Yrityskäyttäjän ohjeet

Työ- tai tekijänoikeuskorvaus (käyttökorvaus)

Työkorvaus on korvausta työstä, tehtävästä tai palveluksesta, joka maksetaan muun kuin työsuhteen perusteella. Tekijänoikeuskorvaus on tekijänoikeuden (esim. kirjalliset teokset, taideteokset, valokuvat) ja teollisoikeuden (esim. patentti, malli ja tavaramerkki) käyttämisestä ja luovuttamisesta maksettavaa korvausta. Tekijänoikeuskorvaus voi olla veronalaista ansio- tai pääomatuloa.

Työ- tai tekijänoikeuskorvaus Palkka.fi-palvelussa

Työ- ja tekijänoikeuskorvauksella tarkoitetaan ansiotuloa tai pääomatuloa luonnolliselle henkilölle, joka ei ole työsuhteessa maksajaan nähden, eikä ole merkitty ennakkoperintärekisteriin. Tulo ei ole palkkaa, vaan maksettavaa korvausta.

Maksettavat korvauslajit

Palvelun avulla voit maksaa mm. tilintarkastuspalkkiota, todistajan palkkiota, erotuomarin palkkiota ja tekijänoikeuskorvausta (ansiotulona sekä pääomatulona): Jos maksat muita korvauksia, kirjoita Lisätiedot-kohtaan korvauslajien tietoja. Lisäksi voit maksaa matkakustannuskorvauksia, jotka ovat veronalaisia korvauksia lopullisessa verotuksessa. Yleishyödyllinen yhteisö voi maksaa myös verovapaita matkakustannuskorvauksia. Sitä ennen täytyy tehdä Työnantajatiedot-näytöllä yleishyödyllisen yhteisön valinta. 

 

 

Korvauslaji

Ennakon-pidätys

 

(Ei Enpere)

Työeläke-vakuu-tus-

maksu

Työttö-myys-vakuu-tus-

maksu

Tosite, Kirjanpito-

tosite,

Luettelo maksetuista  korvauksis-ta, Tilitys-

tosite

 

Työnantajan sairaus-vakuutus-

maksu

Tilintarkastuspalkkio

Kyllä

Ei

Ei

Kyllä

Ei

Todistajan palkkio

Kyllä

Ei

Ei

Kyllä

Ei

Erotuomarin palkkio

Kyllä

Ei

Ei

Kyllä

Ei

Matkakustannusten korvaus (työkorvaus)

Ei (veronalaista)

Ei

Ei

Kyllä

Ei

Yleishyödyllisten yhteisöjen maksamat verovapaat matkakustannusten korvaukset

Ei

Ei

Ei

Kyllä

Ei

Tekijänoikeuskorvaus (ansiotulo)

 Kyllä

Ei

Ei

Kyllä

Ei

Matkakustannusten korvaus (tekijänoikeuskorvaus)

Ei (veronalaista)

Ei

Ei

Kyllä

Ei

Käyttökorvaus (ansiotulo)

Kyllä

Ei


Ei

Kyllä

Ei

Matkakustannusten korvaus (käyttökorvaus)

Ei (veronalaista)

Ei

Ei

Kyllä

Ei

Tekijänoikeuskorvaus (pääomatulo)

Kyllä

Ei

Ei

Kyllä

Ei

Yhteenvetotaulukko on eri korvauksista ja niiden vaikutuksista.

Lue lisää: Palkkalajit (palkka.fi)

Työ- ja tekijänoikeuskorvauksen saajan tiedot

Perustiedot

Työntekijätiedot-näytöllä lisäät uuden työ- tai tekijänoikeuskorvauksen saajan tiedot. Voit tarvittaessa muuttaa olemassa olevia tietoja valitsemalla työntekijälistalta oikean korvauksen saajan. Palkanlaskennassa valitset, maksetaanko saajalle työ- vai tekijänoikeuskorvausta.

Verokorttitiedot

Tallenna palveluun korvauksensaajan verokorttitiedot. Pääomatulona maksettavan tekijänoikeuskorvauksen ennakonpidätys lasketaan automaattisesti kiinteän pääomatuloveroprosentin mukaan.

Laskenta

Työ- ja tekijänoikeuskorvaukset

Työ- tai tekijänoikeuskorvauksen laskennan teet Palkanlaskenta-kohdassa. Yhdellä maksukerralla voit maksaa korvauksen saajalle joko työkorvausta tai tekijänoikeuskorvausta. Palvelu laskee ansiotulosta ennakonpidätyksen automaattisesti tallentamasi verokorttitietojen mukaan tai pääomatulosta kiinteällä prosentilla. Työ- ja tekijänoikeuskorvauksesta ei peritä eikä makseta työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksua eikä lasketa työnantajan sairausvakuutusmaksua. Korvauksesta ei peritä ulosottomaksua. Maksetuista työ- ja tekijänoikeuskorvauksista pidetään palkkakirjanpitoa. Laskennasta muodostuu tosite ja korvauksen saajan tositteet yhteensä koko vuodelta vastaavat palkkakirjanpitoa.

Matkakustannusten korvaukset

Työ- ja tekijänoikeuskorvauksien yhteydessä mahdollisesti maksettavat matkakustannusten korvaukset ovat korvauksensaajan veronalaista ansiota hänen lopullisessa verotuksessaan. Palkanlaskennan yhteydessä niistä ei peritä ennakonpidätystä. Yleishyödyllinen yhteisö voi maksaa verovapaita matkakustannuksia erotuomarin palkkion yhteydessä. Matkakustannuksia voi maksaa verovapaasti 3 000 euroon saakka ja verovapaita päivärahoja enintään 20 päivää kalenterivuodessa.

