20.2.2014

Ulosmittaus yrittäjän Palkka.fi–palvelussa

 

Jos olet saanut työntekijääsi koskevan maksukieltomääräyksen, tilitä osa työntekijäsi palkasta ulosottovirastolle.

 

Ulosmitattava summa lasketaan palkanlaskennan ”Maksupäivän” perusteella.

 

Työntekijätietojen Ulosottotiedot:

 

 

-        Ulosmitattava maksukertakohtainen summa

·        summa peritään jokaisena palkanlaskennan maksupäivänä

-        Suojaosuus/päivä

·        työntekijän elinkustannuksiin jäävä suojaosuus päivässä

-        Velalliselle lisäksi jätettävä määrä

·        tiedon saat maksukieltomääräyksestä

-        ”Ulosotto alkaa” -päivämääräksi palkanlaskennan maksupäivä tai sitä aikaisempi päivämäärä

·        merkitse päivämäärä ennen kuin olet tehnyt kyseiselle palkanlaskennan maksupäivälle palkanlaskennan.

-        ”Ulosotto päättyy” – päivämääräksi merkitse se palkanlaskennan maksupäivä, jolta viimeinen ulosmittaus pidätetään

·        päivämäärä on tallennettava viimeistään ennen seuraavaa palkanlaskennan maksupäivää, josta ei enää peritä ulosmittausta

 

Työntekijätietojen ulosottotiedoissa on vain viimeiset ulosottotiedot. Tiedoista ei kerätä historiatietoa.

 

Lisätietoja ja esimerkkejä löydät: http://www.oikeus.fi/ulosotto/fi/index/velallisenaulosotossa/palkanulosmittaus.html

 

Ulosmitattava rahamäärä

 

Ulosmitattu rahamäärä näkyy Palkkalaskelma/-todistuksella sekä Tilitystositteella (työntekijöittäin) erikseen omalla rivillä/sarakkeella.

 

Maksut -kohdan maksuluetteloon muodostuu ulosottoviranomaiselle tilitettävä maksu.

 

Jos ulosmittauksesta syntyy ulosottoviranomaiselta takaisin pyydettävää (palautusta), ei Maksut –kohtaan muodostu mitään.

 

Työnantajan on tilitettävä ulosmitattu rahamäärä palkanmaksun yhteydessä ulosottoviranomaiselle.

 

Ulosmittauksen palkkalajit

 

Ulosmittauksen perusteena ovat seuraavat palkkalajit:

-        Palkka tai palkkio

-        Tuntipalkka

-        Provisio

-        Tulospalkkio

-        Lisätyö

-        Siirto urheilijarahastoon (automaattisesti neg.)

-        Kokouspalkkio (ei peritä eläkemaksua eikä työttömyysvakuutusmaksua)

-        Ylityön perusosa

-        Ylityö vrk 50%

-        Ylityö vrk 100%

-        Ylityö vko 50%

-        Ylityö vko 100%

-        TESylityö 50% (lisätyön korotusosa)

-        TESylityö 100% (lisätyön korotusosa)

-        Sunnuntai-/pyhätyö

-        Iltavuorolisä

-        Yövuorolisä

-        Lauantailisä

-        Muut lisät (muut työaikaan liittyvät lisät)

-        Varallaoloraha

-        Hälytysraha

-        Viikkolepokorvaus

-        Vuosilomapalkka

-        Lomakorvaus

-        Lomaraha

-        Ruokaraha loma-ajalta

-        Arkipyhäkorvaus/Itsenäisyyspäivän palkka

-        Henkilökohtaiset/yhteiskunnallisin perustein annettavat vapaapäivät

-        Sairausajanpalkka

-        Tapaturma-ajan palkka (ammattitaudit)

-        Äitiysloma-ajan palkka

-        Vanhempainloma-ajan palkka

-        Tilapäiset hoitovapaat (lapsen sairaus)

-        Vahingonkorvaus irtisanomisajalta (ei peritä eläkemaksua, työttömyysvakuutusmaksua eikä sotua)

-        Autoetu / vapaa

-        Autoetu / käyttö

-        Asuntoetu

-        Ravintoetu

-        Puhelinetu

-        Matkapuhelinetu

-        Muu etu

-        Ennakonpidätys      à pienentää ulosmittauksen perustetta

-        Työeläkemaksu  à pienentää ulosmittauksen perustetta

-        Työttömyysvakuutusmaksu  à pienentää ulosmittauksen perustetta