Palkka.fi vuodenvaihde 2019 / 2020

02.01.2020

Huomaa, että palkan tulee olla työntekijällä palkanmaksupäivänä. Laske palkat hyvissä ajoin ennen 31.12.2019. Huomioi myös, että tulorekisteri on suljettu 30.12.2019-1.1.2020.

Palkanlaskenta ja ilmoitukset vuodenvaihteessa

Palkka.fi on suljettu 31.12.2019 klo 21−2.1.2020 n. klo 12 ja tulorekisteri on suljettu 30.12.2019-1.1.2020.

Palkka.fi:ssä olevan huoltokatkon vuoksi palvelu on suljettu vuodenvaihteessa. Laske vuoden 2019 tuloksi kuuluvat palkat viimeistään 31.12.2019 klo 21 mennessä. Muistathan, että palkan tulee olla työntekijän käytettävissä sovittuna palkanmaksupäivänä, joten huomioi myös pankkipäivät. Huomioi myös tulorekisterin katko, joka alkaa jo 30.12. klo 20. Katkon aikana ilmoituksia tulorekisteriin ei voida lähettää. Myöskään työnantajamaksut eivät muodostu ennen kuin ilmoitus tulorekisteriin on lähetetty onnistuneesti.

Palkanlaskenta ja ilmoitukset

Kotitalous

Ilmoitukset tulorekisteriin lähetetään automaattisesti heti, kun olet hyväksynyt palkanlaskennan. Kun palkkatietoilmoitus on lähetetty onnistuneesti tulorekisteriin, Palkka.fi-palveluun muodostuu työntekijälle maksettava nettopalkka ja työnantajamaksut (maksut Verohallintoon ja työeläkeyhtiöön). Huomioithan, että osa työnantajanmaksuista ei muodostu Palkka.fi:hin, vaan saat niistä erillisen laskun (työttömyysvakuutusmaksu ja työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksu).

Laske vuodelle 2019 kuuluvat palkat ennen 30.12.2019 klo 20. Voit laskea palkan etukäteen Palkka.fi:ssä. Jos teet palkanlaskentaa Palkka.fi:ssä 30.12.2019 klo 20 -31.12.2019 klo 21 välisenä aikana, huomioithan, että voit tarkistaa Palkka.fi:stä vain työntekijälle maksettavan nettopalkan määrän. Ilmoitukset tulorekisteriin eivät lähde, eivätkä työnantajamaksut muodostu. Sinun tulee palata Palkka.fi-palveluun huoltokatkon jälkeen 2.1.2020 n. klo 12. Hyväksy silloin keskeneräinen palkanlaskenta, jonka jälkeen ilmoitus tulorekisteriin lähetetään ja työnantajamaksut muodostetaan. Huomioi, että palkkatietoilmoitus maksetuista suorituksista on annettava tulorekisteriin viimeistään maksukuukautta seuraavan kalenterikuukauden 5. päivänä.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen ilmoitukset

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutukseen liittyvä vuosi-ilmoitus on annettava suoraan vahinkovakuutusyhtiöön. Palkka.fi ei lähetä tätä ilmoitusta. Voit lähettää ilmoituksen esimerkiksi vahinkovakuutusyhtiön verkkopalvelusta.

Palkka.fi-palvelusta tulorekisteriin lähtevät palkkatietoilmoitukset vastaavat tietosisällöltään tulorekisterin antamia ohjeita. Ilmoitukset sisältävät palkansaajan työtapaturma- ja ammattitautilain mukaista ammattiluokkaa koskevat tiedot.  Ilmoitukset eivät kuitenkaan sisällä työtapaturmavakuutusyhtiön yhtiötunnusta ja työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen vakuutusnumeroa. Jos työtapaturmavakuutusyhtiö tarvitsee nämä tiedot, se pyytää niitä erikseen työnantajalta.

