Yrityskäyttäjän ohjeet

Rajoitetusti verovelvollisten palkanlaskenta

Rajoitetusti verovelvollinen maksaa veroa Suomessa vain Suomesta saamistaan tuloista.  Rajoitetusti verovelvollinen saa lähdeverokortin tai rajoitetusti verovelvollisen verokortin verotoimistosta.

 

Valitse työntekijän perustiedoissa Palkkausmuoto-kohdassa Rajoitetusti verovelvollinen

 

Rajoitetusti_vv_fi_01.jpg

 

 

Merkitse myös Rajoitetusti verovelvollisen lisätiedot.

 

Rajoitetusti_vv_fi_02.gif

 

 

Työntekijän oleskeluaika Suomessa sekä palkan ja työajan määrä vaikuttavat siihen, peritäänkö palkasta vakuutetun sairausvakuutusmaksu ja pitääkö palkasta maksaa työantajan sairausvakuutusmaksu. Lue lisää (Verohallinnon ohje työnantajille)

 

Rajoitetusti_vv_fi_02_2.jpg

 

Työntekijä saa lähdeverokortin tai rajoitetusti verovelvollisen verokortin verotoimistosta. Jos lähdeverokorttia tai rajoitetusti verovelvollisen verokorttia ei ole myönnetty, ei palkanlaskentaa voi tehdä rajoitetusti verovelvollisena.

Rajoitetusti_vv_fi_03.jpg

 

Kun olet tallentanut työntekijän tiedot, voit jatkaa palkanlaskentaan.

 

 

Taulukko kuvaa maksujen muodostumista

 

 

Työntekijä oleskelee Suomessa

Enintään 4 kuukautta

4-6 kuukautta

Palkka > 1173 €/kk ja työaika >18 h/viikko

Palkka alle 1173€/kk tai työaika alle 18 h/viikko

Palkansaajalta peritään:

 

Vakuutetun sairausvakuutusmaksu

 

(SV-päivärahamaksu infona palkkatod.)

Ei

 

(Ei)

Kyllä

 

(Kyllä)

Ei

 

(Ei)

Työntekijän työeläkemaksu

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Työnantaja maksaa:

 

Työnantajan sosiaaliturvamaksu

Ei

Kyllä

Ei

Työnantajan työeläkemaksu

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksu

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Ryhmähenkivakuutusmaksu

Kyllä

Kyllä

Kyllä

           

 

Eläkevakuuttaminen

Jos olet tilapäinen työnantaja eli työntekijäsi palkka jää puolessa vuodessa alle 8238 euron (huom. summa vaihtelee vuosittain, ks. Palkkaparametrit) voit valita työeläkevakuutusyhtiön palkanlaskennan yhteydessä ja erillistä sopimusta työeläkevakuutusyhtiön kanssa ei tarvitse tehdä.

 

Rajoitetusti_verovelvollinen_nuoli_fi_01.gif Rajoitetusti_vv_fi_04.jpg

 

Rajoitetusti_vv_fi_05.jpg

 

 

Jos olet tehnyt työeläkevakuutussopimuksen työeläkeyhtiön kanssa, tallenna vakuutustiedot ensin Työnantajatiedot-kohdassa, Vakuutuksiin liittyvät tiedot.

 

Rajoitetusti_vv_fi_06.gif

 

Työntekijätiedot-kohdassa työeläkevakuutustiedot merkitään työntekijälle.  

 

Rajoitetusti_vv_fi_07.gif

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus

Ota työtapaturma- ja ammattitautivakuutus vahinkovakuutusyhtiöstä ja sovi siihen liittyvistä asioista vakuutusyhtiösi kanssa Palkka.fi ei muodosta työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen vakuutusmaksua eikä tämän vakuutuksen palkkailmoitusta.

 

Palkanlaskenta

Rajoitetusti verovelvollisen palkkatiedot tallennetaan kohdassa Palkanlaskenta. Opiskelijalle tai harjoittelijalle maksettu päiväraha on lähdeveron alaista. Lähdeveroa ei peritä Suomen kotimaan päivärahan määrästä, jos opiskelija tai harjoittelija tekee poikkeuksellisesti työmatkoja Suomessa erityiselle työntekemispaikalle.

 

Lähdeverovähennys on 510 €/kk tai 17 €/pv. Palvelu laskee vähennyksen palkkakauden pituuden mukaan. Jos työntekijä työskentelee alle kuukauden jakson, tallenna palkkakaudeksi työskentelyn alku- ja loppupäivät.

Ilmoitukset

Ilmoitukset muodostuvat ja lähtevät Verohallintoon ja työeläkeyhtiöön automaattisesti kuukausittain, jos olet valinnut työnantajatiedoissa automaattisesta ilmoitusliikenteestä Kyllä-vaihtoehdon. Palvelu muodostaa vuodenvaihteessa myös vuosi-ilmoituksen Verohallintoon ja työeläkeyhtiöön sekä palkkasummailmoituksen Työttömyysvakuutusrahastoon.

 

Jos valitset ilmoitusliikennekohdassa Ei-vaihtoehdon, sinun on itse muodostettava ilmoitus kohdasta Ilmoitukset > Tee ilmoitus tai lähetä uusintailmoitus.Painamalla Lähetä, ilmoitukset lähtevät automaattisesti.

Maksut

Palvelu muodostaa maksut palkanlaskennan perusteella kohtaan Maksut.

o    Verohallintoon maksettavan lähdeveron tai rajoitetusti verovelvollisen ennakonpidätyksen, johon sisältyy mahdollinen vakuutetun sairausvakuutusmaksu ja työnantajan sairausvakuutusmaksu.

o    työeläkeyhtiölle maksettavan TyEL-maksun.

 

Maksut-kohdassa voit myös muodostaa työnantajamaksut heti. TyEL-maksu muodostuu kuukausittain, jos olet tilapäinen työeläkevakuuttaja tai olet valinnut ns. työeläkevakuuttamisen kuukausi-ilmoitustekniikan (kohdassa Työnantajan tiedot > Vakuutuksiin liittyvät tiedot). Samalla muodostuu TyEL-kuukausi-ilmoitus.

Vero TVR Elo Ilmarinen Varma Ålandia Fennia IF LähiTapiola OP TVL