Palkkaatko työntekijän? Muista nämä käytännön asiat

2023-05-03

Kun palkkaat työntekijän, sinusta tulee työnantaja. Se tarkoittaa muun muassa sitä, että maksat palkkaa, annat ilmoituksia tulorekisteriin ja huolehdit vakuutusmaksuista. Voit hoitaa monet näistä asioista Palkka.fi:ssä. Sen käyttö on maksutonta.

Sovi työntekijän kanssa palkasta ja tee työsopimus. Sen jälkeen Palkka.fi auttaa esimerkiksi näissä asioissa:

Palkanmaksu: Palkka.fi laskee palkan ja muut kulut ja tekee niistä valmiin maksun, jonka voit maksaa verkkopankissa.

Ilmoitukset tulorekisteriin: Palkka.fi lähettää tarvittavat ilmoitukset tulorekisteriin. 

Työntekijän verokortti: Saat verokortin tiedot Verohallinnolta suoraan Palkka.fi:hin.

Palkkalaskelma: Sekä sinä että työntekijäsi näette palkkalaskelman Palkka.fi:stä. Jos työntekijä käyttää Suomi.fi:n Viestit-palvelua, voit lähettää palkkalaskelman hänelle myös sinne.

Vakuutukset: Palkka.fi auttaa sinua ottamaan pakolliset vakuutukset. Osan vakuutuksista voit hoitaa kokonaan Palkka.fi:n kautta.

Palkka.fi:hin voit kirjautua henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Jos asioit toisen henkilön tai yrityksen puolesta, tarvitset lisäksi Suomi.fi-valtuuden. Palkka.fi:ssä on myös palkkalaskuri, jota voit käyttää ilman kirjautumista. Laskurin avulla voit jo etukäteen arvioida palkan sivukuluja ja vakuutusmaksuja.

Tee ensin työsopimus

Tee aina työsopimus työntekijän kanssa. Työsopimuksessa sovitte työn tekemisestä, palkasta sekä muista eduista ja ehdoista. Nämä asiat vaikuttavat työantajamaksuihin ja vakuutuksiin, joten tee työsopimus ennen kuin aloitat Palkka.fi:n käytön. 

Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, jotta mahdollisilta väärinymmärryksiltä vältytään. Myös suullinen työsopimus on kuitenkin pätevä. Työsopimuksessa pitää aina noudattaa työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia.

Lisätietoa ja työsopimuslomakkeita Suomi.fi:ssä

Ota huomioon työehtosopimus

Työsopimuksessa ja muissa työsuhteeseen liittyvissä asioissa pitää noudattaa kunkin alan työehtosopimusta. Palkka.fi ei ota työehtosopimuksia huomioon, joten selvitä niihin liittyvät asiat ennen kuin aloitat Palkka.fi:n käytön.  

Lue lisää työehtosopimuksista (Finlex.fi)

Ota tarvittavat vakuutukset

Työntekijälle pitää ottaa pakollisia vakuutuksia. Palkka.fi auttaa vakuutusmaksujen laskemisessa. Osan vakuutuksista voit myös ottaa ja maksaa Palkka.fi:n kautta.

Työeläkevakuutus
Työttömyysvakuutusmaksu
Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Sairausvakuutusmaksu

Työeläkevakuutus

Onko työntekijäsi 17–67-vuotias? Maksatko hänelle kuukauden aikana palkkaa yli 65,26 euroa (vuonna 2023)? Silloin työntekijälle pitää ottaa työeläkevakuutus. Alle 17-vuotiaalle tai 68 vuotta täyttäneelle työntekijälle sitä ei tarvita.

Osa työeläkemaksusta eli TyEL-maksusta kuuluu työnantajan ja osa työntekijän maksettavaksi. Työnantajana olet kuitenkin vastuussa myös siitä, että työntekijän osuus tulee maksettua. Käytännössä vähennät maksun työntekijän palkasta ja tilität sen eläkevakuutusyhtiölle. 

