Yrityskäyttäjän ohjeet

Ulosotto

·         Työnantajan on maksettava työntekijän palkasta pidättämä summa palkanmaksun yhteydessä.

·         Työntekijältä ulosmitattava summa lasketaan palkanlaskennan maksupäivänä voimassa olevan ulosottotiedon mukaan

 

Ulosmittaus yrittäjän Palkka.fi–palvelussa

Jos olet saanut työntekijääsi koskevan maksukieltomääräyksen, tilitä osa työntekijäsi palkasta ulosottovirastolle.

 

Ulosmitattava summa lasketaan palkanlaskennan maksupäivän perusteella.

 

Työntekijätietojen ulosottotiedot:

 

Ulosotto_fi_01.jpg

 

Valitse ulosoton laskutapa: 

 

· Määräajoin maksettava palkka (suojaosuuden perusteella) 

· Maksukertakohtainen summa (kiinteä summa) 

· Muuten kuin määräajoin maksettava palkka (1/3 palkasta) 

 

· Suojaosuus/päivä

   - Täytä tämä kenttä, jos valitsit laskutavaksi määräajoin maksettava palkka (suojaosuuden perusteella)

   Työntekijän elinkustannuksiin jäävä suojaosuus päivässä

 

· Ulosmitattava maksukertakohtainen summa

   - Täytä tämä kenttä, jos valitsit laskutavaksi maksukertakohtainen summa (kiinteä summa)

   - Summa peritään jokaisena palkanlaskennan maksupäivänä

 

· Velalliselle lisäksi jätettävä määrä

   - Tiedon saat maksukieltomääräyksestä

 

· Ulosotto alkaa -päivämääräksi palkanlaskennan maksupäivä tai sitä aikaisempi päivämäärä

   - Merkitse päivämäärä ennen palkan laskemista

 

· Ulosotto päättyy-päivämääräksi merkitse se palkanlaskennan maksupäivä, jolta viimeinen ulosmittaus pidätetään

   - Päivämäärä on tallennettava viimeistään ennen seuraavaa palkanlaskennan maksupäivää, josta ei enää peritä ulosmittausta

 

 

Työntekijätietojen ulosottotiedoissa on vain viimeisimmät ulosottotiedot. Tiedoista ei kerätä historiatietoa.

 

Lisätietoja löydät:

Palkka ja toistuvaistulo (ulosottolaitos.fi)

Miten palkasta ulosmitattava määrä lasketaan (ulosottolaitos.fi)

 

Muutosten tekeminen ulosottotietoihin

Jos ulosoton tietoihin on tarpeellista tehdä muutoksia, tee muutokset työntekijätiedoissa ulosottotiedot –osiossa. Tallenna muutokset ennen palkanlaskentaa, jossa ulosmittauksen muutokset täytyy huomioida. 

Jos saat ulosotosta tiedon vapaakuukausista, merkitse ulosotolle päättymispäivä. Vapaakuukausien jälkeen voit poistaa ulosotolta päättymispäivän, jolloin ulosmittausta jatketaan seuraavissa palkanlaskennoissa. 

Ulosmitattava rahamäärä

 

Ulosmitattu rahamäärä näkyy Palkkalaskelma/-todistuksella sekä Tilitystositteella (työntekijöittäin) erikseen omalla rivillä/sarakkeella.

 

Maksut-kohdan maksuluetteloon muodostuu ulosottoviranomaiselle tilitettävä maksu.

 

Jos ulosmittauksesta syntyy ulosottoviranomaiselta takaisin pyydettävää (palautusta), ei Maksut-kohtaan muodostu mitään.

 

Työnantajan on tilitettävä ulosmitattu rahamäärä palkanmaksun yhteydessä ulosottoviranomaiselle.

 

Ulosmittauksen palkkalajit

 

Ulosmittauksen perusteena ovat seuraavat palkkalajit:

-        Palkka tai palkkio

-        Tuntipalkka

-        Provisio

-        Tulospalkkio

-        Lisätyö

-        Siirto urheilijarahastoon (automaattisesti neg.)

-        Kokouspalkkio (ei peritä eläkemaksua eikä työttömyysvakuutusmaksua)

-        Ylityön perusosa

-        Ylityö vrk 50%

-        Ylityö vrk 100%

-        Ylityö vko 50%

-        Ylityö vko 100%

-        TESylityö 50% (lisätyön korotusosa)

-        TESylityö 100% (lisätyön korotusosa)

-        Sunnuntai-/pyhätyö

-        Iltavuorolisä

-        Yövuorolisä

-        Lauantailisä

-        Sunnuntailisä

-        Muut lisät (muut työaikaan liittyvät lisät)

-        Erillinen palkanosa

-        Työajantasauskorvaus

-        Varallaoloraha

-        Hälytysraha

-        Viikkolepokorvaus

-        Vuosilomapalkka

-        Lomakorvaus

-        Lomaraha

-        Ruokaraha loma-ajalta

-        Arkipyhäkorvaus/Itsenäisyyspäivän palkka

-        Henkilökohtaiset/yhteiskunnallisin perustein annettavat vapaapäivät

-        Sairausajanpalkka

-        Tapaturma-ajan palkka (ammattitaudit)

-        Äitiysloma-ajan palkka

-        Vanhempainloma-ajan palkka

-        Tilapäiset hoitovapaat (lapsen sairaus)

-        Vahingonkorvaus irtisanomisajalta (ei peritä eläkemaksua, työttömyysvakuutusmaksua eikä sotua)

-        Autoetu / vapaa

-        Autoetu / käyttö

-        Asuntoetu

-        Ravintoetu

-        Puhelinetu

-        Matkapuhelinetu

-        Muu etu

-        Ennakonpidätys      à pienentää ulosmittauksen perustetta

-        Työeläkemaksu  à pienentää ulosmittauksen perustetta

-        Työttömyysvakuutusmaksu  à pienentää ulosmittauksen perustetta

Yhteystiedot 029 497 034 (suomeksi) Palvelunumero on avoinna klo 9-16.15. 029 497 035 (på svenska) Servicenumret är öppet klockan 9-12.
Du kan lämna en återuppringningsbegäran klockan 12-16.15.
Vi ringer dej senast följande vardag.