Huomioi kesäaika puhelinpalvelussa

Heinäkuussa puhelinpalvelu on avoinna kello 9.00 - 15.00.

Palkka.fi teki ennätyksiä vuonna 2019

2020-01-24

Palkka.fi:n kautta maksettiin viime vuonna palkkoja n. 2,2 miljardin euron edestä, mikä on palvelun kaikkien aikojen ennätys. Vuonna 2018 luku oli hieman alle 1,4 miljardia euroa. Myös palkkojen kappalemäärissä tuli iso harppaus: vuonna 2019 palvelun kautta laskettiin noin 1,3 miljoonaa palkkaa, joka on n. 490 000 kappaletta enemmän kuin vuotta aiemmin.

Palkka.fi:n käyttäjämäärät ovat kasvaneet tasaisesti joka vuosi, mutta vuoden 2019 tammikuussa erityisesti uudet yritysasiakkaat löysivät palvelun. Tätä selittää erityisesti tulorekisteri: vuodesta 2019 lähtien työnantajien on ilmoitettava maksamansa palkat tulorekisteriin. Palkka.fi:n kautta tulorekisteri-ilmoittaminen on työnantajalle yksinkertaista ja ilmaista.

Normaalistikin Palkka.fi:ssä tammikuu on kuukausi, jolloin palveluun tulee paljon uusia asiakkaita, mutta tammikuussa 2019 uusien yritysasiakkaiden määrä oli moninkertainen edellisvuoteen verrattuna: palveluun saatiin uusia yritysasiakkaita noin 6300, kun vastaava luku tammikuussa 2018 oli noin 1300.

Keskimäärin uusia yritysasiakkaita tuli vuonna 2019 noin 2000 kuukaudessa, kun vuonna 2018 luku oli hieman alle 1000.
– Mielestäni tämä on upeaa kehitystä ja on hienoa, että asiakkaat ovat palvelun löytäneet ja se on koettu hyödylliseksi, sanoo Palkka.fi:n palvelunomistaja Anna-Maija Lahti Verohallinnosta.
– Kotitalouksien osalta taas käyttäjämäärien kehitys on ollut viime aikoina laskeva, eli palveluun tuli uusia kotitalouksia viime vuonna hieman vähemmän kuin vuonna 2018. Tätä selittää osittain se, että kotitalousvähennystä laskusta ei enää voi ilmoittaa Palkka.fi:ssä vaan OmaVerossa. Palkoista kotitalousvähennyksen voi edelleen ilmoittaa Palkka.fi:ssä. 

Tulorekisteri toi muutoksia Palkka.fi:hin

Tulorekisterin tuleminen vaikutti myös Palkka.fi:n toimintaan. Asiakkaille palvelu pysyi lähtökohtaisesti tutun näköisenä, mutta tulorekisterin edellyttämiä muutoksia tehtiin ns. konepellin alla. Yksi suurimmista muutoksista oli se, että ilmoitukset lähetetään vain tulorekisteriin, kun aikaisemmin niitä lähetettiin useaan eri paikkaan. Palkka.fi:n tehtävänä on alusta asti ollut auttaa työnantajia palkanlaskennan ja velvoitteiden hoitamisessa sekä erilaisten ilmoitusten antamisessa, ja sama tehtävä jatkuu tulorekisteriaikana.  
Muutokset olivat isoja niin työnantajille kuin palveluntarjoajille, ja myös Palkka.fi:ssä tehtiin töitä, jotta palvelu pystyi vastaamaan tulorekisterin mukanaan tuomiin muutoksiin.
– Halusimme tehdä palvelun varsinaiseen käyttöliittymään mahdollisimman vähän muutoksia, jotta ainakin se pysyisi muutosten keskellä tuttuna. Lähtökohtana palvelun kehittämisessä oli, että selkiytetään sitä niiltä osin kuin se on mahdollista, ja parannetaan käytettävyyttä mahdollisuuksien mukaan. Erityisesti tämä onnistui kotitalouksien puolella, jossa palkanmaksusta ja ilmoittamisesta saatiin todella sujuva prosessi, Anna-Maija Lahti kertoo.

Tulorekisterin tuomien vaatimusten sovittaminen Palkka.fi:hin oli toisinaan myös haasteellista, kun työtä tehdessä piti varautua aikaan, joka oli vielä edessä.
– Aina kun tehdään jotain, joka tulee vasta myöhemmin voimaan, on siinä aina omat haasteensa. Myös asiat ja määrittelyt saattavat muuttua. Onneksi meillä on Palkka.fi:ssä hyvä tiimi tekemässä töitä ja loistava asiakaspalvelu. Töitä tehdään ketterästi, joten töitä pystytään priorisoimaan helpommin ja näin myös yllättävät muutokset saadaan nopeammin työn alle, Lahti kertoo.
– Toki vuodenvaihteen 2019 jälkeen tuotannossa ilmeni joitakin ongelmia, joita korjattiin ja paranneltiin vuoden 2019 alussa. Alkuvuosi oli kaikille uuden oppimisen aikaa ja työtä tehtiin todella vauhdikkaalla otteella, jotta asiakkaille saatiin kaikki kuntoon ripeästi. Tästäkin huolimatta vuosi 2019 muutoksineen sujui kohtalaisen hyvin, hän summaa. 

Kehitys jatkuu

Palkka.fi:tä kehitetään tulevina vuosina edelleen. Tavoitteena on saada esimerkiksi kotitalousvähennystiedot siirtymään Verohallintoon reaaliaikaisesti. Muitakin kehityskohteita on suunnitteilla.
– Palkka.fi täyttää helmikuussa jo 14 vuotta, ja jotkut palvelun ominaisuudet ovat peräisin näiltä alkuajoilta. Haluamme tarjota Palkka.fi:tä mahdollisimman monelle pientyönantajalle, joten palvelun käytettävyyttä täytyy parantaa erityisesti joidenkin yrityskäyttöliittymän toiminnallisuuksien osalta, Anna-Maija Lahti pohtii.

Palkka.fi-faktaa:

Kotitaloudet käyttävät Palkka.fi:tä tyypillisesti lastenhoitajan tai siivoojan palkan laskemiseen. Myös remonttitöistä lasketaan paljon palkkoja palvelun avulla. Yrityskäyttäjät ovat usein pienyrityksiä, urheiluseuroja tai yhdistyksiä.

• 2 181 477 886 € laskettuja palkkoja vuonna 2019
• 1 281 223 laskettua palkkaa vuonna 2019
• Kuukausittain palkkoja lasketaan keskimäärin 182 miljoonalla eurolla
• 166 293 rekisteröityä kotitalouskäyttäjää
• 104 255 rekisteröityä yrityskäyttäjää

 

 


Yhteystiedot 029 497 034 (suomeksi) Palvelunumero on avoinna klo 9-16. 029 497 035 (på svenska) Servicenumret är öppet klockan 9-12.
Du kan lämna en återuppringningsbegäran klockan 12-16.
Vi ringer dej senast följande vardag.