Virheellisiä ilmoituksia vuodenvaihteessa

2017-03-21

Osalle Palkka.fi:n käyttäjistä muodostui vuodenvaihteessa aiheeton ei palkanmaksua -veroilmoitus oma-aloitteisista veroista. 

Aiheeton veroilmoitus oma-aloitteisista veroista muodostui 2.1.2017 jälkeen niille Palkka.fi:n käyttäjille, jotka olivat itse muodostaneet kausiveroilmoituksen joulukuun alussa ennen 22.12.2016, eivätkä olleet sen jälkeen laskeneet palkkoja. Virheellinen ei palkanmaksua -ilmoitus on poistettu eikä sitä ole toimitettu Verohallintoon. Ilmoitus ei ole myöskään enää nähtävillä kohdassa Ilmoitukset. Tapauksissa on välitetty OmaVeroon joulukuun alussa muodostunut oikeat tiedot sisältävä kausiveroilmoitus. 

Osalle Palkka.fi:n käyttäjistä muodostui vuodenvaihteessa vaillinainen veroilmoitus oma-aloitteisista veroista

Vaillinainen veroilmoitus oma-aloitteisista veroista on muodostunut 2.1.2017 jälkeen niille Palkka.fi:n käyttäjille, jotka olivat itse muodostaneet palvelussa kausiveroilmoituksen joulukuun alussa ennen 22.12.2016 ja laskeneet sen jälkeen palkkoja. Vaillinainen ilmoitus ei sisältänyt aiemmin muodostetun kausiveroilmoituksen tietoja. Palkka.fi on muodostanut käyttäjille uuden korvaavan ilmoituksen, jossa on laskettu yhteen kaikki kyseisen kauden tiedot. Tämä ilmoitus lähetetään Verohallintoon 12.1. mennessä. Käyttäjällä näkyy kuitenkin Ilmoitukset-kohdassa myös vaillinainen ilmoitus, vaikka sitä ei ole lähetetty eteenpäin Verohallintoon. Käyttäjien kannattaa tarkistaa uuden ilmoituksen tiedot. Jos ilmoituksen tiedoissa on korjattavaa, on korjaus tehtävä OmaVeron kautta.

Muut palvelun ilmoitukset ovat muodostuneet oikein. 

Kaikissa Palkka.fi:stä Verohallintoon lähetetyissä Veroilmoitus oma-aloitteisista veroista -ilmoituksissa näkyy lähetyspäivänä 11.1.2017.

Osalle Palkka.fi:n käyttäjistä muodostui 10.1. jälkeen useita samoilla tiedoilla olevia joulukuun veroilmoituksia oma-aloitteisista veroista

Osalle Palkka.fi:n käyttäjistä muodostui aiheettomia, samoilla tiedoilla olevia, veroilmoituksia oma-aloitteisista veroista 10.1. jälkeen. Ilmoitukset ovat välittyneet myös OmaVeroon.

 Ylimääräisiä ilmoituksia lähti tilanteissa, joissa Palkka.fi:ssä oli laskettu vain kustannusten korvauksia. Tilanne on korjattu, eikä ylimääräisiä ilmoituksia enää lähde. Jos joulukuun ilmoituksen tiedoissa on kuitenkin korjattavaa, on korjaus tehtävä OmaVeron kautta.

 Osalle Palkka.fi:n käyttäjistä muodostui aiheeton ei palkanmaksua - veroilmoitus oma-aloitteisista veroista 

Osalle Palkka.fi:n yrityskäyttäjistä muodostui aiheeton ei palkanmaksua - veroilmoitus oma-aloitteisista veroista kohdekuukausilta joulukuu 2016 - maaliskuu 2017. Aiheeton ilmoitus muodostui niille säännöllisen työnantajan rekisteriin kuuluville käyttäjille, jotka ovat tallentaneet vain työnantajan perustiedot sekä valinneet automaattisen ilmoitusliikenteen Kyllä-vaihtoehdon.

Jos palvelua ei käytetä kahteen vuoteen, palvelun käyttö keskeytetään automaattisesti. Tämä automaattinen palvelun käytön keskeytys ei ole mennyt päälle näiden käyttäjien osalta ja ilmoitusten lähetys on jatkunut. Virhe korjataan maaliskuun aikana, joten aiheettomia ei palkanmaksua-ilmoituksia ei enää muodostu huhtikuulta 2017.

 


Yhteystiedot 029 497 034 (suomeksi) Palvelunumero on avoinna klo 9-16. 029 497 035 (på svenska) Servicenumret är öppet klockan 9-12.
Du kan lämna en återuppringningsbegäran klockan 12-16.
Vi ringer dej senast följande vardag.