Kotitalousvähennysilmoitus (2019)

Kotitalousvähennysilmoitus lasketuista palkoista lähetetään Verohallintoon automaattisesti 23.1.2020 jälkeen. Sinun ei tarvitse tehdä erillistä kotitalousvähennysilmoitusta Palkka.fi:n kautta siihen mennessä laskemistasi vuoden 2019 palkoista, joista olet hakenut vähennystä. Vähennys näkyy automaattisesti esitäytetyllä veroilmoituksellasi, jonka saat vuonna 2020. Jos lasket tai korjaat takautuvasti vuoden 2019 palkkoja 23.1.2020 jälkeen, muista tehdä tarvittavat korjaukset kotitalousvähennysilmoitukseesi OmaVerossa. Palkka.fi ei lähetä uutta ilmoitusta, jos kotitalousvähennysilmoitus on ehditty jo lähettää.

Yritys

Laske vuodelle 2019 kuuluvat palkat ennen 31.12.2019 klo 21. Huomioi myös tulorekisterissä oleva katko. Palkkatieto- ja erillisilmoituksia tulorekisteriin ei lähetetä Palkka.fi:stä 30.12.2019 klo 20-2.1.2020 n. klo 12 välisenä aikana. Voit laskea palkat Palkka.fi:ssä myös etukäteen. Jos teet palkanlaskentaa Palkka.fi:ssä 30.12.2019 klo 20 - 31.12.2019 klo 21 välisenä aikana, huomioithan, että voit tarkistaa Palkka.fi:stä vain työntekijälle maksettavan nettopalkan määrän. Ilmoitukset tulorekisteriin eivät lähde, eivätkä työnantajamaksut muodostu.

Ilmoitukset tulorekisteriin lähetetään 2.1.2020 jälkeen automaattisesti, jos olet valinnut automaattisen ilmoitusten muodostuksen (Kyllä-valinta) ennen palkanlaskentaa. Voit valita automaattisen ilmoitusten muodostuksen työnantajan tiedoissa. Huomioithan, että ilmoitusten lähettäminen katkon jälkeen voi kestää normaalia pidempään. Palkka.fi:n kohdasta Ilmoitukset voit tarkastella omia ilmoituksiasi.
Jos et ole valinnut automaattista ilmoitusten muodostusta, sinun tulee itse huolehtia ilmoitusten lähettämisestä tulorekisteriin. Voit muodostaa palkkatietoilmoituksen ja erillisilmoituksen kohdasta Ilmoitukset > Tee ilmoitus.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen ilmoitukset

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutukseen liittyvä vuosi-ilmoitus on annettava suoraan vahinkovakuutusyhtiöön. Palkka.fi ei lähetä tätä ilmoitusta. Voit lähettää ilmoituksen esimerkiksi vahinkovakuutusyhtiön verkkopalvelusta.

Palkka.fi-palvelusta tulorekisteriin lähtevät palkkatietoilmoitukset vastaavat tietosisällöltään tulorekisterin antamia ohjeita. Ilmoitukset sisältävät palkansaajan työtapaturma- ja ammattitautilain mukaista ammattiluokkaa koskevat tiedot. Ilmoitukset eivät kuitenkaan sisällä työtapaturmavakuutusyhtiön yhtiötunnusta ja työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen vakuutusnumeroa. Jos työtapaturmavakuutusyhtiö tarvitsee nämä tiedot, se pyytää niitä erikseen työnantajalta.

Ilmoitukset Tilastokeskukseen

Lain mukaan Verohallinnon on toimitettava Tilastokeskukselle Palkka.fi-palveluun tallennettuja, tilastojen laatimisen kannalta välttämättömiä tietoja. Palkkatiedot ja työssäkäyntitiedot muodostetaan automaattisesti ja lähetetään Tilastokeskukselle vuoden 2020 tammikuun alussa.

Palkkatiedot välitetään lokakuun maksupäiviltä. Lomaraha ja tulospalkkio välitetään koko vuodelta. Tilastokeskukselle välitetään tiedot kaikkien käyttäjien osalta työnantajasta, työntekijöistä sekä heille maksetuista palkoista. Verohallinto välittää tiedot työnantajan puolesta. Sekä työnantajan että työntekijän tiedot ovat salattuja varsinaisessa julkaistavassa tilastossa. Tarkemmat tiedot ilmoituksista näet Palkka.fi-palvelun kohdasta Ilmoitukset. Lue lisää tiedotteesta.

