Huomioi kesäaika puhelinpalvelussa

Heinäkuussa puhelinpalvelu on avoinna kello 9.00 - 15.00.

SAAVUTETTAVUUSSELOSTE - PALKKA.FI

2023-03-27

 

Verohallinto pyrkii siihen, että Verohallinnon verkkosivustot ja asiointipalvelut ovat saavutettavia. Saavutettavuutta ohjaa laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Palkka.fi-palvelua. Seloste on laadittu 17.9.2020 ja sitä on päivitetty 20.12.2021. Palvelun saavutettavuuden on arvioinut Eficode Oy.

Saavutettavuuden toteutuminen

Tämä verkkosivusto täyttää lain vaatimukset osittain (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019). Palkka.fi-palvelun etusivu on saavutettavassa muodossa. Osa sisällöstä ei ole saavutettavaa tai sisältö täyttää saavutettavuusvaatimukset vain osittain. Poikkeukset saavutettavuusvaatimuksista mainitaan jäljempänä.

Palkka.fi-palvelu ei täytä saavutettavuusvaatimuksia. Palvelu on vanha ja palvelu vaatii kokonaisvaltaista uudistamista niin teknisesti kuin käyttöliittymänkin osalta.

Vaihtoehtoinen tapa hoitaa palkanmaksu ja työnantajavelvoitteet

Voit hoitaa työnantajavelvoitteet seuraavasti:

 - palkkatieto- ja erillisilmoituksen voi antaa tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa verkkolomakkeella tai lataamalla aineiston latauspalvelussa
  • tulorekisterin teknistä rajapintaa hyödyntävän palkkahallinnon ohjelmiston tai muun
    rajapintaa hyödyntävän ohjelmiston tai palvelun kautta
  •  tai erityisestä syystä tulorekisterin paperilomakkeilla.

Lue lisää: tulorekisterin ilmoituskanavat (tulorekisteri.fi) ja tulorekisterin saavutettavuusseloste (tulorekisteri.fi)

 - Verohallinnolle maksettavat työnantajamaksut ja kotitalousvähennysilmoituksen voi hoitaa OmaVeron kautta. Vaihtoehtoisesti asian voi hoitaa verotoimistossa, puhelimitse tai perustellusta syystä paperilla. Työnantajuuteen liittyvistä asioista yhteyttä voi ottaa Verohallinnon palvelunumeroon 029 497 012.

 - Työeläkkeeseen liittyvät asiat voi hoitaa eläkeyhtiöiden palveluiden kautta.

 - Työttömyysvakuutukseen liittyvät asiat voi hoitaa Työllisyysrahaston palveluiden kautta.

 - Vahinkovakuutukseen liittyvät asiat voi hoitaa vahinkovakuutusyhtiöiden palveluiden kautta.

 - Mahdolliset muut työnantajavelvoitteet, kuten ulosotto- ja ammattiyhdistysmaksut voi hoitaa toimijoiden omien palveluiden kautta.

 - Palkanlaskennan voi hoitaa itse esimerkiksi markkinoilla olevilla vastaavilla palkanlaskentaohjelmilla tai laskemalla palkan ja siihen liittyvät sivukulut itse.
Palkanlaskentaohjelmat voivat olla maksullisia.


 Ei-saavutettava sisältö (WCAG 2.1 kriteerien mukaan)

Etusivua lukuun ottamatta Palkka.fi-palvelu ei ole saavutettava. Esimerkiksi sen käyttöliittymät, harjoitteluosio sekä muut toiminnallisuudet eivät ole saavutettavia. Palkka.fi-palvelu ei ole yhteensopiva apuvälineiden kanssa eikä palvelua voi käyttää esimerkiksi ruudunlukijalla.  

Seuraavat sisällöt ja toiminnot eivät ole vielä vaatimusten mukaisia:

1.     Kotitalouden käyttöliittymä

2.    Yrityksen käyttöliittymä

3.    Työntekijän käyttöliittymä

4.    Harjoittelu-osio

5.    Opi.palkka.fi

6.     Etusivun muut sivukokonaisuudet, kuten palkkalaskuri, palkkaparametrit sekä pääsivun muut välisivut.

7.    Palvelussa olevat ohjeet.

Kohtuuton rasite

Sisällöt ja toiminnot eivät ole saavutettavia. Perusteena on saavutettavuusdirektiivissä mainittu tilapäinen, kohtuuttomaan rasitteeseen perustuva poikkeus ((EU) 2016/2102, 5 artikla).

1.    Palkka.fi-palvelu on rakennettu 2000-luvun alussa ja avattu käyttäjille 1.2.2006. Palkka.fi:n tekninen toteutus ei tällä hetkellä tue saavutettavuusvaatimuksia tarpeeksi kattavasti, ja vaatimusten noudattaminen nykyisessä palvelussa on vaikeaa. Arvioinnin mukaan saavutettavuusvaatimusten toteuttaminen vaatisi, että koko palvelu rakennetaan uudelleen. Muutosten kustannukset olisivat suuret.

2.    Jos Palkka.fi-palvelua uudistetaan, saavutettavuuteen liittyvät vaatimukset otetaan huomioon. Palkka.fi-palvelusta saadaan saavutettava vain, jos sekä palvelun käyttöliittymä että tekniset ratkaisut uudistetaan. Palvelun osapuolet huomioivat saavutettavuuden ja siihen liittyvät muutostarpeet, kun palvelun uudistamista suunnitellaan. Uudistamisesta on tarkoitus tehdä tarkempia suunnitelmia lähivuosien aikana.

Palkka.fi-palvelusta tehdään saavutettava vuoteen 2025 mennessä

Palkka.fi:n uudistaminen on aloitettu loppuvuodesta 2021. Ensimmäisessä vaiheessa palvelusta uudistetaan vuoden 2023 aikana etusivu ja yrityskäyttöliittymän palkanlaskenta, työnantaja- ja työntekijätiedot sekä mahdolliset muut osiot. Loput yrityskäyttöliittymästä ja kotitalouskäyttöliittymä uudistetaan vuoden 2024 loppuun mennessä. Lisäksi Palkka.fi:stä uudistetaan harjoittelu-osio ja työntekijäliittymä, ohjesivusto sekä mahdolliset muut palvelun osiot, jotka eivät ole tällä hetkellä saavutettavia. Uudistukset on suunnitelman mukaan tehty vuoden 2025 loppuun mennessä.

 Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen? Ilmoita siitä meille! Ota meihin yhteyttä: vero.fi/saavutettavuuspalaute

Palkka.fi-palvelun saavutettavuudesta ja palautteiden käsittelystä vastaavat Palkka.fi-palvelun valtuutetut.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Verohallinto vastaa palautteisiin kahden viikon kuluessa palautteen antamisesta.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuusvaatimukset.fi-sivustolla kerrotaan, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

·    saavutettavuusvaatimukset.fi

·    saavutettavuus@avi.fi

·    vaihde 0295 016 000


Yhteystiedot 029 497 034 (suomeksi) Palvelunumero on avoinna klo 9-16. 029 497 035 (på svenska) Servicenumret är öppet klockan 9-12.
Du kan lämna en återuppringningsbegäran klockan 12-16.
Vi ringer dej senast följande vardag.