Yrityskäyttäjän ohjeet

Rajoitetusti verovelvollinen

Rajoitetusti verovelvollisten palkanlaskenta

Rajoitetusti verovelvollinen maksaa veroa Suomessa vain Suomesta saamistaan tuloista.  Rajoitetusti verovelvollinen saa lähdeverokortin tai rajoitetusti verovelvollisen verokortin verotoimistosta.

 

Valitse työntekijän perustiedoissa Palkkausmuoto-kohdassa Rajoitetusti verovelvollinen

 

YRI_raj_v_palkkausmuoto.png

 

 

Merkitse myös Rajoitetusti verovelvollisen tai ulkomaalaisen työntekijän lisätiedot.

 

raj_verovelv_lisätiedot.png

 

 

Työntekijän oleskeluaika Suomessa sekä palkan ja työajan määrä vaikuttavat siihen, peritäänkö palkasta vakuutetun sairausvakuutusmaksu ja pitääkö palkasta maksaa työantajan sairausvakuutusmaksu. Lue lisää (Verohallinnon ohje työnantajille)

 

raj_verovelv_oleskeluaika.png

 

Työntekijä saa lähdeverokortin tai rajoitetusti verovelvollisen verokortin verotoimistosta. Jos lähdeverokorttia tai rajoitetusti verovelvollisen verokorttia ei ole myönnetty, ei palkanlaskentaa voi tehdä rajoitetusti verovelvollisena.

 

Rajoitetusti_vv_fi_03.jpg

 

Kun olet tallentanut työntekijän tiedot, voit jatkaa palkanlaskentaan.

 

 

Taulukko kuvaa maksujen muodostumista

 

 

Työntekijä oleskelee Suomessa

Enintään 4 kuukautta

4-6 kuukautta

Palkka > 1173 €/kk ja työaika >18 h/viikko

Palkka alle 1173€/kk tai työaika alle 18 h/viikko

Palkansaajalta peritään:

 

Vakuutetun sairausvakuutusmaksu

 

(SV-päivärahamaksu infona palkkatod.)

Ei

 

(Ei)

Kyllä

 

(Kyllä)

Ei

 

(Ei)

Työntekijän työeläkemaksu

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Työnantaja maksaa:

 

Työnantajan sosiaaliturvamaksu

Ei

Kyllä

Ei

Työnantajan työeläkemaksu

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksu

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Ryhmähenkivakuutusmaksu

Kyllä

Kyllä

Kyllä

           

Sairausvakuutusmaksuihin 1.4.2019 tullut lakimuutos toteutuu Palkka.fi:ssa syksyllä, jolloin myös taulukko päivittyy. Lue lisää tiedotteesta.

 

Eläkevakuuttaminen

Jos olet tilapäinen työnantaja eli työntekijäsi palkka jää puolessa vuodessa alle 8502 euron (huom. summa vaihtelee vuosittain, ks. Palkkaparametrit) voit valita työeläkevakuutusyhtiön palkanlaskennan yhteydessä ja erillistä sopimusta työeläkevakuutusyhtiön kanssa ei tarvitse tehdä.

  

Jos olet tehnyt työeläkevakuutussopimuksen työeläkeyhtiön kanssa, tallenna vakuutustiedot ensin Työnantajatiedot-kohdassa, Vakuutuksiin liittyvät tiedot.

 

Yri_TA_vakuutuksiinliittyvattiedot.png

 

Työntekijätiedot-kohdassa työeläkevakuutustiedot merkitään työntekijälle.  

 

raj_verov_vakuutustiedot.png

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus

Ota työtapaturma- ja ammattitautivakuutus vahinkovakuutusyhtiöstä ja sovi siihen liittyvistä asioista vakuutusyhtiösi kanssa Palkka.fi ei muodosta työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen vakuutusmaksua eikä tämän vakuutuksen palkkailmoitusta.

 

Palkanlaskenta

Rajoitetusti verovelvollisen palkkatiedot tallennetaan kohdassa Palkanlaskenta. Opiskelijalle tai harjoittelijalle maksettu päiväraha on lähdeveron alaista. Lähdeveroa ei peritä Suomen kotimaan päivärahan määrästä, jos opiskelija tai harjoittelija tekee poikkeuksellisesti työmatkoja Suomessa erityiselle työntekemispaikalle.

 

Lähdeverovähennys on 510 €/kk tai 17 €/pv. Palvelu laskee vähennyksen palkkakauden pituuden mukaan. Jos työntekijä työskentelee alle kuukauden jakson, tallenna palkkakaudeksi työskentelyn alku- ja loppupäivät.

 

Ilmoitukset tulorekisteriin

Palkka.fi-palvelu lähettää automaattisesti palkkatietoilmoitukset ja työnantajan erillisilmoituksen tulorekisteriin eräpäivään mennessä, jos sinulla on automaattinen ilmoitusten muodostus aktivoituna työnantajan perustiedoissa.  Palkkatietoilmoitus muodostuu palkanmaksupäivää seuraavana päivänä. Työnantajan erillisilmoitus muodostuu siitä hetkestä alkaen, jolloin valinta on asetettu päälle.

Jos et ole valinnut automaattista ilmoitusten muodostamista, sinun tulee lähettää palkkatietoilmoitukset tulorekisteriin viimeistään viidentenä kalenteripäivänä palkan maksupäivän jälkeen ja tämän lisäksi sinun tulee jättää kuukausittainen työnantajan erillisilmoitus tulorekisteriin viimeistään seuraavan kuukauden viidentenä päivänä.

 

Maksut

Palvelu muodostaa työnantajamaksut, kun palkkatietoilmoitus on lähetetty onnistuneesti tulorekisteriin.

 

Löydät työnantajamaksut palvelun kohdasta Maksut. Rajoitetusti verovelvollisen palkanlaskennasta muodostuu seuraavat maksut:

 

o    Verohallintoon maksettavan lähdeveron tai rajoitetusti verovelvollisen ennakonpidätyksen, johon sisältyy mahdollinen vakuutetun sairausvakuutusmaksu ja työnantajan sairausvakuutusmaksu.

o    työeläkeyhtiölle maksettavan TyEL-maksun.

 

Huomaathan, että Palkka.fi-palvelu ei huomioi maksuissa mahdollisia viivästysseuraamuksia, jos palkanlaskenta on tehty takautuvasti kuluvalle vuodelle.

 

Lisää maksujen muodostuksesta voit lukea ohjeesta: Maksut (yleistä)

 

Vero TVR Elo Ilmarinen Varma Fennia IF LähiTapiola OP TVL