Yrityskäyttäjän ohjeet

Työnantajan vähennykset

Vähennykset ennen ennakonpidätystä: Moottorisahavähennys ja muu työstä aiheutuva vähennys

 

Vähennykset merkitään kohdassa Palkanlaskenta.

 

Moottorisahavähennys (Ennakkoperintälaki 15 §, Ennakkoperintäasetus 18 § 2k)

Työntekijä, joka käyttää moottorisahaa tai raivaussahaa puun kaadossa, puutavaran valmistuksessa, metsän raivaustöissä tai muussa siihen verrattavassa työssä, voi vähentää sahan käyttökustannuksena 30 % tästä työstä saadun palkkatulon määrästä. Työntekijällä on oikeus vaatia myös 40 %:n suuruista vähennystä lopullisessa verotuksessa.
Jos moottori- tai raivaussahan käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat kuitenkin suuremmat kuin moottorisahavähennys, työntekijä voi vaatia kustannukset vähennettäväksi todellisten menojen suuruisena.

 

Vähennykset_fi_01.jpg

 

Vähennykset_fi_02.jpg

 

Ennakonpidätys, työnantajan sairausvakuutusmaksu, työeläkemaksu ja työttömyysvakuutusmaksu lasketaan palkan ja vähennyksen erotuksesta.

 

 

Vähennykset ennen ennakonpidätystä näkyvät tulosteilla

 

·         Palkkalaskelmalla/-todistuksella vähennykset näkyvät infotietona.

·         Palkkalistalla vähennykset ovat kohdassa Vähennys ennen ennakonpidätystä.

·         Tilitystositteella vähennykset vaikuttavat Nettopalkka/nettokorvaus-kohdan määrään.

·         Veroilmoituksella oma-aloitteisista veroista EPL 15 §:n mukainen vähennys ei vaikuta palkan määrään.

·         Verohallinnon vuosi-ilmoitukselle (Veroh 7801) vähennykset tulevat kohtaan 17. Kohdassa 14 on palkka ennen vähennyksen laskemista (brutto).

 

Luontoisedut tulona

 

Tallenna luontoisedun arvo kohdassa Palkanlaskenta > Luontoisedut.

 

Vähennykset_fi_03.jpg

 

Vähennykset luontoiseduista

 

Jos perit työntekijältä korvausta luontoiseduista, merkitse peritty määrä Vähennykset-kohdassa. Työntekijältä peritty korvaus vähennetään nettopalkasta. Palvelu laskee luontoisedun arvon ja vähennykset kohtaan merkityn luvun erotuksen Verotettava luontoisetu -kohtaan.

 

vähennyksetlaskennassa1.png

 

Vähennykset palkankorjaustilanteissa

 

Luettelossa olevia eriä: ennakonpidätys, työeläkemaksu, työttömyysvakuutusmaksu, ay-jäsenmaksu, ulosotto, käytetään palkanlaskennan korjauksessa, muutoin palvelu laskee ne automaattisesti.

 

Lue lisää palkankorjausohjeesta.

 

Voit käyttää Vähennykset-kohtaa esim. työntekijän puolesta maksetun vuokran perimiseksi palkasta tai vähentää nettopalkasta jonkin muun maksamasi erän.

 

Vähennykset luontoiseduista näkyvät tulosteilla

·         Palkkalaskelmalla/-todistuksella vähennykset ovat omilla riveillään.

·         Palkkalistalla vähennykset ovat Muut vähennykset –kohdasta.

·         Tilitystositteella vähennykset vaikuttavat Nettopalkka/nettokorvaus -kohdan määrään.

·         Veroilmoituksella oma-aloitteisista veroista ennakonpidätyksen alainen luontoisetu (luontoisedun arvo–vähennys) on kohdassa 601.

·         Verohallinnon vuosi-ilmoitukselle (Veroh 7801) vähennykset tulevat kohtiin 21, 41 ja 46. Luontoisedun arvo–vähennys tulee kohtiin 20 ja 40.

·         TyEL-ilmoituksella ennakonpidätyksen alainen luontoisetu (luontoisedun arvo–vähennys) lasketaan TyEL-ansioon.

 

 

HUOM!

Rajoitetusti verovelvolliselle työntekijälle on laskettava luontoisedun ja perityn korvauksen erotus ja tallennettava erotus Luontoisetu-kohtaan. Rajoitetusti verovelvollisen vuosi-ilmoitukselle (Veroh 7809) laskettu erotus muodostuu kohtaan 20.

Vero TVR Elo Ilmarinen Varma Fennia IF LähiTapiola OP TVL