Palkka.fi poistaa tietoja vuodelta 2006

22.01.2018

Palkka.fi arkistoi tiedot 11 vuoden ajaksi. Arkistointiaika täyttyy vuoden 2006 osalta ja vuodelle 2006 tallennetut tiedot poistetaan 1.2.2018. 

Tietojen poistaminen perustuu lakiin, jonka mukaan Verohallinto voi poistaa rekisteriin talletetut tiedot 11 vuoden kuluttua siitä, kun tiedot talletettiin palvelun käyttäjän rekisteriin (laki pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä 519/2010, 3§).

Poistettavia tietoja ovat:

• Palkkakausi vuodelta 2006

• Palkkalaskelmat vuodelta 2006

• Tositteet vuodelta 2006

• Maksut vuodelta 2006

• Ilmoitukset, jotka koskevat vuotta 2006 (lähetyspäivä tai muokkauspäivä) 

• Työnantajan tiedot poistetaan, jos palvelua ei ole käytetty vuoden 2006 jälkeen

• Työntekijän tiedot poistetaan, jos työsuhde on päätetty vuoden 2006 aikana

Tallenna tarvittaessa tiedot omalle koneellesi

Jos haluat säilyttää vuodelle 2006 kuuluvia tietoja, tallenna ne koneellesi tai tulosta ja arkistoi. Muista tallentaa tai arkistoida tiedot ennen 1.2.2018.

 


Vero TVR Elo Ilmarinen Varma Ålandia Fennia IF LähiTapiola OP TVL