Yrityskäyttäjän ohjeet

TyEL -maksu

TyEL -maksu, tilapäinen työnantaja

·      Tilapäisen työnantajan TyEL-maksu täytyy maksaa työeläkevakuutusyhtiöön viimeistään palkanlaskennan maksupäivää seuraavan kuukauden 20. päivä. Tilapäisen työnantajan TyEL-maksun tiedot tulevat automaattisesti kohtaan Maksut, aina kuukauden vaihteen jälkeen.

·         Jos olet tilapäinen työnantaja, voit valita työeläkeyhtiön palkanlaskennan yhteydessä palkkakauden tallentamisen jälkeen Tilapäisen työnantajan työeläkeyhtiö -kohdan valintalistalta ao. työeläkeyhtiöt.

 

        TyEL_fi_01.gif

 

·        Voit maksaa halutessasi maksut myös heti palkanlaskennan jälkeen kohdassa Maksut. Valitse Muodosta työnantajamaksut heti. Tällöin maksun tiedot muodostuvat heti. Kuukausi-ilmoittajille ja tilapäisille työnantajille vastaavat ilmoitukset muodostuvat heti.

 

·        Varman asiakkaana voit käyttää Palkka.fi-palvelua, kun olet tehnyt Varman kanssa vakuutussopimuksen. Vakuutushakemuksen voit tehdä kohdasta Vakuutushakemus ja muutosilmoitus. Jos olet tehnyt vakuutussopimuksen, olet sopimustyönantaja.

 

·         Kuukausittain ilmoittavana sopimustyönantajana sinun täytyy maksaa TyEL-maksu työeläkevakuutusyhtiöön viimeistään palkanlaskennan maksupäivää seuraavan kuukauden 20. päivä. Maksun tiedot tulevat aina kuukauden vaihteen jälkeen automaattisesti kohtaan Maksut.

 

TyEL-maksu, vuosi-ilmoittajat

 

·         Jos olet vuosi-ilmoittaja maksut erääntyvät työeläkevakuutusyhtiön kanssa sovittuina maksukuukausina. Työeläkevakuutusyhtiöt laskuttavat maksut erikseen. Palkka.fi-palvelu ei muodosta näitä maksuja. Ole tarvittaessa yhteydessä omaan työeläkeyhtiöösi.

TyEL-vakuuttaminen

Työnantajana sinun on järjestettävä palkkaamiesi työntekijöiden lakisääteinen työeläketurva ottamalla TyEL-vakuutus.

 

Työsuhde vakuutetaan TyEL:n mukaan, jos työntekijä on 17–67-vuotias. TyEL-maksu koostuu työnantajan osuudesta ja työntekijältä perittävästä osuudesta. Työnantajana maksat koko työeläkemaksun, mutta pidätät työntekijän osuuden työntekijän palkasta.

 

Palkka.fi laskee automaattisesti työnantajan työeläkevakuutusmaksun sekä työntekijän osuuden työeläkevakuutusmaksusta. TyEL-ansion alaraja vahvistetaan vuosittain. Alarajan voit tarkistaa palkkaparametreistä.

 

Sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja?

 

Työnantajat jaetaan palkkasumman ja/tai työsuhteen keston mukaan sopimustyönantajiin ja tilapäisiin työnantajiin. Olet sopimustyönantaja, jos palveluksessasi on säännöllisesti ainakin yksi työntekijä tai työntekijöiden kuuden kuukauden palkkasumma on vähintään voimassaolevan ansiorajan verran. Myös kotitalous voi olla sopimustyönantaja.

 

Sopimustyönantajana ilmoitat sopimusvakuutukseen kaikki työntekijät, myös ne, joiden työsuhde on määräaikainen.

Jos työntekijän tai työntekijöiden kuuden kuukauden palkkasumma jää alle voimassa olevan ansiorajan eikä palveluksessasi ole työntekijää pysyvässä työsuhteessa, olet tilapäinen työnantaja.

 

TyEL-vakuuttamisesta saat tietoja eläkeyhtiöiden verkkosivuilta.

 

Elo

Etera

Ilmarinen

Pensions-Alandia

Varma

Veritas

 

 

Sopimustyönantaja

 

Sopimustyönantajana sinun täytyy tehdä työeläkevakuutussopimus työeläkeyhtiön kanssa viimeistään palkanmaksua seuraavan kuukauden aikana. 

