Yrityskäyttäjän ohjeet

Työ- tai tekijänoikeuskorvaus (käyttökorvaus)

Työkorvaus on korvausta työstä, tehtävästä tai palveluksesta, joka maksetaan muun kuin työsuhteen perusteella. Tekijänoikeuskorvaus on tekijänoikeuden (esim. kirjalliset teokset, taideteokset, valokuvat) ja teollisoikeuden (esim. patentti, malli ja tavaramerkki) käyttämisestä ja luovuttamisesta maksettavaa korvausta. Tekijänoikeuskorvaus voi olla veronalaista ansio- tai pääomatuloa.

Työ- tai tekijänoikeuskorvaus Palkka.fi-palvelussa

Työ- ja tekijänoikeuskorvauksella tarkoitetaan ansiotuloa tai pääomatuloa luonnolliselle henkilölle, joka ei ole työsuhteessa maksajaan nähden, eikä ole merkitty ennakkoperintärekisteriin. Tulo ei ole palkkaa, vaan maksettavaa korvausta.

Maksettavat korvauslajit

Palvelun avulla voit maksaa mm. tilintarkastuspalkkiota, todistajan palkkiota, erotuomarin palkkiota ja tekijänoikeuskorvausta (ansiotulona sekä pääomatulona): Jos maksat muita korvauksia, kirjoita Lisätiedot-kohtaan korvauslajien tietoja. Lisäksi voit maksaa matkakustannuskorvauksia, jotka ovat veronalaisia korvauksia lopullisessa verotuksessa. Yleishyödyllinen yhteisö voi maksaa myös verovapaita matkakustannuskorvauksia. Sitä ennen täytyy tehdä Työnantajatiedot-näytöllä yleishyödyllisen yhteisön valinta. 

 

 

Korvauslaji

Suori-tuslaji = Palkkaus-muoto

Ennakon-pidätys

 

(Ei Enpere)

Työeläke-vakuu-tus-

maksu

Työttö-myys-vakuu-tus-

maksu

Tosite, Kirjanpito-

tosite,

Luettelo maksetuista  korvauksis-ta, Tilitys-

tosite

 

Veroilmotus oma-aloitteista veroista ja vuosi-ilmoitus

Vuosi-ilmoituk-sen kohdat

Työnantajan sairaus-vakuutus-

maksu

Tilintarkastuspalkkio

H

Kyllä

Ei

Ei

Kyllä

Kyllä

14

Ei

Todistajan palkkio

H

Kyllä

Ei

Ei

Kyllä

Kyllä

14

Ei

Erotuomarin palkkio

H

Kyllä

Ei

Ei

Kyllä

Kyllä

14

Ei

Matkakustannusten korvaus (työkorvaus)

H

Ei (veronalaista)

Ei

Ei

Kyllä

Kyllä

14

Ei

Yleishyödyllisten yhteisöjen maksamat verovapaat matkakustannusten korvaukset

H5

Ei

Ei

Ei

Kyllä

Kyllä

50-56

Ei

Tekijänoikeuskorvaus (ansiotulo)

G

 Kyllä

Ei

Ei

Kyllä

Kyllä

14

Ei

Matkakustannusten korvaus (tekijänoikeuskorvaus)

G

Ei (veronalaista)

Ei

Ei

Kyllä

Kyllä

14

Ei

Tekijänoikeuskorvaus (pääomatulo)

G1

Kyllä

Ei

Ei

Kyllä

Kyllä

14

Ei

Yhteenvetotaulukko on eri korvauksista ja niiden vaikutuksista.

Työ- ja tekijänoikeuskorvauksen saajan tiedot

Perustiedot

Työntekijätiedot-näytöllä lisäät uuden työ- tai tekijänoikeuskorvauksen saajan tiedot. Voit tarvittaessa muuttaa olemassa olevia tietoja valitsemalla työntekijälistalta oikean korvauksen saajan. Palkanlaskennassa valitset, maksetaanko saajalle työ- vai tekijänoikeuskorvausta.

Verokorttitiedot

Tallenna palveluun korvauksensaajan verokorttitiedot. Pääomatulona maksettavan tekijänoikeuskorvauksen ennakonpidätys lasketaan automaattisesti kiinteän pääomatuloveroprosentin mukaan. Jos maksat tekijänoikeuskorvausta saajalle, jolla on myös työsuhde voimassa, on verokortin oltava muu kuin päätoimen- (A - B-vaihtoehdot) tai portaikkoverokortti.

Laskenta

Työ- ja tekijänoikeuskorvaukset

Työ- tai tekijänoikeuskorvauksen laskennan teet Palkanlaskenta-kohdassa. Yhdellä maksukerralla voit maksaa korvauksen saajalle joko työkorvausta tai tekijänoikeuskorvausta. Palvelu laskee ansiotulosta ennakonpidätyksen automaattisesti tallentamasi verokorttitietojen mukaan tai pääomatulosta kiinteällä prosentilla. Työ- ja tekijänoikeuskorvauksesta ei peritä eikä makseta työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksua eikä lasketa työnantajan sairausvakuutusmaksua. Korvauksesta ei peritä ulosottomaksua. Maksetuista työ- ja tekijänoikeuskorvauksista pidetään palkkakirjanpitoa. Laskennasta muodostuu tosite ja korvauksen saajan tositteet yhteensä koko vuodelta vastaavat palkkakirjanpitoa.