Palkka.fi laskee sekä oman osuutesi että työntekijän osuuden valmiiksi, kun olet täyttänyt työeläkevakuutuksen tiedot Palkka.fi:hin. Joissakin tapauksissa voit myös ottaa vakuutuksen Palkka.fi:n kautta. Toimintatapaan vaikuttaa se, kuinka paljon palkkoja maksat puolen vuoden aikana.

Puolen vuoden palkat vähintään 9 348 e? Ota vakuutus työeläkeyhtiöstä

Jos maksat palkkoja puolen vuoden aikana yli 9 348 euroa (kaikille työntekijöille yhteensä), tee sopimus suoraan työeläkeyhtiön kanssa. Täytä sen jälkeen vakuutuksen tiedot Palkka.fi:hin. 

Palkka.fi laskee työntekijän osuuden ja ottaa sen huomioon palkanmaksussa. Lue lisää maksutietojen muodostumisesta sopimustyönantajilla vuonna 2023 täältä.

Puolen vuoden palkat alle 9 348 e? Voit hoitaa vakuutuksen kokonaan Palkka.fi:n kautta

Jos maksat palkkoja puolen vuoden aikana alle 9 348 euroa (kaikille työntekijöille yhteensä), voit toimia tilapäisen työnantajan ohjeiden mukaan. Silloin sinun ei tarvitse tehdä erikseen sopimusta työeläkeyhtiön kanssa. Sen sijaan voit valita työeläkeyhtiön Palkka.fi:ssä aina palkanlaskennan yhteydessä. 

Palkka.fi laskee työntekijän osuuden ja ottaa sen huomioon palkanmaksussa. Valmiiden maksutietojen avulla voit maksaa sekä työntekijän että työnantajan osuuden eläkevakuutusyhtiölle verkkopankissa.

Työttömyysvakuutusmaksu

Työttömyysvakuutusmaksua pitää yleensä maksaa 18–64-vuotiaista työntekijöistä. Maksajana ovat sekä työnantaja että työntekijä, mutta työnantajana olet vastuussa myös työntekijän osuudesta. Sinun pitää periä maksu työntekijän palkasta ja tilittää se eteenpäin Työllisyysrahastolle.

Työntekijän osuus: Työntekijän maksu pitää periä palkasta aina. Palkka.fi laskee työntekijän työttömyysvakuutusmaksun automaattisesti.

Työnantajan osuus: Työnantajan työttömyysvakuutusmaksua pitää maksaa, jos maksat palkkoja yhteensä yli 1 400 euroa kalenterivuoden aikana. Palkkarajaan lasketaan mukaan kaikkien työntekijöiden palkat koko vuoden ajalta. Sinun ei tarvitse itse seurata tulorajaa: palkkatiedot välittyvät Palkka.fi:stä tulorekisteriin ja sieltä edelleen Työllisyysrahastolle. Jos olet maksanut palkkoja vuoden aikana yli 1 400 euroa, saat Työllisyysrahastolta laskun työttömyysvakuutusmaksuista neljännesvuosittain.

Huomaa, että työttömyysvakuutusmaksua ei tarvitse maksaa esimerkiksi silloin, jos työntekijä on alle 18-vuotias tai täyttänyt 65 vuotta tai jos työntekijä on päätoiminen yrittäjä. Palkka.fi ohjaa tilanteen ja maksun arvioinnissa myös näissä tapauksissa.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus

Työnantajana sinun täytyy ottaa työntekijällesi työtapaturma- ja ammattitautivakuutus. Muista ottaa vakuutus vahinkovakuutusyhtiöstä ennen kuin työntekijä aloittaa työt. Sitä ei voi ottaa takautuvasti.

