeskukselle Palkka.fi-palveluun tallennettuja, tilastojen laatimisen kannalta välttämättömiä tietoja.

Tilastokeskukselle muodostetaan palkkatiedot ja työssäkäyntiedot, jotka Palkka.fi lähettää automaattisesti Tilastokeskukselle. Palkkatiedot välitetään lokakuun maksupäiviltä. Lomaraha ja tulospalkkio välitetään koko vuodelta. Tilastokeskukselle välitetään tiedot kaikkien käyttäjien osalta työnantajasta, työntekijöistä sekä heille maksetuista palkoista. Verohallinto välittää tiedot työnantajan puolesta. Työnantajan että työntekijän tiedot ovat salattuja varsinaisessa julkaistavassa tilastossa. Tilastolaki 361/2013 15 § astui voimaan 1.9.2013.

Tarkemmat tiedot ilmoituksista näet Ilmoitukset -sivulta.

Kotitalous

Kotitalous tilastot

 

Kotitalous ilmoitukset

Yrittäjä

Tietojen lähettämiseen ei vaikuta automaattisen ilmoitusliikenteen valinta Ei. Tiedot välitetään aina Tilastokeskukselle.

Yritys ilmoitukset

Tilastokeskuksen tiedote

Tilastokeskus käyttää Verohallinnon Palkka.fi-palvelusta saatuja yritysten työsuhde- ja palkkatietoja tilastojen laatimiseen työssäkäynti- ja palkkarakennetilastossa. Tilastokeskuksen palkka.fi-palvelun kautta saamat tiedot vähentävät yritysten tiedonantorasitusta, koska tietoja ei tämän jälkeen tarvitse tiedustella muuta kautta.

Tilastokeskuksen oikeus henkilötietojen keräämiseen perustuu tiedonantovelvollisuuteen. Valtion viranomaiset ovat velvollisia antamaan salassapitosäännösten estämättä Tilastokeskukselle tilastojen laatimisen kannalta välttämättömät tiedot hallussaan olevista tietoaineistoista.  Myös elinkeinonharjoittajat ovat velvollisia antamaan salassapitosäännösten estämättä Tilastokeskukselle tilastojen laatimisen kannalta välttämättömiä tietoja. (Tilastolaki (280/2004, muut. 361/2013) 14 ja 15 §.)

Yritysten ja palkansaajien tietosuojasta huolehditaan tarkasti tietojen keruussa ja käsittelyssä sekä tietojen julkaisussa. Tietoja käsitellään Tilastokeskuksessa virkavastuulla ja tilastoinnissa ei koskaan julkaista yksittäisen yrityksen eikä palkansaajan tietoja.

Palkkatiedot välitetään lokakuun maksupäiviltä. Lomaraha ja tulospalkkio välitetään koko vuodelta. Tilastokeskukselle välitetään tiedot kaikkien käyttäjien osalta työnantajasta, työntekijöistä sekä heille maksetuista palkoista. Verohallinto välittää tiedot työnantajan puolesta.

Työssäkäyntitilastossa Palkka.fi-aineistoa käytetään yhtenä lähteenä monista hallinnollisista aineistoista sosioekonomisen aseman sekä palkansaajien ja yrittäjien ammattitietojen muodostamisessa. Työssäkäyntitilastossa ammattitiedot ja tiedot sosioekonomisesta asemasta julkaistaan vuosittain kulloinkin voimassa olevien luokitusstandardien mukaisesti luokiteltuna tilaston valmistuttua.

Palkkarakennetilastoa täydennetään Palkka.fi-palvelun tiedoilla pienten, alle viisi henkilöä työllistävien yrityksien tiedoilla, joita palkkarakennetilastoon ei muuta kautta tiedustella. Palkkarakennetilasto on vuositilasto, jossa tilastointiajankohta on kuukausipalkkaisilla pääsääntöisesti lokakuu ja tuntipalkkaisilla vuoden viimeinen neljännes. Palkkarakennetilasto kuvaa palvelussuhteiden määrää sekä ansiotasoa eri työnantajasektoreilla. Tilaston tarvitaan ansiotasojen ja palkkaerojen tarkasteluun sekä käytetään palkka-aineistona eri tutkimuksissa sekä kansainvälisissä tietopalveluissa, kuten Eurostatin ja Kansainvälisen työjärjestön (ILO) tiedusteluissa.

Lisätietoja Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastosta http://tilastokeskus.fi/til/tyokay/index.html

Lisätietoja Tilastokeskuksen palkkarakennetilastosta http://tilastokeskus.fi/til/pra/index.html

Lisätietoa luokituksista http://tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/index_henkilo.html

Lisätietoja

  • Palkka.fi-palvelun yleisneuvonta palvelee suomeksi puhelinnumerossa 020 697 034 ja ruotsiksi 020 697 035 ma-pe 9.00 – 16.15. Palvelu on maksuton. Puhelun hinta pvm/mpm.
  • Työeläkeyhtiöt auttavat eläkevakuuttamiseen liittyvissä asioissa.
  • Työttömyysvakuutusrahaston asiakaspalvelu 075 757 0500 (pvm/mpm), s-posti asiakaspalvelu@tvr.fi
  • Tapaturmavakuutusyhtiöiltä voit kysyä lisätietoja työntekijöiden vakuuttamiseen liittyvissä kysymyksissä.