Tiedot kotitalousvähennyksestä siirtyvät jatkossa Verohallintoon heti palkanlaskennan yhteydessä

2023-12-29

Vuoden 2024 alusta alkaen tiedot kotitalousvähennyksestä siirtyvät Palkka.fi-palvelusta Verohallintoon samassa yhteydessä, kun palkanlaskenta hyväksytään. Uudistuksen myötä kotitalousvähennykseen oikeuttavat palkan kustannukset näkyvät suoraan OmaVerossa, jolloin voit helposti hyödyntää kotitalousvähennyksen verokortillasi verovuoden aikana. 

Aiemmin Palkka.fi on lähettänyt kotitalousvähennysilmoituksen Verohallinnolle kerran vuodessa, jolloin kotitalousvähennys on huomioitu keväällä saapuvalla esitäytetyllä veroilmoituksella ja verotuspäätöksellä. Jatkossa Palkka.fi lähettää tiedon kotitalousvähennykseen oikeuttavista maksetuista palkoista Verohallintoon reaaliaikaisesti, joten voit entistä helpommin ilmoittaa kotitalousvähennyksen verokortillesi jo verovuoden aikana ja hyötyä vähennyksestä heti. Tiedot kotitalousvähennyksestä näkyvät OmaVerossa. Verohallinto voi myös lähettää sinulle ehdotuksen uudesta verokortista, jos se arvioi, että vähennys vaikuttaa veroprosenttiisi.  

Muutos tulee voimaan 1.1.2024 ja koskee palkkoja, joiden maksupäivä on aikaisintaan vuonna 2024. Kun työntekijätietoihin on merkitty, että haetaan kotitalousvähennystä, tiedot kotitalousvähennykseen oikeuttavista palkoista lähtevät jatkossa automaattisesti Verohallintoon heti palkanlaskennan hyväksymisen jälkeen. Voit tarkastella Palkka.fissä Verohallintoon lähetettyjä kotitalousvähennysilmoituksia ilmoitukset-osiossa.  

Kotitalousvähennysilmoitus sisältää vähennykseen oikeuttavan osuuden maksetusta palkasta sekä työnantajan sivukulut eli työnantajan sairausvakuutusmaksun, työeläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun. Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksusta sekä ryhmähenkivakuutusmaksusta lähetetään tiedot Verohallintoon vuodenvaihteen jälkeen tammikuussa 2025, jos olet täyttänyt ne työntekijän tietoihin. Muista lisätä oikea tieto maksun määrästä työntekijätietoihin ennen vuoden vaihtumista. Näistä vähennys huomioidaan esitäytetyllä veroilmoituksella/verotuspäätökselläsi. 

Lue lisää: Kotitalousvähennys palkasta


Yhteystiedot 029 497 034 (suomeksi) Palvelunumero on avoinna klo 9-16. 029 497 035 (på svenska) Servicenumret är öppet klockan 9-12.
Du kan lämna en återuppringningsbegäran klockan 12-16.
Vi ringer dej senast följande vardag.