Palkka.fi:ssä on huoltokatko 16.12.2020 klo 8-12

Muista: Laskea ja maksaa vuodelle 2020 kuuluvat palkat 31.12.2020 mennessä.

Muista: Katso-palvelu poistuu käytöstä 31.12.2020. Lue lisää Palkka.fi tiedotteesta.

Palkka.fi poistaa tietoja vuodelta 2008

13.01.2020

Palkka.fi arkistoi tiedot 11 vuoden ajaksi. Arkistointiaika täyttyy vuoden 2008 osalta ja vuodelle 2008 tallennetut tiedot poistetaan 3.2.2020.

Tietojen poistaminen perustuu lakiin, jonka mukaan Verohallinto voi poistaa rekisteriin talletetut tiedot 11 vuoden kuluttua siitä, kun tiedot talletettiin palvelun käyttäjän rekisteriin (laki pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä 519/2010, 3§).

Poistettavia tietoja ovat:

  • Palkkakausi vuodelta 2008
  • Palkkalaskelmat vuodelta 2008
  • Tositteet vuodelta 2008
  • Maksut vuodelta 2008
  • Ilmoitukset, joka koskevat vuotta 2008 (lähetyspäivä tai muokkauspäivä)
  • Työnantajan tiedot poistetaan, jos palvelua ei ole käytetty vuoden 2008 jälkeen
  • Työntekijän tiedot poistetaan, jos työsuhde on päätetty vuoden 2008 aikana

 

Tallenna tarvittaessa tiedot omalle koneellesi

Jos haluat säilyttää vuodelle 2008 kuuluvia tietoja, tallenna ne koneellesi tai tulosta ja arkistoi. Muista tallentaa tai arkistoida tiedot ennen 3.2.2020