Yrityskäyttäjän ohjeet

Työntekijälle maksettava palkka

·         Palkka on maksettava palkanmaksukauden viimeisenä päivänä, jollei työntekijän kanssa ole toisin sovittu.

·         Työsopimuksessa on hyvä sopia palkanmaksupäivästä, jossa on huomioitu riittävä laskenta- ja maksamisaika.

·         Palkka on maksettava työntekijän osoittamalle pankkitilille. Palkan on oltava työntekijän käytettävissä palkanmaksupäivä. Palkka voidaan maksaa käteisenä vain pakottavasta syystä

Yhteystiedot 029 497 034 (suomeksi) Palvelunumero on avoinna klo 9-16. 029 497 035 (på svenska) Servicenumret är öppet klockan 9-12.
Du kan lämna en återuppringningsbegäran klockan 12-16.
Vi ringer dej senast följande vardag.