Yrityskäyttäjän ohjeet

Rajoitetusti verovelvollinen

Rajoitetusti verovelvollisten palkanlaskenta

Rajoitetusti verovelvollinen on ulkomainen työntekijä, joka tulee Suomeen enintään 6 kuukaudeksi, ja maksaa veroa Suomessa vain Suomesta saamistaan tuloista.  Rajoitetusti verovelvollinen saa lähdeverokortin tai rajoitetusti verovelvollisen verokortin verotoimistosta.

 

Valitse työntekijän perustiedoissa Palkkausmuoto-kohdassa Rajoitetusti verovelvollinen

 

YRI_raj_v_palkkausmuoto.png

 

 

Merkitse myös Rajoitetusti verovelvollisen tai ulkomaalaisen työntekijän lisätiedot.

 

raj_verovelv_lisätiedot.png

 

 

Työntekijän palkan määrä vaikuttaa siihen, peritäänkö palkasta vakuutetun sairausvakuutusmaksu ja pitääkö palkasta maksaa työantajan sairausvakuutusmaksu. Lue lisää (Verohallinnon ohje työnantajille)

  

Työntekijä saa lähdeverokortin tai rajoitetusti verovelvollisen verokortin verotoimistosta. Jos työntekijätiedoissa ei ole voimassa olevaa verokorttia, peritään lähdevero 35%:n suuruisena.

 

Rajoitetusti_vv_fi_03.jpg

 

Kun olet tallentanut työntekijän tiedot, voit jatkaa palkanlaskentaan.

 

 

Taulukko kuvaa maksujen muodostumista (1.1.2024 alkaen)

 

Palkansaajalta peritään: Palkka alle 16 499 €/v Palkka väh. 16 499 €/v
Vakuutetun sairausvakuutusmaksu    
Sairaanhoitomaksu Kyllä Kyllä
(SV-päivärahamaksu infona palkkatod.) (Ei) (Kyllä)
Työntekijän eläkemaksu Kyllä Kyllä
Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu Kyllä Kyllä

 

Työnantaja maksaa: Palkka alle 800,02 €/kk Palkka väh. 800,02 €/kk
Työnantajan sairausvakuutusmaksu Ei Kyllä
Työnantajan työeläkemaksu Kyllä Kyllä
Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu Kyllä Kyllä
Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksu Kyllä Kyllä
Ryhmähenkivakuutusmaksu Kyllä Kyllä

 

 

Työnantajan sairausvakuutusmaksu

Jos palkka on alle 800,02 euroa (vuonna 2024), Palkka.fi kysyy palkanlaskennan yhteydessä ylittyykö tämä raja kuukauden aikana. Mikäli raja ylittyy, tulee sinun valita kyllä, jolloin maksettavaksi tulee työnantajan sairausvakuutusmaksu.

 

Eläkevakuuttaminen

Jos olet tilapäinen työnantaja eli työntekijäsi palkka jää puolessa vuodessa alle 9822,00 euron (huom. summa vaihtelee vuosittain, ks. Palkkaparametrit) voit valita työeläkevakuutusyhtiön palkanlaskennan yhteydessä ja erillistä sopimusta työeläkevakuutusyhtiön kanssa ei tarvitse tehdä.

  

Jos olet tehnyt työeläkevakuutussopimuksen työeläkeyhtiön kanssa, tallenna vakuutustiedot ensin Työnantajatiedot-kohdassa, Vakuutuksiin liittyvät tiedot.

 

Yri_TA_vakuutuksiinliittyvattiedot.png

 

Työntekijätiedot-kohdassa työeläkevakuutustiedot merkitään työntekijälle.  

 

raj_verov_vakuutustiedot.png

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus

Ota työtapaturma- ja ammattitautivakuutus vahinkovakuutusyhtiöstä ja sovi siihen liittyvistä asioista vakuutusyhtiösi kanssa Palkka.fi ei muodosta työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen vakuutusmaksua eikä tämän vakuutuksen palkkailmoitusta.

