Kotitalouskäyttäjän ohjeet

TyEL-vakuuttaminen

 

Työeläkevakuuttaminen (TyEL)

Työnantajana sinun on järjestettävä palkkaamiesi työntekijöiden lakisääteinen työeläketurva.

Työsuhde vakuutetaan TyEL:n mukaan, jos työntekijä on 17–67-vuotias.

Jos työntekijän koko kuukauden ansio jää alle ansiorajan (Palkanlaskennassa käytettävät parametritiedot), ei TyEL-maksua tarvitse maksaa eikä pidättää työntekijän palkasta. Palkanlaskennan yhteydessä saat huomautuksen Haluatko että eläkemaksu peritään vaikka ansio on alle tulorajan? Valitse Ei-vaihtoehto.

Jos TyEL ansioraja kuitenkin ylittyy saman kuukauden aikana (jos esimerkiksi lasket toisen palkan samalle kuukaudelle), ja olet valinnut aikaisemmassa palkanlaskennassa Ei-vaihtoehdon, saat rajan ylittymisestä huomautuksen. Tällöin tulee aikaisempi palkka mitätöidä ja korvata uudella.

Näin teet aiemman palkan mitätöinnin: Valitse Palkat ja laskelmat > Valitse palkka, jonka tietoja olet mitätöimässä valitsemalla palkan alla olevaa Korjattavissa-linkkiä, jonka jälkeen valitse korjaustavaksi alin vaihtoehto Palkka on aiheeton tai palkkakausi on virheellinen. Hyväksy alkuperäisen palkan nollaus > Hyväksy korjaus. Laske mitätöity palkka uudelleen ja kun saat huomautuksen: Haluatko, että eläkemaksu peritään vaikka ansio on alle tulorajan? Valitse Kyllä-vaihtoehto.

Kun aikaisempi palkka on korjattu ja TyEL-maksut ovat muodostuneet, voit laskea toisen palkan samalle kuukaudelle. Molemmista palkanlaskennoista muodostuu omat ilmoitukset tulorekisteriin sekä maksutiedot. Muista maksaa muodostuneet työnantajamaksut.

TyEL-eläketurvaa hoitavat kaikki työeläkevakuutusyhtiöt:
     Elo
     Ilmarinen
     Varma
     Veritas

Työeläkevakuutusyhtiöiden lisäksi TyEL-eläketurvaa hoitavat tietyt kassat (mm. Valion eläkekassa) ja eläkesäätiöt.

Työnantajana sinulla on myös velvollisuus kertoa työntekijöille, minkä työeläkevakuutusyhtiön kautta TyEL-vakuuttaminen on hoidettu.  Työntekijä näkee tiedon myös tulorekisterin verkkopalvelusta.

Sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja?

Työnantaja on joko sopimustyönantaja tai tilapäinen työnantaja.

Tilapäinen työnantaja

Jos työntekijöiden kuuden kuukauden palkkasumma on alle voimassa olevan ansiorajan eikä palveluksessa ole työntekijää pysyvässä työsuhteessa, olet tilapäinen työnantaja.  Jos olet tilapäinen työnantaja, voit valita työeläkeyhtiön palkanlaskennan yhteydessä palkanlaskentalomakkeen tallentamisen jälkeen avautuvalta Tilapäisen työnantajan työeläkeyhtiö -kohdan valintalistalta. Valinta on voimassa kyseisen kuukauden ajan ja TyEL-maksut muodostuvat valitsemaasi työeläkeyhtiöön.

Tyypillisesti tilapäinen työnantaja on pieni yritys tai kotitalous.

Tilapäisenä työnantaja voit järjestää työntekijän eläketurvan tekemättä työeläkevakuutussopimusta.

Sopimustyönantaja

Sopimustyönantaja on kyseessä silloin, jos työnantaja palkkaa vakituisen työntekijän.
Sopimustyönantaja ilmoittaa kaikki työntekijänsä sopimusvakuutukseen, myös määräaikaiset työsuhteet.

Sopimustyönantajana sinun täytyy tehdä työeläkevakuutussopimus työeläkeyhtiön kanssa ennen kuin aloitat palkanlaskennan.

