Palkka.fi:n vuodenvaihde 2022–2023

2022-12-13

Laske vuoden 2022 palkat hyvissä ajoin, viimeistään 31.12.2022. Muista, että palkan tulee olla työntekijällä käytettävissä palkanmaksupäivänä. Palkka.fi on suljettu 21.12.2022 klo 8–13. Tulorekisteri on suljettu 29.12.2022 klo 18–24. 

Palkka.fi:n vuodenvaihdetta koskeva huoltokatko alkaa 21.12.2022 klo 8 ja päättyy klo 13. Kirjautuminen palveluun ei onnistu tänä aikana. Huoltokatkon jälkeen voit laskea palkkoja vuoden 2023 palkanmaksupäivälle ja käytössäsi on vuoden 2023 palkkaparametrit. 
Tulorekisteri on suljettu 29.12.2022 klo 18–24. Katkon aikana sähköinen asiointipalvelu ja rajapinnat ovat kiinni, joten tulorekisteriin ei voi antaa ilmoituksia eikä sieltä voi myöskään katsella tietoja tai tilata raportteja tai aineistoja. Lue lisää tulorekisterin katkosta (tulorekisteri.fi). Tulorekisterin katkon aikana ilmoitukset eivät välity Palkka.fi:stä tulorekisteriin. Voit kuitenkin laskea ja maksaa palkat työntekijälle Palkka.fi:ssä. 

Palkanlaskenta ja ilmoittaminen kotitaloustyönantajille 

• Jos lasket palkkoja Palkka.fi:ssä tulorekisterin käyttökatkon aikana (29.12.2022 klo 18–24), huomioithan, että voit tarkistaa Palkka.fi:stä vain työntekijälle maksettavan nettopalkan määrän. 

• Katkon aikana tulorekisteriin ei lähde ilmoituksia eivätkä työnantajamaksut muodostu.   

• Jos lasket palkkoja Palkka.fi:ssä tulorekisterin käyttökatkon aikana, palaa Palkka.fi-palveluun käyttökatkon jälkeen ja hyväksy keskeneräinen palkanlaskenta. Tämän jälkeen Palkka.fi lähettää ilmoituksen tulorekisteriin ja muodostaa työnantajamaksut (maksut Verohallintoon ja työeläkeyhtiöön). Saat tiedon ja ohjeet tästä myös palkanlaskennan yhteydessä.  

• Huomioi, että osa työnantajamaksuista ei muodostu Palkka.fi:hin, vaan saat niistä erillisen laskun (työttömyysvakuutusmaksu ja työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksu).    

• Huomioi myös, että palkkatietoilmoitus maksetuista suorituksista on annettava tulorekisteriin viimeistään maksukuukautta seuraavan kalenterikuukauden 5. päivänä. Muista palata Palkka.fi:hin ennen kuin 5 päivää täyttyy. 

• Palkka.fi lähettää kotitalousvähennysilmoituksen vuonna 2022 laskemistasi palkoista Verohallintoon automaattisesti 20.1.2023 klo 04.00 jälkeen. Sinun ei tarvitse tehdä erillistä kotitalousvähennysilmoitusta Palkka.fi:n kautta. Vähennys näkyy automaattisesti esitäytetyllä veroilmoituksellasi, jonka saat keväällä 2023. 

Palkka.fi:ssä kotitalousvähennyksen tiedot ovat työntekijäkohtaisia. Jos maksat samalle työntekijälle palkkaa, joista osa on kotitalousvähennykseen oikeuttavaa työtä ja osa ei, hae kotitalousvähennystä OmaVeron kautta. Palkka.fi:ssä valitse En hae kotitalousvähennystä. 

• Jos lasket tai korjaat takautuvasti vuoden 2022 palkkoja 20.1.2023 klo 04.00 jälkeen, muista korjata kotitalousvähennysilmoitustasi OmaVerossa. Palkka.fi ei lähetä uutta ilmoitusta, jos kotitalousvähennysilmoitus on ehditty jo lähettää. 

Palkanlaskenta ja ilmoittaminen yrityskäyttäjille 

• Laske vuodelle 2022 kuuluvat palkat 31.12.2022 mennessä. Huomioi myös tulorekisterissä oleva katko 29.12.2022 klo 18–24.

• Jos lasket palkkoja Palkka.fi:ssä tulorekisterin katkon aikana, voit tarkistaa Palkka.fi:stä vain työntekijälle maksettavan nettopalkan määrän. Katkon aikana tulorekisteriin ei lähde ilmoituksia eivätkä työnantajamaksut muodostu. Palkka.fi alkaa lähettää ilmoituksia tulorekisteriin taas 30.12.2022. 

