Yrityskäyttäjän ohjeet

Alkusaldot

Yleistä

 

Alkusaldot ovat ennen palvelun käyttöönottoa saman vuoden aikana maksettuja palkkoja ja vähennyksiä. Tallenna alkusaldoihin palkat, jotka olet maksanut työntekijöillesi ennen palvelun käyttöönottoa. Kun tallennat alkusaldot, näet koko vuoden tiedot palkkakirjanpidosta. Myös ilmoitukset lähetetään koko vuoden osalta Verohallintoon, työeläkeyhtiöihin ja Työttömyysvakuutusrahastoon.

 

Alkusaldojen tallennus

 

Tallenna alkusaldot Palkanlaskenta-kohdasta. Valitse työntekijä ja tallenna alkusaldot.

 

Alkusaldo_fi_01.jpg

 

Tallenna alkusaldot ennen varsinaista palkanlaskentaa. Näet maksukerran alkusaldot palkkalaskelmalla Vuoden alusta -kohdasta. Palkanlaskennan jälkeen näet ko. kohdassa tiedot, joissa on huomioitu alkusaldot.

 

Tallenna ensin palkkakauden tiedot. Voit tallentaa alkusaldot joko yhtenä eränä tai maksukerroittain. Huomaa, että palkkakausien alku- ja loppupäivämäärät täytyy merkitä alkaviksi ja päättyviksi aikaisemmin kuin ensimmäisen varsinaisen palvelussa laskettavan palkkakauden alkupäivämäärä.

 

Esimerkkejä

 

Tallennus yhtenä eränä

 

Jos otat palvelun käyttöön 1.4. ja maksat työntekijälle kuukausipalkkaa 1000 €/kk 1.1.–31.3. (alkusaldoissa sallitut päivämäärät ovat 1.1.–31.3.2006).

 

Tallenna seuraavasti:

 • Merkitse päivämääriksi: palkkakausi alkaa 1.1.2006, palkkakausi päättyy 31.3.2006, maksupäivä 31.3.2006
 • Palkat 3000 €, ennakonpidätys 600 €, työeläkemaksu 129 €, työttömyysvakuutusmaksu 17,40 €

 

Kun tallennat alkusaldot, syötä kaikki muut palkkalajit paitsi nettopalkka.

 

 

Alkusaldo_fi_02.gif

 

 

Alkusaldojen palkkalaskelman esikatselussa voit tarkastaa, että nettopalkaksi laskettu määrä vastaa työntekijällesi maksamaasi palkkaa. Jos huomaat virheen, siirry linkistä palkkalajivalikkoon ja korjaa tiedot. Kun syöttämäsi tiedot ovat oikein, valitse Hyväksy. Valitse ponnahdusikkunasta ok.

 

 

Alkusaldo_fi_03.gif

 

 

Tallennus maksukerroittain

 

Jos otat palvelun käyttöön 1.4. ja maksat työntekijälle kuukausipalkkaa 1000 €/kk 1.1.–31.3. (alkusaldoissa sallitut päivämäärät ovat 1.1.–31.3.2006).

 

Tallenna seuraavasti:

 • Merkitse päivämääriksi: palkkakausi alkaa 1.1.2006, palkkakausi päättyy 31.1.2006, maksupäivä 31.1.2006
 • Palkat 1000 €, ennakonpidätys 200 €, työeläkemaksu 43 €, työttömyysvakuutusmaksu 5,80 €

 

 • Merkitse päivämääriksi: Palkkakausi alkaa 1.2.2006, palkkakausi päättyy 28.2.2006, maksupäivä 28.2.2006
 • Palkat 1000 €, ennakonpidätys 200 €, työeläkemaksu 43 €, työttömyysvakuutusmaksu 5,80 €

 

 • Merkitse päivämääriksi: Palkkakausi alkaa 1.3.2006, palkkakausi päättyy 31.3.2006, maksupäivä 31.3.2006
 • Palkat 1000 €, ennakonpidätys 200 €, työeläkemaksu 43 €, työttömyysvakuutusmaksu 5,80 €

 

Hyväksy jokainen palkkakausi erikseen kohdasta Alkusaldojen palkkalaskelman esikatselu.

 

 

Alkusaldojen palkkalajit

 

Alkusaldo_fi_04.gif

 

Tallenna kaikki maksamasi erät palkkalajeittain. Erittelytiedot tarvitaan vuosi-ilmoitusta varten. (Tallenna palkka tai palkkio-palkkalajille kaikki palkat ja lisät yhtenä eränä.)

 

Alkusaldojen tilastopalkkalajit

 

Liikaa suoritetun työnantajan sairausvakuutumaksu vähennys (610)

 • Tallenna palvelun käyttöönottovuonna, tekemäsi työnantajan sairausvakuutusmaksun vähennykset/vähennyssumma (ilman miinusmerkkiä).
 • Tallennettu summa on huomioitu aikaisemmin oma-aloitteisten verojen veroilmoituksella kohdassa 610 (maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu)
 • Oikaistu summa huomioidaan vuosi-ilmoituksella kohdassa 631 (työnantajan sairausvakuutusmaksun määrästä tehdyt vähennykset)

 

 

Vuosilomatietojen kirjaaminen (alkusaldo)

 

Jos olet ottanut Palkka.fi-palvelun käyttöön kesken vuoden, työntekijälle ei merkitä alkusaldoihin aiemmin kertyneitä vuosilomapäiviä. Voit merkitä aiemmin kertyneet vuosilomapäivät työntekijän tietoihin kohdassa Lomat ja poissaolot.

