Chat on poissa käytöstä toistaiseksi

Lue lisää tiedotteesta.

Verohallinnon viitenumerot ja maksuluettelo muuttuvat / päivittyvät

22.09.2021

Verohallinnon työnantajamaksujen viitenumerot päivittyvät 22.9.2021 alkaen vastaamaan OmaVerossakin näkyvää viitenumeroa. Muista päivittää uusi viitenumero verkkopankkiisi. 

Palkka.fi:ssä Verohallinnon viitenumeron on aiemmin ollut eri kuin OmaVerossa nähtävillä ollut viitenumero. Nyt maksuviitteet yhtenäistyvät, ja jatkossa Palkka.fi saa Verohallinnon viitenumerot suoraan rajapinnan kautta. Palkka.fi:hin viite päivittyy seuraavan palkanmaksun yhteydessä, kun Verohallinnon työnantajamaksut muodostetaan. Muutos koskee sekä kotitalous- että yrityskäyttäjiä. Jos olet tallentanut maksutiedot verkkopankkiisi, muista päivittää maksutietoihin uusi viitenumero. 

Aiempi viitenumero toimii edelleen ja sillä maksetut Verohallinnon työnantajamaksut kohdistuvat oikein ja OmaVeroon.  

Joissain tilanteissa Palkka.fi   saattaa edelleen käyttää myös vanhaa viitenumeroa, jos viitenumeroa ei ole saatu Verohallinnon rajapinnan kautta. Tällöin voit maksaa Verohallinnon työnantajamaksut joko Palkka.fi:n muodostamalla viitteellä tai käyttämällä OmaVerossa näkyvää työnantajamaksujen viitenumeroa. Molemmissa tapauksissa maksut kohdistuvat oikein. Palkka.fi tarkistaa viitenumeron uudelleen seuraavien palkanlaskentojen yhteydessä, kun työnantajamaksut taas muodostetaan. 

— Palkka.fi:n ja OmaVeron poikkeavat viitenumerot ovat toisinaan aiheuttanut kyselyitä ja ihmetystä, vaikka kummallakin viitenumerolla maksut ovat kohdistuneet täysin oikein. Nyt otamme käyttöön Verohallinnon tarjoaman rajapinnan, jonka kautta viitenumerot saadaan haettua helposti ja viitenumerot yhtenäistettyä, kertoo Palkka.fi:n tuoteomistaja Anna-Maija Lahti. 

Kotitaloustyönantajan maksuluettelo on nyt aiempaa selkeämpi  

Kotitaloustyönantajan maksuluettelon ulkoasu on uudistunut ja maksut on ryhmitelty uudelleen.  Työntekijän nettopalkka ja Palkka.fi:n muodostamat työnantajamaksut eli maksut Verohallintoon ja työeläkeyhtiöön ovat nyt ryhmitelty palkanmaksutapahtuman mukaan. Maksaessasi palkkaa työntekijällenettopalkka ja työnantajamaksut löytyvät ryhmiteltynä työntekijöittäin. Maksuja on myös korostettu uusin värein, jolloin työntekijälle maksettavan nettopalkan määrä sekä siihen liittyvät työnantajamaksut on helpompi hahmottaa. 

—  Käyttäjät ovat toivoneet, että erityisesti maksuluetteloa saataisiin selkeämmäksi. Kotitaloudet maksavat usein palkkoja kertaluontoisesti tai vain yhden kerrallaan. Tällä uudistuksella luettelo on selkeämpi ja maksut löytyvät luettelolta helpommin, kertoo Anna-Maija Lahti.

 


Yhteystiedot 029 497 034 (suomeksi) Palvelunumero on avoinna klo 9-16.15. 029 497 035 (på svenska) Servicenumret är öppet klockan 9-12.
Du kan lämna en återuppringningsbegäran klockan 12-16.15.
Vi ringer dej senast följande vardag.