• Voit laskea palkat Palkka.fi:ssä myös etukäteen.  

• Varmista, että sinulla on Palkka.fi-palvelussa päällä ilmoitusten automaattinen muodostaminen. Tällöin Palkka.fi lähettää ilmoituksesi tulorekisteriin automaattisesti tulorekisterin huoltokatkon jälkeen.  

• Voit valita automaattisen ilmoitusten muodostuksen Palkka.fi-palvelussa kohdassa Työnantajatiedot > valitse Kyllä ennen palkanlaskentaa. 

• Huomioi, että ilmoitusten lähettäminen katkon jälkeen voi kestää normaalia pidempään. Palkka.fi:n kohdasta Ilmoitukset voit tarkastella omia ilmoituksiasi.  

• Jos et ole valinnut automaattista ilmoitusten muodostusta, sinun tulee itse huolehtia ilmoitusten lähettämisestä tulorekisteriin. Voit muodostaa palkkatietoilmoituksen ja erillisilmoituksen kohdasta Ilmoitukset > Tee ilmoitus

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutukseen ilmoitettavat tiedot 

Työnantajana sinulla on velvollisuus vakuuttaa työntekijät työtapaturman ja ammattitaudin varalta, jos maksat kaikille työntekijöillesi yhteensä yli 1 400 euroa palkkaa kalenterivuoden aikana. Työntekijällä tarkoitetaan henkilöä, joka tekee työnantajalle työtä työsopimussuhteessa. Työntekijän iällä, palkkasummalla tai vanhuuseläkkeellä ololla ei ole merkitystä vakuuttamisvelvollisuuden kannalta. Vakuutus pitää ottaa ennen työnteon aloittamista Suomessa toimivasta vahinkovakuutusyhtiöstä. Vakuutusta ei voi ottaa takautuvasti. 

Työnantajana sinun pitää antaa vuosittain tammikuun loppuun mennessä vakuutusyhtiölle tietyt työtapaturma- ja ammattitautilaissa määritellyt tiedot vakuutusmaksun määräämistä varten.  Vakuutusyhtiö ei saa esimerkiksi tulorekisteristä tietoja työnantajan mahdollisesta toimialasta ja yrityksen omistussuhteista. Voit antaa ilmoituksen esimerkiksi vakuutusyhtiön verkkopalvelussa.   

Ilmoitukset Tilastokeskukseen 

Lain mukaan Verohallinnon on toimitettava Tilastokeskukselle Palkka.fi-palveluun tallennettuja, tilastojen laatimisen kannalta välttämättömiä tietoja. Palkka.fi muodostaa palkkatiedot automaattisesti ja lähettää ne Tilastokeskukselle vuoden 2023 tammikuun alussa. 

Sekä työnantajan että työntekijän tiedot ovat salattuja varsinaisessa julkaistavassa tilastossa. Tarkemmat tiedot ilmoituksista näet Palkka.fi-palvelun kohdasta Ilmoitukset. Lue lisää tiedotteesta (palkka.fi).

Vuoden 2022 palkkojen laskeminen takautuvasti 

Voit laskea työntekijälle vuoden 2022 palkanmaksupäiville maksettuja palkkoja myös takautuvasti vuoden 2023 puolella. Huomioithan, että palkkakausi ja maksupäivä voi alkaa aikaisintaan 1.1.2022. 

Jos sinun täytyy korjata vielä vuoden 2021 palkanlaskentaa, muista tehdä korjaukset 31.12.2022 mennessä. Jos korjaat vuoden 2021 palkkoja 1.1.2023 jälkeen, tee korjaukset suoraan tulorekisteriin. 

Kotitalous: Palkka.fi lähettää ilmoitukset tulorekisteriin heti kun olet hyväksynyt laskemasi palkan. 

Yritys: Palkka.fi lähettää ilmoitukset tulorekisteriin, jos olet valinnut automaattisen ilmoitusten muodostuksen työnantajan tiedoissa (Kyllä-valinta). Huomaathan, että Kyllä-valinta on täytynyt olla valittuna takautuvan laskennan palkkakauden alusta asti. Jos et ole valinnut automaattista ilmoitusten muodostusta, sinun pitää itse huolehtia ilmoitusten lähettämisestä tulorekisteriin. Voit muodostaa palkkatietoilmoituksen ja erillisilmoituksen Palkka.fi:stä kohdasta Ilmoitukset > Uusi ilmoitus

Palkanlaskenta vuonna 2023 

Vuoden 2023 palkkoja voit laskea 21.12.2022 klo 13.00 lähtien. 

