Kotitalouskäyttäjän ohjeet

Ennakonpidätyshuojennus

Kotitalouksien ennakonpidätyshuojennus

Kun yksityishenkilö (kotitalous) maksaa palkkaa, on hoidettava myös työnantajalle kuuluvat velvollisuudet. Kotitalouden täytyy huolehtia esim. ennakonpidätyksestä, työnantajan sairausvakuutusmaksusta, työeläkevakuutusmaksusta, työttömyysvakuutusmaksusta sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksusta. Lisäksi kotitalouden on annettava työntekijäkohtaiset palkkatietoilmoitukset ja työnantajan erillisilmoitus tulorekisteriin. Palkka.fi lähettää ilmoitukset automaattisesti palvelun kautta lasketuista palkoista.

Kun kotitalous palkkaa työntekijän, palkan määrä vaikuttaa kotitalouden velvollisuuksiin.

Jos palkkaa maksetaan yhdelle henkilölle enintään 1 500 euroa (brutto) vuodessa, kotitalouden

·        ei tarvitse periä palkasta veroja (ennakonpidätystä), ellei työntekijä sitä pyydä

·        ei tarvitse maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksua

·        on annettava työntekijäkohtainen palkkatietoilmoitus tulorekisteriin (ei euromääräistä alarajaa)

·        on annettava työnantajan erillisilmoitus tulorekisteriin

·        on maksettava työttömyysvakuutusmaksu ja työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksu (jos maksat kalenterivuoden aikana teettämästäsi työstä palkkaa yli 1 500 euroa. Huomioi myös ikärajat työttömyysvakuutusmaksussa)

·        on maksettava lakisääteinen eläkemaksu, jos työntekijän kuukauden ansio ylittää ansiorajan (Huomioi myös ikärajat)

·        lue lisää ikärajoista ja euromäärärajoista > Palkkaparametrit.

Luonnollisten henkilöiden ja kuolinpesien on toimitettava ennakonpidätys ja maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu tavalliseen tapaan, jos suoritus liittyy elinkeino- tai tulonhankkimistoimintaan. Tällöin palkat tulee laskea palvelussa yrityskäyttäjänä.

Palkka enemmän kuin 1 500 euroa vuodessa

Jos palkkaa maksetaan yhdelle henkilölle enemmän kuin 1 500 euroa (brutto) vuodessa, kotitalouden on

·        perittävä palkasta verot (ennakonpidätys)

·        maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu

·        maksettava työttömyysvakuutusmaksu ja työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksu (jos maksat kalenterivuoden aikana teettämästäsi työstä palkkaa yli 1 500 euroa. Huomioi myös ikärajat työttömyysvakuutusmaksussa)

·        maksettava lakisääteinen eläkemaksu, jos työntekijän kuukauden ansio ylittää ansiorajan (Huomioi myös ikärajat)

·        annettava työntekijäkohtainen palkkatietoilmoitus tulorekisteriin (ei euromääräistä alarajaa)

·        annettava työnantajan erillisilmoitus tulorekisteriin

·        lue lisää ikärajoista ja euromäärärajoista > Palkkaparametrit.

Jos palkan on oletettu jäävän alle 1 500 euron (eikä ennakonpidätystä ja työnantajan sairausvakuutusmaksua ole maksettu), mutta vuoden aikana palkkaa kuitenkin maksetaan yli 1 500 euroa, on ennakonpidätys tehtävä palkasta siitä alkaen, kun 1 500 euron raja ylittyy. Aikaisemmin maksetuista palkoista ei tarvitse tehdä ennakonpidätystä jälkikäteen. Työnantajan sairausvakuutusmaksu on kuitenkin maksettava koko vuoden palkkasummasta. Kun 1 500 euroa ylittyy, Palkka.fi huomioi työnantajan sairausvakuutusmaksun koko alkuvuoden palkoista.

Jos maksettavan määrän työntekijää kohti tiedetään ylittävän 1 500 euroa kalenterivuodessa, on koko summasta toimitettava ennakonpidätys ja maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu. Jos palkkaa maksetaan useissa erissä, pidätysvapauden raja määräytyy kokonaispalkan perusteella. Esimerkiksi, jos työntekijälle maksetaan palkkaa 600 euroa kuukaudessa ja työsuhde kestää kolme kuukautta, on jo ensimmäisen kuukauden palkasta toimitettava ennakonpidätys ja maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu.

Ennakonpidätyksen huojennuksen voit tallentaa palveluun kohdassa Työntekijän ja työsuhteen tiedot.

Yhteystiedot 029 497 034 (suomeksi) Palvelunumero on avoinna klo 9-16. 029 497 035 (på svenska) Servicenumret är öppet klockan 9-12.
Du kan lämna en återuppringningsbegäran klockan 12-16.
Vi ringer dej senast följande vardag.