 

 loma_oikeus.jpg

 

Valitse Lomanmääräytymisvuosi ja merkitse Lomaoikeus > Pidetyt lomapäivät ja Tallenna

 

loma_oikeus-korj.jpg.png

 

 

Alkusaldojen korjaus

 

Muista korjata alkusaldot ennen Palkka.fi-palvelun käyttöönottovuoden viimeistä varsinaisen palkanlaskennan palkanmaksupäivää sekä toiseksi viimeistä arkipäivää (pankkipäivää). Korjauksen jälkeen palvelu muodostaa uuden palkkalaskelman/palkkatodistuksen. Palkkalaskelmalla tiedot näkyvät Vuoden alusta-kohdassa kokonaisuudessaan vasta korjausta seuraavan varsinaisen palkanlaskennan jälkeen.

 

 

Esimerkki 1.

Alkusaldoina olet tallentanut:

 • palkkakausi alkaa 1.1.2006, palkkakausi päättyy 31.1.2006, maksupäivä 31.1.2006
 • palkat 1 000 €, ennakonpidätys 200 €, työeläkemaksu 43 €, työttömyysvakuutusmaksu 5,80 €

 

Jos oikeat palkkatiedot tammikuussa olisivat suuremmat, esimerkiksi:

 • palkat 1 500 €, ennakonpidätys 300 €, työeläkemaksu 64,50 €, työttömyysvakuutusmaksu 8,70 €

Tallenna samalle kaudelle tiedot lisäyksenä seuraavasti:

 • palkkakausi alkaa 1.1.2006, palkkakausi päättyy 31.1.2006, maksupäivä 31.1.2006
 • palkat 500 €, ennakonpidätys 100 €, työeläkemaksu 21,50 €, työttömyysvakuutusmaksu 2,90 €

 

Esimerkki 2:

Alkusaldoina olet tallentanut

 • palkkakausi alkaa 1.2.2006, palkkakausi päättyy 28.2.2006, maksupäivä 28.2.2006
 • palkat 1000 €, ennakonpidätys 200 €, työeläkemaksu 43 €, työttömyysvakuutusmaksu 5,80 €

 

Jos oikeat palkkatiedot helmikuussa olisivat pienemmät, esimerkiksi:

 • palkat 500 €, ennakonpidätys 100 €, työeläkemaksu 21,50 €, työttömyysvakuutusmaksu 2,90 €

Korjaa samalle palkkakaudelle vähennys eli ilmoita erotus miinusmerkkisenä:

 • palkkakausi alkaa 1.2.2006, palkkakausi päättyy 28.2.2006, maksupäivä 28.2.2006
 • palkat -500 €, ennakonpidätys -100 €, työeläkemaksu -21,50 €, työttömyysvakuutusmaksu -2,90 €
 • luvut tallennetaan miinusmerkkisinä

 

Alkusaldo_fi_06.gif

 

Alkusaldojen palkkalaskelman esikatselussa tiedot ovat oikeilla etumerkeillä:

Alkusaldo_fi_07.gif

 

 

Alkusaldojen vaikutus

 

Ilmoitukset

 

Alkusaldot näkyvät seuraavilla ilmoituksilla:

 • Verohallinnon vuosi-ilmoituksella (maksupäivä määräävä tekijä)
 • TyEL vuosi-ilmoituksella (maksupäivä määräävä tekijä)
 • TyEL työsuhdeilmoituksen päättymisilmoituksella (maksupäivä määräävä tekijä)

 

Jos alkusaldoissa on ollut virhe ja ilmoitukset ovat muodostuneet ennen korjausta, niin Lähtevät ilmoitukset ja haku -näytöllä olevan ilmoituksen tilan merkitys on

 

Valmis. Tuloste on siis muodostunut, mutta ilmoitusta ei ole vielä lähetty eteenpäin

 •  Palvelu siirtää Valmis-tilassa olevan ilmoituksen aina automaattisesti eteenpäin.
 • Voit poistaa muodostuneen ilmoituksen ja tehdä uusintailmoituksen.

 

Lähetetty. tuloste on muodostunut ja ilmoitus on lähetetty eteenpäin

 • Et voi poistaa muodostunutta tulostetta.
 • Voit kuitenkin tehdä uusintailmoituksen seuraavista ilmoituksista:
  • Verottajan vuosi-ilmoitus
  • TyEL vuosi-ilmoituksella (maksupäivä määräävä tekijä)
  • TyEL työsuhdeilmoituksen päättymisilmoituksella (maksupäivä määräävä tekijä)

 

Tuloste. Tuloste on muodostunut, mutta ilmoitusta ei ole lähetetty

o    Et voi poistaa muodostunutta tulostetta. Voit kuitenkin tehdä uuden tulosteen.

 

Alkusaldot eivät ole mukana:

 • Kausiveroilmoituksella ja TyEL -työsuhdeilmoituksen alkamisilmoituksessa

 

Tulosteet

 

Alkusaldot ovat mukana:

 • Palkkalaskelmalla/Palkkatodistuksella (mm. vuoden alusta tiedoissa)
 • Tilastolistalla

o    tilastolistassa näkyvät alkusaldoissa tilastopalkkalajeilla tallennetut tiedot

 

Alkusaldot eivät ole mukana:

 • Kirjanpidontositteella
 • Tilitystositteella
 • Palkkalistalla

 

 

Maksut

 

Alkusaldot eivät ole mukana seuraavissa maksuissa:

 • Työntekijälle maksettavat palkka
 • Ay-maksu
 • Ulosottomaksu
 • Ennakonpidätys, lähdevero ja työnantajan sairausvakuutusmaksu
 • TyEL-maksu
 • Palkkio
Vero TVR Elo Ilmarinen Varma Ålandia Fennia IF LähiTapiola OP TVL