Palkanlaskennan uudet parametritiedot voimaan 

Jos tarvitset Palkka.fi-palvelussa julkaistuja parametritietoja esimerkiksi omassa taloushallinto-ohjelmistossasi, voit ladata uudet tiedot 21.12.2022 klo 13.00 jälkeen. Löydät parametritiedot etusivun kohdasta Hyödyllisiä linkkejä > Palkkaparametrit

Verokortit 2023 

Vuoden 2023 verokortit tulevat voimaan 1.2.2023. Muista, että tammikuussa ennakonpidätys täytyy toimittaa joko joulukuun 2022 lopussa voimassa olevan verokortin tai vuodelle 2023 annetun uuden muutosverokortin perusteella. 

Saat verokorttitiedot suoraan Verohallinnosta Palkka.fi:hin 

Palkka.fi saa verokorttitiedot sähköisesti suoraan Verohallinnolta. Palkka.fi tarkistaa palkanlaskennan yhteydessä työntekijän voimassa olevan verokortin tiedot. Verokorttitiedot tallentuvat automaattisesti työntekijätietoihin kohtaan Verokortit

Jos olet saanut ennakonpidätystiedot Verohallinnosta sähköisesti, työntekijän ei enää tarvitse toimittaa paperista verokorttia (Lue lisää ohjeesta Verokorttiohjeet työnantajalle (vero.fi)). Pyydä työntekijältä verokortin tiedot vain, jos et ole saanut tietoja jostain syystä sähköisesti. 

Näissä tilanteissa pyydä työntekijältä verokortti ja tallenna tiedot työntekijätietoihin 

• Verokorttitietoja ei ole saatavilla sähköisesti. 
• Maksat työntekijälle palkkaa takautuvalle palkanmaksupäivälle. 
• Työntekijä pyytää pidättämään palkasta ennakonpidätystä suuremmalla prosentilla kuin mikä verokorttiin on merkitty. 
• Työntekijä on rajoitetusti verovelvollinen ja käytössä on rajoitetusti verovelvollisen verokortti tai lähdeverokortti. 

TyEL-vakuuttaminen 

Tilapäisen työnantajan maksuprosentti on 26,2 %. Olet tilapäinen työnantaja, jos: 

• sinulla ei ole työntekijöitä jatkuvassa työsuhteessa ja palkat jäävät alle 9 348 € (v. 2023) euroa puolen vuoden aikana.  
• sinulla ei ole eläkejärjestelynumeroa eli TyEL-vakuutusnumeroa. 

Työntekijältä peritään palkanmaksun yhteydessä työntekijän osuus, joka on 7,15 % silloin, kun työntekijä on 17–52 tai ja 63–68-vuotias. 53–62-vuotiailta työntekijän osuus on 8,65 %. Vakuuttamisvelvollisuus alkaa seuraavan kuukauden alusta siitä, kun työntekijä täyttää 17 vuotta ja päättyy sen kuukauden loppuun, jona työntekijä täyttää 68 vuotta. Työntekijä tulee vakuuttaa TyEL-vakuutuksella, jos hän ansaitsee vähintään 65,26 euroa kuukaudessa vuonna 2023.

TyEL on maksuperusteinen, joten palkanmaksupäivä ratkaisee, kuuluuko työntekijä eläkevakuuttamisen piiriin. Poikkeuksena on eläkkeelle jääminen: kun työntekijä jää  vanhuuseläkkeelle, kaikki eläkkeen alkamiskuukauden aikana tai sitä ennen hänelle maksetut palkat ilmoitetaan TyEL-palkkoina. Vanhuuseläkkeelle jäädessä on aina ilmoitettava työsuhteen (palvelusuhteen) päättymispäivä ja päättymisen syy. 

Yritys: Voit valita TyEL-maksun toimitustavaksi myös laskun 

Palkka.fi:ssä voit valita työeläkemaksun (TyEL) toimitustavaksi myös laskun. Tällöin työeläkeyhtiö lähettää TyEL-maksuista laskun suoraan sinulle. Jos valitset toimitustavaksi laskun, TyEL-maksutiedot eivät muodostu enää Palkka.fi:hin. 

