Yrityskäyttäjän ohjeet

Ilmoitukset

Ilmoitukset 1.1.2019 alkaen

·        Palkkatietoilmoitukset tulorekisteriin

·        Työnantajan erillisilmoitus tulorekisteriin

·        Palkka- ja työssäkäyntitilastot Tilastokeskukselle

 

-         Jos automaattinen ilmoitusten muodostaminen on aktivoitu, Palkka.fi muodostaa ja lähettää automaattisesti palkkatietoilmoitukset ja työnantajan erillisilmoituksen tulorekisteriin palvelussa laskettujen palkkojen perusteella eräpäivään mennessä. Palkka.fi muodostaa automaattisesti ”Palkkatiedot tulorekisteriin” –ilmoituksen niistä palkanlaskennoista, joiden maksupäivä on suurempi tai yhtä suuri kuin valinnan asettamispäivä. Palkkatietoilmoitukset tulorekisteriin lähetetään automaattisesti palkanmaksupäivää seuraavana päivänä. Työnantajan erillisilmoitus muodostuu siitä hetkestä alkaen, jolloin valinta on asetettu päälle.

 

-         Jos automaattinen ilmoitusten muodostaminen ei ole aktivoituna sinun tulee lähettää palkkatietoilmoitukset tulorekisteriin viimeistään viidentenä kalenteripäivänä palkanmaksupäivän jälkeen ja tämän lisäksi sinun tulee jättää kuukausittainen työnantajan erillisilmoitus tulorekisteriin viimeistään seuraavan kuukauden viidentenä päivänä. Huomaathan, että jos olet Verohallinnon rekisterissä säännöllinen työnantaja, sinun tulee jättää työnantajan erillisilmoitus myös kuukausista jolloin palkanmaksua ei ole ollut. Työnantajan erillisilmoituksen lähettäminen "ei palkanmaksua -tiedolla" onnistuu, jos Palkka.fi-palvelusta löytyy perustettuja työntekijätietoja.

 

HUOM! Tilastokeskukselle lähetetään palkka- ja työssäkäyntitiedot tilastointia varten aina, vaikka ilmoitusliikenteessä on Ei.
Verohallinto, työeläkevakuutusyhtiöt, työllisyysrahasto hakevat tarvitsemansa tiedot suoraan tulorekisteristä.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen tiedot

Palkka.fi palvelusta tulorekisteriin lähtevät palkkatietoilmoitukset vastaavat tietosisällöltään tulorekisterin antamia ohjeita. Ilmoitukset sisältävät palkansaajan työtapaturma- ja ammattitautilain mukaista ammattiluokkaa koskevat tiedot.  Ilmoitukset eivät kuitenkaan sisällä työtapaturmavakuutusyhtiön yhtiötunnusta ja työtapaturma- ja ammattitauti-vakuutuksen vakuutusnumeroa. Jos työtapaturmavakuutusyhtiö tarvitsee nämä tiedot, se pyytää niitä erikseen työnantajalta.

 

Korjattavat ilmoitukset

Jos tulorekisteri ei voi vastaanottaa palkanlaskennasta lähetettävää palkkatietoilmoitusta saat siitä tiedon Palkka.fi-palveluun.

·        Tulorekisteri ei voi vastaanottaa ilmoitustasi, jos se sisältää virheitä.

·        Näet virheet ja niihin liittyvät korjausohjeet palvelun kohdassa Korjattavat ilmoitukset.

·        Tarkemmat ohjeet virheestä saat klikkaamalla virheriviä.

·        Korjaa ilmoituksen antamat virheet Palkka.fi-palveluun.

·        Kunhan virheet on korjattu ja ilmoituksen lähetys tulorekisteriin on onnistunut, virheet poistuvat automaattisesti palvelun kohdasta Korjattavat ilmoitukset. 

 

Ilmoituksen korjaaminen suoraan tulorekisteriin

Joissain poikkeustilanteissa Palkka.fi:stä muodostettua ilmoitusta voi olla tarve korjata myös suoraan tulorekisteriin. Tätä pitää kuitenkin pyrkiä välttämään siksi, että kertaalleen tulorekisterin sähköisen asioinnin kautta muokattua ilmoitusta ei voi enää sen jälkeen korjata Palkka.fi:n kautta.