Työeläkeyhtiö lähettää sinulle vakuutuskirjan ja vakuutusehdot. Vakuutuskirjassa on vakuutusnumero, joka sinun täytyy tallentaa Palkka.fi-palveluun. Sopimustyönantajana voit valita ilmoitustavaksi vuosi- tai kuukausi-ilmoittamisen.

 

Voit tallentaa vakuutusnumeron Palkka.fi-palveluun muutaman päivän kuluttua siitä kun olet tehnyt sopimuksen työeläkeyhtiön kanssa. Palkka.fi tarkistaa vakuutusnumeron oikeellisuuden ja tieto tehdystä sopimuksesta välittyy palveluun muutaman päivän kuluessa.

 

Kuukausi-ilmoittaja

 

Palkka.fi muodostaa TyEL-maksun kuukausittain hyväksyttyjen palkanlaskentatietojen perusteella. Kuukausi-ilmoittajana sinun täytyy ilmoittaa työntekijöiden henkilö- ja palkkatiedot kuukausittain työeläkeyhtiöön ja maksaa työeläkemaksu palkanmaksua seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä. 

Vakuutusmaksun näet aina kuunvaihteen jälkeen Maksut-kohdasta. Maksu täytyy maksaa eräpäivään mennessä Palkka.fi-palvelun viitteellä. Työeläkeyhtiöt eivät lähetä työeläkevakuutusmaksuista erillistä laskua. Työeläkevakuutusmaksu viivästyskorkoineen on lain mukaan ulosottokelpoinen.

Maksut voit muodostaa ja maksaa myös heti palkanlaskennan jälkeen kohdasta Maksut. Valitse, Muodosta työnantajamaksut heti.

 

Vuosi-ilmoittaja

 

Vuosi-ilmoittajana sinun ei tarvitse tehdä kuukausittain ilmoituksia työsuhteista. Ilmoita työsuhdetiedot vuosi-ilmoituksella kerran vuodessa aina seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Päättyneistä ja alkavista työsuhteista täytyy kuitenkin ilmoittaa vähintään neljännesvuosittain.

Maksuista voit sopia tarkemmin oman työeläkeyhtiösi kanssa. Yleensä työeläkeyhtiöt laskuttavat ennakkomaksut 1-4, 6 tai 12 erässä. Ennakkomaksut lasketaan arvioidusta ennakkopalkkasummasta.

 

Tilapäinen työnantaja

 

Palkka.fi-palvelun kautta voit tehdä ja lähettää tilapäisen työnantajan ilmoitukset kaikkiin työeläkeyhtiöihin lukuun ottamatta Varmaa. Olet tilapäinen työnantaja, jos palveluksessasi olevien työntekijöiden kuuden kuukauden palkkasumma on alle voimassa olevan ansiorajan, eikä kukaan työntekijöistäsi ole pysyvässä työsuhteessa. Tyypillisesti tilapäinen työnantaja on pieni yritys tai kotitalous.

Tilapäisenä työnantaja voit järjestää työntekijän eläketurvan ilmoittamalla työntekijä- ja palkkatiedot sekä maksamalla työeläkevakuutusmaksut työeläkeyhtiöön kuukausittain viimeistään palkanmaksua seuraavan kuukauden 20. päivä. 

Työeläkeyhtiöt eivät lähetä työeläkevakuutusmaksuista erillistä laskua. Työeläkevakuutusmaksu viivästyskorkoineen on lain mukaan ulosottokelpoinen.

 

TyEL-vakuutusnumero

 

Lue lisää ohjeesta Vakuutusnumero. 

 

Sopimustyönantajan ilmoitustekniikan vaihtaminen

 

TyEL-vakuutuksen ilmoitustekniikan vaihtaminen on mahdollista kalenterivuosittain. Vaihdosta on aina sovittava etukäteen oman työeläkeyhtiön kanssa viimeistään marraskuun loppuun mennessä. Uusi ilmoitustekniikka tulee voimaan seuraavan vuoden alusta ja ilmoitustekniikkaa on muutettava Palkka.fi-palvelussa ennen vuoden ensimmäistä palkanlaskentaa.  

