Palkka.fi vuodenvaihde 2020 / 2021

28.01.2021

Laske vuoden 2020 palkat hyvissä ajoin, viimeistään 31.12.2020. Muista, että palkan tulee olla työntekijällä käytettävissä palkanmaksupäivänä. Palkka.fi on suljettu 16.12.2020 klo 8–12. Tulorekisteri on suljettu 30.12.2020–1.1.2021.

Palkka.fi:n vuodenvaihdetta koskeva huoltokatko alkaa 16.12.2020 klo 8:00 ja päättyy klo 12:00. Kirjautuminen palveluun ei onnistu tänä aikana. Huoltokatkon jälkeen voit laskea palkkoja vuoden 2021 palkanmaksupäivälle ja käytössäsi on vuoden 2021 palkkaparametrit. Tulorekisteriin ilmoitetaan 1.1.2021 alkaen myös eläke- ja etuustiedot. Laajennuksesta johtuen tulorekisteri on suljettu 30.12.2020 klo 18–1.1.2021 klo 17. Katkon aikana sähköinen asiointipalvelu ja rajapinnat ovat kiinni, joten tulorekisteriin ei voi antaa ilmoituksia eikä sieltä voi myöskään katsella tietoja tai tilata raportteja tai aineistoja. Lue lisää tulorekisterin katkosta (tulorekisteri.fi) ja tulorekisterin muutoksista (tulorekisteri.fi).
Tulorekisterin katkon aikana ilmoitukset eivät välity Palkka.fi:stä tulorekisteriin. Voit kuitenkin laskea ja maksaa palkat työntekijälle Palkka.fi:ssä.

Palkanlaskenta ja ilmoittaminen kotitaloustyönantajille


• Laske vuodelle 2020 kuuluvat palkat ennen tulorekisterin huoltokatkoa 30.12. klo 18. Voit laskea palkan etukäteen Palkka.fi:ssä.
• Jos lasket palkkoja Palkka.fi:ssä tulorekisterin huoltokatkon aikana (30.12.2020 klo 18–1.1.2021 klo 17), huomioithan, että voit tarkistaa Palkka.fi:stä vain työntekijälle maksettavan nettopalkan määrän.
   > Katkon aikana ilmoitukset tulorekisteriin eivät lähde eivätkä työnantajamaksut muodostu.
• Jos lasket palkkoja Palkka.fi:ssä tulorekisterin huoltokatkon aikana, palaa Palkka.fi-palveluun 2.1.2021 klo 12 jälkeen ja hyväksy keskeneräinen palkanlaskenta. Tämän jälkeen Palkka.fi lähettää ilmoituksen tulorekisteriin ja muodostaa työnantajamaksut (maksut Verohallintoon ja työeläkeyhtiöön). Saat tiedon ja ohjeet tästä myös palkanlaskennan yhteydessä. Huomioi, että osa työnantajanmaksuista ei muodostu Palkka.fi:hin, vaan saat niistä erillisen laskun (työttömyysvakuutusmaksu ja työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksu).
   > Huomioi myös, että palkkatietoilmoitus maksetuista suorituksista on annettava tulorekisteriin viimeistään maksukuukautta seuraavan kalenterikuukauden 5. päivänä. Muista palata Palkka.fi:hin ennen kuin 5 päivää täyttyy.
• Palkka.fi lähettää kotitalousvähennysilmoituksen vuonna 2020 laskemistasi palkoista Verohallintoon automaattisesti 21.1.2021 klo 14 jälkeen. Sinun ei tarvitse tehdä erillistä kotitalousvähennysilmoitusta Palkka.fi:n kautta. Vähennys näkyy automaattisesti esitäytetyllä veroilmoituksellasi, jonka saat keväällä 2021. 
   > Jos lasket tai korjaat takautuvasti vuoden 2020 palkkoja 21.1.2021 klo 14 jälkeen, muista tehdä tarvittavat korjaukset kotitalousvähennysilmoitukseesi OmaVerossa. Palkka.fi ei lähetä uutta ilmoitusta, jos kotitalousvähennysilmoitus on ehditty jo lähettää.

