Huomioi kesäaika puhelinpalvelussa

Heinäkuussa puhelinpalvelu on avoinna kello 9.00 - 15.00.

Tietosuoja ja Palkka.fi

2018-05-15

 

Palkka.fi:ssä sovelletaan 25.5.2018 alkaen EU:n yleistä tietosuoja asetusta. Tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on parantaa henkilötietojen suojaa koko Euroopan alueella. Tietosuoja-asetus täsmentää henkilötietojen käsittelyä koskevia velvoitteita, jotka rekisterinpitäjän tulee ottaa huomioon toiminnassaan.


Uusi tietosuoja-asetus ei vaadi käyttäjältä toimenpiteitä

Kuten aikaisemminkin Palkka.fi:n käyttäjä on yhä rekisterinpitäjä ja vastaa tietojensa oikeellisuudesta. Verohallinto on Palkka.fi järjestelmän ylläpitäjä ja vastaa palvelun turvallisuudesta ja toiminnallisuudesta.
Verohallinto on päivittänyt henkilötietojen käsittelyä koskevan selosteen ja käyttöehdot, joten käyttäjän ei tältä osin tarvitse tehdä mitään. Uudet käyttöehdot ja seloste päivitetään palveluun 25.5. Käyttöehdoista on käytännössä poistettu vain viittaukset henkilötietolakiin, joka kumoutuu asetuksen myötä.
Asetuksessa täsmennetään rekisterinpitäjän velvoitteita. Nämä velvoitteet on pitkälti hoidettu Palkka.fi-palvelussa, eikä palvelun käyttäjän tarvitse ryhtyä toimenpiteisiin.

Henkilön pääsy omiin tietoihin

Henkilöllä on edelleen oikeus päästä omiin tietoihinsa ja oikeus tarkastaa omat tiedot.  Käytännössä tämä toteutuu niin, että työnantaja voi antaa luvan työntekijälle Palkka.fi:n työntekijäliittymän käyttöön tai toimittaa työntekijää koskevat tiedot työntekijälle muulla tavoin. Luvan työntekijäliittymän käyttöön työnantaja voi antaa työntekijän tiedoissa.

 


Yhteystiedot 029 497 034 (suomeksi) Palvelunumero on avoinna klo 9-16. 029 497 035 (på svenska) Servicenumret är öppet klockan 9-12.
Du kan lämna en återuppringningsbegäran klockan 12-16.
Vi ringer dej senast följande vardag.