Tulorekisteri on suljettu vuodenvaihteessa 30.12.2019−1.1.2020

Tulorekisteri laajenee vuodenvaihteessa, kun lähes 500 uutta organisaatiota alkaa käyttää tulorekisterin tietoja 1.1.2020 alkaen. Laajennuksesta johtuen tulorekisteri on suljettu 30.12.2019 klo 20 – 1.1.2020 klo 17. Katkon aikana tulorekisteriin ei voi antaa ilmoituksia rajapinnan tai sähköisen asiointipalvelun kautta. Sähköinen asiointipalvelu on suljettu eikä sieltä voi myöskään katsella tietoja tai tilata raportteja tai aineistoja. Myös rajapinnat ovat kiinni. Lue lisää tulorekisterin katkosta. Tulorekisterin katkon aikana ilmoitukset eivät välity Palkka.fi:stä tulorekisteriin.

Vuoden 2019 palkkojen laskeminen takautuvasti

Voit laskea työntekijälle vuoden 2019 palkanmaksupäiville maksettuja palkkoja myös takautuvasti vuoden 2020 puolella. Huomioithan, että palkkakausi ja maksupäivä voi alkaa aikaisintaan 1.1.2019.

Kotitalous: Ilmoitukset lähetetään tulorekisteriin heti kun olet hyväksynyt laskemasi palkan.

Yritys: Ilmoitukset lähetetään tulorekisteriin, jos olet valinnut automaattisen ilmoitusten muodostuksen työnantajan tiedoissa (Kyllä-valinta). Huomaathan, että Kyllä-valinta on täytynyt olla valittuna takautuvan laskennan palkkakauden alusta asti. Jos et ole valinnut automaattista ilmoitusten muodostusta, sinun tulee itse huolehtia ilmoitusten lähettämisestä tulorekisteriin. Voit muodostaa palkkatietoilmoituksen ja erillisilmoituksen Palkka.fi:stä kohdasta Ilmoitukset > Tee ilmoitus.

Vuoden 2020 palkanlaskenta

Vuoden 2020 palkkoja voit laskea 19.12.2019 lähtien, mutta yritykset voivat tehdä vuoden 2020 palkkoihin palkankorjauksia vasta 2.1.2020 iltapäivällä.

Palkanlaskennan uudet parametritiedot voimaan

Jos tarvitset Palkka.fi-palvelussa julkaistuja parametritietoja esimerkiksi omassa taloushallinto-ohjelmistossasi, voit ladata uudet tiedot 18.12.2019 jälkeen. Löydät parametritiedot etusivun kohdasta Hyödyllisiä linkkejä > Palkkaparametrit.

Verokortit 2020

Vuoden 2020 verokortit tulevat voimaan 1.2.2020. Muista, että tammikuussa ennakonpidätys täytyy toimittaa joko joulukuun 2019 lopussa voimassa olevan verokortin tai vuodelle 2020 annetun uuden muutosverokortin perusteella.
Vuonna 2020 voimaan tulevan uuden verokortin voit lisätä Palkka.fi:hin 23.1.2020 lähtien.
Muista kuitenkin tallentaa vuoden 2020 verokorttitiedot viimeistään helmikuussa, sillä muutoin ennakonpidätys on 60 %. Jos syötät tammikuussa palkkatietoja, joiden maksupäivä on helmikuussa, muista tallentaa helmikuun verokorttitiedot jo tammikuussa.

Yrityskäyttäjälle verokorttitiedot suoraan Verohallinnosta

Työntekijän ei tarvitse toimittaa paperista verokorttia, jos olet saanut ennakonpidätystiedot Verohallinnosta sähköisesti Palkka.fi:hin. 1.2.2020 voimaan tulevan perusverokortin voit ladata Palkka.fi:ssä 23.12020 lähtien työntekijän tiedoissa. Pyydä työntekijältä verokortin tiedot, jos et ole saanut tietoja sähköisesti.

