Yritys - Vakuutuspoikkeaman korjaus tulorekisteriin

2020-05-26

Tarkista palkkatietoilmoituksen sisältö ja oikeellisuus tulorekisteristä, jos olet maksanut palkkoja YEL- tai MYEL vakuutetulle työntekijälle ajalla 1.1.-5.6.2019 tai jos olet maksanut palkkoja yrittäjälle, joka ei ole YEL, MYEL tai TyEL vakuutettu aikavälillä 1.1.2019.-26.5.2020.

Vakuuttamispoikkeus-tieto puuttuu koskien työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta

Osasta Palkka.fi:stä tulorekisteriin lähetetyistä palkkatietoilmoituksista on jäänyt virheellisesti puuttumaan vakuuttamispoikkeus-tieto koskien työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta. Lisäksi Palkka.fi:n toiminnassa oli virheitä, joiden vuoksi osasta palkkatietoilmoituksia jäi pois tieto vakuutetun kuulumisesta YEL:n/MYEL:n piiriin.
Yrittäjien vakuuttamisen poikkeustiedoissa olleita virheitä on korjattu Palkka.fi:hin 24.4.2019 ja 5.6.2019 käyttöön otetuissa versioissa.

Voit korjata tiedot Palkka.fi:ssä tai suoraan tulorekisteriin. Katso korjausvaihtoehdot ja ohjeet.

Huom! Palkankorjauksen voi tehdä Palkka.fissä vuodelle 2020. Palkanlaskentojen, joiden maksupäivä on vuonna 2019 korjaaminen ei onnistu enää Palkka.fin kautta.

Korjausvaihtoehto 1

Palkka.fi:ssä lasketun palkan korjaus, uudelleen laskenta ja ilmoittaminen.

1. Kirjaudu Palkka.fi-palveluun
2. Ota tarvittaessa esiin palkkalaskelma (muistin tueksi), jota olet korjaamassa. Löydät laskelman kohdasta Palkanlaskennan tulosteet.
3. Siirry kohtaan Palkanlaskenta > Työntekijä > Palkankorjaus > valitse korjattava palkka, jonka jälkeen valitse Tallenna ja siirry seuraavaan. Tämän jälkeen valitse alin vaihtoehto: Palkka on aiheeton tai palkkakausi on virheellinen. Valitse Nollaa alkuperäinen palkanlaskenta ja hyväksy palkan mitätöinti.
4. Laske palkka uudelleen samalle ajalle ja palkanmaksupäivälle. Käytä tarvittaessa apuna esiin ottamaasi alkuperäistä palkkalaskelmaa. Huom. Sinun tulee merkitä laskennan yhteydessä ennakonpidätys itse kohdasta Vähennykset (myös luontoisedusta perityt). Laske palkka loppuun ja valitse Hyväksy.
5. Tee ilmoitukset kohdasta Palkkatietoilmoitus ja työnantaja erillisilmoitus tulorekisteriin.
Huomiothan, että palkankorjaus, uudelleen laskenta ja ilmoituksien muodostaminen on hyvä tehdä saman päivän aikana.

Korjausvaihtoehto 2

Korjaus tehdään suoraan tulorekisteriin. Voit tehdä korjauksen tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun kautta. Tällöin korjausta ei tehdä Palkka.fi:hin.
Jos ilmoitukselta on puuttunut Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työtapaturma- ja ammattitautivakuutus) -tieto, tulee sinun mitätöidä ilmoitus ja antaa ilmoitus uudelleen oikeilla vakuuttamisen tiedoilla. Voit esimerkiksi avata ilmoituksen tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun kohdasta Annetut ilmoitukset. Voit käyttää apuna Käytä pohjana-kohtaa. Tämän jälkeen voit mitätöidä vanhan, virheellisen ilmoituksen.
Jos ilmoitukselle on merkitty tilastokeskuksen ammattiluokitus, tulee tämä tieto poistaa. Tilastokeskuksen ammattiluokitus ilmoitetaan vain, jos tulonsaaja on työtapaturmavakuutettu. Kun aiemmin annettua ilmoitusta käytetään pohjana, tulee ilmoitukselle antaa palkanmaksukausi ja maksupäivä uudestaan. Muuten tiedot ilmoituksella ovat samat.

Olet maksanut palkkoja yrittäjälle, joka ei ole YEL, MYEL tai TyEL vakuutettu aikavälillä 1.1.2019-26.5.2020.

