Kotitalouskäyttäjän ohjeet

Palkankorjausohje

 

Palkankorjaus

Voit korjata jo hyväksytyn palkan.

Palkankorjaukseen pääset kohdasta Palkat ja laskelmat.

Näet linkin Korjattavissa >> niiden palkanlaskentojen alla, joita palvelun kautta on mahdollista korjata.

Huom! Jos olet hyväksynyt palkanlaskennan ja maksanut palkan sen perusteella työntekijän (liian vähän), tee uusi palkanlaskenta palkankorjauksen sijaan.

Kun olet valinnut palkanlaskennan, jota haluat korjata, tulee sinun ottaa kantaa siihen, millaisesta korjauksesta on kyse:

Palkkaa ei ole maksettu työntekijälle, mutta olet laskenut sen liian suurena, valinnut väärän palkkalajin tai kyse on virheellisestä luontoisedusta
Olet hyväksynyt palkanlaskennan ja olet huomannut siinä virheen. Työntekijälle ei ole vielä maksettu palkkaa. Esim. olet tallentanut palkan määräksi 1 500 €, mutta sen pitikin olla 500 €. Tässä tapauksessa tulorekisteriin lähtee korvaava palkkatietoilmoitus.

Palkkaa on maksettu työntekijän tilille liikaa PERUSTEETTOMANA ETUNA ja se pitää periä takaisin (valinta ei koske luontoisetujen korjaamista)
Olet hyväksynyt palkanlaskennan ja maksanut palkan sen perusteella työntekijän tilille. Huomaat, että olet maksanut liikaa työntekijälle tai palkka on perusteettomasti maksettu (esim. maksettu väärin perustein, väärälle henkilölle tai väärän suuruisena) ja aiheettomasti maksettu palkka peritään takaisin. Tässä tapauksessa tulorekisteriin lähtee korvaava palkkatietoilmoitus.

Palkka on aiheeton tai palkkakausi on virheellinen
Olet hyväksynyt palkanlaskennan, mutta palkka onkin aiheeton (esim. laskettu väärälle työntekijälle tai palkkakaudelle). Tai huomaat, että työntekijän tiedoissa on ollut ilmoitushetkellä väärää tietoa (esim. YEL/MYEL/TYEL-tiedot). Tässä tapauksessa tulorekisteriin jo lähtenyt ilmoitus poistuu tulorekisteristä.

 

Palkkaa ei ole maksettu työntekijälle, mutta olet laskenut sen liian suurena, valinnut väärän palkkalajin tai kyse on virheellisestä luontoisedusta

Jos palkanlaskennassa on virhe mutta palkkaa ei ole maksettu työntekijälle, aktivoi tämä valinta ja valitse Hyväksy alkuperäisen palkan nollaus.

-         Avautuvassa ikkunassa sinun tulee vahvistaa palkan nollaus. Hyväksymisen jälkeen saat vahvistuksen, että Palkka on nyt nollattu.

-         Palkan nollauksen jälkeen on tärkeää käydä tekemässä työntekijälle korvaava palkanlaskenta, koska tulorekisteriin lähtee sen perusteella korvaava palkkatietoilmoitus.

-         Palvelu ohjaa sinut suoraan korvaavaan palkanlaskentaan. Palkkakauteen et voi tässä vaiheessa enää tehdä muutoksia > tallenna ja siirry seuraavaan

-         Syötä työntekijälle korvaava palkka > tallenna ja siirry seuraavaan.

-         Tarkista palkanlaskennan tiedot > Hyväksy palkanlaskenta ja lähetä tiedot tulorekisteriin


Palkkaa on maksettu työntekijän tilille liikaa PERUSTEETTOMANA ETUNA ja se pitää periä takaisin (valinta ei koske luontoisetujen korjaamista)

Joissain tilanteissa tulonsaajalla ei ole oikeutta hänelle maksettuun ja tulorekisteriin mahdollisesti jo ilmoitettuun suoritukseen. Perusteetonta etua syntyy esimerkiksi silloin, kun palkka on maksettu väärin perustein, väärälle henkilölle tai väärän suuruisena.

Jos on päässyt syntymään tilanne, jossa joudut perimään työntekijältäsi hänen tililleen jo maksetun ylimääräisen suorituksen takaisin, toimi tämän ohjeen mukaisesti.

Vaihtoehto a)

Jos työntekijän työsuhde jatkuu edelleen, on työntekijän kanssa mahdollista sopia, että vähennät liikaa maksetun palkan tulevan/tulevien palkkojen bruttopalkasta. Varaudu tällöin kuitenkin tarvittaessa myöhemmin todistamaan minkä palkkakauden palkoista tosiallisesti oli kyse, koska virheellä voi olla vaikutusta työntekijän hakemiin etuuksiin.

Vaihtoehto b)

Jos tulevista palkoista vähentäminen ei ole mahdollista, tulee sinun tehdä mahdollisimman pian liikasuorituksen huomattuasi Palkka.fi:ssä palkankorjaus siten, että valitset palkankorjauksen alussa Palkkaa on maksettu työntekijän tilille liikaa perusteettomana etuna ja se pitää periä takaisin (valinta ei koske luontoisetujen korjaamista) -vaihtoehdon.

