Yrityskäyttäjän ohjeet

Palkankorjausohje yrityskäyttäjälle

Miten korjaat palkan, jos olet laskenut sen, mutta et vielä hyväksynyt

Voit tarkistaa palkanlaskennan tiedot Näytä palkkatapahtumat -kohdasta.

Jos huomaat virheen, siirry linkistä palkkalajivalikkoon.

 

Palkankorjaus_fi_01.jpg

 

Korjaa tapahtumat ja tarkista tiedot Näytä palkkatapahtumat-kohdasta. Sen jälkeen paina Laske palkka-painiketta. Laskennan jälkeen voit vielä tarvittaessa korjata tapahtumia.

 

Kun syöttämäsi tiedot ovat oikein, paina Hyväksy-painiketta. Tämän jälkeen näytölle tulee alla oleva ikkuna.

 

Palkankorjaus_fi_02.jpg

 

Jos tiedot ovat oikein paina OK. Tiedot tallentuvat ja siirryt palvelun kohtaan ohje maksamiseen ja ilmoittamiseen.

 

 

Miten korjaat palkan, jos palkanlaskenta on hyväksytty?

Jos havaitset virheen palkanlaskennassa, kun olet jo hyväksynyt palkan, voit tehdä palkankorjauksen. Jos olet maksanut liian vähän, älä käytä palkankorjausta vaan tee uusi palkanlaskenta erotuksesta.
 
Palkankorjaukseen pääset kohdasta palkanlaskenta > valitse työntekijä > palkankorjaus

Jos työntekijälle on laskettu useampi palkka, valitse mitä palkkakautta haluat korjata.

YRI_korjattavapalkkakausi.png

 

Palkkakauden valinnan jälkeen sinun tulee tehdä valinta, millaisesta palkankorjauksesta on kyse.

Päivitetyt palkankorjaustavat fi.png


Palkankorjauksen vaihtoehdot:

·        Palkkaa ei ole maksettu työntekijälle, mutta olet laskenut sen liian suurena, valinnut väärän palkkalajin tai kyse on virheellisestä luontoisedusta

 

-         Jos palkanlaskennassa on virhe mutta palkkaa ei ole maksettu työntekijälle, aktivoi tämä valinta ja valitse Nollaa alkuperäinen palkanlaskenta.

-         Avautuvassa ikkunassa sinun tulee vielä vahvistaa palkannollaus. Hyväksymisen jälkeen saat vahvistuksen, että Palkka on nyt nollattu.

-         Muista käydä tekemässä työntekijälle korvaava palkanlaskenta, koska tulorekisteriin lähtee sen perusteella korvaava palkkatietoilmoitus.

 

·        Palkkaa on maksettu työntekijän tilille liikaa PERUSTEETTOMANA ETUNA ja se pitää periä takaisin (valinta ei koske luontoisetujen korjaamista) 

 

Joissain tilanteissa tulonsaajalla ei ole oikeutta hänelle maksettuun ja tulorekisteriin mahdollisesti jo ilmoitettuun suoritukseen. Perusteetonta etua syntyy esimerkiksi silloin, kun palkka on maksettu väärin perustein, väärälle henkilölle tai väärän suuruisena.

Jos on päässyt syntymään tilanne, jossa joudut perimään työntekijältäsi hänen tililleen jo maksetun ylimääräisen suorituksen takaisin, toimi tämän ohjeen mukaisesti.

Vaihtoehto a)

Mikäli työntekijän työsuhde jatkuu edelleen, on työntekijän kanssa mahdollista sopia, että vähennät liikaa maksetun palkan tulevan/tulevien palkkojen bruttopalkasta. Varaudu tällöin kuitenkin tarvittaessa myöhemmin todistamaan minkä palkkakauden palkoista tosiallisesti oli kyse, koska virheellä voi olla vaikutusta työntekijän hakemiin etuuksiin.

Vaihtoehto b)

Jos tulevista palkoista vähentäminen ei ole mahdollista, tulee sinun tehdä mahdollisimman pian liikasuorituksen huomattuasi Palkka.fi:ssä palkankorjaus siten, että valitset palkankorjauksen alussa Palkkaa on maksettu työntekijän tilille liikaa PERUSTEETTOMANA ETUNA ja se pitää periä takaisin (valinta ei koske luontoisetujen korjaamista) -vaihtoehdon.

-        Tällöin Palkka.fi tunnistaa, että kyse on perusteettomasta edusta ja ohjaa sinut laskemaan uuden korvaavan palkan oikeilla tiedoilla. Sen jälkeen Palkka.fi laskee alkuperäisen ja uuden palkan eron palkkalajikohtaisesti, jotta se voidaan ilmoittaa myös tulorekisteriin perusteettomana etuna. Mutta ennakonpidätyksen ja työeläkemaksun määrä ei vielä tässä vaiheessa muutu.

