Kotitalouskäyttäjän ohjeet

Ennakonpidätys

Ennakonpidätys

Palkka.fi saa työntekijän verokortin Verohallinnolta sähköisesti. Palkka.fi tarkistaa työntekijän verokorttitiedot palkanlaskennan yhteydessä ja verokortti tallentuu automaattisesti työntekijätietoihin. Jos verokorttia ei voida toimittaa sähköisesti, pyydä työntekijältä verokortti ja tallenna sen tiedot työntekijätietoihin. Jos työntekijälle ei ole tallennettu verokorttia, Palkka.fi pidättää ennakonpidätyksen 60 %:n, ja rajoitetusti verovelvollisilta 35 %:n mukaan.

Kun verokorttitiedot on tallennettu, Palkka.fi pidättää ennakonpidätyksen verokortin tietojen mukaan. Palkasta pidätetään ennakonpidätystä perusprosentin mukaan tulorajaan saakka. Jos tuloraja ylittyy, ennakonpidätystä pidätetään verokortissa ilmoitetun lisäprosentin mukaan.

Verokortit

Vuoden 2024 verokortit tulevat voimaan 1.2.2024. Muista, että tammikuussa ennakonpidätys täytyy toimittaa joko joulukuun 2023 lopussa voimassa olevan verokortin tai vuodelle 2024 annetun uuden muutosverokortin perusteella.

Palkka.fi saa työntekijän verokortin Verohallinnosta sähköisesti ja verokortti tallennetaan automaattisesti työntekijätietoihin palkanlaskennan yhteydessä. Palkka.fi saa Verohallinnolta perus- ja muutosverokortit.

Huomaathan, että Palkka.fi ei saa sähköisesti lähdeverokorttia, rajoitetusti verovelvollisen verokorttia eikä työ- ja tekijänoikeuskorvauksissa käytettävää verokorttia. Palkka.fi ei saa myöskään verokorttia sähköisesti, jos lasket palkkaa takauvalle palkanmaksupäivälle.

Jos et saa verokorttitietoa sähköisesti, muista tallentaa verokorttitiedot. Muutoin ennakonpidätys on 60%.

Verokortti palkkaa varten
Verokorttiin on merkitty yksi tuloraja. Jos tuloraja ylittyy, työnantaja perii ennakonpidätyksen lisäprosentin mukaan. Palkka.fi perii ennakonpidätyksen automaattisesti, kun työntekijän tietoihin on tallennettu verokortti.
Jos verokorttia ei ole tallennettu, palvelu pidättää ennakonpidätystä 60%:n mukaan työntekijän palkasta.

Sama verokortti käy kaikille palkkatuloille
Palkka.fi käyttää perusprosenttia tulorajan täyttymiseen asti. Jos tuloraja ylittyy, palvelu pidättää ennakonpidätystä lisäprosentin mukaan. Huomaathan, että käytössä on yksi verokortti kaikille palkkatuloille eikä esim. sivutulolle ole erillistä verokorttia.

Verokortin kopio riittää
Verokorttia ei tarvitse enää toimittaa alkuperäisenä, vaan kopio riittää.

·       Työntekijä toimittaa verokortin työnantajalle, ellei työnantaja ole saanut veroprosenttia sähköisesti Verohallinnolta.

 

Työntekijän on entistä tärkeämpää seurata tuloja vuoden aikana

·        Työntekijän tulee seurata palkkojen kertymistä vuoden aikana erityisesti silloin, kun työntekijällä on useita työnantajia.

·        Jos tuloraja näyttää ylittyvän tai vähennykset muuttuvat, kannattaa työntekijän tilata uusi verokortti OmaVerossa tai puhelimitse.

·        Jos työntekijällä on useita työnantajia, uusi verokortti tulee toimittaa kaikille työnantajille.


Rajoitetusti verovelvollisen tai ulkomaalaisen työntekijän verokortit:

·        Lähdeverokortti

·        Rajoitetusti verovelvollisen verokortti


Tallenna verokorttitiedot työntekijän tietoihin. Jos työntekijä ei ole toimittanut verokorttia, Palkka.fi perii veroa 35%.

Ennakonpidätys- ja sairausvakuutusmaksu

 

·       Ennakonpidätys ja työnantajan sairausvakuutusmaksu muodostuu kun olet saanut kuittauksen palkkatietoilmoituksen onnistuneesta lähetyksestä tulorekisteriin. Maksun tiedot ja ohjeet löydät Palkka.fi-palvelun kohdasta Maksut.

·       Ennakonpidätyksen ja työnantajan sairausvakuutusmaksun yleinen eräpäivä on palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 12.päivä.

·       Maksut-kohdasta näet maksujen eräpäivät. Jos maksupäivä on viikonloppuna, maksut voi maksaa seuraavana arkipäivänä.

 

Työnantajan sairausvakuutusmaksu

Sairausvakuutusmaksun prosentin löydät täältä: Palkkaparametrit

Vakuutetun sairausvakuutusmaksu

Vakuutetun sairausvakuutusmaksu muodostuu sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksusta ja sairausvakuutuksen päivärahamaksusta (SVL 18:4). Yleisesti verovelvollisella tulonsaajalla vakuutetun sairausvakuutusmaksu sisältyy verokortin ennakonpidätysprosenttiin. 

 

Yhteystiedot 029 497 034 (suomeksi) Palvelunumero on avoinna klo 9-16. 029 497 035 (på svenska) Servicenumret är öppet klockan 9-12.
Du kan lämna en återuppringningsbegäran klockan 12-16.
Vi ringer dej senast följande vardag.