Verokortit sähköisesti työnantajalle

Työntekijä voi lähettää työnantajalle verokorttitiedot sähköisesti Palkka.fi:n työntekijäliittymän kautta. Työntekijä voi muuttaa verokorttiaan esimerkiksi OmaVero-palvelussa, jolloin uuden verokortin tiedot ovat nähtävillä ja lähetettävissä Palkka.fi:n työntekijäliittymästä pääsääntöisesti kahden päivän päästä. Pyydä työntekijältä verokortin tiedot, jos et ole saanut tietoja sähköisesti.

Valion Eläkekassa liittyy mukaan Palkka.fi-palveluun 1.1.2020

Valion Eläkekassa liittyy mukaan Palkka.fi-palveluun 1.1.2020 alkaen. Valion Eläkekassan vakuutuksenottajat voivat siten käyttää vuodenvaihteesta alkaen Palkka.fi:tä palkanlaskennassaan. Tiedot maksetuista palkoista siirtyvät Palkka.fi:n kautta suoraan tulorekisteriin, josta eläkekassa saa tarvitsemansa tiedot käyttöönsä.
Valion Eläkekassan vakuutuksenottajien työnantajamaksut eivät muodostu Palkka.fi-palveluun, vaan työnantajat saavat laskun kuukausittain suoraan eläkekassalta. Eläkekassan vakuutuksenottajina voivat rajatun toimintapiirin vuoksi olla vain tietyt yritykset. Lisätietoja saat Valion Eläkekassasta.

TyEL-vakuuttaminen

Eläkevakuutusmaksuprosentit vuodelle 2020 on vahvistettu. TyEL-vakuutusmaksuprosentti on 25,3 % vuonna 2020.  Tilapäisen työnantajan maksuprosentti on myös 25,3 %. Tilapäisellä työnantajalla ei ole jatkuvassa työsuhteessa työntekijöitä ja palkat jäävä alle 8 676 (v. 2020) euroa puolen vuoden aikana. Tilapäisellä työnantajalla ei ole eläkejärjestelynumeroa eli TyEL-vakuutusnumeroa.

Työntekijältä peritään palkanmaksun yhteydessä työntekijän osuus, joka on 7,15 % 17-52- ja 63-68-vuotiailta ja 8,65 % 53-62-vuotiailta. Vakuuttamisvelvollisuus alkaa seuraavan kuukauden alusta siitä, kun työntekijä täyttää 17 vuotta ja päättyy sen kuukauden loppuun, jona työntekijä täyttää 68 vuotta.
TyEL on maksuperusteinen, joten palkanmaksupäivä ratkaisee, kuuluuko työntekijä eläkevakuuttamisen piiriin. Poikkeuksena eläkkeelle jääminen. Työntekijän jäädessä vanhuuseläkkeelle kaikki eläkkeen alkamiskuukauden aikana tai sitä ennen hänelle maksetut palkat ilmoitetaan TyEL-palkkoina. Vanhuuseläkkeelle jäädessä on aina ilmoitettava työsuhteen (palvelusuhteen) päättymispäivä ja päättymisen syy.

Yritys - TyEL-maksun toimitustavaksi voit valita myös laskun

Palkka.fi:ssä voit valita työeläkemaksun (TyEL) toimitustavaksi myös laskun. Tällöin työeläkeyhtiö lähettää TyEL-maksuista laskun suoraan työnantajalle. Jos valitset toimitustavaksi laskun,  TyEL-maksutiedot eivät muodostu enää Palkka.fi:hin. Voit valita toimitustavan (lasku työeläkeyhtiöltä vai maksutiedot Palkka.fi:hin) kohdasta Työnantajatiedot > Vakuutuksiin liittyvät tiedot.

Työttömyysvakuutusmaksu

Vuoden 2020 maksuprosentit ovat:

Työntekijöiden palkansaajamaksu on 1,25 prosenttia palkkasummasta.
Osaomistajien palkansaajamaksu on 0,65 prosenttia.

Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,45 prosenttia palkasta, jos palkkasumma on korkeintaan 125 500 euroa. Sen ylittävältä osalta työttömyysvakuutusmaksu on 1,70 prosenttia palkasta.
Yrityksen osaomistajasta maksettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,45 prosenttia palkasta.
Palkka.fi ei muodosta maksutietoa työttömyysvakuutusmaksusta. Saat laskun suoraan Työllisyysrahastolta neljännesvuosittain.

