Palkka.fi vuodenvaihde 2021 / 2022

2021-12-16

Laske vuoden 2021 palkat hyvissä ajoin, viimeistään 31.12.2021. Muista, että palkan tulee olla työntekijällä käytettävissä palkanmaksupäivänä. Palkka.fi on suljettu 21.12.2021 klo 8–12. Tulorekisteri on suljettu 30.12.2021 klo 18–24.

Palkka.fi:n vuodenvaihdetta koskeva huoltokatko alkaa 21.12.2021 klo 8 ja päättyy klo 12. Kirjautuminen palveluun ei onnistu tänä aikana. Huoltokatkon jälkeen voit laskea palkkoja vuoden 2022 palkanmaksupäivälle ja käytössäsi on vuoden 2022 palkkaparametrit.
Tulorekisteri on suljettu 30.12.2021 klo 18–24. Katkon aikana sähköinen asiointipalvelu ja rajapinnat ovat kiinni, joten tulorekisteriin ei voi antaa ilmoituksia eikä sieltä voi myöskään katsella tietoja tai tilata raportteja tai aineistoja. Lue lisää tulorekisterin katkosta (tulorekisteri.fi). 
Tulorekisterin katkon aikana ilmoitukset eivät välity Palkka.fi:stä tulorekisteriin. Voit kuitenkin laskea ja maksaa palkat työntekijälle Palkka.fi:ssä.

Palkanlaskenta ja ilmoittaminen kotitaloustyönantajille

• Jos lasket palkkoja Palkka.fi:ssä tulorekisterin huoltokatkon aikana (30.12.2021 klo 18–24), huomioithan, että voit tarkistaa Palkka.fi:stä vain työntekijälle maksettavan nettopalkan määrän.

• Katkon aikana ilmoitukset tulorekisteriin eivät lähde eivätkä työnantajamaksut muodostu. 

• Jos lasket palkkoja Palkka.fi:ssä tulorekisterin huoltokatkon aikana, palaa Palkka.fi-palveluun 31.12.2021 jälkeen ja hyväksy keskeneräinen palkanlaskenta. Tämän jälkeen Palkka.fi lähettää ilmoituksen tulorekisteriin ja muodostaa työnantajamaksut (maksut Verohallintoon ja työeläkeyhtiöön). Saat tiedon ja ohjeet tästä myös palkanlaskennan yhteydessä. 

    • Huomioi, että osa työnantajanmaksuista ei muodostu Palkka.fi:hin, vaan saat niistä erillisen laskun (työttömyysvakuutusmaksu ja työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksu).

    • Huomioi myös, että palkkatietoilmoitus maksetuista suorituksista on annettava tulorekisteriin viimeistään maksukuukautta seuraavan kalenterikuukauden 5. päivänä. Muista palata Palkka.fi:hin ennen kuin 5 päivää täyttyy.

• Palkka.fi lähettää kotitalousvähennysilmoituksen vuonna 2021 laskemistasi palkoista Verohallintoon automaattisesti 19.1.2022 klo 14 jälkeen. Sinun ei tarvitse tehdä erillistä kotitalousvähennysilmoitusta Palkka.fi:n kautta. Vähennys näkyy automaattisesti esitäytetyllä veroilmoituksellasi, jonka saat keväällä 2021.

    • Jos lasket tai korjaat takautuvasti vuoden 2021 palkkoja 19.1.2022 klo 14 jälkeen, muista tehdä
      tarvittavat korjaukset kotitalousvähennysilmoitukseesi OmaVerossa. Palkka.fi ei lähetä uutta
      ilmoitusta, jos kotitalousvähennysilmoitus on ehditty jo lähettää.

Palkanlaskenta ja ilmoittaminen yrityskäyttäjille

• Laske vuodelle 2021 kuuluvat palkat 31.12.2021 mennessä. Huomioi myös tulorekisterissä oleva katko 30.12.2021 klo 18–24.
     • Jos lasket palkkoja Palkka.fi:ssä tulorekisterin katkon aikana, voit tarkistaa Palkka.fi:stä vain
     työntekijälle maksettavan nettopalkan määrän. Ilmoituksia tulorekisteriin ei lähde eikä
     työnantajamaksuja muodostu katkon aikana. Palkka.fi alkaa lähettää ilmoituksia tulorekisteriin
     taas 31.12.2021.
• Voit laskea palkat Palkka.fi:ssä myös etukäteen. 
• Varmista, että sinulla on Palkka.fi-palvelussa päällä ilmoitusten automaattinen muodostaminen. Tällöin Palkka.fi lähettää ilmoituksesi tulorekisteriin automaattisesti tulorekisterin huoltokatkon jälkeen. 
     • Voit valita automaattisen ilmoitusten muodostuksen Palkka.fi-palvelussa kohdassa Työnantajan
       tiedot > 
valitse Kyllä ennen palkanlaskentaa. 
     • Huomioi, että ilmoitusten lähettäminen katkon jälkeen voi kestää normaalia pidempään.
       Palkka.fi:n kohdasta Ilmoitukset voit tarkastella omia ilmoituksiasi. 
     • Jos et ole valinnut automaattista ilmoitusten muodostusta, sinun tulee itse huolehtia ilmoitusten
       lähettämisestä tulorekisteriin. Voit muodostaa palkkatietoilmoituksen ja erillisilmoituksen
       kohdasta Ilmoitukset > Tee ilmoitus.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutukseen ilmoitettavat tiedot

