Yrityskäyttäjän ohjeet

Lomakorvaus

Jos työntekijän työsuhde päättyy, hänellä on oikeus saada vuosiloman sijasta lomakorvaus siltä ajalta, jolta hän ei ole siihen mennessä saanut lomaa tai lomakorvausta. Vapaajärjestelmän piirissä oleville maksetaan lomakorvaus vapaan ajalta.

 

 

Lomakorvaus lasketaan työehtosopimuksesta riippuen joko

·         lomakeskituntiansion mukaan tai

·         prosenttiperusteisesti lomanmääräytymisvuoden ansioista.

 

Kuukausipalkkaisen lomakorvaus lasketaan samalla tavoin kuin lomapalkka

 

Lue lisää Vuosilomaoppaasta

 

Käytä palkanlaskennassa palkkalajia Lomakorvaus.

 

Lomakorvaus_fi_01.jpg

Prosenttiperusteinen lomakorvaus

Alle vuoden kestäneissä työsuhteissa lomakorvaus on 9 % ja lomanmääräytymisvuoden lopussa vähintään vuoden kestäneessä työsuhteessa 11,5 % lomanmääräytymisvuoden (1.4.–31.3.) aikana työssäolon ajalta maksetusta palkasta.

 

Jos lasket lomakorvauksen prosenttiperusteisesti, merkitse Summa-kohtaan maksettava määrä.

(0,09 * ansiomäärä, josta prosenttiosuus lasketaan).

 

Lomakorvaus_fi_02.jpg