Yrityskäyttäjän ohjeet

Ilmoitukset

Veroilmoitus oma-aloitteisista veroista

 

·         Jos toimit säännöllisenä työnantajana, anna veroilmoitus oma-aloitteisista veroista kuukausittain tai neljännesvuosittain.

·         Anna veroilmoitus oma-aloitteisista veroista myös niiltä kuukausilta, joilta et ole laskenut palkkaa. (Palkka.fi muodostaa Ei palkanmaksua -ilmoituksen).

·         Työnantajan verotukseen liittyvät tiedot -kohdasta näet, oletko säännöllinen työnantaja ja mikä on verokautesi.

·         Jos toimit satunnaisena työnantajana, sinun täytyy antaa veroilmoitus oma-aloitteisista veroista vain palkanmaksukuukausilta.

 

Jos olet toiminimi (yksityinen elinkeinonharjoittaja) ja maksat palkkoja sekä toiminimenä (yritysprofiilin kautta) että kotitaloutena (kotitalous profiilin kautta) , sinun tulee antaa Palkka.fi:n lähettämien veroilmoitus oma-aloitteisista veroista ilmoitusten jälkeen korvaava ilmoitus, johon olet summannut kotitalouden ja toiminimen maksamat palkat yhteen. Voit antaa ilmoituksen suomi.fi-palvelusta. 

 

Ilmoitukset_fi_01.jpg

 

Ilmoitusten lähettäminen

 

·         Ilmoitus lähtee automaattisesti, jos olet valinnut Automaattinen ilmoitusliikenne-kohdasta vaihtoehdon Kyllä.

 

Ilmoitukset_fi_02.jpg

 

·    Jos valitset vaihtoehdon Ei, sinun on itse muodostettava ilmoitus kohdasta Ilmoitukset > Tee ilmoitus tai lähetä uusintailmoitus. Valitse listalta ilmoitustyyppi ja ilmoituksen tekotapa ja paina Tee ilmoitus. Ilmoitus siirtyy valmistilaan ja lähtee automaattisesti eteenpäin kuluvan vuorokauden vaihteessa.

 

Ilmoitukset_fi_03.jpg

 

 

Ilmoituksen tulostus

 

Ilmoitukset_fi_04.jpg

 

·         Jos haluat vaihtaa automaattisen ilmoitusliikenteen valintaa (Kyllä/Ei), sinun täytyy tehdä muutos viimeistään kuukauden viimeisenä päivänä ennen klo 24.00.

·         Veroilmoitus oma-aloitteisista veroista pitää olla Verohallinnossa viimeistään palkanmaksupäivää seuraavan kuukauden 12. päivänä.

Vuosi-ilmoitus Verohallintoon

·         Työnantajan on annettava vuosi-ilmoitus palkoista ja palkkioista viimeistään palkanmaksuvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä. Esimerkiksi vuonna 2016 maksetuista palkoista ja palkkioista annetaan vuosi-ilmoitus 1.2.2017 mennessä (31.1.2017 on lauantai).

·         Palkka.fi lähettää ilmoituksen automaattisesti, jos valitset Automaattisen ilmoitusliikenteen -valikosta Kyllä-vaihtoehdon.

·         Jos valitset vaihtoehdon Ei, sinun on itse muodostettava ilmoitus kohdasta Ilmoitukset > Tee ilmoitus tai lähetä uusintailmoitus. Ilmoitukset lähtevät automaattisesti.

·         Työnantajan merkitsemä palkanmaksupäivä määrää sen vuoden, jonka vuosi-ilmoitukselle suoritus merkitään.

Tilapäisen työnantajan kuukausi-ilmoitus työeläkeyhtiölle

·         Kuukausi-ilmoitus työeläkeyhtiölle (työntekijöiden nimet, henkilötunnukset sekä palkat) täytyy antaa viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä.