Korjaukset virheellisesti perittyihin työttömyysvakuutusmaksuihin

Tee tarvittavat korjaukset palkanlaskentaan Palkka.fi:n ohjeistuksen mukaisesti, jos virhe koskee vuotta 2019 tai sitä myöhempiä vuosia.
Jos huomaat, että maksuja on peritty väärin tai maksuja on jäänyt perimättä vuosien 2013–2018 osalta, ota yhteyttä Työllisyysrahaston asiakaspalveluun puh. 075 757 0500 (arkisin klo 9–16.15) tai vakuutusmaksut@tyollisyysrahasto.fi. Huomaathan, että työntekijältä perimättä jäänyt palkansaajamaksu voi vaikuttaa työntekijän työttömyysturvaan.
Voit tarkastella työttömyysvakuutusmaksuja koskevia laskuja ja päätöksiä sekä päivittää yhteystietojasi Työllisyysrahaston asiointipalvelussa.
Lisätietoa työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuudesta saat osoitteesta www.tyollisyysrahasto.fi.

Palkkalajit

Uudet palkkalajit

Palkkaennakko
Palkkaennakko-palkkalaji on käytettävissä 1.1.2020 alkaen. Huomioithan, että palkkalajia ei voi käyttää palkanlaskentaan, jonka palkkakausi on vuodelle 2019 (takautuva palkanlaskenta).

Kilometrikorvaus muu peruste (ns. "tossuraha")

Luontoisetuauton ikäryhmä

Päivitä tarvittaessa auton ikäryhmä työntekijän tietoihin. Ikäryhmä A, B tai C määräytyy auton käyttöönottoajan mukaan.

Ulosottopidätyksen suojaosuus

Päivitä tarvittaessa ulosottopidätyksen suojaosuus työntekijän tietoihin, koska suojaosuuden määrä tulee muuttumaan 1.1.2020 alkaen.

Palkanmaksu yrittäjälle - Ei YEL- tai MYEL-vakuuttamisvelvollisuutta

Työnantajana et ole velvollinen maksamaan työntekijän (yrittäjän palkka pää- tai sivutoimesta) palkasta työnantajan sairausvakuutusmaksua, jos esimerkiksi yritystoiminta on niin pienimuotoista, ettei yrittäjä ole velvollinen ottamaan YEL- tai MYEL-vakuutusta tai yrittäjä on alle tai yli laissa säädettyjen ikärajojen.

Palkka.fi:ssä tämä muutos huomioidaan vasta 23.1.2020 julkaistavassa versiossa. Jos maksat palkkaa työntekijälle, jonka palkasta ei tarvitse maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksua ennen 23.1.2020, voit laskea palkat normaalisti Palkka.fi:ssä. Huomioi kuitenkin, että sinun on tehtävä korjaukset suoraan tulorekisteriin sen jälkeen kun ilmoitus on lähtetty Palkka.fi:stä.

Lisätietoja

Palkka.fi-palvelun yleisneuvonta palvelee suomeksi puhelinnumerossa 029 497 034 ja ruotsiksi 029 497 035 ma-pe 9–16.15. Palvelu on maksuton. Puhelun hinta pvm/mpm. Voit kysyä palvelusta myös chatissa.

Työeläkeyhtiöt auttavat eläkevakuuttamiseen liittyvissä asioissa.

Työllisyysrahaston asiakaspalvelu 075 757 0500 (pvm/mpm), s-posti: asiakaspalvelu@tvr.fi ja 1.1.2019 jälkeen vakuutusmaksut@tyollisyysrahasto.fi.

Vahinkovakuutusyhtiöiltä voit kysyä lisätietoja työntekijöiden vakuuttamiseen liittyvissä kysymyksissä.

 


Yhteystiedot 029 497 034 (suomeksi) Palvelunumero on avoinna klo 9-16.15. 029 497 035 (på svenska) Servicenumret är öppet klockan 9-12.
Du kan lämna en återuppringningsbegäran klockan 12-16.15.
Vi ringer dej senast följande vardag.