Chat on poissa käytöstä toistaiseksi

Lue lisää tiedotteesta.

Fr.o.m. 1.1.2019 skickar Palkka.fi anmälningar direkt till inkomstregistret

02.03.2018

 

Inkomstregistret medför ändringar i anmälan av löneuppgifter. Palkka.fi utvecklas så att löneanmälningarna i fortsättningen skickas direkt till inkomstregistret.

Inkomstregistret är en elektronisk databas med omfattande löne-, pensions- och förmånsuppgifter på individnivå. Informationsproducenterna, som t.ex. arbetsgivare, anmäler uppgifterna om förvärvsinkomster till inkomstregistret i realtid och per utbetalning.
I det första skedet, dvs. fr.o.m. 2019, anmäls löneuppgifter till inkomstregistret. Fr.o.m. 2020 anmäls även pensions- och förmånsuppgifter.

Du kan också i fortsättningen beräkna löner och lämna löneuppgifter i Palkka.fi

Man kan också i fortsättningen beräkna lönerna och lönebikostnaderna i Palkka.fi. Fr.o.m. 1.1.2019 skickas löneuppgifterna direkt från Palkka.fi till inkomstregistret. Arbetsgivarnas anmälningar från Palkka.fi till Skatteförvaltningen, arbetspensionsbolagen och Arbetslöshetsförsäkringsfonden ersätts med en anmälan om löneuppgifter till inkomstregistret.

Anmälningar i realtid

I dagsläget lämnas en månatlig och årlig anmälan om de utbetalda lönerna. I och med inkomstregistret försnabbas anmälningstakten, dvs. anmälan ska göras nästan i realtid i förhållande till löneutbetalningsdagen.
Tiden för anmälan är betalningsdagen + 5 dagar. Hushåll som inte har registrerats som arbetsgivare lämnar uppgifterna den femte dagen räknat från början av månaden efter löneutbetalningsdagen.
Se exempel och närmare instruktioner på adressen tulorekisteri.fi (Sidan är under konstruktion – uppdateras inom kort.)

Palkka.fi skickar ut hushållsarbetsgivarens anmälan om löneuppgifter till inkomstregistret strax efter att lönebeskedet är godkänt. Samtidigt beräknar tjänsten också arbetsgivaravgifterna.
Se exempel och närmare instruktioner på adressen tulorekisteri.fi.


Företagsanvändares anmälan om löneuppgifter skickas ut senast dagen efter löneutbetalningsdagen. Samtidigt beräknar tjänsten också arbetsgivaravgifterna. Vid behov kan du också skapa anmälan med detsamma. Då skickas anmälan ut samma dag eller senast under följande natt.

Vad kommer att ändras i Palkka.fi?

Löneberäkningen och de övriga funktionerna i Palkka.fi kommer att fungera som tidigare. Ändringarna kommer att gälla anmälningstrafiken: i fortsättningen kommer anmälningarna att skickas ut oftare och de går direkt till inkomstregistret. 
Några små förbättringar görs också i Palkka.fi. Till tjänsten fogas exempelvis en sida som gäller svarsmeddelandet. Där ser man om anmälan har kommit in i inkomstregistret.

Också hushållsarbetsgivare måste anmäla lönerna till inkomstregistret

Även ett hushåll ska fr.o.m 1.1.2019 anmäla de utbetalda lönerna till inkomstregistret. Om hushållet beräknar lönerna i Palkka.fi så skickas anmälan till inkomstregistret automatiskt.
I fortsättningen kommer minimigränsen för anmälningarna att försvinna. Med andra ord ska alla löner anmälas till inkomstregistret.

Du kan ansöka om hushållsavdrag för löner via Palkka.fi

Hushåll kan ansöka om hushållsavdrag i Palkka.fi samtidigt när det anmäler de utbetalda lönerna. Avdraget överförs direkt till den förhandsifyllda skattedeklarationen. Då behöver uppgiften inte anges på nytt i skattedeklarationen.

Ansökan om hushållsavdrag för en faktura slopas i Palkka.fi 1.1.2019.

Hushållsavdrag för fakturor kan i fortsättningen ansökas direkt i skattekortet eller via MinSkatt. Då överförs avdraget också direkt till den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Läs mer om inkomstregistret. 

 

 


Yhteystiedot 029 497 034 (suomeksi) Palvelunumero on avoinna klo 9-16.15. 029 497 035 (på svenska) Servicenumret är öppet klockan 9-12.
Du kan lämna en återuppringningsbegäran klockan 12-16.15.
Vi ringer dej senast följande vardag.