-        Palkka.fi huomioi, että kyse on perusteettomasta edusta ja ohjaa sinut laskemaan uuden korvaavan palkan oikeilla tiedoilla. Sen jälkeen Palkka.fi laskee alkuperäisen ja uuden palkan eron palkkalajikohtaisesti, jotta se voidaan ilmoittaa myös tulorekisteriin perusteettomana etuna. Huomaathan, että ennakonpidätyksen ja työeläkemaksun määrä ei vielä tässä vaiheessa muutu.

 

Kun työntekijä maksaa liikasuoritusta sinulle takaisin, tulee sinun kirjata se Palkka.fi:hin Lisää palkkalaji > Vähennykset -kohdasta löytyvällä Takaisinperintä palkkalajilla. Voit käyttää sitä joko seuraavan normaalin palkanlaskennan yhteydessä tai tehdä uuden laskennan, joka sisältää ainoastaan takaisinperinnän.

Takaisinperinnän tulee aina liittyä perusteetonta etua sisältäneeseen palkankorjaukseen. Jos tällaista palkankorjausta ei ole tehty, ei myöskään Takaisinperintä-palkkalajia voi käyttää. Takaisinperinnän kirjaamisen yhteydessä tulee aina erikseen antaa myös alkuperäisen liikasuorituksen sisältäneen palkanlaskennan palkkakausi. Lisäksi takaisin saatu rahamäärä tulee jakaa palkkalajikohtaisesti.

Ennakonpidätys ja työeläkemaksu korjaantuvat vasta tässä yhteydessä.

Huomaathan, että kaikki palkkalajit eivät ole kuitenkaan sellaisia, joista syntyy takaisinperittävissä olevaa perusteetonta etua  (esim. luontaisedut). Tieto takaisinperinnästä välitetään myös tulorekisteriin ja se näkyy työntekijän palkkalaskelmalla. 

Rajoitteet: 

Jos alkuperäinen palkanlaskenta oli virheellinen muutenkin kuin rahamäärän osalta (esim. liikasuoritus oli maksettu väärällä palkkalajilla), ei tällaista tilannetta voi toistaiseksi kirjata Palkka.fi:hin. Ota tällöin yhteyttä Palkka.fi:n neuvontaan lisäohjeistuksen saamiseksi.

- Voit ilmoittaa Palkka.fissä perusteettoman edun ja takaisinperinnän, jos ne kuuluvat samalle kalenterivuodelle. Jos takaisinperintä tehdään eri vuonna kuin perusteeton etu muodostuu, tulee se ilmoittaa suoraan Tulorekisteriin.


Palkka on aiheeton tai palkkakausi on virheellinen

Jos palkka on aiheeton tai se on laskettu väärälle työntekijälle tai palkkakaudelle, aktivoi tämä valinta ja valitse Hyväksy alkuperäisen palkan nollaus.

-         Avautuvassa ikkunassa sinun tulee vahvistaa palkan nollaus ja tulorekisteriin lähetetyn ilmoituksen mitätöinti.

-         Hyväksymisen jälkeen saat vahvistuksen, että Palkka on nyt nollattu ja voit laskea korvaavan palkan > tulorekisteriin lähetetty ilmoitus mitätöityy automaattisesti.

-         Valitse OK jatkaaksesi eteenpäin.

Jos sinun täytyy mitätöidä virheellinen palkanlaskenta, voit laskea palkan uudelleen mitätöinnin jälkeen valitsemalla laske uusi palkka. Muista laskea uusi palkka samana päivänä, kun teet palkankorjauksen. Lisätietoja virheellisen palkkatietoilmoituksen korjaamisesta löydät vero.fi ohjeesta: Korjaa palkkatietojen virheet tulorekisterissä

Miten pääsen jatkamaan korjausta, jos korvaavan palkanlaskennan tekeminen keskeytyy?

-          Palkat ja laskelmat > jatka korjausta.

-          Näet korjaukseen jo syötetyt tiedot > jatka palkanlaskennan korjausta

 

Palkankorjaus edellisten vuosien maksupäiville

Palkankorjauksen voi tehdä Palkka.fissä kuluvalle ja kuluvaa edeltävälle vuodelle. Tätä aiempien palkanlaskentojen korjaaminen ei onnistu enää Palkka.fin kautta.

 

Huomaathan, ettei palkankorjauksesta muodostu uusia työnantajamaksuja, vaan ainoastaan korvaavan laskennan mukainen työntekijälle suoritettava maksu. Sinun tulee itse laskea työnantajamaksujen muuttunut määrä.

 

Yhteystiedot 029 497 034 (suomeksi) Palvelunumero on avoinna klo 9-16. 029 497 035 (på svenska) Servicenumret är öppet klockan 9-12.
Du kan lämna en återuppringningsbegäran klockan 12-16.
Vi ringer dej senast följande vardag.