Yrityskäyttäjän ohjeet

Palkkaennakko

Palkkaennakko tulorekisteriaikana

Palkkalaji palkkaennakko on poistettu Palkka.fi palvelusta 1.1.2019 alkaen.

Jatkossa ns. palkkaennakon palkanlaskenta tulee tehdä reaaliaikaisesti normaalina palkanlaskentana, sillä palkkalajilla josta työntekijälle maksettava palkkaennakko muodostuu.

·        Tulorekisteri on määrittänyt, että työntekijälle maksetusta palkkaennakosta on jätettävä palkkatietoilmoitus viimeistään viiden kalenteripäivän kuluessa sen maksamisen jälkeen, minkä vuoksi aiemmin käytössä ollut kirjaamistapa ei ole enää mahdollinen.

·        Kun palkka lasketaan Palkka.fi-palvelussa, palvelu lähettää palkkatietoilmoitukset automaattisesti tulorekisteriin, jos sinulla on automaattinen ilmoitusten muodostaminen aktivoituna työnantajan perustiedoissa.

-         Jos et ole valinnut automaattista ilmoitusten muodostamista, sinun tulee lähettää palkkatietoilmoitukset tulorekisteriin viimeistään viidentenä kalenteripäivänä palkan maksupäivän jälkeen ja tämän lisäksi sinun tulee jättää kuukausittainen työnantajan erillisilmoitus tulorekisteriin viimeistään seuraavan kuukauden viidentenä päivänä.

·        Palkkaennakosta tulee maksaa työnantajamaksut Palkka.fi-palvelun muodostamien maksujen mukaisesti.

 

Palkkaennakon ilmoittamisen määräajat tulorekisteriin-esimerkki:

·        Työntekijän kuukausipalkka on 3 000 euroa ja normaali palkanmaksupäivä on 20. päivä. Työntekijälle maksetaan 5. päivä palkkaennakkona bruttopalkkaa 500 euroa. Maksusta on annettava viimeistään 10. päivä palkkatietoilmoitus.

·        Varsinaisena palkanmaksupäivänä työntekijälle maksetaan 2 500 euroa. Sama summa on ilmoitettava tulorekisteriin viimeistään 25. päivänä.

·        Esimerkin tilanteessa tulonsaajalle maksetusta suorituksesta on annettava kaksi erillistä palkkatietoilmoitusta.

 

Vero TVR Elo Ilmarinen Varma Fennia IF LähiTapiola OP TVL