·         Palkka.fi lähettää ilmoituksen automaattisesti, jos valitset Automaattisen ilmoitusliikenteen -valikosta Kyllä-vaihtoehdon.

·         Jos valitset vaihtoehdon Ei, sinun on itse muodostettava ilmoitus kohdasta Ilmoitukset > Tee ilmoitus tai lähetä uusintailmoitus ja valitse Lähetä.

·         Jos olet tilapäinen työnantaja, voit valita työeläkeyhtiön palkanlaskennan yhteydessä palkkakauden tallentamisen jälkeen Tilapäisen työnantajan työeläkeyhtiö -kohdan valintalistalta ao. työeläkeyhtiöt.

 

Ilmoitukset_fi_05.gif

 

Jos olet tehnyt vakuutussopimuksen Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman kanssa, voit käyttää Palkka.fi-palvelua. Vakuutushakemuksen voit tehdä kohdasta Vakuutushakemus ja muutosilmoitus. Vakuutussopimuksen tehnyt työnantaja on ns. sopimustyönantaja.

TyEL-sopimistyönantajan kuukausi-ilmoitus työeläkeyhtiölle

·         Kuukausi-ilmoitus työeläkeyhtiölle (työntekijöiden nimet, henkilötunnukset sekä palkat) täytyy antaa viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä.

·         Palkka.fi lähettää ilmoituksen automaattisesti, jos olet valinnut työnantajatiedoissa automaattisesta ilmoitusliikenteestä Kyllä-vaihtoehdon.  

·         Jos olet valinnut työnantajatiedoissa automaattisesti ilmoitusliikenteestä Ei -vaihtoehdon, sinun on itse muodostettava ilmoitus kohdasta Ilmoitukset > Tee ilmoitus tai lähetä uusintailmoitus ja valitse Lähetä

 

 TyEL-työsuhdeilmoitukset työeläkevakuutusyhtiöön (alkamis- ja päättymisilmoitus)

·         Tee TyEL-työsuhdeilmoitus , jos olet

o    palkannut uudenTyEL-työsuhteisen työntekijän tai

o    työntekijän TyEL-työsuhde on päättynyt.

·         Automaattinen ilmoitusliikenne -valinta (Kyllä/Ei) on muutettava ennen klo 23.00, koska TyEL-työsuhdeilmoitukset muodostetaan joka päivä.

·         Palkka.fi lähettää ilmoituksen automaattisesti, jos olet valinnut automaattisesta ilmoitusliikenteestä Kyllä-vaihtoehdon.

·         Jos olet valinnut automaattisesta ilmoitusliikenteestä Ei -vaihtoehdon, sinun on itse muodostettava ilmoitus kohdasta Ilmoitukset > Tee ilmoitus tai lähetä uusintailmoitus ja valitse Lähetä.

·         Päätä työsuhde vasta sen jälkeen, kun olet maksanut työntekijälle kaikki palkat, lomapalkat ja mahdolliset korvaukset. Jos olet valinnut Automaattisen ilmoitusliikenteen -valikosta Ei -vaihtoehdon, sinun on itse muodostettava ilmoitus kohdasta Ilmoitukset > Tee ilmoitus tai lähetä uusintailmoitus ja valitse Lähetä.

TyEL vuosi-ilmoitus työeläkeyhtiöön

·         Palkka.fi lähettää automaattisesti TyEL vuosi-ilmoituksen päättyneeltä vuodelta tammikuun loppuun mennessä.

·         Työnantajan merkitsemä palkanmaksupäivä määrää sen vuoden, jonka vuosi-ilmoitukselle suoritus merkitään.

·         Palkka.fi lähettää ilmoituksen automaattisesti, jos olet valinnut automaattisesta ilmoitusliikenteestä Kyllä-vaihtoehdon.

o    Jos olet valinnut vaihtoehdon Ei, sinun on itse muodostettava ilmoitus kohdasta Ilmoitukset > Tee ilmoitus tai lähetä uusintailmoitus. Ilmoitukset lähtevät eläkeyhtiöön seuraavana yönä.