Myöskään Palkka.fi:stä tulorekisteriin lähetettyä palkkatietoilmoitusta ei saa koskaan ottaa tulorekisterin sähköisessä palvelussa täysin uuden palkkatietoilmoituksen pohjaksi, koska tällöin uudelle ilmoitukselle voi tulla mm. virheelliset TyEL-maksutiedot, minkä vuoksi eläkeyhtiö ei pysty enää kohdistamaan maksettuja TyEL-maksuja ja palkkatietoilmotuksia toisiinsa.
 

Ilmoitukset vuoden 2018 osalta

Veroilmoitus oma-aloitteisista veroista

 

·         Jos toimit säännöllisenä työnantajana, anna veroilmoitus oma-aloitteisista veroista kuukausittain tai neljännesvuosittain.

·         Anna veroilmoitus oma-aloitteisista veroista myös niiltä kuukausilta, joilta et ole laskenut palkkaa. (Palkka.fi muodostaa Ei palkanmaksua -ilmoituksen).

·         Työnantajan verotukseen liittyvät tiedot -kohdasta näet, oletko säännöllinen työnantaja ja mikä on verokautesi.

·         Jos toimit satunnaisena työnantajana, sinun täytyy antaa veroilmoitus oma-aloitteisista veroista vain palkanmaksukuukausilta.

 

Jos olet toiminimi (yksityinen elinkeinonharjoittaja) ja maksat palkkoja sekä toiminimenä (yritysprofiilin kautta) että kotitaloutena (kotitalous profiilin kautta) , sinun tulee antaa Palkka.fi:n lähettämien veroilmoitus oma-aloitteisista veroista ilmoitusten jälkeen korvaava ilmoitus, johon olet summannut kotitalouden ja toiminimen maksamat palkat yhteen. Voit antaa ilmoituksen suomi.fi-palvelusta. 

 

Ilmoitukset_fi_01.jpg

 

Ilmoitusten lähettäminen

 

·         Ilmoitus lähtee automaattisesti, jos olet valinnut Automaattinen ilmoitusliikenne-kohdasta vaihtoehdon Kyllä.

 

Ilmoitukset_fi_02.jpg

 

·    Jos valitset vaihtoehdon Ei, sinun on itse muodostettava ilmoitus kohdasta Ilmoitukset > Tee ilmoitus tai lähetä uusintailmoitus. Valitse listalta ilmoitustyyppi ja ilmoituksen tekotapa ja paina Tee ilmoitus. Ilmoitus siirtyy valmistilaan ja lähtee automaattisesti eteenpäin kuluvan vuorokauden vaihteessa.

 

Ilmoitukset_fi_03.jpg

 

 

Ilmoituksen tulostus

 

Ilmoitukset_fi_04.jpg

 

·         Jos haluat vaihtaa automaattisen ilmoitusliikenteen valintaa (Kyllä/Ei), sinun täytyy tehdä muutos viimeistään kuukauden viimeisenä päivänä ennen klo 24.00.

·         Veroilmoitus oma-aloitteisista veroista pitää olla Verohallinnossa viimeistään palkanmaksupäivää seuraavan kuukauden 12. päivänä.

Vuosi-ilmoitus Verohallintoon

·        Työnantajan on annettava vuosi-ilmoitus palkoista ja palkkioista viimeistään palkanmaksuvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä. Esimerkiksi vuonna 2018 maksetuista palkoista ja palkkioista annetaan vuosi-ilmoitus 31.1.2019 mennessä.

·        Palkka.fi lähettää ilmoituksen automaattisesti, jos valitset Automaattisen ilmoitusliikenteen -valikosta Kyllä-vaihtoehdon.

·        Jos valitset vaihtoehdon Ei, sinun on itse muodostettava ilmoitus kohdasta Ilmoitukset > Tee ilmoitus tai lähetä uusintailmoitus. Ilmoitukset lähtevät automaattisesti.

