Kotitalouskäyttäjän ohjeet

Palkkalajit

Palkkalajit Palkka.fi:ssä:

 

Palkkalajin nimi lisätietoineen Laskentasääntö Tulorekisterin tulolaji
Palkka / Palkkio Yksikköhinta 201 Aikapalkka
Rahamääräiset erät, kuukausipalkka, peruspalkka, palkkiot, urakkalisät, urheilijan palkka.    
Tuntipalkka Määrä x yksikköhinta 201 Aikapalkka
Tehtyyn työaikaan ja yksikköhintaan perustuvat palkat.    
Ylityöt Määrä x yksikköhinta 235 Ylityökorvaus
Tehtyyn työaikaan ja yksikköhintaan perustuvat palkat.    
Erillinen palkanosa Prosentti tai määrä x yksikköhinta 216 Muu maksettu lisä
Eri työehtosopimuksien mukaisia maksettuja muita lisiä, jotka eivät ole säännöllistä työaikaa. Se on mukana lomakeskituntiansiossa (KTA) palkkana ja tunteina.    
Työajantasauskorvaus Prosentti tai määrä x yksikköhinta 225 Työajantasauskorvaus
Työajantasauskorvaus, jolla tasataan keskimääräistä viikkotyöaikaa (pekkaskorvaus).    
Iltavuorolisä Määrä x yksikköhinta 207 Iltavuorolisä
Työehtosopimuksen mukainen korvaus iltatyöstä.    
Yövuorolisä Määrä x yksikköhinta 237 Yövuorolisä
Työehtosopimuksen mukainen korvaus yötyöstä.    
Lauantailisä Määrä x yksikköhinta 211 Lauantaityökorvaus
Työehtosopimuksen mukainen korvaus lauantaityöstä.    
Sunnuntailisä Määrä x yksikköhinta 221 Sunnuntaityökorvaus
Työehtosopimuksen mukainen korvaus sunnuntaityöstä.    
Muut lisät (muut työaikaan liittyvät lisät) Määrä x yksikköhinta 216 Muu maksettu lisä
Työolosuhteisiin liittyvät työehtosopimukseen perustuvat lisät kuten olosuhdelisä, likaisen työn lisä.    
Sunnuntai- / pyhätyö Määrä x yksikköhinta 216 Muu maksettu lisä
Sunnuntaina, kirkollisena tai muuna juhlapyhänä tehdystä työstä saatu palkka. Jos työ on lisäksi ylityötä, maksetaan myös ylityö omalla palkkalajillaan.    
Luontoisedut Laskentasääntö Tulorekisterin tulolaji
Asuntoetu Määrä x yksikköhinta 301 Asuntoetu 
Luontoisedut kuuluvat ennakonpidätyksen alaiseen ansioon. Nettopalkkaa laskettaessa vähennykset (enn.pid. ym.) vähennetään rahapalkasta. Luontoisedun arvo on tarkistettava vuodenvaihteessa.    
Ravintoetu Määrä x yksikköhinta 334 Ravintoetu
Luontoisedut kuuluvat ennakonpidätyksen alaiseen ansioon. Nettopalkkaa laskettaessa vähennykset (enn.pid. ym.) vähennetään rahapalkasta. Luontoisedun arvo on tarkistettava vuodenvaihteessa.    
Muu etu Määrä x yksikköhinta  317 Muu luontoisetu
Luontoisedut kuuluvat ennakonpidätyksen alaiseen ansioon. Nettopalkkaa laskettaessa vähennykset (enn.pid. ym.) vähennetään rahapalkasta. Luontoisedun arvo on tarkistettava vuodenvaihteessa.    
Lomat Laskentasääntö Tulorekisterin tulolaji
Lomakorvaus Määrä x yksikköhinta 234 Vuosilomakorvaus 
Työsuhteen päättyessä työntekijällä on oikeus saada vuosiloman sijasta lomakorvaus siltä ajalta, jolta hän siihen mennessä ei ole saanut lomaa tai lomakorvausta. Työsuhteesta josta työntekijälle ei kerry lomaoikeutta, voidaan maksaa myös lomakorvausta työsuhteen jatkuessa (prosenttiperusteinen lomakorvaus).    
Lomaraha Määrä x yksikköhinta 213 Lomaraha
Lomaraha eli lomaltapaluuraha on työehtosopimukseen perustuva lisä loma-ajalta.    
Vuosilomapalkka Määrä x yksikköhinta 201 Aikapalkka 
Työntekijällä on oikeus saada vuosilomansa ajalta vähintään säännönmukainen tai keskimääräinen palkka siten kuin Vuosilomalaissa ja Lomapalkkasopimuksessa säädetään. Tätä palkkalajia käytettäessä on vuosilomapalkka mahdollista saada omalle tililleen kirjanpidossa.    
Kertyneet lomapäivät Päivien määrä  -
Tallenna kertyneitten lomapäivien määrä. Päivien määrän voi myös syöttää miinusmerkkisenä, jos kyseessä on lomapäivien vähentäminen.    
Verottomat kustannusten korvaukset Laskentasääntö Tulorekisterin tulolaji
Kokopäiväraha Määrä x yksikköhinta  331 Päiväraha
Palvelu ehdottaa maksupäivänä voimassa olevaa yksikköhintaa. Käyttäjä voi muuttaa yksikköhinnan tallennettaessa. Yksikköhinta muuttuu usein vuodenvaihteessa, jos maksat vanhoja päivärahoja esim. tammikuussa joulukuun päivärahoja muista muuttaa yksikköhinta.    
Osapäiväraha Määrä x yksikköhinta  331 Päiväraha
Palvelu ehdottaa maksupäivänä voimassa olevaa yksikköhintaa. Käyttäjä voi muuttaa yksikköhinnan tallennettaessa. Yksikköhinta muuttuu usein vuodenvaihteessa, jos maksat vanhoja osapäivärahoja esim. tammikuussa joulukuun päivärahoja muista muuttaa yksikköhinta.    
Ateriakorvaus Määrä x yksikköhinta 303 Ateriakorvaus 
Palvelu ehdottaa maksupäivänä voimassa olevaa yksikköhintaa. Käyttäjä voi muuttaa yksikköhinnan tallennettaessa. Yksikköhinta muuttuu usein vuodenvaihteessa, jos maksat vanhoja ateriakorvauksia esim. tammikuussa joulukuun ateriakorvauksia muista muuttaa yksikköhinta.    
Kilometrikorvaus oma auto Määrä x yksikköhinta  311 Kilometrikorvaus (verovapaa)
Palvelu ehdottaa maksupäivänä voimassa olevaa yksikköhintaa. Käyttäjä voi muuttaa yksikköhintaa tallennettaessa. Yksikköhinta muuttuu usein vuodenvaihteessa, jos maksat vanhoja kilometrikorvauksia esim. tammikuussa joulukuun kilometrikorvauksia muista muuttaa yksikköhinta.    
Työvälinekorvaus (veronalainen) Määrä x yksikköhinta  353 Veronalainen kustannusten korvaus
Esimerkiksi rakennusalalla maksetaan työehtosopimukseen perustuvaa työvälinekorvausta. Tällaisesta korvauksesta työnantaja ei toimita ennakonpidätystä eikä maksa sairausvakuutusmaksua. Tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella ja vaikutus näkyy työntekijän henkilökohtaisessa verotuksessa.    
Muut kustannukset esim. taksi, hotelli Yksikköhinta  -
Työntekijän maksamat yleensä tositteisiin perustuvat kustannukset. Muiden kustannuksien tietoja ei välitetä tulorekisteriin.    
Kilometrikorvaus muu peruste Määrä x yksikköhinta  311 Kilometrikorvaus (verovapaa)
Syötä kilometrien määrä ja yksikköhinta. Laskettu euromäärä ilmoitetaan tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella ja vaikutus näkyy työntekijän henkilökohtaisessa verotuksessa.    
Kilometrikorvaus muu peruste (ns. tossuraha) Määrä x yksikköhinta  311 Kilometrikorvaus (verovapaa)
Syötä kilometrien määrä ja yksikköhinta. Laskettu euromäärä ilmoitetaan tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella ja vaikutus näkyy työntekijän henkilökohtaisessa verotuksessa.    
Vähennykset Laskentasääntö Tulorekisterin tulolaji
Ay-jäsenmaksu Yksikköhinta 408 Nettopalkasta vähennettävä muu erä 
Nettopalkkaa pienentävä vähennyserä    
Ulosmittaus Yksikköhinta 417 Ulosmittaus 
Nettopalkkaa pienentävä vähennyserä.    
Takaisinperintä Määrä x yksikköhinta  -
Takaisinperinnän tulee aina liittyä perusteetonta etua sisältäneeseen palkankorjaukseen. Jos tällaista palkankorjausta ei ole tehty, ei myöskään Takaisinperintä -palkkalajia voi käyttää. Siksi takaisinperinnän kirjaamisen yhteydessä tulee aina erikseen antaa myös alkuperäisen liikasuorituksen sisältäneen palkanlaskennan palkkakausi. Lisäksi takaisin saatu rahamäärä tulee jakaa palkkalajikohtaisesti.    
Muut Laskentasääntö Tulorekisterin tulolaji