·         Vuosi-ilmoituksella näkyvät ainoastaan vuosi-ilmoitusvuoden jälkeen jatkuvat työsuhteet. Esim. jos teet vuoden 2015 vuosi-ilmoitusta vuoden 2016 puolella ja työsuhde on päättynyt 31.12.2015, työsuhde ei näy vuosi-ilmoituksella. Päättyneestä työsuhteesta on tehtävä erillinen päättymisilmoitus. TyEL vuosi-ilmoitusta voi korjata tekemällä uusintailmoituksen ajalla 1.1.–30.6.

o    Palkka.fi lähettää käyttäjän tekemät, Valmis-tilassa olevat ilmoitukset 30.6. asti.

·         Ajalla 1.7.–31.12. ei voi tehdä enää edellisen vuoden TyEL vuosi-ilmoituksia ja niiden uusintailmoituksia, eikä kuluvan vuoden TyEL vuosi-ilmoituksia.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen palkkailmoitus

·         Palkka.fi ei muodosta työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen palkkailmoitusta, vaan vakuutusyhtiö lähettää sen sinulle.

·         Palauta vakuutusyhtiöltä saamasi palkkailmoitus täydennettynä yhtiöön.

 

Palkkasummailmoitus Työttömyysvakuutusrahastolle

·         Palkka.fi lähettää automaattisesti palkkasummailmoituksen päättyneeltä vuodelta tammikuun loppuun mennessä.

·         Palkanlaskennan maksupäivä määrää vuoden, jolle ilmoitus tehdään.

·         Palkka.fi lähettää ilmoituksen automaattisesti, jos olet valinnut automaattisesta ilmoitusliikenteestä Kyllä-vaihtoehdon.

·         Jos olet valinnut vaihtoehdon Ei, sinun on itse muodostettava ilmoitus kohdasta Ilmoitukset > Tee ilmoitus tai lähetä uusintailmoitus. Ilmoitukset lähtevät automaattisesti.

·         Palkkasummailmoitusta ei voi korjata. Huomaa, että et voi lähettää ilmoitusta kuluvalta vuodelta, vaan ainoastaan edelliseltä vuodelta.

Ilmoitukset-näytöllä olevan Tila-kohdan merkitys

Ilmoitukset_fi_06.jpg

 

·         Valmis. Tuloste on muodostunut, mutta ilmoitusta ei ole vielä lähetty eteenpäin.

o    Voit poistaa muodostuneen ilmoituksen ja tehdä sen uudelleen.

o    Palkka.fi lähettää Valmis-tilassa olevan ilmoituksen aina automaattisesti eteenpäin.

§  poikkeus: TyEL vuosi-ilmoituksia lähetetään vain 30.6. asti.

 

·         Valmis. Lähetetään myöhemmin. Tuloste on muodostunut ja se lähetetään eteenpäin seuraavana yönä.

o    Et voi poistaa ilmoitusta.

 

·         Lähetetty. Tuloste on muodostunut ja ilmoitus on lähetetty eteenpäin.

o    Et voi poistaa ilmoitusta.

o    Voit tehdä uudestaan seuraavat ilmoitukset:

§  Veroilmoituksen oma-aloitteisista veroista Verohallintoon

§  Vuosi-ilmoituksen Verohallintoon

§  TyEL-työsuhdeilmoituksen työeläkeyhtiöön (alkamis- ja päättymisilmoitus)

§  TyEL-vuosi-ilmoituksen työeläkeyhtiöön

 

·         Tuloste. Palvelu on muodostanut ainoastaan tulosteen, mutta ei. lähtevän ilmoituksen tiedostoa.

o    Et voi poistaa muodostunutta tulostetta, mutta voit tehdä uuden tulosteen.

Vero TVR Elo Ilmarinen Varma Ålandia Fennia IF LähiTapiola OP TVL