Yrityskäyttäjän ohjeet

Ennakonpidätys- ja sairasvakuutusmaksu

·        Maksut muodostuvat automaattisesti palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 1. päivänä ja ne on maksettava viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 12. päivä.

·        Maksut voi halutessaan maksaa myös heti palkanlaskennan jälkeen kohdassa Maksut painamalla Muodosta työnantajamaksut heti-painiketta. Tällöin maksun tiedot muodostuvat heti. TyEL-ilmoitus (kuukausi-ilmoittaja) muodostuu heti ja se lähetetään seuraavana yönä. Veroilmoitus oma-aloitteisista veroista muodostetaan ja lähetetään vasta kuun vaihteen jälkeen. 

·        Jos maksupäivä on viikonloppuna, maksut voi maksaa seuraavana arkipäivänä.

 

Kumulatiivinen ennakonpidätys

Verokortin valinnat A ja B

A-vaihtoehto (palkkakauden tulorajaan perustuva ennakonpidätys), kumulatiivinen laskenta

Palkkakausikohtainen tuloraja sopii työntekijälle, jolle tulot kertyvät tasaisesti (esim. kiinteä kuukausipalkka) tai henkilö työskentelee saman työnantajan palveluksessa koko vuoden. Palkka.fi seuraa verokorttiin merkittyä tulorajaa (esim. kuukauden tai kahden viikon tuloraja) ja käyttää lisäprosenttia, jos tulot ylittävät palkkakauden tulorajan.

B-vaihtoehto (yhden tulorajan ennakonpidätys), ei kumulatiivista laskentaa

Yhden tulorajan ennakonpidätys soveltuu työntekijälle, joka on töissä vain osan vuotta tai tulot vaihtelevat kuukausittain huomattavasti. Palkka.fi käyttää perusprosenttia tulorajan täyttymiseen asti, mutta sen jälkeen pidättää kaikista tuloista veroa lisäprosentin mukaan. Jos on valittu B- vaihtoehto, kannattaa tarkistaa, riittääkö tuloraja koko vuoden palkkatuloille. Muussa tapauksessa palkasta käteen jäävä määrä on loppuvuonna pieni.

Valintaa ei voi vaihtaa kesken vuoden

Verokortille tehtyä valintaa (A tai B) ei voi verokortin voimassaoloaikana. Vaikka työnantaja vaihtuisikin, uusi työnantaja noudattaa tehtyä valintaa. Valinnan voi muuttaa vain hakemalla muutosverokortin OmaVero-palvelusta, puhelimitse tai verotoimistosta.

 

Esimerkki ennakonpidätyksen toimittamisesta helmi-joulukuun tuloista A ja B verokorttivalinnat

 

Perusprosentti 30, lisäprosentti 50. Maijan tulot on yhteensä 25 000 €.
Vaihtoehdossa A kuukausituloraja on 2 100 euroa. Kumulatiivinen laskenta.
Vaihtoehdossa B vuosituloraja on 23 000 euroa.

 

 

Suoritus  

Ennakonpidätys 
vaihtoehto A

Ennakonpidätys
vaihtoehto B


Helmikuu 


2 000 €


600


600

Maaliskuu 

2 000 €

600

600

Huhtikuu 

2 000 €

600

600

Toukokuu 

2 000 €

600

600

Kesäkuu 

2 000 €

600

600

Heinäkuu 

2 000 € +
1000 € lomaraha

980

900  

Elokuu 

2 000 €

580

600

Syyskuu 

2 000 €

580

600

Lokakuu 

2 000 €

580

600

Marraskuu 

3 000 € palkankorotus

1 080

900

Joulukuu  

3 000 €

1 080  

1 300


Ennakonpidätys yhteensä
    

7 880 €

7 900 €

 

Palkka.fi:ssä ennakonpidätys lasketaan ns. kumulatiivista laskentaa käyttäen. Kumulatiivisessa laskennassa huomioidaan kaikki palkat, joiden maksupäivä on sama tai myöhempi kuin verokortin voimaantulopäivä. Veropäivien jakaja on 364. Kumulatiivista laskentaa voidaan soveltaa vain saman työnantajan maksamiin palkkoihin.