Työnantajana sinun tulee vuosittain antaa vakuutusyhtiölle tietyt työtapaturma- ja ammattitautilaissa määritellyt tiedot vakuutusmaksun määräämistä varten. Vakuutusyhtiö saa suoraan tulorekisteristä tiedon teettämäsi työn laadusta (ammattiluokka) ja määrästä (palkkasumma). Muut tiedot kuten toimiala ja yrityksen omistussuhteet eivät ilmene tulorekisteristä. Nämä tiedot sinun tulee itse ilmoittaa oman vakuutusyhtiösi verkkopalvelussa.

Palkka.fi-palvelun tulorekisteriin lähettämät palkkatietoilmoitukset vastaavat tietosisällöltään tulorekisterin antamia ohjeita ja ne sisältävät palkansaajan työtapaturma- ja ammattitautilain mukaista ammattiluokkaa koskevat tiedot. Ilmoitukset eivät kuitenkaan sisällä työtapaturmavakuutusyhtiön yhtiötunnusta eikä työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen vakuutusnumeroa. Jos työtapaturmavakuutusyhtiö tarvitsee nämä tiedot, se pyytää niitä sinulta erikseen.

Ilmoitukset Tilastokeskukseen

Lain mukaan Verohallinnon on toimitettava Tilastokeskukselle Palkka.fi-palveluun tallennettuja, tilastojen laatimisen kannalta välttämättömiä tietoja. Palkka.fi muodostaa palkka- ja työssäkäyntitiedot automaattisesti ja lähettää ne Tilastokeskukselle vuoden 2022 tammikuun alussa.

Verohallinto lähettää puolestasi Tilastokeskukseen seuraavat tiedot:
• palkkatiedot lokakuun maksupäiviltä. 
• lomaraha ja tulospalkkio koko vuodelta. 
• tiedot kaikkien käyttäjien osalta työnantajasta, työntekijöistä sekä heille maksetuista palkoista.

Sekä työnantajan että työntekijän tiedot ovat salattuja varsinaisessa julkaistavassa tilastossa. Tarkemmat tiedot ilmoituksista näet Palkka.fi-palvelun kohdasta Ilmoitukset. Lue lisää tiedotteesta (palkka.fi)

Vuoden 2021 palkkojen laskeminen takautuvasti

Voit laskea työntekijälle vuoden 2021 palkanmaksupäiville maksettuja palkkoja myös takautuvasti vuoden 2022 puolella. Huomioithan, että palkkakausi ja maksupäivä voi alkaa aikaisintaan 1.1.2021.

Jos sinun täytyy korjata vielä vuoden 2020 palkanlaskentaa, muista tehdä korjaukset 31.12.2021 mennessä. Jos korjaat vuoden 2020 palkkoja 1.1.2022 jälkeen, tee korjaukset suoraan tulorekisteriin.

Kotitalous: Palkka.fi lähettää ilmoitukset tulorekisteriin heti kun olet hyväksynyt laskemasi palkan.

Yritys: Palkka.fi lähettää ilmoitukset tulorekisteriin, jos olet valinnut automaattisen ilmoitusten muodostuksen työnantajan tiedoissa (Kyllä-valinta). Huomaathan, että Kyllä-valinta on täytynyt olla valittuna takautuvan laskennan palkkakauden alusta asti. Jos et ole valinnut automaattista ilmoitusten muodostusta, sinun tulee itse huolehtia ilmoitusten lähettämisestä tulorekisteriin. Voit muodostaa palkkatietoilmoituksen ja erillisilmoituksen Palkka.fi:stä kohdasta Ilmoitukset > Tee ilmoitus.

Palkanlaskenta vuonna 2022

Vuoden 2022 palkkoja voit laskea 21.12.2021 klo 12.00 lähtien.