Yksityisen hoidon tuki

Jos olet saanut hoitajan palkkaamiseen yksityisen hoidon tukea Kelalta, merkitse kohtaan tuen määrä. Hoitajalle maksettava yksityisen hoidon tuki muodostuu hoitorahasta, mahdollisesta tulosidonnaisesta hoitolisästä ja kuntalisästä. Jos maksat lisäksi itse palkkaa hoitajalle, merkitse palkkasumma kohtaan Palkka tai palkkio.

Yksikköhinta

 

321  Sijaismaksajan maksama palkka, josta työnantaja maksaa työnantajan sosiaalivakuutusmaksut (työeläke-, sairaus-, työttömyys- sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutus)

     
EPL 15 §/Moottorisahavähennys Yksikköhinta  419 Vähennys ennen ennakonpidätystä
Metsurin kulukorvaus; kaavamainen vähennys, jonka saa, kun käyttää moottori- tai raivaussahaa palkkatulon hankkimiseen.    
Vähennyksen määrä (arvioidut käyttökustannukset) on 30 tai 40 % palkasta. Työnantaja laskee prosenttiosuuden ja tallentaa euromäärän kustannusten korvaus kohdassa. Vähennys ilmoitetaan tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella ja vähennys huomioidaan työntekijän henkilökohtaisessa verotuksessa.    
Yhteystiedot 029 497 034 (suomeksi) Palvelunumero on avoinna klo 9-16. 029 497 035 (på svenska) Servicenumret är öppet klockan 9-12.
Du kan lämna en återuppringningsbegäran klockan 12-16.
Vi ringer dej senast följande vardag.