 

Esimerkki 1. kumulatiivisesta ennakonpidätyksestä (helmi-maaliskuu)

 

Työntekijällä on päätoimen verokortti 1.2.2008 alkaen ja verokortissa on valittu A - ennakonpidätysvaihtoehto (ennakonpidätys palkkakauden tulorajan 23.750,00 mukaan, perusprosentti on 19 % ja lisäprosentti 42 % )

 

Helmikuu:

 

Helmikuun palkka on 1.900 € ja ennakonpidätys 362,80 €, lisäksi on muita vähennyksiä 77,90 ja 6,46. Maksettava määrä (netto) on 1452,84 €. Helmikuussa on 29 pv (Veropv:t/maksukerta).

 

Ennakonpidätys_fi_01.jpg

Verokortti 1.2.2008 alkaen tuloraja 23.750 €

 

 

 

 

 

Helmikuussa

1.-29.2. on 29 veropäivää.

 

 

 

 

 

 

Palkka 1900,00 €,

enn.pid 362,80 €

 

Laskenta helmikuussa:

 

Tuloraja 23.750 jaetaan vuosittaisella veropäivien määrällä (364) ja kerrotaan palkkakauden veropäivillä (29). Näin saadaan ansioraja (1892,16), josta toimitetaan ennakonpidätys perusprosentin mukaan (19 %), ylittävältä palkanosalta ennakonpidätys lasketaan lisäprosentilla (42 %)

 

§ 23.750,00 / 364 x 29 = 1.892,16 > ansio, josta ennakonpidätys perusprosentin mukaan.

§ 1.892,16 x 19 = 359,51

 

Loppuosasta palkkaa (7,84) ennakonpidätys lasketaan lisäprosentilla (42 %).

 

§ 1.900,00 – 1.892,16 = 7,84 x 42 = 3,29

 

Ennakonpidätys helmikuulta on 359,51 + 3,29 = 362,80

 

Maaliskuu:

 

Maaliskuun palkka on 1900 € ja ennakonpidätys 359,20 €, lisäksi on muita vähennyksiä 77,90 ja 6,46. Maksettava määrä (netto) on 1456,44 €. Maaliskuussa on 31 päivää (Veropv:t / maksukerta) Kumulatiiviset veropäivät 60.

 

Ennakonpidätys_fi_02.jpg

 

 

 

 

 

Maaliskuussa 1.-31.3. on 31 veropäivää.

 

Kumulatiiviset veropäivät 1.2 – 31.3. yht.  60

(29+31= 60).

 

 

 

Maaliskuun nettopalkka on 3,60 € suurempi kuin helmikuussa.

 

Pidätyksen määrä vaihtelee veropäivistä johtuen.

 

Helmikuun ja maaliskuun palkkakausilta on veropäiviä kertynyt yhteensä 60 päivää ja palkkaa 3800,00 €. Tästä lasketaan ennakonpidätys ja vähennetään aikaisempi ennakonpidätyksen määrä 362,80 €.

 

Laskenta maaliskuussa:

Tuloraja 23.750 jaetaan vuosittaisella veropäivien määrällä (364) ja kerrotaan kumulatiivisilla veropäivillä, joita on kertynyt 60 (29+31). Näin saadaan laskennalliseksi ansion määräksi 3.914,82, johon määrään saakka ennakonpidätys voitaisiin toimittaa perusprosentin mukaisesti.

 

§ 23750,00 / 364 x (29 + 31) 60 = 3914,82. Veropäivien laskenta on ajalta 1.2.- 31.3.

 

Ennakonpidätys perusprosentin (19 %) mukaan voidaan toimittaa todellisesta kokonaispalkasta 3.800 eurosta (1.900 + 1.900 €)

 

§ 1900,00 + 1900,00 = 3800,00 x 19 = 722,00.

 

Helmikuussa ennakonpidätystä vähennettiin 362,80, joten maaliskuun ennakonpidätykseksi tulee 722,00 – 362,80 = 359,20.

 

Huom!

Kumulatiivisessa laskennassa voi ennakonpidätyksen määrä muuttua positiiviseksi. Palkka.fi:ssä ennakonpidätyksen määräksi tulee tällöin 0. Lisätietoa ennakonpidätyksen toimittamisesta (vero.fi).

 

Vero TVR Elo Ilmarinen Varma Ålandia Fennia IF LähiTapiola OP TVL