Palkanlaskennan uudet parametritiedot voimaan

Jos tarvitset Palkka.fi-palvelussa julkaistuja parametritietoja esimerkiksi omassa taloushallinto-ohjelmistossasi, voit ladata uudet tiedot 21.12.2021 klo 12.00 jälkeen. Löydät parametritiedot etusivun kohdasta Hyödyllisiä linkkejä > Palkkaparametrit.

Verokortit 2022

Vuoden 2022 verokortit tulevat voimaan 1.2.2022. Muista, että tammikuussa ennakonpidätys täytyy toimittaa joko joulukuun 2021 lopussa voimassa olevan verokortin tai vuodelle 2022 annetun uuden muutosverokortin perusteella.

Muutoksia kotitalousvähennykseen vuonna 2022

1.1.2022 alkaen voit saada kotitalousvähennystä myös öljylämmityksestä luopumisesta. Palkka.fi:ssä voit valita kohdassa Tiedot kotitalousvähennyksestä vaihtoehdon Öljylämmityksestä luopuminen. 1.1.2022 on tulossa muutoksia myös kotitalousvähennysten euro- ja prosenttimääriin. Lue lisää (vero.fi).

Huomaathan, että tiedot kotitalousvähennyksestä ovat työntekijäkohtaisia. Jos maksat samalle työntekijälle palkkaa, joista osa on kotitalousvähennykseen oikeuttavaa työtä ja osa ei, hae kotitalousvähennystä OmaVeron kautta. Palkka.fi:ssä valitse En hae kotitalousvähennystä.

Saat verokorttitiedot suoraan Verohallinnosta Palkka.fi:hin

Palkka.fi saa verokorttitiedot sähköisesti suoraan Verohallinnolta. Palkka.fi tarkistaa palkanlaskennan yhteydessä työntekijän voimassa olevan verokortin tiedot. Verokorttitiedot tallentuvat automaattisesti työntekijätietoihin, kohtaan Verokortit.
Jos olet saanut ennakonpidätystiedot Verohallinnosta sähköisesti, työntekijän ei enää tarvitse toimittaa paperista verokorttia (Lue lisää ohjeesta Verokorttiohjeet työnantajalle - vero.fi). Pyydä työntekijältä verokortin tiedot vain, jos et ole saanut tietoja jostain syystä sähköisesti.

Näissä tilanteissa pyydä työntekijältä verokortti ja tallenna tiedot työntekijätietoihin

• Verokorttitietoja ei ole saatavilla sähköisesti.
• Maksat työntekijälle palkkaa takautuvalle palkanmaksupäivälle.
• Työntekijä pyytää pidättämään palkasta ennakonpidätystä suuremmalla prosentilla kuin mikä verokorttiin on merkitty.
• Työntekijä on rajoitetusti verovelvollinen ja käytössä on rajoitetusti verovelvollisen verokortti tai lähdeverokortti.

TyEL-vakuuttaminen

TyEL-vakuutusmaksuprosentti vuonna 2022 on 25,85 %. Myös tilapäisen työnantajan maksuprosentti on 25,85 %. Olet tilapäinen työnantaja, jos 

• sinulla ei ole työntekijöitä jatkuvassa työsuhteessa ja palkat jäävät alle 9 006 € (v. 2022) euroa puolen vuoden aikana. 
• sinulla ei ole eläkejärjestelynumeroa eli TyEL-vakuutusnumeroa.

Työntekijältä peritään palkanmaksun yhteydessä työntekijän osuus, joka on 7,15 % silloin, kun työntekijä on 17–52 tai ja 63–68-vuotias. 53–62-vuotiailta työntekijän osuus on 8,65 %. Vakuuttamisvelvollisuus alkaa seuraavan kuukauden alusta siitä, kun työntekijä täyttää 17 vuotta ja päättyy sen kuukauden loppuun, jona työntekijä täyttää 68 vuotta. Työntekijä tulee vakuuttaa TyEL-vakuutuksella, jos hän ansaitsee vähintään 62,88 euroa kuukaudessa vuonna 2022.

TyEL on maksuperusteinen, joten palkanmaksupäivä ratkaisee sen, kuuluuko työntekijä eläkevakuuttamisen piiriin. Poikkeuksena on eläkkeelle jääminen: työntekijän jäädessä vanhuuseläkkeelle kaikki eläkkeen alkamiskuukauden aikana tai sitä ennen hänelle maksetut palkat ilmoitetaan TyEL-palkkoina. Vanhuuseläkkeelle jäädessä on aina ilmoitettava työsuhteen (palvelusuhteen) päättymispäivä ja päättymisen syy.