·        Työnantajan merkitsemä palkanmaksupäivä määrää sen vuoden, jonka vuosi-ilmoitukselle suoritus merkitään.

Tilapäisen työnantajan kuukausi-ilmoitus työeläkeyhtiölle

·         Kuukausi-ilmoitus työeläkeyhtiölle (työntekijöiden nimet, henkilötunnukset sekä palkat) täytyy antaa viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä.

·         Palkka.fi lähettää ilmoituksen automaattisesti, jos valitset Automaattisen ilmoitusliikenteen -valikosta Kyllä-vaihtoehdon.

·         Jos valitset vaihtoehdon Ei, sinun on itse muodostettava ilmoitus kohdasta Ilmoitukset > Tee ilmoitus tai lähetä uusintailmoitus ja valitse Lähetä.

·         Jos olet tilapäinen työnantaja, voit valita työeläkeyhtiön palkanlaskennan yhteydessä palkkakauden tallentamisen jälkeen Tilapäisen työnantajan työeläkeyhtiö -kohdan valintalistalta ao. työeläkeyhtiöt.

 

Jos olet tehnyt vakuutussopimuksen Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman kanssa, voit käyttää Palkka.fi-palvelua. Vakuutushakemuksen voit tehdä kohdasta Vakuutushakemus ja muutosilmoitus. Vakuutussopimuksen tehnyt työnantaja on ns. sopimustyönantaja.

TyEL-sopimistyönantajan kuukausi-ilmoitus työeläkeyhtiölle

·         Kuukausi-ilmoitus työeläkeyhtiölle (työntekijöiden nimet, henkilötunnukset sekä palkat) täytyy antaa viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä.

·         Palkka.fi lähettää ilmoituksen automaattisesti, jos olet valinnut työnantajatiedoissa automaattisesta ilmoitusliikenteestä Kyllä-vaihtoehdon.  

·         Jos olet valinnut työnantajatiedoissa automaattisesti ilmoitusliikenteestä Ei -vaihtoehdon, sinun on itse muodostettava ilmoitus kohdasta Ilmoitukset > Tee ilmoitus tai lähetä uusintailmoitus ja valitse Lähetä

 

 TyEL-työsuhdeilmoitukset työeläkevakuutusyhtiöön (alkamis- ja päättymisilmoitus)

·         Tee TyEL-työsuhdeilmoitus , jos olet

o    palkannut uudenTyEL-työsuhteisen työntekijän tai

o    työntekijän TyEL-työsuhde on päättynyt.

·         Automaattinen ilmoitusliikenne -valinta (Kyllä/Ei) on muutettava ennen klo 23.00, koska TyEL-työsuhdeilmoitukset muodostetaan joka päivä.

·         Palkka.fi lähettää ilmoituksen automaattisesti, jos olet valinnut automaattisesta ilmoitusliikenteestä Kyllä-vaihtoehdon.

·         Jos olet valinnut automaattisesta ilmoitusliikenteestä Ei -vaihtoehdon, sinun on itse muodostettava ilmoitus kohdasta Ilmoitukset > Tee ilmoitus tai lähetä uusintailmoitus ja valitse Lähetä.

·         Päätä työsuhde vasta sen jälkeen, kun olet maksanut työntekijälle kaikki palkat, lomapalkat ja mahdolliset korvaukset. Jos olet valinnut Automaattisen ilmoitusliikenteen -valikosta Ei -vaihtoehdon, sinun on itse muodostettava ilmoitus kohdasta Ilmoitukset > Tee ilmoitus tai lähetä uusintailmoitus ja valitse Lähetä.

TyEL vuosi-ilmoitus työeläkeyhtiöön

·         Palkka.fi lähettää automaattisesti TyEL vuosi-ilmoituksen päättyneeltä vuodelta tammikuun loppuun mennessä.

·         Työnantajan merkitsemä palkanmaksupäivä määrää sen vuoden, jonka vuosi-ilmoitukselle suoritus merkitään.