Voit valita toimitustavan (lasku työeläkeyhtiöltä vai maksutiedot Palkka.fi:hin) kohdasta Työnantajatiedot > Vakuutuksiin liittyvät tiedot

1.1.2023 lähtien TyEL-maksuissa työeläkeyhtiökohtaisia eroja – TyEL-maksu joko laskulla tai suoraan Palkka.fi:hin  

1.1.2023 lähtien työeläkemaksuissa voi olla työeläkeyhtiökohtaisia eroja. Tämä johtuu siitä, että työeläkemaksuun sisältyvä hoitokustannusmaksu määräytyy 1.1.2023 alkaen työeläkeyhtiökohtaisesti.  Muutos vaikuttaa kaikkiin työnantajiin, joilla on sopimus työeläkeyhtiön kanssa ja jotka toimivat sopimustyönantajina.   

Tilapäisten työnantajien TyEL-maksuun sisältyvä hoitokustannusmaksu määräytyy jatkossakin samalla tavalla kaikissa työeläkeyhtiöissä. Saman eläkeyhtiön asiakkailla on jatkossa eri suuruinen työeläkemaksu riippuen siitä, onko työnantaja sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja. 

Mikä muuttuu Palkka.fi:ssä vuonna 2023?  

Muutos koskee niitä Palkka.fi:tä käyttäviä työnantajia, jotka toimivat sopimustyönantajina. Vuoden 2023 TyEL-maksusta työnantaja saa eläkeyhtiöstä riippuen joko laskun eläkeyhtiöltä tai sitten maksu muodostuu Palkka.fi-palveluun.  

•  Jos olet Varman, Elon tai Veritaksen asiakas, saat laskun suoraan eläkeyhtiöltä. Huomioithan, että maksu ei muodostu Palkka.fi:hin.  

•  Jos olet Ilmarisen asiakas, TyEL-maksu muodostuu Palkka.fi:hin. Jos olet valinnut TyEL-maksun toimitustavaksi laskun, saat laskun eläkeyhtiöltä.  

Kyse on tilapäisratkaisusta. Vuoden 2023 kuluessa Palkka.fi:tä kehitetään siten, että kaikkien eläkeyhtiöiden TyEL-maksutiedot saadaan Palkka.fi:hin. 

Kotitalouskäyttäjällä TyEL-maksu muodostuu Palkka.fi:hin kuten tähänkin asti. Jos kotitalous on sopimustyönantaja, sen TyEL-maksuprosentti vaihtelee eläkeyhtiöstä riippuen. 

Vuoden 2022 palkanmaksupäivien TyEL-maksut muodostuvat normaalisti.    

Palkka.fi ja työeläkeyhtiöt kehittävät palvelua vuoden 2023 aikana  

Vuonna 2023 Palkka.fi:tä kehitetään siten, että kaikkien eläkeyhtiöiden TyEL-maksutiedot saadaan jatkossa suoraan Palkka.fi:hin. Muutosten aikataulusta kerrotaan myöhemmin. Muutosten jälkeenkin työnantaja voi halutessaan valita TyEL-maksun toimitustavaksi laskun. Lisätietoa TyEL-maksusta saat omasta työeläkeyhtiöstä. 

Lue lisää: Muutokset työntekijän eläkelakiin ja työeläkkeiden rahoitussäädöksiin on vahvistettu 

Palkanmaksu yrittäjälle – ei YEL- tai MYEL-vakuuttamisvelvollisuutta 

Työnantajana et ole velvollinen maksamaan yrittäjänä toimivan työntekijän palkasta (yrittäjän palkka pää- tai sivutoimesta) työnantajan sairausvakuutusmaksua, jos 

• yritystoiminta on niin pienimuotoista, ettei yrittäjä ole velvollinen ottamaan YEL- tai MYEL-vakuutusta 
• yrittäjä on alle tai yli laissa säädettyjen ikärajojen. 

Työttömyysvakuutusmaksu 

Vuoden 2023 maksuprosentit ovat: 

• Työntekijöiden palkansaajamaksu on 1,50 prosenttia palkkasummasta. 
• Osaomistajien palkansaajamaksu on 0,75 prosenttia. 
• Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,52 prosenttia palkasta, jos kaikkien työntekijöiden yhteenlaskettu palkkasumma on korkeintaan 2 251 500 euroa. Sen ylittävältä osalta työttömyysvakuutusmaksu on 2,06 prosenttia palkasta. 
• Yrityksen osaomistajasta maksettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,52 prosenttia palkasta. 

Palkka.fi ei muodosta maksutietoa työttömyysvakuutusmaksusta. Saat laskun suoraan Työllisyysrahastolta neljännesvuosittain. 

