Vuoden 2024 verokortit tulevat voimaan 1.2.2024

2024-01-02

Muista, että tammikuussa 2024 ennakonpidätys täytyy toimittaa joulukuun 2023 lopussa voimassa olevan verokortin tai vuodelle 2024 annetun muutosverokortin perusteella.  

 
Saat verokorttitiedot suoraan Verohallinnosta Palkka.fi:hin 

Palkka.fi saa verokorttitiedot sähköisesti suoraan Verohallinnolta. Palkka.fi tarkistaa palkanlaskennan yhteydessä työntekijän voimassa olevan verokortin tiedot. Verokorttitiedot tallentuvat automaattisesti työntekijätietoihin, kohtaan Verokortit. Jos olet saanut ennakonpidätystiedot Verohallinnosta sähköisesti, työntekijän ei enää tarvitse toimittaa paperista verokorttia (Lue lisää: Verokorttiohjeet työnantajalle (vero.fi)). Pyydä työntekijältä verokortin tiedot vain, jos et ole saanut tietoja jostain syystä sähköisesti. 

 
Näissä tilanteissa pyydä työntekijältä verokortti ja tallenna tiedot työntekijätietoihin 

Verokorttitietoja ei ole saatavilla sähköisesti. 
Maksat työntekijälle palkkaa takautuvalle palkanmaksupäivälle. 
Työntekijä pyytää pidättämään palkasta ennakonpidätystä suuremmalla prosentilla kuin mikä  
   verokorttiin on merkitty. 
Työntekijä on rajoitetusti verovelvollinen ja käytössä on rajoitetusti verovelvollisen verokortti tai 
   lähdeverokortti. 
Maksat korvauksia työ- tai tekijänoikeuskorvauksen saajalle. 


Yhteystiedot 029 497 034 (suomeksi) Palvelunumero on avoinna klo 9-16. 029 497 035 (på svenska) Servicenumret är öppet klockan 9-12.
Du kan lämna en återuppringningsbegäran klockan 12-16.
Vi ringer dej senast följande vardag.