Työeläkevakuutusyhtiö lähettää sinulle vakuutuskirjan ja vakuutusehdot. Saat myös TyEL-vakuutusnumeron, joka sinun täytyy tallentaa Palkka.fi-palveluun. Voit tallentaa vakuutusnumeron Palkka.fi-palveluun muutaman päivän kuluttua siitä, kun olet tehnyt sopimuksen työeläkevakuutusyhtiön kanssa. Palkka.fi tarkistaa vakuutusnumeron oikeellisuuden. 

TyEL-ilmoitukset tulorekisteriin

Palkka.fi-palvelu lähettää automaattisesti työntekijäkohtaiset palkkatietoilmoitukset tulorekisteriin.  Työeläkevakuutusyhtiöt hakevat tarvitsemansa tiedot suoraan tulorekisteristä.

Työeläkevakuutusmaksu (TyEL-maksu)

TyEL-maksu pitää maksaa työeläkevakuutusyhtiöön viimeistään palkanmaksupäivää seuraavan kuukauden viimeinen päivä.

TyEL-maksu koostuu työnantajan osuudesta ja työntekijältä perittävästä osuudesta. Työnantajana maksat koko TyEL-maksun, mutta pidätät työntekijän osuuden työntekijän palkasta.

Palkka.fi laskee automaattisesti työnantajan TyEL-maksun sekä työntekijän osuuden TyEL-maksusta. TyEL-maksu näkyy palkkatiedot tulorekisteriin ilmoituksen lähettämisen jälkeen kohdassa Maksut ja se on maksettava eräpäivään mennessä Palkka.fi-palvelun viitteellä. Työeläkevakuutusyhtiöt eivät lähetä TyEL-maksuista erillistä paperilaskua. Työeläkevakuutusmaksu viivästyskorkoineen on lain mukaan ulosottokelpoinen.

Takautuva palkanlaskenta ja TyEL-maksu

TyEL-maksuista lähetetään erillinen lasku, jos maksun muodostushetki on myöhempi kuin seuraavan kuukauden 15.päivä. Maksutietoja ei muodostu Palkka.fi-palveluun myöskään hyvityslaskuista.

Mitä maksujen muodostumisessa tulee huomioida?

Esimerkki 1

Takautuva palkanlaskenta tehdään 10.07.2024 palkkakaudelle 01.06.2024-30.06.2024. Maksupäiväksi merkitään todellinen maksupäivä 30.06.2024.

Palkka.fi muodostaa seuraavat maksut:
- Työntekijän nettopalkka
- Ennakonpidätys- ja työnantajan sairausvakuutusmaksu
- Työeläkeyhtiölle maksettava eläkevakuutusmaksu (TyEL-maksu)

Huomioithan, että maksupäivän ollessa menneisyydessä, Palkka.fi ei huomioi työnantajamaksuissa mahdollisia viivästysseuraamuksia tai tulorekisterin ilmoitukseen liittyvää myöhästymismaksua.

Esimerkki 2

Takautuva palkanlaskenta tehdään 16.07.2024 palkkakaudelle 01.06.2024-30.06.2024. Maksupäiväksi merkitään todellinen maksupäivä 30.06.2024.

Palkka.fi muodostaa seuraavat maksut:
- Työntekijän nettopalkka
- Ennakonpidätys- ja työnantajan sairausvakuutusmaksu

Huomioithan, että maksupäivän ollessa menneisyydessä, Palkka.fi ei huomioi ennakonpidätys- ja työnantajan sairausvakuutusmaksun mahdollisia viivästysseuraamuksia tai tulorekisterin ilmoitukseen liittyvää myöhästymismaksua.

Työeläkevakuutusyhtiö lähettää erillisen laskun työnantajalle aina, jos maksu muodostetaan takautuvasti seuraavan kuukauden 15.päivän jälkeen.

Vaikka työnantaja ei voisikaan pidättää työntekijän osuutta työntekijän palkasta, hän kuitenkin joutuu maksamaan koko TyEL-maksun työeläkevakuutusyhtiöön. Tällainen tapaus voi olla, jos palkka koostuu luontaisedusta tai kotitalouden palkkaaman lastenhoitajan palkan maksaa esimerkiksi Kela.

Yhteystiedot 029 497 034 (suomeksi) Palvelunumero on avoinna klo 9-16. 029 497 035 (på svenska) Servicenumret är öppet klockan 9-12.
Du kan lämna en återuppringningsbegäran klockan 12-16.
Vi ringer dej senast följande vardag.