Yrityskäyttäjän ohjeet

TyEL -maksu

Työeläkevakuutusmaksu (TyEL-maksu)

TyEL-maksu pitää maksaa työeläkevakuutusyhtiöön viimeistään palkanmaksupäivää seuraavan kuukauden viimeinen päivä.

TyEL-maksu koostuu työnantajan osuudesta ja työntekijältä perittävästä osuudesta. Työnantajana maksat koko TyEL-maksun, mutta pidätät työntekijän osuuden työntekijän palkasta.

Jos työnantajan vakuutustiedoissa ei ole valittu "lasku työeläkevakuutusyhtiöstä", niin Palkka.fi muodostaa TyEL-maksun, joka sisältää sekä työnantajan että työntekijän osuuden TyEL-maksusta. TyEL-maksu näkyy palkkatiedot tulorekisteriin ilmoituksen lähettämisen jälkeen kohdassa Maksut ja se on maksettava eräpäivään mennessä Palkka.fi -palvelun viitteellä. Työeläkevakuutusmaksu viivästyskorkoineen on lain mukaan ulosottokelpoinen.

Työnantaja voi halutessaan valita, että työeläkevakuutusyhtiö lähettää laskut, jolloin TyEL-maksut eivät muodostu Palkka.fi:hin. Valinta tehdään Työnantajatiedot > Vakuutuksiin liittyvät tiedot -osiossa. Valinnan tekemisen jälkeen tulorekisteriin lähetettävistä palkkatiedoista ei muodostu TyEL-maksuja Maksut -osioon.
Halutessasi voit varmistaa laskutustapasi työeläkevakuutusyhtiöstäsi.

Takautuva palkanlaskenta ja TyEL-maksu

Työeläkeyhtiö lähettää TyEL-maksuista erillisen laskun, jos maksun muodostushetki on myöhempi kuin seuraavan kuukauden 15.päivä. Maksutietoja ei muodostu Palkka.fi-palveluun myöskään hyvityslaskuista.

Mitä maksujen muodostumisessa tulee huomioida?

Esimerkki 1

Takautuva palkanlaskenta tehdään 10.07.2019 palkkakaudelle 01.06.2019-30.06.2019. Maksupäiväksi merkitään todellinen maksupäivä 30.06.2019.

Palkka.fi muodostaa seuraavat maksut:
- Työntekijän nettopalkka
- Ennakonpidätys- ja työnantajan sairausvakuutusmaksu
- Työeläkeyhtiölle maksettava eläkevakuutusmaksu (TyEL-maksu)

Huomioithan, että maksupäivän ollessa menneisyydessä, Palkka.fi ei huomioi työnantajamaksuissa mahdollisia viivästysseuraamuksia tai tulorekisterin ilmoitukseen liittyvää myöhästymismaksua.

Esimerkki 2

Takautuva palkanlaskenta tehdään 16.07.2019 palkkakaudelle 01.06.2019-30.06.2019. Maksupäiväksi merkitään todellinen maksupäivä 30.06.2019.

Palkka.fi muodostaa seuraavat maksut:
- Työntekijän nettopalkka
- Ennakonpidätys- ja työnantajan sairausvakuutusmaksu

Huomioithan, että maksupäivän ollessa menneisyydessä, Palkka.fi ei huomioi ennakonpidätys- ja työnantajan sairausvakuutusmaksun mahdollisia viivästysseuraamuksia tai tulorekisterin ilmoitukseen liittyvää myöhästymismaksua.

Työeläkevakuutusyhtiö lähettää TyEL-maksusta erillisen laskun työnantajalle aina, jos maksu muodostetaan takautuvasti seuraavan kuukauden 15.päivän jälkeen.

Vaikka työnantaja ei voisikaan pidättää työntekijän osuutta työntekijän palkasta, hän kuitenkin joutuu maksamaan koko TyEL-maksun työeläkevakuutusyhtiöön. Tällainen tapaus voi olla, jos palkka koostuu luontoisedusta tai kotitalouden palkkaaman lastenhoitajan palkan maksaa esimerkiksi Kela.

Sopimustyönantajat 1.1.2023 alkaen

1.1.2023 lähtien työeläkemaksuissa voi olla työeläkeyhtiökohtaisia eroja. Tämä johtuu siitä, että työeläkemaksuun sisältyvä hoitokustannusmaksu määräytyy 1.1.2023 alkaen työeläkeyhtiökohtaisesti.  Muutos vaikuttaa kaikkiin työnantajiin, joilla on sopimus työeläkeyhtiön kanssa ja jotka toimivat sopimustyönantajina.   

Tilapäisten työnantajien TyEL-maksuun sisältyvä hoitokustannusmaksu määräytyy jatkossakin samalla tavalla kaikissa työeläkeyhtiöissä. Saman eläkeyhtiön asiakkailla on jatkossa eri suuruinen työeläkemaksu riippuen siitä, onko työnantaja sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja. 

Mikä muuttuu Palkka.fi:ssä vuonna 2023?  

Muutos koskee niitä Palkka.fi:tä käyttäviä työnantajia, jotka toimivat sopimustyönantajina. Vuoden 2023 TyEL-maksusta työnantaja saa eläkeyhtiöstä riippuen joko laskun eläkeyhtiöltä tai sitten maksu muodostuu Palkka.fi-palveluun.  

• Jos olet Varman, Elon tai Veritaksen asiakas, saat laskun suoraan eläkeyhtiöltä. Huomioithan, että maksu ei muodostu Palkka.fi:hin.  

• Jos olet Ilmarisen asiakas, TyEL-maksu muodostuu Palkka.fi:hin. Jos olet valinnut TyEL-maksun toimitustavaksi laskun, saat laskun eläkeyhtiöltä.  

Kyse on tilapäisratkaisusta. Vuoden 2023 kuluessa Palkka.fi:tä kehitetään siten, että kaikkien eläkeyhtiöiden TyEL-maksutiedot saadaan Palkka.fi:hin. 

Kotitalouskäyttäjällä TyEL-maksu muodostuu Palkka.fi:hin kuten tähänkin asti. Jos kotitalous on sopimustyönantaja, sen TyEL-maksuprosentti vaihtelee eläkeyhtiöstä riippuen. 

Vuoden 2022 palkanmaksupäivien TyEL-maksut muodostuvat normaalisti.    

Yhteystiedot 029 497 034 (suomeksi) Palvelunumero on avoinna klo 9-16.15. 029 497 035 (på svenska) Servicenumret är öppet klockan 9-12.
Du kan lämna en återuppringningsbegäran klockan 12-16.15.
Vi ringer dej senast följande vardag.