Yritys: Voit valita TyEL-maksun toimitustavaksi myös laskun

Palkka.fi:ssä voit valita työeläkemaksun (TyEL) toimitustavaksi myös laskun. Tällöin työeläkeyhtiö lähettää TyEL-maksuista laskun suoraan sinulle. Jos valitset toimitustavaksi laskun, TyEL-maksutiedot eivät muodostu enää Palkka.fi:hin.

Voit valita toimitustavan (lasku työeläkeyhtiöltä vai maksutiedot Palkka.fi:hin) kohdasta Työnantajatiedot > Vakuutuksiin liittyvät tiedot.

Palkanmaksu yrittäjälle – ei YEL- tai MYEL-vakuuttamisvelvollisuutta
 
Työnantajana et ole velvollinen maksamaan yrittäjänä toimivan työntekijän palkasta (yrittäjän palkka pää- tai sivutoimesta) työnantajan sairausvakuutusmaksua, jos

• yritystoiminta on niin pienimuotoista, ettei yrittäjä ole velvollinen ottamaan YEL- tai MYEL-vakuutusta
• yrittäjä on alle tai yli laissa säädettyjen ikärajojen.

Työttömyysvakuutusmaksu

Vuoden 2022 maksuprosentit ovat:

• Työntekijöiden palkansaajamaksu on 1,50 prosenttia palkkasummasta.
• Osaomistajien palkansaajamaksu on 0,74 prosenttia.
• Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,50 prosenttia palkasta, jos palkkasumma on korkeintaan 2 197 500 euroa. Sen ylittävältä osalta työttömyysvakuutusmaksu on 2,05 prosenttia palkasta.
• Yrityksen osaomistajasta maksettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,50 prosenttia palkasta.

Palkka.fi ei muodosta maksutietoa työttömyysvakuutusmaksusta. Saat laskun suoraan Työllisyysrahastolta neljännesvuosittain.

Maksuvelvollisuuden alaikäraja nousee 17 vuodesta 18 vuoteen 1.8.2022 alkaen

Työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuuden alaikäraja nousee lakimuutoksen johdosta 18 vuoteen 1.8.2022 alkaen. Uudistuksen myötä maksuvelvollisuus alkaa työntekijän 18-vuotissyntymäpäivää seuraavan kalenterikuukauden alusta. Tällä hetkellä työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuuden alaikäraja on 17 vuotta.

Muutos koskee 1.8.2022 alkaen maksettavia palkkoja ja Palkka.fi tulee huomioimaan tulevat muutokset. Lue lisää (Työllisyysrahasto.fi) Lisätietoa työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuudesta ja asiakaspalvelun aukioloajoista saat osoitteesta www.tyollisyysrahasto.fi.

Palkkalajit

Uudet palkkalajit

Luontoisetuauton ikäryhmä ja päästöarvo
Päivitä tarvittaessa auton ikäryhmä työntekijän tietoihin. Ikäryhmä A, B tai C määräytyy auton käyttöönottoajan mukaan. Vuosina 2022–2025 autoedun arvoa voidaan alentaa, jos auto on nollapäästöinen tai vähäpäästöinen. Mikäli autoedun arvoa alennetaan päästöarvon perusteella, auton päästöarvo täytetään Palkka.fissä työntekijän tietoihin. Lue lisää (vero.fi).

Ulosottopidätyksen suojaosuus
Ulosottopidätyksen suojaosuus muuttuu 1.1.2022 alkaen. Päivitä tarvittaessa ulosottopidätyksen suojaosuus työntekijän tietoihin. 

Lisätietoja

Palkka.fi-palvelun yleisneuvonta

• suomeksi numerossa 029 497 034 ma–pe klo 9–16.15.
• ruotsiksi numerossa 029 497 035 ma–pe klo 9–16.15.
• Palvelu on maksuton. Puhelun hinta pvm/mpm. Voit kysyä palvelusta myös chatissa.

Työeläkeyhtiöt auttavat eläkevakuuttamiseen liittyvissä asioissa.
Työllisyysrahaston asiakaspalvelu 075 757 0500 (pvm/mpm), s-posti: vakuutusmaksut@tyollisyysrahasto.fi.
Vahinkovakuutusyhtiöiltä voit kysyä lisätietoja työntekijöiden vakuuttamiseen liittyvissä kysymyksissä.


Yhteystiedot 029 497 034 (suomeksi) Palvelunumero on avoinna klo 9-16. 029 497 035 (på svenska) Servicenumret är öppet klockan 9-12.
Du kan lämna en återuppringningsbegäran klockan 12-16.
Vi ringer dej senast följande vardag.