Palkanlaskenta ja ilmoittaminen yrityskäyttäjille


• Laske vuodelle 2020 kuuluvat palkat 31.12.2020 mennessä. Huomioi myös tulorekisterissä oleva katko.
   > Jos lasket palkkoja Palkka.fi:ssä tulorekisterin katkon aikana, voit tarkistaa Palkka.fi:stä vain työntekijälle maksettavan nettopalkan määrän. Ilmoituksia tulorekisteriin ei lähde eikä työnantajamaksuja muodostu katkon aikana. Palkka.fi alkaa lähettää ilmoituksia tulorekisteriin taas 2.1.2021 klo 12 > 4.1.2021 klo 12. 

• Voit laskea palkat Palkka.fi:ssä myös etukäteen.

• Palkkakausi voi olla enintään kalenterivuoden mittainen.

• Varmista, että sinulla on Palkka.fi-palvelussa päällä ilmoitusten automaattinen muodostaminen. Tällöin Palkka.fi lähettää ilmoituksesi tulorekisteriin automaattisesti tulorekisterin huoltokatkon jälkeen. 

   > Voit valita automaattisen ilmoitusten muodostuksen Palkka.fi-palvelussa kohdassa Työnantajan tiedot valitse Kyllä ennen palkanlaskentaa. 
   > Huomioi, että ilmoitusten lähettäminen katkon jälkeen voi kestää normaalia pidempään. Palkka.fi:n kohdasta Ilmoitukset voit tarkastella omia ilmoituksiasi. 
   > Jos et ole valinnut automaattista ilmoitusten muodostusta, sinun tulee itse huolehtia ilmoitusten lähettämisestä tulorekisteriin. Voit muodostaa palkkatietoilmoituksen ja erillisilmoituksen kohdasta Ilmoitukset > Tee ilmoitus.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutukseen ilmoitettavat tiedot

Työnantajana sinun tulee vuosittain antaa vakuutusyhtiölle tietyt työtapaturma- ja ammattitautilaissa määritellyt tiedot vakuutusmaksun määräämistä varten. Vakuutusyhtiö saa suoraan tulorekisteristä tiedon teettämäsi työn laadusta (ammattiluokka) ja määrästä (palkkasumma). Muut tiedot kuten toimiala ja yrityksen omistussuhteet eivät ilmene tulorekisteristä. Nämä tiedot sinun tulee itse ilmoittaa oman vakuutusyhtiösi verkkopalvelussa.
Palkka.fi-palvelun tulorekisteriin lähettämät palkkatietoilmoitukset vastaavat tietosisällöltään tulorekisterin antamia ohjeita ja ne sisältävät palkansaajan työtapaturma- ja ammattitautilain mukaista ammattiluokkaa koskevat tiedot. Ilmoitukset eivät kuitenkaan sisällä työtapaturmavakuutusyhtiön yhtiötunnusta eikä työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen vakuutusnumeroa. Jos työtapaturmavakuutusyhtiö tarvitsee nämä tiedot, se pyytää niitä sinulta erikseen.

Ilmoitukset Tilastokeskukseen

Lain mukaan Verohallinnon on toimitettava Tilastokeskukselle Palkka.fi-palveluun tallennettuja, tilastojen laatimisen kannalta välttämättömiä tietoja. Palkka.fi muodostaa palkka- ja työssäkäyntitiedot automaattisesti ja lähettää ne Tilastokeskukselle vuoden 2021 tammikuun alussa.

Verohallinto lähettää puolestasi Tilastokeskukseen seuraavat tiedot:
• palkkatiedot lokakuun maksupäiviltä.
• lomaraha ja tulospalkkio koko vuodelta.
• tiedot kaikkien käyttäjien osalta työnantajasta, työntekijöistä sekä heille maksetuista palkoista.

Sekä työnantajan että työntekijän tiedot ovat salattuja varsinaisessa julkaistavassa tilastossa. Tarkemmat tiedot ilmoituksista näet Palkka.fi-palvelun kohdasta Ilmoitukset. Lue lisää tiedotteesta (Palkka.fi).

Vuoden 2020 palkkojen laskeminen takautuvasti

Voit laskea työntekijälle vuoden 2020 palkanmaksupäiville maksettuja palkkoja myös takautuvasti vuoden 2021 puolella. Huomioithan, että palkkakausi ja maksupäivä voi alkaa aikaisintaan 1.1.2020. Jos sinun täytyy korjata vielä vuoden 2019 palkanlaskentaa, muista tehdä korjaukset 31.12.2020 mennessä. Jos korjaat vuoden 2019 palkkoja 1.1.2021 jälkeen, tee korjaukset suoraan tulorekisteriin.

