Yrityskäyttäjän ohjeet

Työnantajan maksut Palkka.fi-palvelussa

Työntekijälle maksettava palkka

·        Palkka on maksettava palkanmaksukauden viimeisenä päivänä, jollei työntekijän kanssa ole toisin sovittu.

·        Työsopimuksessa on hyvä sopia palkanmaksupäivästä, jossa on huomioitu riittävä laskenta- ja maksamisaika.

·        Palkka on maksettava tai sen on oltava nostettavissa palkanmaksupäivänä.

Ennakonpidätys, lähdevero ja työnantajan sairausvakuutusmaksu

·        Ennakonpidätyksen, lähdeveron ja työnantajan sairausvakuutusmaksun yleinen eräpäivä on palkanmaksupäivää seuraavan kuukauden 12.päivä.

·        Voimassa oleva Verohallinnon maksukausi määrittää Palkka.fi:stä muodostuvan ennakonpidätyksen, lähdeveron ja työnantajan sairausvakuutusmaksun eräpäivän. Palkka.fi saa tiedon maksukaudesta suoraan Verohallinnolta. 

TyEL-maksu 

·        TyEL-maksu pitää maksaa työeläkevakuutusyhtiöön viimeistään palkanmaksupäivää seuraavan kuukauden viimeinen päivä. Jos olet valinnut TyEL-maksun laskuttajaksi työeläkeyhtiön, voit varmistaa laskutustavan omalta työeläkeyhtiöltäsi.

·        Lue tarkemmat ohjeet maksun muodostumisesta ohjeen kohdasta: TyEL-maksu

Ilmoitusten / työnantajamaksujen muodostaminen itse

Jos sinulla on työnantajan perustiedoissa valittuna automaattinen ilmoitusten muodostus > Palkkatietoilmoitus tulorekisteriin lähetetään palkanmaksupäivästä seuraavaan päivään mennessä, jonka jälkeen maksut muodostuvat.

·       Jos kuitenkin haluat muodostaa työnantajamaksut heti, voit muodostaa palkkatietoilmoitukset tulorekisteriin palkanlaskennan jälkeen kohdasta Ilmoitukset > Uusi ilmoitus. Kun palkkatietoilmoituksen tila on Lähetetty ja hyväksytty, löydät muodostuneet työnantajamaksut palvelun kohdasta Maksut.    

Huomaathan, että jos automaattinen ilmoitusten muodostaminen ei ole valittuna sinun tulee lähettää palkkatietoilmoitukset tulorekisteriin viimeistään viidentenä kalenteripäivänä palkan maksupäivän jälkeen. Kun palkkatietoilmoituksen tila on Lähetetty ja hyväksytty, löydät muodostuneet työnantajamaksut palvelun kohdasta Maksut.   

·        Muistathan myös jättää kuukausittaisen työnantajan erillisilmoituksen tulorekisteriin viimeistään seuraavan kuukauden viidentenä päivänä.

·        Jos olet Verohallinnon rekisterissä säännöllinen työnantaja, sinun tulee jättää työnantajan erillisilmoitus myös kuukausista, jolloin palkanmaksua ei ole ollut. 

Ay-maksut

·        Työntekijän ay-maksu lasketaan niiden tietojen mukaan, jotka on ilmoitettu Palkkakausi alkaa-kohdassa.

·        Ammattiyhdistyksen jäsenmaksut on maksettava palkanlaskennan maksupäivää seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä.

·        Maksuista annetaan selvitys ammattiliitoille palkanlaskennan maksupäivää seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä.

·        Lue lisää ay-ohjeesta.

Ulosotto

·        Työnantajan on maksettava työntekijän palkasta pidättämä määrä palkanmaksun yhteydessä.

·        Työntekijältä ulosmitattavan summa lasketaan palkanlaskennan maksupäivänä voimassa olevan ulosottotiedon mukaan.

 

Yhteystiedot 029 497 034 (suomeksi) Palvelunumero on avoinna klo 9-16. 029 497 035 (på svenska) Servicenumret är öppet klockan 9-12.
Du kan lämna en återuppringningsbegäran klockan 12-16.
Vi ringer dej senast följande vardag.