Palkka.fi on maksuton palkanlaskentaohjelma - ilmoittaminen tulorekisteriin on helppoa

Kotitalouskäyttäjän ilmoitukset lähetetään automaattisesti tulorekisteriin. Yrityskäyttäjä voi valita lähetetäänkö ilmoitukset automaattisesti vai huolehtiiko käyttäjä itse niiden lähettämisestä.
Lue lisää Palkka.fi ja tulorekisteri. Käy myös katsomassa Verohallinnon tiedote Palkka.fi -palvelusta.
Tutustu Palkka.fi-palvelun ohjevideoihin.

Yritys: Yleishyödyllisen yhteisön työntekijälle maksamiin verovapaisiin korvauksiin liittyvien palkkatietoilmoitusten tarkistus

Jos olet yleishyödyllisenä yhteisönä maksanut työsuhteessa olevalle henkilölle päivärahoja tai kilometrikorvauksia, on Palkka.fi:stä tulorekisteriin lähetetylle palkkatietoilmoitukselle voinut mennä virheellisesti vastikkeettomaan vapaaehtoistyöhön liittyvä tulolaji. Pyydämme työnantajaa tällaisessa tilanteessa tarkistamaan ja korjaamaan tulolajit suoraan tulorekisteriin.

Pahoittelemme tästä  aiheutuvaa vaivaa.

Yritys- ja kotitalousasiakas: Oletko maksanut palkkoja ulkomaalaiselle työntekijälle 1.4.2019 jälkeen?

Lue lisää tiedotteesta

Tietosuoja ja Palkka.fi

15.05.2018

 

Palkka.fi:ssä sovelletaan 25.5.2018 alkaen EU:n yleistä tietosuoja asetusta. Tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on parantaa henkilötietojen suojaa koko Euroopan alueella. Tietosuoja-asetus täsmentää henkilötietojen käsittelyä koskevia velvoitteita, jotka rekisterinpitäjän tulee ottaa huomioon toiminnassaan.


Uusi tietosuoja-asetus ei vaadi käyttäjältä toimenpiteitä

Kuten aikaisemminkin Palkka.fi:n käyttäjä on yhä rekisterinpitäjä ja vastaa tietojensa oikeellisuudesta. Verohallinto on Palkka.fi järjestelmän ylläpitäjä ja vastaa palvelun turvallisuudesta ja toiminnallisuudesta.
Verohallinto on päivittänyt henkilötietojen käsittelyä koskevan selosteen ja käyttöehdot, joten käyttäjän ei tältä osin tarvitse tehdä mitään. Uudet käyttöehdot ja seloste päivitetään palveluun 25.5. Käyttöehdoista on käytännössä poistettu vain viittaukset henkilötietolakiin, joka kumoutuu asetuksen myötä.
Asetuksessa täsmennetään rekisterinpitäjän velvoitteita. Nämä velvoitteet on pitkälti hoidettu Palkka.fi-palvelussa, eikä palvelun käyttäjän tarvitse ryhtyä toimenpiteisiin.

Henkilön pääsy omiin tietoihin

Henkilöllä on edelleen oikeus päästä omiin tietoihinsa ja oikeus tarkastaa omat tiedot.  Käytännössä tämä toteutuu niin, että työnantaja voi antaa luvan työntekijälle Palkka.fi:n työntekijäliittymän käyttöön tai toimittaa työntekijää koskevat tiedot työntekijälle muulla tavoin. Luvan työntekijäliittymän käyttöön työnantaja voi antaa työntekijän tiedoissa.

 


Vero TVR Elo Ilmarinen Varma Fennia IF LähiTapiola OP TVL