Kotitalous: Palkka.fi lähettää ilmoitukset tulorekisteriin heti kun olet hyväksynyt laskemasi palkan.
Yritys: Palkka.fi lähettää ilmoitukset tulorekisteriin, jos olet valinnut automaattisen ilmoitusten muodostuksen työnantajan tiedoissa (Kyllä-valinta). Huomaathan, että Kyllä-valinta on täytynyt olla valittuna takautuvan laskennan palkkakauden alusta asti. Jos et ole valinnut automaattista ilmoitusten muodostusta, sinun tulee itse huolehtia ilmoitusten lähettämisestä tulorekisteriin. Voit muodostaa palkkatietoilmoituksen ja erillisilmoituksen Palkka.fi:stä kohdasta Ilmoitukset > Tee ilmoitus.

Palkanlaskenta vuonna 2021

Vuoden 2021 palkkoja voit laskea 16.12.2020 lähtien.

Palkanlaskennan uudet parametritiedot voimaan

Jos tarvitset Palkka.fi-palvelussa julkaistuja parametritietoja esimerkiksi omassa taloushallinto-ohjelmistossasi, voit ladata uudet tiedot 16.12.2020 jälkeen. Löydät parametritiedot etusivun kohdasta Hyödyllisiä linkkejä > Palkkaparametrit.

Verokortit 2021

Vuoden 2021 verokortit tulevat voimaan 1.2.2021. Muista, että tammikuussa ennakonpidätys täytyy toimittaa joko joulukuun 2020 lopussa voimassa olevan verokortin tai vuodelle 2021 annetun uuden muutosverokortin perusteella.

Uutta: Saat verokorttitiedot suoraan Verohallinnosta Palkka.fi:hin

16.12.2020 lähtien Palkka.fi toimittaa käyttäjilleen työntekijöiden verokorttitiedot suoraan sähköisenä Verohallinnosta, ja palkanlaskennan yhteydessä palvelu tarkistaa automaattisesti työntekijän voimassa olevan verokortin. Verokorttitiedot haetaan palkanlaskentaan, jonka palkanmaksupäivä on 1.1.2021 ->. Työntekijän verokorttitiedot tallentuvat samalla myös työntekijätietoihin kohtaan Verokortit. Aiemmin sähköiset verokorttitiedot on toimitettu vain perusverokorttien osalta yrityskäyttäjille. Uudistuksen myötä myös kotitalouskäyttäjät saavat verokorttitiedot sähköisesti. Jatkossa Palkka.fi toimittaa palkanmaksajalle työntekijän verokorttitiedot automaattisesti niin perus- kuin muutosverokorttienkin osalta. 

Sinun ei tarvitse enää tallentaa verokorttitietoja erikseen, ellei se ole jostain muusta syystä tarpeen. Verokorttitiedon voi tallentaa erikseen esimerkiksi silloin, kun työntekijä pyytää pidättämään palkasta veroa suuremmalla prosentilla kuin mikä verokorttiin on merkitty. Huomioi myös, että jos työntekijä on rajoitetusti verovelvollinen ja hänellä on käytössään lähdeverokortti, ei näitä tietoja saada sähköisenä Palkka.fi:hin. Jos olet saanut ennakonpidätystiedot Verohallinnosta sähköisesti, työntekijän ei enää tarvitse toimittaa paperista verokorttia. Lue lisää ohjeesta Verokorttiohjeet työnantajalle (vero.fi). Pyydä työntekijältä verokortin tiedot vain, jos et ole saanut tietoja jostain syystä sähköisesti.

Työntekijäliittymästä ei voi enää lähettää verokorttitietoja

Uudistuksen myötä työntekijä ei enää voi lähettää verokorttitietojaan työnantajalle työntekijäliittymästä vaan 16.12.2020 jälkeen Verohallinto toimittaa verokortit suoraan työnantajalle. Työntekijä voi kuitenkin työntekijäliittymän kautta tarkastella palkkalaskelmiaan, tarkastella ja muuttaa omia tietojaan sekä lähettää tuntikirjauksia työnantajalle.

TyEL-vakuuttaminen

TyEL-vakuutusmaksuprosentti vuonna 2021 on 24,8 %. Myös tilapäisen työnantajan maksuprosentti on 24,8 %.

