Kotitalouskäyttäjän ohjeet

Ilmoitusvelvollisuus

 

Työnantajan velvollisuudet

Kotitalous, joka palkkaa työntekijän esim. remonttimiehen, lastenhoitajan tai siivoojan, on pääsääntöisesti velvollinen huolehtimaan samoista työnantajavelvoitteista kuin muutkin työnantajat.

Henkilö on työsuhteessa kotitalouteen yleensä, kun

·        kotitalous määrää esim. miten ja milloin työ suoritetaan

·        kotitalous hankkii tarveaineet

·        työntekijä tekee työtä kotitaloudessa henkilökohtaisesti

·        työntekijälle maksetaan lomakorvausta ja palkkaa sairausajalta

 

Ennakonpidätys, työnantajan sairausvakuutusmaksu ja ilmoitukset tulorekisteriin

Kun Palkka.fi-palveluun tallentaa oikeat palkka- ja työntekijätiedot, palvelu laskee valmiiksi ennakonpidätyksen ja muut lakisääteiset maksut. Palvelu lähettää työntekijäkohtaiset palkkatietoilmoitukset tulorekisteriin heti hyväksytyn palkanlaskennan jälkeen. Palvelu lähettää tulorekisteriin myös tarvittavan työnantajan erillisilmoituksen kerran kuukaudessa.  Kotitalousvähennysilmoitus lähetetään lasketuista palkoista Verohallintoon automaattisesti.

Lisää ilmoitusten muodostumisesta kohdasta > Ilmoitukset

Kotitalouden muistiinpanovelvollisuus

Mahdollista tarkastusta varten kotitaloudella pitää olla maksamistaan palkoista muistiinpanot, joista ilmenee suorituksen saajan nimi, henkilötunnus, palkanmaksupäivä, maksetun rahapalkan määrä ja luontoisedun raha-arvo, maksetut kustannusten korvaukset sekä aika, jolta palkka on maksettu.

Palkka.fi-palvelu säilyttää palkanmaksusta syntyvät muistiinpanovelvollisuuden edellyttämät tiedot palkanmaksuvuotta seuraavat 10 vuotta.

Kotitaloustyönantajarinki

Kotitaloudet palkkaavat usein yhdessä toisten kotitalouksien kanssa siivoojan, lastenhoitajan tai muun työntekijän. Kun useampi kotitalous palkkaa työntekijän yhdellä yhteisellä työsopimuksella, kotitaloudet ovat yhteisvastuullisesti työntekijän työnantajia ja hoitavat silloin yhteisvastuullisesti työsuhteeseen liittyvät työnantajavelvoitteet.

Palkka.fi -palvelussa suositellaan, että kotitalousringistä jokainen työnantaja hoitaa henkilökohtaisesti oman osuuden työnantajan velvollisuuksista. 

Mikäli kuitenkin yksi kotitalousringin jäsenistä hoitaa palkanlaskennan kotitalousringin puolesta omalla henkilötunnuksellaan, huomioithan seuraavat asiat:

· Palkka.fi ei lähetä tulorekisteriin maksajan tyyppiä Kotitalouksien työnantajarinki. Tämä tieto tulee itse ilmoittaa tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. Lisätietoja: Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: kotitalous työn teettäjänä - Tulorekisteri (vero.fi) 

· Yksi kotitalousringin jäsenistä ottaa tarpeen vaatiessa työeläkevakuutuksen työntekijää varten. Kotitalousrinki voi toimia myös tilapäisenä työnantajana ilman vakuutusta, jos palkkasumma yhteensä jää puolelta vuodelta alle tietyn rajan. Rajan voi tarkistaa palkanlaskennan parametritiedoista. Kotitalous valitsee palkanlaskennassa työeläkeyhtiön, jolle maksaa vakuutusmaksun

· Yksi kotitalousringin jäsenistä ilmoittaa/ korjaa maksuvelvollisuuden työllisyysrahastolle. Työllisyysrahasto määrää työttömyysvakuutusmaksun, kun kaikkien kotitalouksien maksamat palkat ylittävät yhteensä 1 500 euroa vuodessa. Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu peritään riippumatta palkan suuruudesta ja tieto lähetetään palkkatietoilmoituksella tulorekisteriin.

· Yksi kotitalousringin jäsenistä ottaa nimiinsä työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen ringin puolesta, kun kaikkien maksamat palkat yhteensä tulevat ylittämään 1 500 euroa vuodessa. 

· Työnantajan ei tarvitse pidättää ja tilittää palkan ennakonpidätystä 1 500 euron rajaan asti, ellei työntekijä näin tahdo. Työnantajan ei tarvitse tilittää työnantajan sairausvakuutusmaksua, jos vuoden palkkasumma työntekijää kohti ei ylitä 1 500 euron raja-arvoa. Valinta tehdään työntekijätiedoissa. 

· Mikäli on tehty valinta, että sairausvakuutusmaksua ei makseta, Palkka.fi -palvelu lähettää työnantajan erillisilmoituksen tulorekisteriin siinä vaiheessa kun 1 500 euron raja ylittyy. Raja on henkilökohtainen eikä kotitalousrinki- tai perhekohtainen. Koska kotitalousringissä on useampia jäseniä, tulee Palkka.fi -palvelun tulorekisteriin lähettämä työnantajan erillisilmoitus käydä poistamassa tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa kuukausittain, kunnes palkan 1 500 euron raja ylittyy kaikkien kotitalousringin jäsenten kohdalla. Rajan ylittyessä sairausvakuutusmaksu tulee maksaa koko vuoden palkoista. Tee tarvittaessa korjaukset tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. Lue lisää: Anmälan av information till inkomstregistret: hushåll som arbetsgivare - Inkomstregistret (vero.fi)

· Jokainen ringin jäsen voi hakea kotitalousvähennystä henkilökohtaisesti OmaVeron kautta. Palkka.fin kautta tehty kotitalousvähennysilmoitus siirtyy ainoastaan palkanlaskennan hoitavan jäsenen esitäytetylle veroilmoitukselle.

Yhteystiedot 029 497 034 (suomeksi) Palvelunumero on avoinna klo 9-16. 029 497 035 (på svenska) Servicenumret är öppet klockan 9-12.
Du kan lämna en återuppringningsbegäran klockan 12-16.
Vi ringer dej senast följande vardag.