Ota vakuutus, jos maksat palkkoja yhteensä yli 1 400 euroa kalenterivuoden aikana teettämistäsi töistä. Raja lasketaan työskentelyajankohdan mukaan eli sillä perusteella, että työ on tehty vuoden aikana− ei sen mukaan, milloin palkka on maksettu. Palkkarajaan lasketaan mukaan kaikkien työntekijöiden työ. 

Täytä vakuutuksen tiedot Palkka.fi:hin sekä työnantajan että työntekijän tietoihin. Saat laskun suoraan vakuutusyhtiöltä. Työtapaturmavakuuttajat hakevat tulorekisteristä vakuutusmaksun määrittämisessä tarvitsemansa ammattiluokkakohtaiset palkkatiedot. 

Palkka.fi ei lähetä palkkatietoilmoituksella työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen tietoja tulorekisteriin. Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen tiedot tulee ilmoittaa tulorekisterin palkkatietoilmoituksella, jos kyseessä on jaettu vakuutus. Jos sinulla on enemmän kuin yksi työtapaturma- ja ammattitautivakuutus, korjaa palkkatietoilmoitukselle tiedot vahinkovakuutuksista, jolloin vahinkovakuutusyhtiö saa tiedot jaetuista vakuutuksista. Voit tehdä korjauksen tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun kautta.

Lisätietoa työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta saat Tapaturmavakuutuskeskuksen sivulta. 
Löydät sivuilta kaikkien vakuutuksia myöntävien vahinkovakuutusyhtiöiden yhteystiedot.

Sairausvakuutusmaksu

Jos työntekijä on 16–68-vuotias, sinun pitää työnantajana maksaa sairausvakuutusmaksua Verohallinnolle. Palkka.fi laskee maksun ja näyttää maksutiedot. Tieto maksusta näkyy myös palkkalaskelmassa. 

Poikkeus: Kotitalouksien ei tarvitse maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksua niistä työntekijöistä, joiden palkka on alle 1 500 euroa.

Muista myös nämä
Lomakorvaus, lomaraha, vuosilomapalkka

Vuosiloma

Työntekijälle kertyy vuosilomaa, jos hän on kalenterikuukauden aikana töissä vähintään 14 työpäivää. Joissakin tapauksissa raja on kuitenkin 35 työtuntia. Lomaa kertyy lomanmääräytymisvuoden ajalta 1.4.–31.3., ja kertyneet lomat voi yleensä pitää tämän jälkeen eli lomavuoden aikana (2.5.–30.4.). Uudessa työsuhteessa kertyy tavallisesti 2 lomapäivää kuukaudessa. Voit seurata lomapäivien kertymistä Palkka.fi:n avulla.

Lomakorvaus

Jos työntekijän työsuhde päättyy eikä hän ole pitänyt kaikkia lomia tai saanut niistä muuta korvausta, hänelle pitää maksaa lomakorvaus. 

Työehtosopimus vaikuttaa siihen, miten lomakorvaus lasketaan. Korvaus voidaan laskea esimerkiksi keskituntiansion mukaan tai prosentteina lomanmääräytymisvuoden (1.4.–31.3.) vuosiansiosta. Alle vuoden kestäneissä työsuhteissa lomakorvaus on 9 % ja pitempään kestäneissä työsuhteissa 11,5 %.

Lomaraha

Lomarahasta sovitaan eri alojen työehtosopimuksissa. Sen maksaminen ei siis ole lakisääteistä, mutta tässäkin asiassa pitää noudattaa alan työehtosopimusta. Selvitä työehtosopimuksen määräykset ja kirjaa myös työsopimukseen, mitä lomarahasta on sovittu.

Lomaraha on 50 % vuosilomapalkasta. Lomarahan voi yleensä maksaa kerralla ennen kuin loma alkaa. Joissakin tilanteissa lomarahaa pitää maksaa myös silloin, kun työsuhde päättyy. Tarkemmat säännöt ja ehdot kannattaa tarkistaa työehtosopimuksesta.