 

Palkanlaskenta

Rajoitetusti verovelvollisen palkkatiedot tallennetaan kohdassa Palkanlaskenta. Opiskelijalle tai harjoittelijalle maksettu päiväraha on lähdeveron alaista. Lähdeveroa ei peritä Suomen kotimaan päivärahan määrästä, jos opiskelija tai harjoittelija tekee poikkeuksellisesti työmatkoja Suomessa erityiselle työntekemispaikalle.

 

Lähdeverovähennys on 510 €/kk tai 17 €/pv. Palvelu laskee vähennyksen palkkakauden pituuden mukaan. Jos työntekijä työskentelee alle kuukauden jakson, tallenna palkkakaudeksi työskentelyn alku- ja loppupäivät.

 

Ilmoitukset tulorekisteriin

Palkka.fi-palvelu lähettää automaattisesti palkkatietoilmoitukset ja työnantajan erillisilmoituksen tulorekisteriin eräpäivään mennessä, jos sinulla on automaattinen ilmoitusten muodostus aktivoituna työnantajan perustiedoissa.  Palkkatietoilmoitus muodostuu palkanmaksupäivää seuraavana päivänä. Työnantajan erillisilmoitus muodostuu siitä hetkestä alkaen, jolloin valinta on asetettu päälle.

Jos et ole valinnut automaattista ilmoitusten muodostamista, sinun tulee lähettää palkkatietoilmoitukset tulorekisteriin viimeistään viidentenä kalenteripäivänä palkan maksupäivän jälkeen ja tämän lisäksi sinun tulee jättää kuukausittainen työnantajan erillisilmoitus tulorekisteriin viimeistään seuraavan kuukauden viidentenä päivänä.

 

Keinohenkilötunnus
Jos työntekijällä on keinohenkilötunnus, se ilmoitetaan tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella muu tunnus -tietona, kun työntekijän palkkausmuoto on rajoitetusti verovelvollinen. Lisäksi palkkatietoilmoituksella ilmoitetaan työntekijän Tin-tunniste ja/tai asuinvaltiossa annettu henkilö- tai y-tunnus.

Esimerkki
Työntekijän palkkausmuoto on rajoitetusti verovelvollinen ja hänelle on syötetty keinohenkilötunnus, asuinvaltiossa annettu henkilö- tai y-tunnus sekä Tin-tunniste. Palkkatietoilmoituksella näkyy seuraavat tunnistetiedot:
Keinohenkilötunnus (muu tunnus): xxxxxx-xxxx
Asuinvaltiossa annettu henkilö- tai y-tunnus: xxxx-xxxx
Tin-tunniste: 123456

Maksut

Palvelu muodostaa työnantajamaksut, kun palkkatietoilmoitus on lähetetty onnistuneesti tulorekisteriin.

 

Löydät työnantajamaksut palvelun kohdasta Maksut. Rajoitetusti verovelvollisen palkanlaskennasta muodostuu seuraavat maksut:

 

o    Verohallintoon maksettavan lähdeveron tai rajoitetusti verovelvollisen ennakonpidätyksen, johon sisältyy mahdollinen vakuutetun sairausvakuutusmaksu ja työnantajan sairausvakuutusmaksu.

o    työeläkeyhtiölle maksettavan TyEL-maksun

 

Huomaathan, että Palkka.fi-palvelu ei huomioi maksuissa mahdollisia viivästysseuraamuksia, jos palkanlaskenta on tehty takautuvasti kuluvalle vuodelle.

 

Lisää maksujen muodostuksesta voit lukea ohjeesta: Maksut (yleistä)

 

Yhteystiedot 029 497 034 (suomeksi) Palvelunumero on avoinna klo 9-16. 029 497 035 (på svenska) Servicenumret är öppet klockan 9-12.
Du kan lämna en återuppringningsbegäran klockan 12-16.
Vi ringer dej senast följande vardag.