 

perusteetonetu_fi_2021.png

Takaisinperintä

Sitä mukaa kun työntekijä maksaa liikasuoritusta sinulle takaisin, tulee sinun kirjata se Palkka.fi:hin käyttäen Vähennykset -kohdasta löytyvää Takaisinperintä -palkkalajia. Voit käyttää sitä joko seuraavan normaalin palkanlaskennan yhteydessä tai tehdä uuden laskennan, joka sisältää ainoastaan takaisinperinnän.

Takaisinperinnän tulee aina liittyä perusteetonta etua sisältäneeseen palkankorjaukseen. Jos tällaista palkankorjausta ei ole tehty, ei myöskään Takaisinperintä -palkkalajia voi käyttää. Siksi takaisinperinnän kirjaamisen yhteydessä tulee aina erikseen antaa myös alkuperäisen liikasuorituksen sisältäneen palkanlaskennan palkkakausi. Lisäksi takaisin saatu rahamäärä tulee jakaa palkkalajikohtaisesti.

Ennakonpidätys ja työeläkemaksu korjaantuvat vasta tässä yhteydessä.

Huomaa, että kaikki palkkalajit eivät ole kuitenkaan sellaisia, joista syntyy takaisinperittävissä olevaa perusteetonta etua  (esim. luontoisedut).

takaisinperintälisäys_fi2021.png

Tieto takaisinperinnästä välitetään myös tulorekisteriin ja se näkyy työntekijän palkkalaskelmalla.

takaisinperintälaskelma_fi2021.png

Rajoitteet: 

-  Jos alkuperäinen palkanlaskenta oli virheellinen muutenkin kuin rahamäärän osalta (esim. liikasuoritus oli maksettu väärällä palkkalajilla), ei tällaista tilannetta voi toistaiseksi kirjata Palkka.fi:hin. Ota tällöin yhteyttä Palkka.fi:n neuvontaan lisäohjeistuksen saamiseksi.

-  Voit ilmoittaa Palkka.fissä perusteettoman edun ja takaisinperinnän, jos ne kuuluvat samalle kalenterivuodelle. Jos takaisinperintä tehdään eri vuonna kuin perusteeton etu muodostuu, tulee se ilmoittaa suoraan Tulorekisteriin.

 

·        Palkka on aiheeton tai palkkakausi on virheellinen, mitätöi palkka tulorekisteristä

 

-        Aktivoi tämä valinta jos olet hyväksynyt palkanlaskennan, mutta palkka onkin aiheeton (esim. laskettu väärällä työntekijälle tai palkkakaudelle). Tai huomaat, että työntekijän tiedoissa on ollut ilmoitushetkellä väärää tietoa (esim. YEL/MYEL/TYEL-tiedot). Tässä tapauksessa tulorekisteriin jo lähtenyt ilmoitus poistuu tulorekisteristä.

-         Jos hyväksyt palkannollauksen, Palkka.fi nollaa huomautusikkunassa näkyvän palkan tiedot.

-         Avautuvassa ikkunassa sinun tulee vielä vahvistaa palkannollaus.

-         Hyväksymisen jälkeen saat vahvistuksen > Palkka on nyt nollattu ja tulorekisteriin lähetetty ilmoitus perutaan > Ok

 

Jos sinun täytyy mitätöidä virheellinen palkanlaskenta, voit laskea palkan uudelleen mitätöinnin jälkeen valitsemalla Palkanlaskenta. Tämän jälkeen lähetä palkkatietoilmoitus uudelleen tulorekisteriin kohdasta Ilmoitukset -> uusi ilmoitus. Muista lähettää uusi palkkatietoilmoitus tulorekisteriin samana päivänä, kun teet palkankorjauksen. Lisätietoja virheellisen palkkatietoilmoituksen korjaamisesta löydät vero.fi ohjeesta: Korjaa palkkatietojen virheet tulorekisterissä

Palkankorjaus edellisten vuosien maksupäiville

Palkankorjauksen voi tehdä Palkka.fissä kuluvalle ja kuluvaa edeltävälle vuodelle. Tätä aiempien palkanlaskentojen korjaaminen ei onnistu enää Palkka.fin kautta.

 

Huomaathan, ettei palkankorjauksesta muodostu uusia työnantajamaksuja. Sinun tulee itse laskea työnantajamaksujen muuttunut määrä.

Yhteystiedot 029 497 034 (suomeksi) Palvelunumero on avoinna klo 9-16. 029 497 035 (på svenska) Servicenumret är öppet klockan 9-12.
Du kan lämna en återuppringningsbegäran klockan 12-16.
Vi ringer dej senast följande vardag.