Palkka.fi poistaa tietoja vuodelta 2011

2023-01-10

Palkka.fi arkistoi tiedot 11 vuoden ajaksi. Arkistointiaika täyttyy vuoden 2011 osalta ja vuodelle 2011 tallennetut tiedot poistetaan 7.2.2023.

Tietojen poistaminen perustuu lakiin, jonka mukaan Verohallinto voi poistaa rekisteriin talletetut tiedot 11 vuoden kuluttua siitä, kun tiedot talletettiin palvelun käyttäjän rekisteriin (laki pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä 519/2010, 3§).

Poistettavia tietoja ovat:

  • Palkkakausi vuodelta 2011
  • Palkkalaskelmat vuodelta 2011
  • Tositteet vuodelta 2011
  • Maksut vuodelta 2011
  • Ilmoitukset, joka koskevat vuotta 2011 (lähetyspäivä tai muokkauspäivä)
  • Työnantajan tiedot poistetaan, jos palvelua ei ole käytetty vuoden 2011 jälkeen
  • Työntekijän tiedot poistetaan, jos työsuhde on päätetty vuoden 2011 aikana

 

Tallenna tarvittaessa tiedot omalle koneellesi

Jos haluat säilyttää vuodelle 2011 kuuluvia tietoja, tallenna ne koneellesi tai tulosta ja arkistoi. Muista tallentaa tai arkistoida tiedot ennen 7.2.2023.

 


Yhteystiedot 029 497 034 (suomeksi) Palvelunumero on avoinna klo 9-16. 029 497 035 (på svenska) Servicenumret är öppet klockan 9-12.
Du kan lämna en återuppringningsbegäran klockan 12-16.
Vi ringer dej senast följande vardag.