Kotitalouskäyttäjän ohjeet

Ilmoitusvelvollisuus

 

Työnantajan velvollisuudet

Kotitalous, joka palkkaa työntekijän esim. remonttimiehen, lastenhoitajan tai siivoojan, on pääsääntöisesti velvollinen huolehtimaan samoista työnantajavelvoitteista kuin muutkin työnantajat.

Henkilö on työsuhteessa kotitalouteen yleensä, kun

·        kotitalous määrää esim. miten ja milloin työ suoritetaan

·        kotitalous hankkii tarveaineet

·        työntekijä tekee työtä kotitaloudessa henkilökohtaisesti

·        työntekijälle maksetaan lomakorvausta ja palkkaa sairausajalta

 

Ennakonpidätys, työnantajan sairausvakuutusmaksu ja ilmoitukset tulorekisteriin

Kun Palkka.fi-palveluun tallentaa oikeat palkka- ja työntekijätiedot, palvelu laskee valmiiksi ennakonpidätyksen ja muut lakisääteiset maksut. Palvelu lähettää työntekijäkohtaiset palkkatietoilmoitukset tulorekisteriin heti hyväksytyn palkanlaskennan jälkeen. Palvelu lähettää tulorekisteriin myös tarvittavan työnantajan erillisilmoituksen kerran kuukaudessa.  Kotitalousvähennysilmoitus lähetetään lasketuista palkoista Verohallintoon automaattisesti.

Lisää ilmoitusten muodostumisesta kohdasta > Ilmoitukset

Kotitalouden muistiinpanovelvollisuus

Mahdollista tarkastusta varten kotitaloudella pitää olla maksamistaan palkoista muistiinpanot, joista ilmenee suorituksen saajan nimi, henkilötunnus, palkanmaksupäivä, maksetun rahapalkan määrä ja luontoisedun raha-arvo, maksetut kustannusten korvaukset sekä aika, jolta palkka on maksettu.

Palkka.fi-palvelu säilyttää palkanmaksusta syntyvät muistiinpanovelvollisuuden edellyttämät tiedot palkanmaksuvuotta seuraavat 10 vuotta.

Kotitaloustyönantajarinki

Kotitaloudet palkkaavat usein yhdessä toisten kotitalouksien kanssa siivoojan, lastenhoitajan tai muun työntekijän. Kun useampi kotitalous palkkaa työntekijän yhdellä yhteisellä työsopimuksella, kotitaloudet ovat yhteisvastuullisesti työntekijän työnantajia ja hoitavat silloin yhteisvastuullisesti työsuhteeseen liittyvät työnantajavelvoitteet.

Palkka.fi -palvelussa suositellaan, että kotitalousringistä jokainen työnantaja hoitaa henkilökohtaisesti oman osuuden työnantajan velvollisuuksista.

Työnantajan ei tarvitse pidättää ja tilittää palkan ennakonpidätystä 1500€ rajaan asti, ellei työntekijä näin tahdo. Työnantajan ei tarvitse tilittää työnantajan sairausvakuutusmaksua, jos vuoden palkkasumma ei ylitä 1500€ raja-arvoa. Valinta tehdään työntekijätiedoissa. Palkka.fi-palvelu lähettää työnantajan erillisilmoituksen tulorekisteriin vasta siinä vaiheessa kun 1500€ raja ylittyy. Raja on henkilökohtainen eikä kotitalousrinki- tai perhekohtainen.

·       Voit hakea kotitalousvähennystä maksetusta palkasta Haen kotitalousvähennystä -valinnalla. Näin tieto maksetusta palkasta siirtyy automaattisesti esitäytetylle veroilmoitukselle.

Huomioithan seuraavat asiat, kun toimit kotitalousringissä:

·        Yksi kotitalousringin jäsenistä ottaa tarpeen vaatiessa työeläkevakuutuksen työntekijää varten.

 

o      Kotitalousrinki voi toimia myös tilapäisenä työnantajana ilman vakuutusta, jos palkkasumma yhteensä jää puolelta vuodelta alle tietyn rajan. Rajan voi tarkistaa palkanlaskennan parametritiedoista. Kotitalous valitsee palkanlaskennassa työeläkeyhtiön, jolle maksaa vakuutusmaksun

 

·        Yksi kotitalousringin jäsenistä ilmoittaa/ korjaa maksuvelvollisuuden työllisyysrahastolle. Työllisyysrahasto määrää työttömyysvakuutusmaksun, kun kaikkien kotitalouksien maksamat palkat ylittävät yhteensä 1300 euroa vuodessa. Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu peritään riippumatta palkan suuruudesta ja tieto lähetetään palkkatietoilmoituksella tulorekisteriin.

 

·        Yksi kotitalousringin jäsenistä ottaa nimiinsä työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen ringin puolesta, kun kaikkien maksamat palkat yhteensä tulevat ylittämään 1300 euroa vuodessa.

 

Huomioithan sen, että jos kuitenkin kotitalousringistä yksi jäsen hoitaa omalla henkilötunnuksellaan kaikki yllä mainitut työnantajan velvoitteet, tulee jäsenen käydä poistamassa tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa palkka.fi palvelun tulorekisteriin lähettämä työnantajan erillisilmoitus. Ilmoitus tulee poistaa kuukausittain, kunnes palkan 1500 € raja ylittyy kaikkien kotitalousringin jäsenten kohdalla. Jokainen ringin jäsen voi hakea kotitalousvähennykstä henkilökohtaisesti OmaVeron kautta.

 

Yhteystiedot 029 497 034 (suomeksi) Palvelunumero on avoinna klo 9-16.15. 029 497 035 (på svenska) Servicenumret är öppet klockan 9-12.
Du kan lämna en återuppringningsbegäran klockan 12-16.15.
Vi ringer dej senast följande vardag.