Olet tilapäinen työnantaja, jos
• sinulla ei ole työntekijöitä jatkuvassa työsuhteessa ja palkat jäävät alle 8 790 € (v. 2021) euroa puolen vuoden aikana.
• sinulla ei ole eläkejärjestelynumeroa eli TyEL-vakuutusnumeroa.

Työntekijältä peritään palkanmaksun yhteydessä työntekijän osuus, joka on 7,15 % silloin, kun työntekijä on 17–52 tai 63–68-vuotias. 53–62-vuotiailta työntekijän osuus on 8,65 %. Vakuuttamisvelvollisuus alkaa seuraavan kuukauden alusta siitä, kun työntekijä täyttää 17 vuotta ja päättyy sen kuukauden loppuun, jona työntekijä täyttää 68 vuotta. Työntekijä tulee vakuuttaa TyEL-vakuutuksella, jos hän ansaitsee vähintään 61,37 euroa kuukaudessa vuonna 2021. TyEL on maksuperusteinen, joten palkanmaksupäivä ratkaisee sen, kuuluuko työntekijä eläkevakuuttamisen piiriin. Poikkeuksena on eläkkeelle jääminen: työntekijän jäädessä vanhuuseläkkeelle kaikki eläkkeen alkamiskuukauden aikana tai sitä ennen hänelle maksetut palkat ilmoitetaan TyEL-palkkoina. Vanhuuseläkkeelle jäädessä on aina ilmoitettava työsuhteen (palvelusuhteen) päättymispäivä ja päättymisen syy.

Yritys: Voit valita TyEL-maksun toimitustavaksi myös laskun
Palkka.fi:ssä voit valita työeläkemaksun (TyEL) toimitustavaksi myös laskun. Tällöin työeläkeyhtiö lähettää TyEL-maksuista laskun suoraan sinulle. Jos valitset toimitustavaksi laskun, TyEL-maksutiedot eivät muodostu enää Palkka.fi:hin. Voit valita toimitustavan (lasku työeläkeyhtiöltä vai maksutiedot Palkka.fi:hin) kohdasta Työnantajatiedot > Vakuutuksiin liittyvät tiedot.

Palkanmaksu yrittäjälle – ei YEL- tai MYEL-vakuuttamisvelvollisuutta

Työnantajana et ole velvollinen maksamaan yrittäjänä toimivan työntekijän palkasta (yrittäjän palkka pää- tai sivutoimesta) työnantajan sairausvakuutusmaksua, jos
• yritystoiminta on niin pienimuotoista, ettei yrittäjä ole velvollinen ottamaan YEL- tai MYEL-vakuutusta
• yrittäjä on alle tai yli laissa säädettyjen ikärajojen.

Työttömyysvakuutusmaksu

Vuoden 2021 maksuprosentit ovat:
• Työntekijöiden palkansaajamaksu on 1,40 prosenttia palkkasummasta.
• Osaomistajien palkansaajamaksu on 0,65 prosenttia.
• Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,50 prosenttia palkasta, jos palkkasumma on korkeintaan 2 169 000 euroa. Sen ylittävältä osalta työttömyysvakuutusmaksu on 1,90 prosenttia palkasta.
• Yrityksen osaomistajasta maksettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,50 prosenttia palkasta.
Palkka.fi ei muodosta maksutietoa työttömyysvakuutusmaksusta. Saat laskun suoraan Työllisyysrahastolta neljännesvuosittain.

Korjaukset virheellisesti perittyihin työttömyysvakuutusmaksuihin

Tee tarvittavat korjaukset palkanlaskentaan Palkka.fi:ssä, jos virhe koskee vuotta 2019 tai sitä myöhempiä vuosia.
Jos huomaat, että maksuja on peritty väärin tai maksuja on jäänyt perimättä ennen vuotta 2019, ota yhteyttä Työllisyysrahaston asiakaspalveluun puh. 075 757 0500.
Huomaathan, että työntekijältä perimättä jäänyt palkansaajamaksu voi vaikuttaa työntekijän työttömyysturvaan.
Voit tarkastella työttömyysvakuutusmaksuja koskevia laskuja ja päätöksiä sekä päivittää yhteystietojasi Työllisyysrahaston asiointipalvelussa (tyollisyysrahasto.fi).