 

Ilmoita TyEL-vakuutuksen numero ja vakuutuksen alkamispäivä. Näiden tietojen perusteella palvelu tarjoaa työeläkeyhtiön ilmoittaman ilmoitustekniikkatiedon: joko kuukausi-ilmoittaja tai vuosi-ilmoittaja. Palkka.fi tarkistaa palveluun kirjautumisen yhteydessä onko ilmoitustekniikkaan tullut muutoksia.

 

Lisätietoja

 

TyEL-vakuuttamisesta saat tietoja eläkeyhtiöiden verkkosivuilta.

 

Elo

Etera

Ilmarinen

Pensions-Alandia

Varma

Veritas

 

TyEL-ilmoitukset työeläkeyhtiöön

 

Voit valita Palkka:fissä työnantajan perustiedoissa manuaalisen tai automaattisen ilmoitusliikenteen. Automaattisen ilmoitusliikenteen ollessa valittuna lähtevät TyEL-ilmoitukset automaattisesti työeläkevakuutusyhtiöön kuunvaihteessa. Muussa tapauksessa sinun täytyy lähettää ilmoitus erikseen kohdasta Ilmoitukset. Palkkailmoituksen voi tehdä myös työeläkeyhtiön omilla verkkosivuilla. Lue lisää ohjeesta Ilmoitukset.

 

Työeläkevakuutusmaksu

 

Pääsääntöisesti työntekijän työeläkevakuutusmaksu peritään palkanmaksun yhteydessä. Palkka.fi laskee automaattisesti työntekijän työeläkevakuutusmaksun sekä työnantajan työeläkevakuutusmaksu-osuuden. Vuosi-ilmoittajat saavat ennakkovakuutusmaksut laskuna työeläkeyhtiöstään. Palkka.fi-palvelua käyttäville kuukausi-ilmoittajille ja tilapäisille työnantajille muodostetaan hyväksyttyjen palkanlaskentatietojen perusteella kuukausittainen vakuutusmaksu. Lue lisää ohjeesta Maksut.

 

Vakuutusmaksu näkyy aina kuunvaihteen jälkeen Maksut-kohdasta. Maksu täytyy maksaa eräpäivään mennessä Palkka.fi-palvelun muodostamalla viitteellä. Työeläkevakuutusyhtiöt eivät lähetä työeläkevakuutusmaksuista erillistä laskua kuukausi-ilmoittajille ja tilapäisille työnantajille. Työeläkevakuutusmaksu viivästyskorkoineen on lain mukaan ulosottokelpoinen.

 

Maksut voi halutessaan maksaa myös heti palkanlaskennan jälkeen painamalla Maksut-kohdasta olevaa

Muodosta työnantajamaksut heti-painiketta. Tällöin maksun tiedot muodostuvat heti. Tiedot muodostuvat heti myös Kuukausi-ilmoittajille ja tilapäisille työnantajille.

 

TyEL mahdollistaa työntekijän työeläkevakuutusmaksun perimisen jälkikäteen, jos työntekijän työeläkevakuutusmaksu on jäänyt perimättä palkanmaksun yhteydessä. Työnantaja voi pidättää työntekijän työeläkevakuutusmaksun vielä kahden seuraavan palkanmaksun yhteydessä. Lisäksi niissä tilanteissa, joissa rahapalkka ei riitä luontoisedusta pidätettävään työntekijän työeläkevakuutusmaksuun, työnantaja voi pidättää maksun myöhemmin vuoden kuluessa.

 

Työntekijän työeläkeote

 

Työntekijöille lähetään vuosittain työntekijän työeläkeote. Eläkeotteella kerrotaan TyEL:n mukaan vakuutetun ansiot sekä palkattomia aikoja koskevat tiedot, joiden perusteella työntekijälle karttuu eläkettä tai etuutta. Eläkeotteella näkyy myös tieto työntekijälle karttuneen eläkkeen määrästä.

 

Jos työntekijä havaitsee työeläkeotteen tiedoissa puutteita tai virheitä, hänen kannattaa olla yhteydessä otteen lähettäneeseen eläkeyhtiöön. Eläkeyhtiö selvittää tietojen oikeellisuuden, jos yhteydenotto on tehty viiden vuoden sisällä otteen lähettämisestä. Muussa tapauksessa tietojen oikaiseminen edellyttää, että työntekijä esittää riidattoman selvityksen, joiden perusteella tiedot voidaan oikaista.

 

Vero TVR Elo Ilmarinen Varma Ålandia Fennia IF LähiTapiola OP TVL