Yrityskäyttäjän ohjeet

Työttömyysvakuutusmaksut Palkka.fi-palvelussa

Työnantajat ja palkansaajat ovat velvollisia maksamaan työttömyysvakuutusmaksuja. Työnantajana sinun tulee muistaa periä työntekijältä palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu jokaisen palkanmaksun yhteydessä. Työnantajana vastaat sekä työnantajan että palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun suorittamisesta Työttömyysvakuutusrahastolle.

 

Työttömyysvakuutusrahasto lähettää ennakkolaskut työnantajalle. Maksa työttömyysvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusrahastolle eräpäivään mennessä.

 

Ennakot ja lopullinen työttömyysvakuutusmaksu

 

Työttömyysvakuutusrahasto perii työnantajalta vakuutusvuoden aikana työttömyysvakuutusmaksun ennakkoa vakuutusvuoden arvioitujen ennakkopalkkasummien perusteella. Työttömyysvakuutusmaksun perusteena oleva palkkasumma jakaantuu työntekijöiden ja osaomistajien palkkasummiin. Palkka.fi-palvelussa voit hakea ennakon määräämistä, muutosta tai poistoa Ennakon hakemus/muutos -lomakkeella.

  

Palkansaajan osuus ennakkomaksusta maksetaan kahdessa erässä: 

- 1.5. erääntyy 0,95 % (vuonna 2018) työntekijöiden palkkasummasta

- 1.10. erääntyy 0,95 % (vuonna 2018) työntekijöiden palkkasummasta

 

Osaomistajien palkansaajamaksu on 0,92 % (vuonna 2018) ja se erääntyy maksettavaksi 1.5.

 

Työnantajamaksun eräpäivät 

- 1.1. erääntyy 0,65 % työntekijöiden ja osaomistajien palkkasummasta. 

 

Palkka.fi-palvelun kautta voit ilmoittaa vakuutusvuonna maksetut palkat Työttömyysvakuutusrahastolle. Työttömyysvakuutusrahasto määrää lopullisen työttömyysvakuutusmaksun vakuutusvuoden aikana maksettujen palkkojen perusteella ja perii tarvittaessa työnantajalta tasausmaksua tai palauttaa liikaa maksetun ennakon. Pienin perittävä ja palautettava määrä on 10 euroa.

 

Huom! Vuoden 2019 alusta alkaen ennakkoilmoitusta ei tarvitse enää tehdä. Palkka.fi lähettää maksetuista palkoista tiedot suoraan tulorekisteriin. TVR laskuttaa työttömyysvakuutusmaksut tulorekisteriin annettujen ilmoitusten perusteella.

 

Maksuvelvollisuus

 

Maksuvelvollisia ovat työnantajat, jotka maksavat palkkaa yhteensä yli 1200 euroa kalenterivuoden aikana. Työnantajan tulee kuitenkin aina pidättää maksuvelvollisen työntekijän palkasta palkansaajan maksu. Työttömyysvakuutusmaksua maksetaan pääsääntöisesti 17–64-vuotiaiden työntekijöiden palkoista.

 

Maksuvelvollisuus ei kuitenkaan koske seuraavia henkilöitä:

 

·         alle 17-vuotiasta henkilöä (maksuvelvollisuus alkaa syntymäpäivää seuraavan kuukauden alusta)

·         65 vuotta täyttänyttä henkilöä (maksuvelvollisuus päättyy syntymäpäivää seuraavan kuukauden alkuun)

·         yrittäjän eläkelain 3§:ssä tarkoitettua yrittäjää

·         maatalousyrittäjän eläkelain 3-5 §:ssä tarkoitettua maatalousyrittäjää ja hänen perheenjäsentään

 

Yrittäjä, jolla ei ole maksuvelvollisuutta:

 

·         ammatin- tai liikkeenharjoittaja, hänen puolisonsa tai muu perheenjäsen, joka työskentelee yrityksessä ilman palkkaa

·         avoimen yhtiön yhtiömies

·         kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies

·         yhtymän tai osuuskunnan osakas, joka on henkilökohtaisesti vastuussa yhteisön sitoumuksista

·         osakeyhtiössä tai muussa yhteisössä työskentelevä osakas, jos hän työskentelee johtavassa asemassa (toimitusjohtaja, hallituksen jäsen tai muu vastaava asema ja käyttää tosiasiallista määräämisvaltaa) ja lisäksi omistaa

o    yksin yli 30 prosenttia osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai

o    omistaa yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 prosenttia osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä

o    henkilön tulee lisäksi itse omistaa vähintään yksi yhtiön osake

o    myös välillinen ns. väliyhtiön kautta tapahtuva omistus otetaan huomioon

 

Maatalousyrittäjä, jolla ei maksuvelvollisuutta:

 

·         maa- ja metsätaloutta itsenäisesti harjoittava yrittäjä sekä työhön osallistuvat, palkkaa saavat perheenjäsenet

·         kalastaja, joka ei ole työsuhteessa harjoittaa ammattimaista kalastusta sekä kalastustyöhön osallistuvat perheenjäsenet

·         poronomistajat ja poronhoitotyöhön osallistuvat perheenjäsenet

 

Osaomistajat

 

Yrityksen osaomistajat maksavat pienempää palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua kuin työntekijät. Siihen, onko henkilö yrityksen osaomistaja vai työntekijä, vaikuttavat henkilön ja hänen perheenjäsentensä omistusosuus, äänivalta tai muu määräämisvalta sekä henkilön asema yrityksessä. Lisätietoa osaomistajan määritelmästä löydät Työttömyysvakuutusrahaston sivuilta kohdasta Osaomistajat. 

 

Koulutuskorvaus

 

Koulutuskorvausta Työttömyysvakuutusrahastolta voivat hakea esimerkiksi yhdistykset ja säätiöt. Yrityksillä on vastaava oikeus koulutusvähennykseen verotuksessa. Koulutuskorvaus vähennetään työnantajalle määrätystä työttömyysvakuutusmaksusta. Hakemuksen voi tehdä paperilomakkeella tai Työttömyysvakuutusrahaston sähköisessä asiointipalvelussa. Lisätietoa koulutuskorvauksen edellytyksistä ja hakemisesta löydät täältä.  

 

Lisätietoja

 

Lisätietoja työttömyysvakuutusmaksuista saat Työttömyysvakuutusrahaston sivuilta.

Työttömyysvakuutusmaksun maksaminen

Työttömyysvakuutusmaksua koskevat maksulomakkeet voit saada Työttömyysvakuutusrahastolta postitse, verkkolaskuna ilmoittamalla verkkolaskutusosoitteesi Työttömyysvakuutusrahastolle tai e-laskuna ilmoittautumalla omassa verkkopankissasi e-laskun vastaanottajaksi.

 

 

Vero TVR Elo Ilmarinen Varma Ålandia Fennia IF LähiTapiola OP TVL