Lisätietoa työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuudesta ja asiakaspalvelun aukioloajoista saat osoitteesta www.tyollisyysrahasto.fi.

Palkkalajit

Uudet palkkalajit

Polkupyöräetu

Vuonna 2021 voit maksaa työntekijälle myös polkupyöräetua. Polkupyöräetu voidaan yhdistää myös työsuhdematkalippuetuun. Palkka.fi ei huomioi näitä erikseen, joten sinun tulee itse laskea tiedot ja tallentaa ne Palkka.fi:hin.

Luontoisetuauton ikäryhmä

Päivitä tarvittaessa auton ikäryhmä työntekijän tietoihin. Ikäryhmä A, B tai C määräytyy auton käyttöönottoajan mukaan.

Ulosottopidätyksen suojaosuus

Ulosottopidätyksen suojaosuus muuttuu 1.1.2021 alkaen. Päivitä tarvittaessa ulosottopidätyksen suojaosuus työntekijän tietoihin. Lue lisää tiedotteesta (ulosottolaitos.fi)

Katso-palvelu poistuu käytöstä 30.4.2021 – Siirry käyttämään Suomi.fi tunnistautumista ja valtuuksia

Jos olet käyttänyt Katso-palvelua kirjautumiseen Palkka.fi:hin tai muihin asiointipalveluihin, siirry käyttämään Suomi.fi tunnistautumista ja valtuuksia. Suomi.fi-valtuuksia voivat nyt hakea myös kaikki ne, jotka ovat käyttäneet Katso-palvelua eivätkä ole aiemmin pystyneet siirtymään omatoimisesti Suomi.fi-valtuuksiin. Suomi.fi-valtuudet kannattaa ottaa käyttöön mahdollisimman pian, koska Katso-palvelu poistuu käytöstä 30.4.2021.

Lue lisää tiedotteesta (Palkka.fi) 

Mitä Katso-palvelun päättyminen tarkoittaa?

Jos käytät nyt Katso-tunnistetta, 1.5.2021 lähtien et voi kirjautua sillä Palkka.fi:hin tai muihin palveluihin, kuten OmaVeroon, Lomake.fi:hin, Ilmoitin.fi:hin tai tulorekisteriin. Kirjaudu asiointipalveluihin jatkossa henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Mobiilivarmenne tai varmennekortti voivat olla myös organisaation tarjoamat.
 
Jos hoidat veroasioita toisen puolesta Katso-valtuuksilla, hae niiden tilalle tarvittavat Suomi.fi-valtuudet. Katso-valtuudet eivät muutu automaattisesti Suomi.fi-valtuuksiksi. Et voi käyttää Katso-valtuuksia enää 30.4.2021 jälkeen. Ottamalla käyttöön palkkatietojen käsittely -valtuuden, voit valtuuttaa toisen yrityksen/yhdistyksen tai henkilön käyttämään puolestasi Palkka.fi-palvelua. Lue lisää vero.fi:stä (vero.fi).

Yhdistysten vastuuhenkilöt voivat nyt asioida Suomi.fi-tunnistuksen ja -valtuuksien avulla
Lue lisää Palkka.fi tiedotteesta (Palkka.fi).
 

Lisätietoja

Palkka.fi-palvelun yleisneuvonta
• suomeksi numerossa 029 497 034 ma–pe klo 9–16.15.
• ruotsiksi numerossa 029 497 035 ma–pe klo 9–16.15.
• Palvelu on maksuton. Puhelun hinta pvm/mpm. Voit kysyä palvelusta myös chatissa.

Työeläkeyhtiöt auttavat eläkevakuuttamiseen liittyvissä asioissa.
Työllisyysrahaston asiakaspalvelu 075 757 0500 (pvm/mpm), s-posti: vakuutusmaksut@tyollisyysrahasto.fi.
Vahinkovakuutusyhtiöiltä voit kysyä lisätietoja työntekijöiden vakuuttamiseen liittyvissä kysymyksissä.

 

 


Yhteystiedot 029 497 034 (suomeksi) Palvelunumero on avoinna klo 9-16.15. 029 497 035 (på svenska) Servicenumret är öppet klockan 9-12.
Du kan lämna en återuppringningsbegäran klockan 12-16.15.
Vi ringer dej senast följande vardag.