Maksukaudet ja maksuajankohta

Kausi ja maksupäivä voivat olla enintään kolme kuukautta tulevaisuudessa.

Korvaustietojen muuttaminen, korjaus

Palkanlaskennassa voit korjata virheellisesti syöttämiäsi tietoja niin kauan, kun et ole tehnyt lopullista hyväksyntää Näytä tapahtumat-kohdassa. Korvauksien syöttötiedoissa voit poistaa tallentamasi tiedot roskakori-kuvakkeesta. Näytä tapahtumat-kohdassa korvauslajit näkyvät vihreänä, tekstilinkkiä klikkaamalla voit vielä palata syöttötietoihin ja muuttaa niitä. Laske korvaus-kohdan jälkeen voit vielä tarvittaessa korjata tapahtumia. Kun syöttämäsi tiedot ovat oikein, valitse Hyväksy. Tämän jälkeen näytölle tulee hyväksymisikkuna tarkistuksesta. Kun hyväksyt tiedot, valitse OK ja tiedot tallentuvat palveluun.  Jos maksupäivän jälkeen vielä joudut maksamaan lisää korvausta, tee palkanlaskenta uudella kausitiedolla. 

Alkusaldot

Kun tallennat alkusaldot, on työntekijän helpompi seurata verokortilleen asettamaa tulorajaa. Alkusaldojen tallentaminen vaikuttaa työntekijän palkkalaskelman kohtaan palkkatiedot vuoden alusta. Verokorttimuutosten vuoksi työntekijän on entistä tärkeämpää seurata palkkojen kertymistä vuoden aikana.
Huomaathan kuitenkin, että Palkka.fi ei koskaan lähetä alkusaldoiksi kirjattuja palkkatietoja tulorekisteriin palkkatietoilmoituksilla eikä työnantajan erillisilmoituksella.

Maksut

Maksut-kohdassa työ- ja tekijänoikeuskorvauksista muodostuu korvaussaajien maksutiedot. Voit siirtää maksut verkkopankkiisi.

Tulosteet

Palkanlaskennan tulosteet-kohdassa palvelu muodostaa lasketuista korvauksista tulosteita, jotka saat esille Tee uusi tuloste-painikkeella. Hakutoiminnolla voit hakea aikaisemmin muodostuneita tulosteita. Työ- ja tekijänoikeuskorvaukseen liittyviä tulosteita ovat: tosite, korvauslista, kirjanpidon tosite ja tilitystosite. Työ- ja tekijänoikeuskorvaukset näkyvät kirjanpidon tositteella kirjanpitotilillä 5130 Muut ennakonpidätyksen alaiset korvaukset. Matkakustannusten korvaukset näkyvät kirjanpidon tilillä 7860 Muut matkakulut. Verovapaat kustannusten korvaukset ovat nimillä Kilometrikorvaukset ja Päivärahat ja Muut vähennykset.

Ilmoitukset

  

·        Palkkatiedot tulorekisteriin

·        Työnantajan erillisilmoitus

·        Palkka- ja työssäkäyntitilastot tilastokeskukselle

 

-         Jos automaattinen ilmoitusten muodostaminen on aktivoitu, Palkka.fi muodostaa ja lähettää automaattisesti palkkatietoilmoitukset ja työnantajan erillisilmoituksen tulorekisteriin palvelussa laskettujen palkkojen perusteella eräpäivään mennessä. Palkka.fi muodostaa automaattisesti ”Palkkatiedot tulorekisteriin” –ilmoituksen niistä palkanlaskennoista, joiden maksupäivä on suurempi tai yhtä suuri kuin valinnan asettamispäivä. Palkkatietoilmoitukset tulorekisteriin lähetetään automaattisesti palkanmaksupäivää seuraavana päivänä. Työnantajan erillisilmoitus muodostuu siitä hetkestä alkaen, jolloin valinta on asetettu päälle.

 

-         Jos automaattinen ilmoitusten muodostaminen ei ole aktivoituna sinun tulee lähettää palkkatietoilmoitukset tulorekisteriin viimeistään viidentenä kalenteripäivänä palkanmaksupäivän jälkeen ja tämän lisäksi sinun tulee jättää kuukausittainen työnantajan erillisilmoitus tulorekisteriin viimeistään seuraavan kuukauden viidentenä päivänä. Huomaathan, että jos olet Verohallinnon rekisterissä säännöllinen työnantaja, sinun tulee jättää työnantajan erillisilmoitus myös kuukausista jolloin palkanmaksua ei ole ollut.

 

HUOM! Tilastokeskukselle lähetetään palkka- ja työssäkäyntitiedot tilastointia varten aina, vaikka ilmoitusliikenteessä on Ei.

 

Verohallinto, työeläkevakuutusyhtiöt, Työllisyysrahasto hakevat tarvitsemansa tiedot suoraan tulorekisteristä

Yhteystiedot 029 497 034 (suomeksi) Palvelunumero on avoinna klo 9-16. 029 497 035 (på svenska) Servicenumret är öppet klockan 9-12.
Du kan lämna en återuppringningsbegäran klockan 12-16.
Vi ringer dej senast följande vardag.