Kotitalouskäyttäjän ohjeet

Palkka

 

Työntekijälle maksettava palkka

·        Palkka on maksettava palkanmaksukauden viimeisenä päivänä, jollei työntekijän kanssa ole toisin sovittu.

·        Työsopimuksessa on hyvä sopia palkanmaksupäivästä, jossa on huomioitu riittävä laskenta- ja maksamisaika.

·        Palkka on maksettava työntekijän osoittamalle pankkitilille. Palkka voidaan maksaa käteisenä vain pakottavasta syystä.

·        Palkan on oltava työntekijän käytettävissä sen erääntymispäivänä.

 

Työntekijälle annettava palkkalaskelma/palkkatodistus

Työnantajana sinun täytyy antaa työntekijälle palkkalaskelma/palkkatodistus maksamistasi palkoista. Palkkatodistus on annettava työntekijälle, vaikka ennakonpidätystä ei olisi toimitettu lainkaan tai ennakonpidätys on toimitettu vain osasta palkkaa.

Palkkalaskelmat/palkkatodistukset ovat Palkka.fi-palvelussa Palkkalaskelmat-kohdassa.

Palkkakortti

Palkkakortti on vuoden aikana syntyneet palkkalaskelmat/todistukset niputettuna yhteen. Erillistä palkkakortti tulostetta ei ole. Palkkalaskelma/todistus syntyy palkanlaskennan jälkeen.

Palkkalaskelmat/palkkatodistukset ovat Palkka.fi-palvelussa Palkkalaskelmat-kohdassa.

 

Yhteystiedot 029 497 034 (suomeksi) Palvelunumero on avoinna klo 9-16. 029 497 035 (på svenska) Servicenumret är öppet klockan 9-12.
Du kan lämna en återuppringningsbegäran klockan 12-16.
Vi ringer dej senast följande vardag.