·         Palkka.fi lähettää ilmoituksen automaattisesti, jos olet valinnut automaattisesta ilmoitusliikenteestä Kyllä-vaihtoehdon.

o    Jos olet valinnut vaihtoehdon Ei, sinun on itse muodostettava ilmoitus kohdasta Ilmoitukset > Tee ilmoitus tai lähetä uusintailmoitus. Ilmoitukset lähtevät eläkeyhtiöön seuraavana yönä.

·         Vuosi-ilmoituksella näkyvät ainoastaan vuosi-ilmoitusvuoden jälkeen jatkuvat työsuhteet. Esim. jos teet vuoden 2015 vuosi-ilmoitusta vuoden 2016 puolella ja työsuhde on päättynyt 31.12.2015, työsuhde ei näy vuosi-ilmoituksella. Päättyneestä työsuhteesta on tehtävä erillinen päättymisilmoitus. TyEL vuosi-ilmoitusta voi korjata tekemällä uusintailmoituksen ajalla 1.1.–31.3.2019.

o    Palkka.fi lähettää käyttäjän tekemät, Valmis-tilassa olevat ilmoitukset 31.3.2019 asti.

·         Ajalla 1.4.–31.12.2019 ei voi tehdä enää Palkka.fi:n kautta edellisen vuoden TyEL vuosi-ilmoituksia ja niiden uusintailmoituksia.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen palkkailmoitus

·         Palkka.fi ei muodosta työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen palkkailmoitusta, vaan vakuutusyhtiö lähettää sen sinulle.

·         Palauta vakuutusyhtiöltä saamasi palkkailmoitus vuodelta 2018 täydennettynä yhtiöön.

 

Palkkasummailmoitus Työllisyysrahastolle

·         Palkka.fi lähettää automaattisesti palkkasummailmoituksen päättyneeltä vuodelta tammikuun loppuun mennessä.

·         Palkanlaskennan maksupäivä määrää vuoden, jolle ilmoitus tehdään.

·         Palkka.fi lähettää ilmoituksen automaattisesti, jos olet valinnut automaattisesta ilmoitusliikenteestä Kyllä-vaihtoehdon.

·         Jos olet valinnut vaihtoehdon Ei, sinun on itse muodostettava ilmoitus kohdasta Ilmoitukset > Tee ilmoitus tai lähetä uusintailmoitus. Ilmoitukset lähtevät automaattisesti.

·         Palkkasummailmoitusta ei voi korjata. Huomaa, että et voi lähettää ilmoitusta kuluvalta vuodelta, vaan ainoastaan edelliseltä vuodelta.

Ilmoitukset-näytöllä olevan Tila-kohdan merkitys

Ilmoitukset_fi_06.jpg

 

·         Valmis. Tuloste on muodostunut, mutta ilmoitusta ei ole vielä lähetty eteenpäin.

o    Voit poistaa muodostuneen ilmoituksen ja tehdä sen uudelleen.

o    Palkka.fi lähettää Valmis-tilassa olevan ilmoituksen aina automaattisesti eteenpäin.

§  poikkeus: TyEL vuosi-ilmoituksia lähetetään vain 31.3.2019. asti.

 

·         Valmis. Lähetetään myöhemmin. Tuloste on muodostunut ja se lähetetään eteenpäin seuraavana yönä.

o    Et voi poistaa ilmoitusta.

 

·         Lähetetty. Tuloste on muodostunut ja ilmoitus on lähetetty eteenpäin.

o    Et voi poistaa ilmoitusta.

o    Voit tehdä uudestaan seuraavat ilmoitukset:

§  Veroilmoituksen oma-aloitteisista veroista Verohallintoon

§  Vuosi-ilmoituksen Verohallintoon

§  TyEL-työsuhdeilmoituksen työeläkeyhtiöön (alkamis- ja päättymisilmoitus)

§  TyEL-vuosi-ilmoituksen työeläkeyhtiöön

 

·         Tuloste. Palvelu on muodostanut ainoastaan tulosteen, mutta ei. lähtevän ilmoituksen tiedostoa.

o    Et voi poistaa muodostunutta tulostetta, mutta voit tehdä uuden tulosteen.

Vero TVR Elo Ilmarinen Varma Fennia IF LähiTapiola OP TVL