Kesätyöseteli

Kesätyöseteli on tuki työnantajalle, joka palkkaa kesätyöntekijän. Tuki haetaan yleensä kunnasta. Voit käyttää Palkka.fi:tä silloinkin, jos palkkaat työntekijän kesätyösetelillä. Palkka lasketaan ja maksetaan samalla tavalla kuin muutenkin – työnantaja vain saa kesätyösetelin perusteella kunnalta rahallisen korvauksen. Kesätyöseteli ei vaikuta myöskään palkkojen ilmoittamiseen.

TyEL-maksuissa on vuodesta 2023 alkaen työeläkeyhtiökohtaisia eroja               

Vuoden 2023 alusta lähtien työeläkemaksuissa voi olla työeläkeyhtiökohtaisia eroja. Tämä johtuu siitä, että työeläkemaksuun sisältyvä hoitokustannusmaksu määräytyy 1.1.2023 alkaen työeläkeyhtiökohtaisesti.  Muutos vaikuttaa kaikkiin työnantajiin, joilla on sopimus työeläkeyhtiön kanssa ja jotka toimivat sopimustyönantajina.    

Tilapäisten työnantajien TyEL-maksuun sisältyvä hoitokustannusmaksu määräytyy jatkossakin samalla tavalla kaikissa työeläkeyhtiöissä. Saman eläkeyhtiön asiakkailla on jatkossa eri suuruinen työeläkemaksu riippuen siitä, onko työnantaja sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja.  

Mikä muuttuu Palkka.fi:ssä vuonna 2023?   

Muutos koskee niitä Palkka.fi:tä käyttäviä työnantajia, jotka toimivat sopimustyönantajina. Vuoden 2023 TyEL-maksusta työnantaja saa eläkeyhtiöstä riippuen joko laskun eläkeyhtiöltä tai sitten maksu muodostuu Palkka.fi-palveluun.   

• Jos olet Varman, Elon tai Veritaksen asiakas, saat laskun suoraan eläkeyhtiöltä. Huomioithan, että maksu ei muodostu Palkka.fi:hin.   

• Jos olet Ilmarisen asiakas, TyEL-maksu muodostuu Palkka.fi:hin. Jos olet valinnut TyEL-maksun toimitustavaksi laskun, saat laskun eläkeyhtiöltä.   

Kyse on tilapäisratkaisusta. Vuoden 2023 kuluessa Palkka.fi:tä kehitetään siten, että kaikkien eläkeyhtiöiden TyEL-maksutiedot saadaan Palkka.fi:hin.  

Kotitalouskäyttäjällä TyEL-maksu muodostuu Palkka.fi:hin kuten tähänkin asti. Jos kotitalous on sopimustyönantaja, sen TyEL-maksuprosentti vaihtelee eläkeyhtiöstä riippuen.  

Vuoden 2022 palkanmaksupäivien TyEL-maksut muodostuvat normaalisti.     

Palkka.fi ja työeläkeyhtiöt kehittävät palvelua vuoden 2023 aikana   

Vuonna 2023 Palkka.fi:tä kehitetään siten, että kaikkien eläkeyhtiöiden TyEL-maksutiedot saadaan jatkossa suoraan Palkka.fi:hin. Muutosten aikataulusta kerrotaan myöhemmin. Muutosten jälkeenkin työnantaja voi halutessaan valita TyEL-maksun toimitustavaksi laskun. Lisätietoa TyEL-maksusta saat omasta työeläkeyhtiöstäsi.   

Lue lisää: Muutokset työntekijän eläkelakiin ja työeläkkeiden rahoitussäädöksiin on vahvistettu 


Yhteystiedot 029 497 034 (suomeksi) Palvelunumero on avoinna klo 9-16. 029 497 035 (på svenska) Servicenumret är öppet klockan 9-12.
Du kan lämna en återuppringningsbegäran klockan 12-16.
Vi ringer dej senast följande vardag.