Palkka.fi on maksuton palkanlaskentaohjelma - ilmoittaminen tulorekisteriin on helppoa

Kotitalouskäyttäjän ilmoitukset lähetetään automaattisesti tulorekisteriin. Yrityskäyttäjä voi valita lähetetäänkö ilmoitukset automaattisesti vai huolehtiiko käyttäjä itse niiden lähettämisestä.
Lue lisää Palkka.fi ja tulorekisteri. Käy myös katsomassa Verohallinnon tiedote Palkka.fi -palvelusta.

Yritys- ja kotitalousasiakas: Oletko maksanut palkkoja ulkomaalaiselle työntekijälle 1.4.2019 jälkeen?

Lue lisää tiedotteesta

Palkka.fi poistaa tietoja vuodelta 2007

13.11.2018

 

Palkka.fi arkistoi tiedot 11 vuoden ajaksi. Arkistointiaika täyttyy vuoden 2007 osalta ja vuodelle 2007 tallennetut tiedot poistetaan 4.2.2019.

Tietojen poistaminen perustuu lakiin, jonka mukaan Verohallinto voi poistaa rekisteriin talletetut tiedot 11 vuoden kuluttua siitä, kun tiedot talletettiin palvelun käyttäjän rekisteriin (laki pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä 519/2010, 3§).

Poistettavia tietoja ovat:

  • Palkkakausi vuodelta 2007
  • Palkkalaskelmat vuodelta 2007
  • Tositteet vuodelta 2007
  • Maksut vuodelta 2007
  • Ilmoitukset, joka koskevat vuotta 2007 (lähetyspäivä tai muokkauspäivä)
  • Työnantajan tiedot poistetaan, jos palvelua ei ole käytetty vuoden 2007 jälkeen
  • Työntekijän tiedot poistetaan, jos työsuhde on päätetty vuoden 2007 aikana

 

Tallenna tarvittaessa tiedot omalle koneellesi

Jos haluat säilyttää vuodelle 2007 kuuluvia tietoja, tallenna ne koneellesi tai tulosta ja arkistoi. Muista tallentaa tai arkistoida tiedot ennen 4.2.2019.

 


Vero TVR Elo Ilmarinen Varma Fennia IF LähiTapiola OP TVL