Toteumamalli selkeyttää työttömyysvakuutusmaksujen maksamista 2019

2018-10-31

Työttömyysvakuutusmaksuja on mahdollista maksaa vuodesta 2019 lähtien tulorekisteriin ilmoitettujen, toteutuneiden palkanmaksutietojen perusteella. Uusi toteumamalli selkeyttää työttömyysvakuutusmaksujen maksamista: se on ajantasainen ja hallinnollisesti kevyt, eikä erillisiä ilmoituksia Työttömyysvakuutusrahastolle tarvitse enää tehdä. Erityisesti pienillä ja satunnaisesti työllistävillä työantajilla, joilla palkkasumma vaihtelee vuoden aikana, toteutuneeseen palkkasummaan perustuva maksumalli on vaivattomampi.  

Tiedot maksetuista palkoista siirtyvät Palkka.fin kautta suoraan tulorekisteriin, josta Työttömyysvakuutusrahasto saa tiedot käyttöönsä. Laskutus tapahtuu huhti-, heinä-, loka- ja tammikuussa.

Toteumamalli on suositeltu ja oletusarvoinen laskutustapa. Mikäli haluat pysyä nykyisenkaltaisessa ennakkomallissa, ilmoita asiasta 15.11.2018 mennessä Työttömyysvakuutusrahaston asiointipalvelussa. Ilmoitus tehdään asiointipalvelun Työnantajan tiedot -kohdassa.

Ennakkomallissa täytyy edelleen ilmoittaa arvio tulevan vuoden palkkasummasta. Maksutapaa ei voi vaihtaa kesken vakuutusvuotta. Jos palkanmaksu alkaa kesken vuoden, pyyntö maksutavan vaihtamisesta on tehtävä ennen ensimmäisen palkkatietoilmoituksen tekemistä tulorekisteriin. 

Työttömyysvakuutusmaksuasiat Työllisyysrahastossa 1.1.2019 alkaen

Työttömyysvakuutusrahasto ja Koulutusrahasto yhdistyvät Työllisyysrahastoksi 1.1.2019. Yhdistyminen ei vaikuta työnantajan työttömyysvakuutusmaksuvelvoitteisiin. Huomioithan kuitenkin, että saat jatkossa päätökset ja laskut Työttömyysvakuutusrahaston sijaan Työllisyysrahastolta.  

Lisätietoa Työttömyysvakuutusrahaston verkkosivuilta: 

Hallituksen lakiesitykset mahdollistaisivat tulorekisterin hyödyntämisen työttömyysvakuutusmaksuissa 1.1.2019 alkaen

Toteumamalli työttömyysvakuutusmaksuihin

Työttömyysvakuutusrahasto ja Koulutusrahasto yhdistyvät – Työllisyysrahasto aloittaa 1.1.2019


Yhteystiedot 029 497 034 (suomeksi) Palvelunumero on avoinna klo 9-16. 029 497 035 (på svenska) Servicenumret är öppet klockan 9-12.
Du kan lämna en återuppringningsbegäran klockan 12-16.
Vi ringer dej senast följande vardag.