Matkakustannusten korvaukset

Työ- ja tekijänoikeuskorvauksien yhteydessä mahdollisesti maksettavat matkakustannusten korvaukset ovat korvauksensaajan veronalaista ansiota hänen lopullisessa verotuksessaan. Palkanlaskennan yhteydessä niistä ei peritä ennakonpidätystä. Yleishyödyllinen yhteisö voi maksaa verovapaita matkakustannuksia erotuomarin palkkion yhteydessä. Matkakustannuksia voi maksaa verovapaasti 2 000 euroon saakka ja verovapaita päivärahoja enintään 20 päivää kalenterivuodessa.

Maksukaudet ja maksuajankohta

Kausi ja maksupäivä voivat olla enintään kolme kuukautta tulevaisuudessa.

Korvaustietojen muuttaminen, korjaus

Palkanlaskennassa voit korjata virheellisesti syöttämiäsi tietoja niin kauan, kun et ole tehnyt lopullista hyväksyntää Näytä tapahtumat-kohdassa. Korvauksien syöttötiedoissa voit poistaa tallentamasi tiedot roskakori-kuvakkeesta. Näytä tapahtumat-kohdassa korvauslajit näkyvät vihreänä, tekstilinkkiä klikkaamalla voit vielä palata syöttötietoihin ja muuttaa niitä. Laske korvaus-kohdan jälkeen voit vielä tarvittaessa korjata tapahtumia. Kun syöttämäsi tiedot ovat oikein, valitse Hyväksy. Tämän jälkeen näytölle tulee hyväksymisikkuna tarkistuksesta. Kun hyväksyt tiedot, valitse OK ja tiedot tallentuvat palveluun.  Jos maksupäivän jälkeen vielä joudut maksamaan lisää korvausta, tee palkanlaskenta uudella kausitiedolla.

Aiemman maksun korjaus 

Jos et ole vielä maksanut korvausta (maksupäivä tulevaisuudessa) ja huomaat virheen, voit tehdä palkanlaskennassa maksun korjauksen valitsemalla vaihtoehdon Kyllä Maksukerran tiedot -kohdassa. Syötä korjattava tieto, laske ja hyväksy. Korvauksen määrä voi olla myös negatiivinen. Ennen lopullista hyväksyntää voit vielä tarkistaa Näytä tapahtumat-kohdassa, että tiedot vuoden alusta ovat oikein. Palvelu muodostaa korjaustapahtumasta uuden tositteen. Maksun korjauksesta ei muodostu uutta maksutietoa korvauksen saajalle. Maksut-kohdassa voit itse laskea ja tallentaa alkuperäisestä ja korjatusta laskennasta syntyneen oikean maksettavan määrän uudelle maksulomakkeelle. Huomaathan, että maksuja ei voi muokata tai lisätä.

Tee korjauksen jälkeen tarvittaessa uudet tulosteet (kirjanpidon tosite, luettelo maksetuista korvauksista, tilitystosite).

Alkusaldot

Alkusaldot ovat ennen palvelun käyttöönottoa saman vuoden aikana maksettuja korvauksia ja vähennyksiä. Tallenna alkusaldojen kausi ja maksupäivä aikaisemmalle ajalle kuin on ensimmäinen palvelussa laskettavan kauden päivämäärä. Valitse laskennassa tarvittavat korvauslajit sekä vähennyksenä ennakonpidätys ja merkitse määrät. Tee laskenta ja hyväksy. Tiedot muodostuvat Verohallinnon vuosi-ilmoitukselle. Alkusaldotiedoista muodostuu tosite.

Maksut

Maksut-kohdassa työ- ja tekijänoikeuskorvauksista muodostuu korvaussaajien maksutiedot. Voit siirtää maksut verkkopankkiisi.

Tulosteet

Palkanlaskennan tulosteet-kohdassa palvelu muodostaa lasketuista korvauksista tulosteita, jotka saat esille Tee uusi tuloste-painikkeella. Hakutoiminnolla voit hakea aikaisemmin muodostuneita tulosteita. Työ- ja tekijänoikeuskorvaukseen liittyviä tulosteita ovat: tosite, luettelo maksetuista korvauksista, kirjanpidon tosite ja tilitystosite. Työ- ja tekijänoikeuskorvaukset näkyvät kirjanpidon tositteella kirjanpitotilillä 5130 Muut ennakonpidätyksen alaiset korvaukset. Matkakustannusten korvaukset näkyvät kirjanpidon tilillä 7860 Muut matkakulut. Verovapaat kustannusten korvaukset ovat nimillä Kilometrikorvaukset ja Päivärahat ja Muut vähennykset.

Ilmoitukset

Oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen  kohtaan 601 sisältyy maksetut työ- ja tekijänoikeuskorvaukset sekä verolliset matkakustannusten korvaukset bruttomääräisinä. Kohdassa 602 näkyy toimitetun ennakonpidätyksen määrä. Verottomat työmatkakustannuskorvaukset eivät näy oma-aloitteisten verojen veroilmoituksella.

Verohallinnon vuosi-ilmoituksella tiedot näkyvät eriteltyinä suorituslajikohtaisesti, jos samalle saajalle on maksettu korvauksia useilla suorituslajeilla. Suorituslajien H, G ja G1 bruttomäärät ovat kohdassa 14. H5 suorituslajin tiedot näkyvät kohdissa 50–56. Ennakonpidätys on kohdassa 15.

Vero TVR Elo Ilmarinen Varma Ålandia Fennia IF LähiTapiola OP TVL