Työttömyysvakuutusmaksun sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen raja nousee 1 400 euroon vuonna 2023 

1.1.2023 alkaen olet työnantajana velvollinen maksamaan työttömyysvakuutusmaksua työllisyysrahastolle, jos kalenterivuoden aikana maksamasi palkat ovat yli 1 400 euroa. Palkka.fi pidättää työntekijän palkasta työttömyysvakuutusmaksun automaattisesti. Työllisyysrahasto lähettää laskun tulorekisteriin tehtyjen palkkatietoilmoitusten perusteella työntekijän ja työnantajan osuudesta, jos maksuvelvollisuus täyttyy.  

Jos maksamasi palkat ovat kalenterivuoden aikana alle 1 400 euroa, työntekijän palkasta pidätettyä maksua ei tilitetä työllisyysrahastolle eikä työnantajan osuutta veloiteta. Lisätietoja työttömyysvakuutusmaksuista saat Työllisyysrahaston sivuilta (tyollisyysrahasto.fi/). 

Työnantajana olet velvollinen ottamaan työntekijöillesi työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen, jos kalenterivuoden aikana työntekijöillesi maksamat palkat ovat yhteensä yli 1 400 euroa. Voit ottaa vakuutuksen olemalla suoraan yhteydessä vahinkovakuutusyhtiöön. Vakuutus on otettava ennen työn aloittamista. Löydät lisätietoa työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta Tapaturmavakuutuskeskuksen sivulta (tvk.fi)

Kotitalousvähennysten reaaliaikainen ilmoittaminen otetaan Palkka.fissä käyttöön vuonna 2024 

Palkka.fi:tä kehitetään siten, että 1.1.2024 lähtien kotitalousvähennyksen tiedot ilmoitetaan reaaliaikaisesti Verohallintoon aina palkanmaksun yhteydessä. Vähennystiedot siirtyvät suoraan verotuksen tietoihin ja vähennys voidaan huomioida jo saman vuoden aikana.  

Muutoksesta tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.  

Tulorekisteriin ilmoitettujen palkkojen koostetta ei voi muodostaa 2023 vuoden palkoista 

Palkka.fi:ssä ei voi enää muodostaa tulorekisteriin ilmoitettujen palkkojen koostetta. 1.1.2023 lähtien Palkka.fi ei saa enää tarvittavia tietoja tulosteen muodostamista varten. Koosteen voi edelleen muodostaa palkoista, joiden maksupäivä on vuosina 2019–2022. 

Palkkalajit 

Luontoisetuauton ikäryhmä ja päästöarvo 

Päivitä tarvittaessa auton ikäryhmä työntekijän tietoihin. Ikäryhmä A, B tai C määräytyy auton käyttöönottoajan mukaan. Vuosina 2022–2025 autoedun arvoa voidaan alentaa, jos auto on nollapäästöinen tai vähäpäästöinen. Mikäli autoedun arvoa alennetaan päästöarvon perusteella, auton päästöarvo täytetään Palkka.fi:ssä työntekijän tietoihin. Lue lisää (vero.fi). 

Ulosottopidätyksen suojaosuus 

Ulosottopidätyksen suojaosuus muuttuu 1.1.2023 alkaen. Päivitä tarvittaessa ulosottopidätyksen suojaosuus työntekijän tietoihin. Lisätietoja ulosottotietojen merkitsemisestä Palkka.fi -palveluun löydät Palkka.fin ohjeesta.

Lisätietoja 

Palkka.fi-palvelun yleisneuvonta 

• suomeksi numerossa 029 497 034 ma–pe klo 9–16.15. 
• ruotsiksi numerossa 029 497 035 ma–pe klo 9–16.15. 
• Palvelu on maksuton. Puhelun hinta pvm/mpm. Voit kysyä palvelusta myös chatissa. 


Työeläkeyhtiöt
 auttavat eläkevakuuttamiseen liittyvissä asioissa. 

Työllisyysrahaston asiakaspalvelu 075 757 0500 (pvm/mpm), s-posti: vakuutusmaksut@tyollisyysrahasto.fi. 

Vahinkovakuutusyhtiöiltä voit kysyä lisätietoja työntekijöiden vakuuttamiseen liittyvissä kysymyksissä. 


Yhteystiedot 029 497 034 (suomeksi) Palvelunumero on avoinna klo 9-16. 029 497 035 (på svenska) Servicenumret är öppet klockan 9-12.
Du kan lämna en återuppringningsbegäran klockan 12-16.
Vi ringer dej senast följande vardag.