 
Osasta Palkka.fi:stä tulorekisteriin lähetetyistä palkkatietoilmoituksista on jäänyt virheellisesti puuttumaan vakuuttamispoikkeus-tieto koskien työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta (ajalta 1.1.2019-26.5.2020) ja tulonsaajan lisätiedon tyyppi (ajalta 1.1.2020-26.5.2020): Yrittäjä, ei YEL- tai MYEL-vakuuttamisvelvollisuutta.
Voit korjata tiedot vuoden 2020 osalta Palkka.fi:ssä tai suoraan tulorekisteriin. Vuoden 2019 osalta palkkatiedot voit korjata ainoastaan tulorekisteriin esimerkiksi tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun kautta.

Korjausohje - Vuosi 2020 (palkanmaksupäivä on vuodella 2020)

Palkka.fi:ssä lasketun palkan korjaus, uudelleen laskenta ja ilmoittaminen. Voit tehdä korjauksen myös suoraan tulorekisteriin. Katso tällöin tarkemmat korjausohjeet kohdasta Korjausohje - Vuosi 2019 (palkanmaksupäivä on vuodella 2019), jota voit hyödyntää myös vuoden 2020 palkanmaksupäivän korjauksissa.
 
1. Kirjaudu Palkka.fi-palveluun
2. Ota tarvittaessa esiin palkkalaskelma (muistin tueksi), jota olet korjaamassa. Löydät laskelman kohdasta Palkanlaskennan tulosteet.
3. Siirry kohtaan Palkanlaskenta > Työntekijä > Palkankorjaus > valitse korjattava palkka, jonka jälkeen valitse Tallenna ja siirry seuraavaan. Tämän jälkeen valitse alin vaihtoehto: Palkka on aiheeton tai palkkakausi on virheellinen. Valitse Nollaa alkuperäinen palkanlaskenta ja hyväksy palkan mitätöinti.
4. Laske palkka uudelleen samalle ajalle ja palkanmaksupäivälle. Käytä tarvittaessa apuna esiin ottamaasi alkuperäistä palkkalaskelmaa. Huom. Sinun tulee merkitä laskennan yhteydessä ennakonpidätys itse kohdasta Vähennykset (myös luontoisedusta perityt). Laske palkka loppuun ja valitse Hyväksy.
5. Tee ilmoitukset kohdasta Palkkatietoilmoitus ja työnantaja erillisilmoitus tulorekisteriin.
Huomiothan, että palkankorjaus, uudelleen laskenta ja ilmoituksien muodostaminen on hyvä tehdä saman päivän aikana.
 
Korjausohje - Vuosi 2019 (palkanmaksupäivä on vuodella 2019)
 
Voit tehdä korjauksen suoraan tulorekisteriin esimerkiksi tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun kautta. Tällöin korjausta ei tehdä Palkka.fi:hin.
Jos ilmoitukselta on puuttunut Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työtapaturma- ja ammattitautivakuutus) -tieto, tulee sinun mitätöidä ilmoitus ja antaa ilmoitus uudelleen oikeilla vakuuttamisen tiedoilla. Lisää tarvittaessa lisätietotyyppi: Yrittäjä, ei YEL- tai MYEL-vakuuttamisvelvollisuutta (jos korjaat vuotta 2020).   
Voit esimerkiksi avata ilmoituksen tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun kohdasta Annetut ilmoitukset. Voit käyttää apuna Käytä pohjana-kohtaa. Tämän jälkeen voit mitätöidä vanhan, virheellisen ilmoituksen.
Jos ilmoitukselle on merkitty tilastokeskuksen ammattiluokitus, tulee tämä tieto poistaa. Tilastokeskuksen ammattiluokitus ilmoitetaan vain, jos tulonsaaja on työtapaturmavakuutettu. Kun aiemmin annettua ilmoitusta käytetään pohjana, tulee ilmoitukselle antaa palkanmaksukausi ja maksupäivä uudestaan. Muuten tiedot ilmoituksella ovat samat. 
 
 
 

 


Yhteystiedot 029 497 034 (suomeksi) Palvelunumero on avoinna klo 9-16. 029 497 035 (på svenska) Servicenumret är öppet klockan 9-12.
Du kan lämna en återuppringningsbegäran klockan 12-16.
Vi ringer dej senast följande vardag.